ĐIỀU KHOẢN VÀ  ĐIỀU KIỆN

Chào mừng bạn đến với Chivas.com. Điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây (“Điều khoản và điều kiện”) chi phối việc bạn sử dụng trang web tại Chivas.com, bao gồm nhưng không giới hạn ở trang chủ, các trang nhỏ, trang giới thiệu và tất cả các trang khác dưới đây cùng một tên miền cấp cao nhất, tất cả các trang web của bên thứ ba mang thương hiệu Chivas Regal và tất cả nội dung trên đó (“Trang web”) được cung cấp bởi nhà điều hành trang web Chivas Brothers International Limited, một công ty đã đăng ký tại Scotland với mã số công ty SC646563 và với một văn phòng tại Kilmalid, Stirling Road, Dumbarton, Scotland, G82 2SS (“Nhà điều hành” hoặc “chúng tôi”).

Chúng tôi có thể thay đổi các Điều khoản và điều kiện theo thời gian và bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn bằng cách đăng những thay đổi đó trên Trang web.

BẰNG CÁCH SỬ DỤNG TRANG WEB, BẠN CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY VÀ ĐỒNG Ý TUÂN THEO CHÚNG.

Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản và điều kiện này, bạn không được truy cập hoặc sử dụng Trang web. Bằng cách sử dụng Trang web sau bất kỳ sửa đổi nào đối với Điều khoản và điều kiện, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi bất kỳ sửa đổi nào đối với Điều khoản và điều kiện.

Yêu cầu về độ tuổi để sử dụng trang web

(1) Trang web này chỉ dành cho việc sử dụng và thưởng thức (i) của những người đủ tuổi hợp pháp để mua và dùng đồ uống có cồn trong khu vực tài phán mà họ cư trú hoặc, nơi họ đang truy cập Trang web từ một khu vực tài phán khác, trong khu vực tài phán mà từ đó họ đang truy cập Trang web và (ii) nơi cho phép bán, tiêu thụ và quảng cáo rượu trong khu vực tài phán có liên quan.

(2) Để truy cập hoặc sử dụng Trang web (i) bạn phải đủ tuổi mua hợp pháp hoặc lớn tuổi hơn trong khu vực tài phán mà bạn cư trú hoặc khu vực tài phán mà bạn đang truy cập Trang web (tùy theo điều kiện nào áp dụng); và (ii) việc bán, tiêu thụ và quảng cáo rượu phải được cho phép tại khu vực tài phán đó. Những người dưới độ tuổi mua hàng hợp pháp như vậy hoặc những người cư trú tại khu vực tài phán không cho phép bán, tiêu thụ và/hoặc quảng cáo rượu, không nên sử dụng Trang web theo bất kỳ cách nào.

Nền tảng truyền thông xã hội và các liên kết khác từ và đến trang web

(3) Trang web có thể bao gồm các liên kết đến các nền tảng truyền thông xã hội bao gồm nhưng không giới hạn ở Facebook, Instagram, Twitter, Youtube và Flickr (“Nền tảng truyền thông xã hội”). Là một phần của các dịch vụ có sẵn trên Trang web và việc bạn sử dụng Trang web nói chung, bạn có thể theo liên kết đến Nền tảng truyền thông xã hội từ Trang web, bạn có thể chia sẻ liên kết Trang web hoặc liên kết đến các phần nhất định của Trang web trên Nền tảng truyền thông xã hội, bạn có thể tải lên Trang web ảnh hoặc nội dung khác đã được lưu trữ trên Nền tảng truyền thông xã hội (với điều kiện là những ảnh và/hoặc nội dung đó luôn thuộc sở hữu của bạn), bạn có thể xác định các bên thứ ba trên Trang web bằng cách tham khảo danh tính của họ trên Nền tảng truyền thông xã hội (với điều kiện là bạn luôn nhận được sự chấp thuận của các bên thứ ba đó) hoặc bạn có thể tương tác giữa Trang web và Nền tảng truyền thông xã hội theo bất kỳ cách nào khác được phép. Trong những trường hợp này, bạn đồng ý tuân thủ Điều khoản và điều kiện cũng như các điều khoản và điều kiện của Nền tảng truyền thông xã hội được sử dụng. Xin lưu ý rằng việc sử dụng Nền tảng truyền thông xã hội được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện riêng biệt cũng như chính sách quyền riêng tư có thể tìm thấy trên các trang web của Nền tảng truyền thông xã hội được truy cập.

(4) Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc tính khả dụng của thông tin do các trang web mà bạn có thể liên kết từ Trang web (“Các trang web được liên kết”) cung cấp. Liên kết đến Các trang web được liên kết không cấu thành sự chứng thực hoặc liên kết với Nhà điều hành của các trang web đó hoặc nội dung, sản phẩm, quảng cáo hoặc các tài liệu khác được trình bày trên các trang đó. Nhà điều hành không tạo ra, chỉnh sửa hoặc giám sát Các trang web được liên kết này.Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Nhà điều hành không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn trên Các trang web được liên kết đó.

Dịch vụ được cung cấp trên trang web

(5) Chúng tôi cung cấp một số dịch vụ nhất định cho khách truy cập Trang web. Nhìn chung, trên Trang web, bạn có thể đọc thông tin về các sản phẩm của chúng tôi, xem phim, phim tài liệu và các loại phim khác, truyền phát nhạc, tải nhạc xuống, kể câu chuyện của riêng bạn, tải lên ảnh, nhạc hoặc nội dung khác của riêng bạn, xác định bên thứ ba trong câu chuyện, ảnh, nhạc hoặc nội dung khác của bạn, tham gia các cuộc thi, trò chuyện với những khách truy cập khác, đăng nhận xét trên bảng thông báo, tải xuống trình bảo vệ màn hình hoặc phần mềm khác, gửi tài liệu có thương hiệu cho bạn bè, v.v. (“Dịch vụ” và Dịch vụ là một phần của định nghĩa “Trang web”).

(6) Chúng tôi không gạ gẫm cũng như không muốn nhận bất kỳ thông tin hoặc tài liệu mật hoặc bí mật nào từ bạn thông qua Trang web, thông qua bất kỳ Dịch vụ nào, qua email hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác. Bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào do bạn gửi sẽ được coi là không phải thông tin hoặc tài liệu mật hoặc bí mật.

(7) Khách truy cập hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi thông tin hoặc tài liệu do bạn gửi qua Trang web, cho dù tên, thông tin cá nhân, ảnh, phim, truyện, nhạc, ý tưởng, khái niệm sáng tạo, tài liệu khác, thông tin hoặc dữ liệu dưới bất kỳ hình thức nào và ở bất kỳ định dạng nào cũng như nội dung khác mà bạn đăng trên và thông qua Trang web (“Thông tin người dùng”).

(8) Bằng cách gửi Thông tin người dùng đến Trang web, bạn cam đoan và đảm bảo rằng Thông tin người dùng là bản gốc và không bên nào khác có bất kỳ quyền nào đối với thông tin đó hoặc bạn đã nhận được tất cả sự chấp thuận và giấy phép cần thiết để cho phép bạn gửi Thông tin người dùng lên Trang web và để thông tin đó xuất hiện trên Trang web. Khách truy cập đồng ý rằng Thông tin người dùng sẽ không bao gồm nội dung vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư, công khai hoặc quyền cá nhân hoặc quyền sở hữu khác; nội dung dối trá hoặc lừa đảo; nội dung trái pháp luật; nội dung khuyến khích uống rượu quá mức hoặc vô trách nhiệm; nội dung có thể được coi là đáng ghét, phỉ báng, phân biệt đối xử, tục tĩu, lạm dụng, đe dọa, xúc phạm hoặc khiêu dâm hoặc kích động bạo lực hoặc chứa ảnh khỏa thân hoặc hình ảnh bạo lực hoặc hành vi bạo lực vô cớ hoặc mô tả bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào; hoặc nội dung đề cập đến đạn dược và/hoặc súng ống hoặc việc bán các sản phẩm thuốc lá. Khách truy cập hoàn toàn chịu trách nhiệm trước chúng tôi nếu vi phạm các cam đoan và đảm bảo này.

(9) Nếu bạn đã gửi Thông tin người dùng cho chúng tôi, chúng tôi có quyền trì hoãn việc đăng tải Thông tin người dùng lên Trang web mọi lúc vì mục đích của các quy trình phê duyệt của chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục bảo lưu quyền xóa mọi Thông tin người dùng hoặc bất kỳ nội dung nào khác khỏi Trang web bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì. Do cam kết thúc đẩy thông điệp uống rượu bia có trách nhiệm, chúng tôi yêu cầu người dùng phải có ý thức, có trách nhiệm và cân nhắc khi tương tác với Trang web này. Chúng tôi sẽ giám sát Thông tin người dùng và đảm bảo rằng thông tin đó tuân thủ các chính sách về Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Chúng tôi không cho phép bất kỳ Thông tin người dùng nào:

(a) có ai đó đang hoặc có vẻ như chưa đủ tuổi uống rượu hợp pháp hoặc do một người chưa đủ tuổi uống rượu hợp pháp tạo ra;

(b) có bất kỳ người nào, xuất hiện trong hình ảnh hoặc video có liên quan đến hành vi uống rượu, những người không phải hoặc trông không có vẻ ngoài, trên 25 tuổi (Lưu ý: những người trong độ tuổi uống rượu hợp pháp ở quốc gia nơi bạn cư trú và 24 tuổi có thể xuất hiện miễn là nội dung không nằm trong bối cảnh khiến người khác liên tưởng họ với việc uống rượu, tức là không có gợi ý là họ vừa uống, đang uống hoặc sắp uống rượu);

(c) khuyến khích trẻ vị thành niên mua hoặc uống đồ uống có cồn;

(d) khuyến khích uống rượu bất hợp pháp, vô trách nhiệm hoặc quá mức;

(e) khuyến khích tiêu thụ quá mức;

(f) lên án hoặc chỉ trích theo bất kỳ cách nào bất kỳ ai chọn không uống rượu

(g) mô tả việc uống rượu vô trách nhiệm dưới góc độ tích cực hoặc kết hợp việc uống rượu với lái xe, vận hành bất kỳ loại máy móc nào hoặc tham gia vào bất kỳ loại hoạt động nguy hiểm nào;

(h) ngụ ý đồ uống có cồn có bất kỳ lợi ích nào về thể chất, tâm lý hoặc trí tuệ;

(i) ngụ ý đồ uống có cồn mang lại sự dũng cảm, tự tin hoặc giúp khắc phục các vấn đề cá nhân hoặc xã hội;

(j) ngụ ý rằng việc dùng đồ uống có cồn góp phần vào bất kỳ loại thành công nào (ví dụ: trong lĩnh vực quan hệ cá nhân, thành công xã hội, sự nổi tiếng, công việc, thể thao hoặc gợi ý rằng việc dùng đồ uống có cồn có thể nâng cao hiệu suất tinh thần hoặc thể chất);

(k) tôn vinh độ mạnh của rượu, nồng độ cồn tương đối cao hoặc tác dụng gây say của đồ uống;

(l) đề cập đến việc uống rượu liên quan đến bất kỳ loại hành vi bất hợp pháp, chống đối xã hội, nguy hiểm, hung hăng hoặc bạo lực nào.

(10) Bằng cách nộp hoặc gửi Thông tin người dùng tới Trang web hoặc tới Nhà điều hành, bạn cấp cho Nhà điều hành quyền và giấy phép miễn phí, không hạn chế, trên toàn thế giới, vĩnh viễn, không thể thu hồi, không độc quyền và hoàn toàn có thể cấp phép phụ để sử dụng, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch, tạo các tác phẩm phái sinh từ, phân phối, thực hiện và hiển thị tài liệu đó (toàn bộ hoặc một phần) trên toàn thế giới và/hoặc kết hợp tài liệu trong các tác phẩm khác dưới mọi hình thức, phương tiện hoặc công nghệ hiện đã biết hoặc được phát triển sau này. Bạn cũng đảm bảo rằng bất kỳ “quyền nhân thân” nào trong các tài liệu đã đăng đều được từ bỏ không hủy ngang vì lợi ích của Nhà điều hành.

(11) Người dùng nên biết rằng khi họ tự nguyện tiết lộ thông tin cá nhân (ví dụ: tên người dùng, địa chỉ email, số điện thoại) trên hoặc thông qua các phần công khai của Trang web (ví dụ: nhận xét, trò chuyện, bảng thông báo), thông tin đó thường có thể truy cập được và có thể được những người khác thu thập và sử dụng và có thể dẫn đến các tin nhắn không mong muốn từ những người khác. Khách truy cập và người dùng Trang web được khuyến khích thận trọng khi cung cấp thông tin cá nhân.

(12) Nếu bạn sử dụng Trang web để tải nhạc hoặc các chương trình khuyến mãi mua hàng khác mà bạn được cung cấp mã nhận dạng người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ thông tin nào khác như là một phần trong quy trình bảo mật của chúng tôi, bạn phải coi thông tin đó là bí mật và bạn không được tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi có toàn quyền vô hiệu hóa bất kỳ mã nhận dạng người dùng hoặc mật khẩu nào, cho dù do bạn chọn hay do chúng tôi cấp, vào bất kỳ lúc nào. Bất kỳ bản tải xuống hoặc luồng nhạc nào đều dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của riêng bạn. Bạn đồng ý rằng bạn không được:

 • sao chép, tái sản xuất, “xé”, ghi âm, cung cấp cho công chúng hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của các bản tải xuống hoặc luồng nhạc hoặc bất kỳ phần nào của các bản tải xuống hoặc luồng nhạc theo cách không được cho phép rõ ràng theo các điều khoản và điều kiện này;
 • bán hoặc tìm cách bán bất kỳ lời mời truy cập các bản tải xuống nhạc hoặc bán lại bất kỳ mã nào được dùng để truy cập Dịch vụ tải xuống nhạc;
 • cung cấp mã nhận dạng cá nhân của bạn hoặc sử dụng bất kỳ mã nhận dạng cá nhân nào của người khác;
 • thiết kế đảo ngược, dịch ngược, phân tách, sửa đổi hoặc tạo các sản phẩm phái sinh dựa trên các bản tải xuống nhạc, luồng nhạc hoặc bất kỳ phần nào trong đó;
 • phá vỡ bất kỳ công nghệ nào được chúng tôi, bên cấp phép của chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng để bảo vệ nội dung có thể truy cập thông qua Trang web.

Ngoài những điều trên, bạn đồng ý cố gắng hết sức để ngăn chặn việc sử dụng trái phép các bản tải xuống và luồng nhạc.

(13) Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà bạn phải gánh chịu do việc sử dụng hoặc tiết lộ bất kỳ Thông tin người dùng nào. Đoạn này không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào bạn có thể có theo luật bảo mật dữ liệu bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Quyền sở hữu

(14) Giữa bạn và Nhà điều hành (bao gồm cả các chi nhánh của chúng tôi là bất kỳ công ty nào thuộc tập đoàn Pernod Ricard vào bất kỳ thời điểm nào (“Công ty thuộc Tập đoàn”)), chúng tôi là chủ sở hữu và/hoặc người dùng được ủy quyền của bất kỳ nhãn hiệu thương mại nào, và/hoặc nhãn hiệu dịch vụ xuất hiện trên Trang web và là chủ sở hữu bản quyền hoặc bên được cấp phép của nội dung và/hoặc thông tin trên Trang web, trừ khi có quy định khác. Trừ khi được quy định khác ở đây, việc sử dụng Trang web không cấp cho bạn giấy phép đối với bất kỳ nội dung, tính năng hoặc tài liệu nào bạn có thể truy cập trên Trang web. Nghiêm cấm mọi hoạt động sử dụng Trang web vì mục đích thương mại, trừ khi được cho phép ở đây hoặc được chúng tôi chấp thuận trước bằng văn bản. Bạn không được tải xuống hoặc lưu bản sao của bất kỳ nội dung hoặc màn hình nào cho bất kỳ mục đích nào trừ khi được quy định khác trong các Điều khoản và điều kiện này hoặc khi được cho phép trên Trang web. Tuy nhiên, bạn có thể in một (1) bản sao thông tin trên Trang web chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân hoặc hồ sơ của bạn. Nếu bạn sử dụng Trang web cho mục đích khác, trừ khi có quy định khác ở trên, bạn có thể vi phạm bản quyền và các luật khác của Vương quốc Anh hoặc các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ khác và có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý cho việc sử dụng trái phép đó.

(15) Chúng tôi không cấp bất kỳ giấy phép hoặc ủy quyền khác cho bất kỳ người dùng nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, tài liệu có bản quyền nào khác hoặc bất kỳ tài sản trí tuệ nào khác của chúng tôi, bằng cách đưa những tài liệu đó vào Trang web. Bạn cũng đồng ý và thừa nhận rằng mọi ý tưởng, khái niệm, phương pháp, hệ thống, thiết kế, kế hoạch, kỹ thuật hoặc các tài liệu tương tự khác mà bạn gửi hoặc truyền đạt tới Trang web, có thể được chúng tôi sử dụng theo bất kỳ cách nào.

Truy cập Internet

(16) Bạn thừa nhận và đồng ý rằng liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web, bạn phải: (a) cung cấp quyền truy cập internet của riêng bạn và thanh toán bất kỳ khoản phí dịch vụ nào liên quan đến quyền truy cập đó, và (b) cung cấp tất cả các thiết bị cần thiết để bạn thực hiện việc truy cập và kết nối Internet như vậy, bao gồm nhưng không giới hạn ở máy tính, phần mềm, modem và phương tiện kết nối hoặc truy cập Internet. Nhà điều hành sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trục trặc, lỗi, sự cố hoặc các sự kiện bất lợi nào khác có thể xảy ra do bạn sử dụng Trang web.

Thông tin người dùng và chính sách quyền riêng tư

(17) Trong quá trình bạn sử dụng Trang web, bạn có thể được yêu cầu cung cấp và chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định về bạn và việc bạn sử dụng Trang web. Các chính sách thu thập và sử dụng thông tin của Nhà điều hành liên quan đến Thông tin người dùng đó được quy định trong Chính sách quyền riêng tư. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách quyền riêng tư và bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, nội dung và cập nhật Thông tin người dùng của mình.

Không bảo mật

(18) Bạn đồng ý và thừa nhận rằng bằng cách sử dụng Trang web này, bất kỳ và tất cả các thông tin liên lạc và/hoặc thông tin do bạn truyền đến hoặc thông qua Trang web sẽ không được coi là bảo mật hoặc bí mật.

Hành vi người dùng

(19) Bạn đảm bảo và đồng ý rằng, trong khi sử dụng Trang web, bạn sẽ không tải lên, đăng hoặc truyền hoặc phân phối hoặc xuất bản thông qua Trang web bất kỳ tài liệu nào: (a) được bảo vệ bởi bản quyền, hoặc quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác, hoặc các tác phẩm phái sinh liên quan, trừ khi được quy định ở đây hoặc không có sự cho phép trước của chúng tôi hoặc chủ sở hữu bản quyền; (b) bất hợp pháp, đe dọa, quấy rối, xúc phạm, có hại, xâm quyền, phỉ báng, thô tục, tục tĩu, bôi nhọ, dối trá, lừa đảo, chứa các mô tả hoặc tài khoản rõ ràng hoặc bằng hình ảnh về các hành vi tình dục (bao gồm, nhưng không giới hạn ở ngôn từ tình dục có tính chất bạo lực hoặc đe dọa nhắm vào một cá nhân hoặc một nhóm cá nhân khác), xâm phạm quyền riêng tư của người khác hoặc mang tính thù địch, (c) hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ người dùng nào khác sử dụng và thưởng thức Trang web, (d) cấu thành hoặc khuyến khích hành vi cấu thành tội hình sự hoặc làm phát sinh trách nhiệm dân sự, hoặc (e) chứa vi-rút hoặc thành phần có hại khác, quảng cáo dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc chỉ dẫn sai lệch hoặc gây nhầm lẫn về nguồn gốc hoặc tuyên bố về sự thật.

(20) Bạn cũng đảm bảo và đồng ý rằng bạn sẽ không: (a) mạo danh hoặc xuyên tạc mối quan hệ của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác; (b) tải lên, đăng, xuất bản, truyền tải, sao chép, phân phối hoặc khai thác theo bất kỳ cách nào bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào khác có được thông qua Trang web cho mục đích thương mại (ngoài mục đích được nhà cung cấp thông tin đó hoặc tài liệu khác cho phép rõ ràng); (c) tham gia gửi hoặc phát tán thư rác; hoặc (d) tìm cách truy cập trái phép vào các hệ thống máy tính khác thông qua Trang web. Trừ khi được cho phép rõ ràng ở đây, bạn không được tải lên, đăng, xuất bản, sao chép, truyền tải hoặc phân phối theo bất kỳ cách nào bất kỳ thành phần nào của chính Trang web hoặc các sản phẩm phái sinh liên quan, vì Trang web được đăng ký bản quyền như một tác phẩm tập thể theo luật bản quyền hiện hành.

(21) Chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát bất kỳ nội dung nào trên hoặc thông qua Trang web và chúng tôi không có nghĩa vụ phải làm như vậy. Tuy nhiên, bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có quyền giám sát Trang web và tiết lộ bất kỳ thông tin nào cần thiết hoặc phù hợp để đáp ứng bất kỳ luật, quy định hoặc yêu cầu nào khác của chính phủ, để vận hành Trang web đúng cách hoặc để bảo vệ chính chúng tôi hoặc người dùng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không cố ý theo dõi hoặc tiết lộ bất kỳ tin nhắn thư điện tử riêng tư nào trừ khi luật pháp yêu cầu. Chúng tôi có quyền từ chối đăng hoặc xóa bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào, toàn bộ hoặc một phần, mà theo quyết định riêng của chúng tôi là không thể chấp nhận, không mong muốn, không phù hợp hoặc vi phạm các Điều khoản và điều kiện này.

(22) Bạn đồng ý với bảo vệ, bồi thường và giữ cho Nhà điều hành, giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý và chi nhánh của Nhà điều hành không bị tổn hại trước bất kỳ và tất cả các khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, chi phí và phí tổn, bao gồm, nhưng không giới hạn ở phí và chi phí pháp lý hợp lý, phát sinh dưới bất kỳ hình thức nào từ việc bạn sử dụng Trang web hoặc sắp đặt hoặc truyền tải bất kỳ tin nhắn, thông tin, phần mềm hoặc tài liệu nào khác hoặc thông qua Trang web.

TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

(23) Trang web, bao gồm, nhưng không giới hạn ở tất cả nội dung, chức năng và tài liệu được cung cấp “Nguyên trạng” mà không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, bất kỳ bảo hành nào đối với thông tin, dữ liệu, dịch vụ xử lý dữ liệu hoặc quyền truy cập không bị gián đoạn, bất kỳ bảo đảm nào liên quan đến tính khả dụng, độ chính xác, tính hữu dụng hoặc nội dung của thông tin và bất kỳ bảo đảm nào về quyền sở hữu, tính không vi phạm, khả năng bán được hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể. Nhà điều hành không đảm bảo rằng trang web hoặc các chức năng, tính năng hoặc nội dung có trong đó sẽ kịp thời, an toàn, không bị gián đoạn hoặc không có lỗi hoặc các lỗi đó sẽ được sửa chữa. Nhà điều hành không đảm bảo rằng trang web sẽ đáp ứng các yêu cầu của người dùng. Không có lời khuyên, kết quả hoặc thông tin nào, dù bằng lời hay bằng văn bản, mà bạn có được từ Nhà điều hành hoặc thông qua trang web sẽ tạo ra bất kỳ bảo đảm nào không được đưa ra rõ ràng ở đây. Nếu bạn không hài lòng với trang web, biện pháp khắc phục duy nhất là bạn ngừng sử dụng trang web.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

(24) Trong phạm vi được pháp luật cho phép, trong mọi trường hợp, Nhà điều hành hoặc bất kỳ giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý, chi nhánh hoặc nhà cung cấp dịch vụ hoặc nội dung nào của Nhà điều hành sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, do hậu quả, để làm gương hoặc trừng phạt phát sinh từ hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web hoặc nội dung, tài liệu hoặc chức năng liên quan bao gồm, nhưng không giới hạn ở mất thu nhập hoặc doanh thu, mất lợi nhuận hoặc hợp đồng dự kiến, mất khoản tiết kiệm dự kiến, mất dữ liệu, mất lợi thế kinh doanh hoặc mất hoạt động kinh doanh, ngay cả khi Nhà điều hành hoặc cá nhân đó đã được thông báo về khả năng xảy ra tổn thất hoặc thiệt hại đó. Một số khu vực pháp lý không cho phép giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý đối với tổn thất hoặc thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, vì vậy một số giới hạn trên có thể không áp dụng cho một số người dùng nhất định. Trong mọi trường hợp, Nhà điều hành sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc liên quan đến bất kỳ nội dung nào được đăng, truyền, trao đổi hoặc nhận bởi hoặc thay mặt cho bất kỳ người dùng hoặc người nào khác trên hoặc thông qua trang web. Trong mọi trường hợp, toàn bộ trách nhiệm pháp lý của Nhà điều hành trước bạn đối với tất cả các thiệt hại, tổn thất và nguyên nhân tố tụng (dù là trong hợp đồng, hay ngoài hợp đồng, bao gồm, nhưng không giới hạn ở sơ suất hoặc nguyên nhân khác) phát sinh từ các điều khoản và điều kiện hoặc của bạn hoặc việc bạn sử dụng trang web tổng cộng vượt quá £100,00.

Luật áp dụng

(25) Chúng tôi kiểm soát và vận hành Trang web từ các văn phòng của chúng tôi tại Vương quốc Anh. Trong tất cả các vấn đề liên quan đến Trang web và các Điều khoản và điều kiện này, luật áp dụng sẽ là luật của Anh và xứ Wales. Tất cả người xem và người dùng Trang web đồng ý tuân theo quyền tài phán độc quyền của Tòa án Anh.

(26) Luật pháp của Anh và xứ Wales được áp dụng khi sử dụng Trang web. Chúng tôi không cam đoan rằng các tài liệu trên Trang web là phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở các địa điểm khác. Những người chọn truy cập Trang web này từ các địa điểm khác tự mình làm như vậy và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương, nếu và trong phạm vi luật pháp địa phương được áp dụng.

Sửa đổi Trang web

(27) Chúng tôi bảo lưu quyền, vì bất kỳ lý do gì, theo quyết định riêng của chúng tôi, chấm dứt, thay đổi, đình chỉ hoặc ngừng bất kỳ khía cạnh nào của Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở nội dung, tính năng hoặc giờ hoạt động khả dụng. Chúng tôi cũng có thể áp đặt các giới hạn đối với một số tính năng nhất định của Trang web hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc một phần của Trang web mà không cần thông báo hoặc bị phạt.

Đại lý luật bản quyền

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và yêu cầu những người sử dụng Trang web cũng phải làm như vậy. Nếu bạn cho rằng tác phẩm của mình đã bị sao chép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền, vui lòng gửi thông tin sau bằng văn bản (sẽ được coi là bao gồm qua email) tới Đại lý bản quyền có tên bên dưới:

 • Địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn;
 • Mô tả về tác phẩm có bản quyền mà bạn khiếu nại đã bị vi phạm;
 • Mô tả về vị trí của tài liệu bị cáo buộc vi phạm trên Trang web;
 • Bản tuyên bố của bạn rằng bạn thực sự cho rằng việc sử dụng đang tranh chấp không được bạn, chủ sở hữu bản quyền, đại lý của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép;
 • Chữ ký điện tử hoặc vật lý của người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu quyền lợi bản quyền; và
 • Bản tuyên bố của bạn, được đưa ra theo hình phạt khai man, rằng thông tin trên mà bạn cung cấp là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

Đại lý bản quyền:

Cố vấn chung, Chivas Brothers International Limited, Kilmalid, Stirling Road, Dumbarton G82 2SS.

Cập nhật mới nhất: Tháng 3 năm 2017