CHÍNH SÁCH
QUYỀN RIÊNG TƯ

Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn và khi bạn sử dụng trang web, ứng dụng di động, các trang trên mạng xã hội, biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi cũng như bất cứ khi nào bạn giao tiếp ở hình thức điện tử với chúng tôi (“Dịch vụ kỹ thuật số” của chúng tôi), chúng tôi cũng đều tôn trọng quyền riêng tư đó. Đó là lý do tại sao chúng tôi lập ra Chính sách quyền riêng tư này để giải thích cách chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý Dữ liệu cá nhân mà bạn chia sẻ với chúng tôi thông qua Dịch vụ kỹ thuật số của chúng tôi.

Vui lòng đọc kỹ chính sách quyền riêng tư này vì tài liệu chứa thông tin quan trọng xác định chúng tôi cũng như thông tin về cách thức và lý do chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng và chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn. Tài liệu cũng giải thích các quyền liên quan đến Dữ liệu cá nhân của bạn và cách liên hệ với chúng tôi hoặc cơ quan giám sát trong trường hợp bạn có khiếu nại.

“Chúng tôi” và “của chúng tôi” đề cập đến Chivas Brothers International Limited, Pernod Ricard SA và các chi nhánh của Pernod Ricard SA (những chi nhánh này được gọi chung là “Tập đoàn Pernod Ricard”). Bạn có thể tìm thấy danh sách các chi nhánh mà chúng tôi đề cập đến trong chính sách quyền riêng tư này ở liên kết này.

Chúng tôi thu thập, sử dụng và chịu trách nhiệm đối với một số Dữ liệu cá nhân về bạn. Khi làm như vậy, chúng tôi tuân theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung, áp dụng trên toàn Liên minh châu Âu (bao gồm cả ở Vương quốc Anh) và chúng tôi chịu trách nhiệm với tư cách là “bên kiểm soát” Dữ liệu cá nhân đó vì các mục đích của các luật đó.

Trước khi sử dụng Dịch vụ kỹ thuật số của chúng tôi, xin vui lòng đọc Chính sách quyền riêng tư này. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách quyền riêng tư này hoặc Chính sách cookie của chúng tôi, vui lòng không sử dụng Dịch vụ kỹ thuật số của chúng tôi.

Chúng tôi là bên kiểm soát dữ liệu khi xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn trong các điều kiện được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này, bao gồm mọi Dữ liệu cá nhân bạn gửi đến trang web này hoặc trang web khác liên kết bạn với chính sách quyền riêng tư này, chẳng hạn như một trang web nhỏ mà chúng tôi sử dụng để chạy chương trình khuyến mãi hoặc tổ chức cuộc thi (“Trang web”).

 1. Chúng tôi thu thập Dữ liệu cá nhân nào về bạn và bằng cách nào?

  Dữ liệu cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào có thể được dùng để nhận dạng cá nhân bạn hoặc liên hệ với bạn trực tuyến hoặc hình thức khác.

  Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân sau về bạn:

  • tên và thông tin liên hệ, bao gồm địa chỉ gửi thư, địa chỉ email và số điện thoại và, nếu có, thông tin chi tiết về công ty
  • thông tin để cho phép chúng tôi kiểm tra và xác minh danh tính, ví dụ như ngày sinh của bạn
  • thông tin giới tính, nếu bạn chọn cung cấp thông tin này cho chúng tôi
  • dữ liệu vị trí
  • thông tin thanh toán, giao dịch và thông tin thẻ thanh toán của bạn
  • thông tin cần thiết để cho phép chúng tôi thực hiện kiểm tra tình hình tín dụng hoặc tài chính khác đối của bạn
  • sở thích cá nhân hoặc nghề nghiệp, hộ gia đình, lối sống, thói quen và sở thích của bạn
  • hiện diện của bạn trên các nền tảng trực tuyến chuyên nghiệp, ví dụ như hồ sơ LinkedIn
  • lịch sử liên hệ, lịch sử mua hàng và các mục đã lưu của bạn
  • thông tin từ các tài khoản bạn liên kết với chúng tôi, ví dụ: Facebook
  • thông tin về cách bạn sử dụng trang web, CNTT, thông tin liên lạc và các hệ thống khác của chúng tôi
  • câu trả lời của bạn cho các cuộc khảo sát, cuộc thi và chương trình khuyến mãi
  • địa chỉ IP và ID điện thoại di động/máy tính bảng/thiết bị của bạn
  • thông tin được cung cấp cho chúng tôi về việc bạn tham dự các Trung tâm Di sản và nhà máy chưng cất rượu, các cuộc họp và sự kiện, bao gồm loại hình các Trung tâm Di sản và nhà máy chưng cất rượu, các cuộc họp và sự kiện mà bạn tham dự cũng như thông tin về các yêu cầu về tiếp cận hoặc chế độ ăn uống

  Dữ liệu cá nhân này được yêu cầu để cung cấp các sản phẩm và Dịch vụ kỹ thuật số cho bạn. Nếu bạn không cung cấp Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi yêu cầu, điều đó có thể làm trì hoãn hoặc khiến chúng tôi không thể cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn.

 2. Cách thức thu thập Dữ liệu cá nhân của bạn

  Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn:

  Chúng tôi thu thập hầu hết các Dữ liệu cá nhân này trực tiếp từ bạn – gặp mặt trực tiếp, qua điện thoại, tin nhắn hoặc email và/hoặc qua trang web và ứng dụng của chúng tôi. Việc này thường diễn ra khi bạn tham gia vào một trong các hoạt động quảng bá của chúng tôi hoặc đăng ký một trong các Dịch vụ kỹ thuật số của chúng tôi, ví dụ:- Đăng ký hoặc ghi danh tham dự trực tuyến: chẳng hạn như ứng dụng di động, trang web, phương tiện truyền thông xã hội hoặc đăng ký nhận bản tin dành riêng cho Dịch vụ kỹ thuật số của chúng tôi hoặc tạo tài khoản để trở thành thành viên của câu lạc bộ;

   • Truyền thông tiếp thị “Gửi cho bạn bè”;
   • Rút thăm trúng thưởng và cuộc thi;
   • Tham gia chương trình khách hàng thân thiết hoặc đăng ký nhận bản tin;
   • Mua sản phẩm hoặc dịch vụ trực tuyến;
   • Khi thực hiện giao dịch thương mại điện tử trên một số trang web của chúng tôi;
   • Sử dụng Mã QR có trên sản phẩm;
   • Sự kiện (mẫu giấy mời hoặc mẫu trực tuyến trên máy tính bảng do đại diện của chúng tôi điền thông tin bạn cung cấp);
   • Đặt một chuyến tham quan hoặc đi thăm nhà máy chưng cất rượu hoặc Trung tâm Di sản;
   • Các trang web thương hiệu;
   • Đào tạo;
   • Nếm thử;
   • Phản hồi, câu hỏi, thắc mắc, khảo sát hoặc nhận xét thông qua “Liên hệ với chúng tôi”;
   • Bất kỳ yêu cầu nào khác yêu cầu gửi Dữ liệu cá nhân.

  Loại và lượng thông tin chúng tôi thu thập cho các tính năng được liệt kê ở trên sẽ khác nhau và phụ thuộc vào hoạt động.

  Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ các nguồn khác:

  Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin:

  • từ các nguồn có thể truy cập công khai, ví dụ: Danh sách bầu cử hoặc Cơ sở dữ liệu thay đổi địa chỉ quốc gia của Bưu điện;
  • trực tiếp từ bên thứ ba, ví dụ: truyền thông tiếp thị “Gửi cho bạn bè” hoặc biểu mẫu đăng ký của bên thứ ba từ một trong các đối tác của chúng tôi;
  • từ các cơ quan tham khảo tín dụng;
  • từ các nhà cung cấp dịch vụ thẩm định khách hàng;
  • từ bên thứ ba với sự chấp thuận của bạn, ví dụ như ngân hàng hoặc hiệp hội xây dựng
  • từ cookie trên trang web của chúng tôi (xem bên dưới – Chúng tôi sử dụng công nghệ theo dõi như thế nào và tại sao chúng tôi lại sử dụng công nghệ theo dõi?)
  • thông qua CNTT của chúng tôi và các hệ thống khác, ví dụ: hệ thống cửa ra vào, Trung tâm Di sản, nhà máy chưng cất rượu và nhật ký tiếp nhận; giám sát tự động các trang web của chúng tôi và các hệ thống kỹ thuật khác, chẳng hạn như mạng và kết nối máy tính của chúng tôi, camera quan sát và hệ thống kiểm soát truy cập, hệ thống liên lạc, email và hệ thống nhắn tin tức thời; hoặc
  • từ một trong các chi nhánh của Tập đoàn Pernod Ricard.

  Đôi khi, chúng tôi có thể mua thông tin liên hệ chi tiết của những người có thể muốn nghe ý kiến từ chúng tôi. Trước khi mua thông tin như vậy, chúng tôi sẽ kiểm tra từ ngữ được sử dụng khi thông tin của bạn được thu thập ban đầu, để đảm bảo rằng chúng tôi chỉ liên hệ với những người đã tích cực bày tỏ sự quan tâm đến việc nhận thông tin từ bên thứ ba.

  Chúng tôi cũng có thể nhận được thông tin nếu bạn đã cho phép các tổ chức khác chia sẻ thông tin đó với chúng tôi. Trước khi cho phép các tổ chức bên thứ ba đó chia sẻ thông tin cá nhân của bạn, bạn nên kiểm tra cẩn thận các thông báo về quyền riêng tư của họ. Theo luật hiện hành, chúng tôi có thể sử dụng nhiều công nghệ khác nhau để thu thập và cung cấp thông tin về cách bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ kỹ thuật số của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin nhân khẩu học về những người sử dụng Dịch vụ kỹ thuật số của chúng tôi mà chúng tôi nhận được từ các bên thứ ba như Google hoặc phương tiện truyền thông xã hội mà bạn sử dụng (chúng tôi gọi đây là “Thông tin sử dụng”).

  Thông tin sử dụng có thể bao gồm các trang bạn đã truy cập, thời gian bạn truy cập và thông tin về loại đồ uống (hoặc nội dung khác) mà bạn đã truy cập hoặc cung cấp. Thông tin cũng bao gồm loại ngôn ngữ bạn sử dụng, thông tin nhân khẩu học về bạn (chẳng hạn như tuổi, giới tính và lĩnh vực yêu thích của bạn, nếu có) và những trang bạn đã truy cập trước khi truy cập trang hiện tại.

  Chúng tôi thu thập thông tin này để hiểu rõ hơn về cách mọi người tương tác với các thương hiệu của chúng tôi để sau đó chúng tôi có thể điều chỉnh và cải thiện thông tin cho phù hợp. Hầu hết Thông tin sử dụng mà chúng tôi thu thập không thể được liên kết với riêng bạn, nhưng nếu chúng tôi có thể liên kết thông tin đó với bạn, thì chúng tôi sẽ xử lý thông tin đó theo Chính sách quyền riêng tư này.

  Chúng tôi sử dụng công nghệ theo dõi như thế nào và tại sao chúng tôi lại sử dụng công nghệ theo dõi?

  Chúng tôi sử dụng các công nghệ theo dõi như cookie, bản ghi địa chỉ IP hoặc tệp nhật ký để thu thập thông tin kỹ thuật như loại trình duyệt web của bạn và hệ điều hành bạn sử dụng, trang web mà bạn đến từ đó, đường dẫn của bạn qua trang web của chúng tôi và Nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn. Điều này là để chúng tôi có thể cải thiện chức năng của các trang web và hiểu rõ hơn cách những khách truy cập như bạn sử dụng Dịch vụ kỹ thuật số của chúng tôi và các công cụ mà trang web cung cấp.

  Thông thường, các cá nhân sẽ tương tác với chúng tôi theo nhiều cách và sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân trong các ngữ cảnh khác nhau. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để có được hồ sơ về các tương tác khác nhau của bạn với chúng tôi và để hiểu các ưu tiên của bạn.

  Những công nghệ theo dõi này giúp chúng tôi điều chỉnh Dịch vụ kỹ thuật số của mình theo nhu cầu cá nhân của bạn:

  • Theo sự chấp thuận của bạn khi luật hiện hành yêu cầu, Dịch vụ kỹ thuật số của chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự (“cookie”). Cookie là các tệp nhỏ được đặt trên thiết bị của bạn nhằm phục vụ một số mục đích, chẳng hạn như ghi nhớ các tùy chọn của bạn. Cookie cho phép bạn tận hưởng trải nghiệm duyệt web phong phú và phù hợp hơn, cũng như giúp đo lường chính xác hành vi của bạn trên trang web của chúng tôi. Bạn có thể tìm hiểu thêm về loại cookie chúng tôi sử dụng và cách tắt các cookie đó trong Chính sách cookie của chúng tôi
  • Địa chỉ IP là một số được sử dụng trên mạng để xác định máy tính của bạn mỗi khi bạn kết nối với Internet. Chúng tôi có thể theo dõi các địa chỉ Giao thức Internet (IP) để (cùng với những hành động khác): (i) khắc phục sự cố kỹ thuật, (ii) duy trì sự an toàn và bảo mật của trang web, (iii) hạn chế quyền truy cập vào Dịch vụ kỹ thuật số của chúng tôi đối với một số người dùng nhất định, (iv) theo dõi vị trí và hành vi, phân tích, phân khúc và nhắm mục tiêu quảng cáo tới khách hàng và (iv) hiểu rõ hơn cách chúng tôi sử dụng Dịch vụ kỹ thuật số, ví dụ như sử dụng Google Analytics;
  • Chúng tôi (hoặc bên thứ ba thay mặt chúng tôi) có thể thu thập và sử dụng ID thiết bị di động/máy tính bảng của bạn để cung cấp trải nghiệm trình duyệt phù hợp hơn, nhằm thông báo cho bạn về các sự kiện hoặc chương trình khuyến mãi gần đó cũng như để báo cáo và phân tích;
  • Chúng tôi (hoặc bên thứ ba thay mặt chúng tôi) có thể thu thập thông tin dưới dạng tệp nhật ký ghi lại hoạt động và thu thập số liệu thống kê về thói quen duyệt web. Các mục này được tạo ẩn danh và giúp chúng tôi thu thập (trong số những thứ khác) (i) loại trình duyệt web và hệ điều hành của bạn, (ii) thông tin về phiên của bạn (chẳng hạn như URL mà bạn đến từ đó, ngày và giờ bạn truy cập Dịch vụ kỹ thuật số của chúng tôi và những trang bạn đã xem và trong khoảng thời gian bao lâu), và (iii) dữ liệu điều hướng hoặc luồng nhấp chuột tương tự khác. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin tệp nhật ký cho các nghiên cứu nhân khẩu học và tiếp thị nội bộ của mình, vì vậy chúng tôi có thể liên tục cải thiện và tùy chỉnh các dịch vụ trực tuyến mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Các tệp nhật ký chỉ được sử dụng nội bộ và không được liên kết với bất kỳ cá nhân nào có thể nhận dạng cá nhân.
 3. Chúng tôi sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích gì?

  Theo luật bảo vệ dữ liệu, chúng tôi chỉ có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn nếu chúng tôi có lý do chính đáng để làm như vậy, ví dụ:

  • để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định của chúng tôi;
  • để thực hiện hợp đồng với bạn hoặc thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi ký kết hợp đồng;
  • vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc của bên thứ ba; hoặc
  • trong trường hợp bạn đã chấp thuận.

  Nói chung, thông tin chúng tôi thu thập chỉ được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào mà bạn đã gửi cho chúng tôi, cho bất kỳ mục đích nào được làm rõ với bạn tại thời điểm thu thập thông tin hoặc tại đây trong Chính sách quyền riêng tư này. Những mục đích này có thể bao gồm:

  • Khi bạn đăng ký hoặc ghi danh tham gia thông qua Dịch vụ kỹ thuật số của chúng tôi: Dữ liệu cá nhân bạn cung cấp được dùng để đem đến cho bạn những lợi ích thường đi kèm với đăng ký. Dữ liệu này bao gồm thông tin về các sản phẩm và nhãn hiệu mà bạn đã đăng ký (và, nếu bạn đã chọn nhận thông tin về các sản phẩm Pernod Ricard khác), khả năng gửi, nhận và cá nhân hóa thông tin liên lạc mà bạn chọn tại thời điểm đăng ký hoặc tự động đi kèm với đăng ký của bạn. Ví dụ: đăng ký nhận bản tin, tạo tài khoản, tham gia rút thăm trúng thưởng hoặc cuộc thi, lời mời hoặc tham dự một sự kiện do chúng tôi hoặc đại diện của chúng tôi tổ chức;
  • Khi bạn được chọn hoặc được mời tham dự một sự kiện, chúng tôi sẽ sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn thông tin chi tiết, vé và thông tin tham gia, đồng thời cung cấp cho ban tổ chức thông tin để cho phép họ xác minh sự tham dự của bạn;
  • Khi bạn tham gia rút thăm trúng thưởng hoặc cuộc thi, chúng tôi sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn để xác định những người tham gia duy nhất và để thông báo cho người chiến thắng và những người khác về kết quả;
  • Khi bạn sử dụng tính năng “Gửi cho bạn bè”: Dữ liệu cá nhân cho mục đích sử dụng một lần (thường là tên và địa chỉ email) chỉ được sử dụng một lần (ví dụ: để gửi tin nhắn) và không được chúng tôi lưu giữ;
  • Khi sử dụng thương mại điện tử trên một số trang web của chúng tôi: chúng tôi (hoặc bên thứ ba thay mặt chúng tôi) sẽ sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn để tạo tài khoản, hỗ trợ quá trình mua hàng, quản lý đơn đặt hàng và giao sản phẩm của bạn theo hợp đồng mà bạn có với chúng tôi (hoặc bên thứ ba) và để hiểu lịch sử mua hàng của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng các giải pháp tự động hoặc kỹ thuật để phát hiện hoạt động hoặc thanh toán gian lận và điều này có thể bao gồm lập hồ sơ dựa trên việc ra quyết định tự động;
  • Khi bạn sử dụng Mã QR hoặc tính năng tương đương được hiển thị trên các sản phẩm của chúng tôi: chúng tôi sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn để gửi cho bạn thêm thông tin về các sản phẩm có hiển thị mã QR hoặc tính năng tương đương hoặc các sản phẩm Pernod Ricard khác (nếu bạn chọn nhận thông tin đó);
  • Khi bạn gửi Dữ liệu cá nhân trên iPad hoặc các thiết bị di động khác có tại Trung tâm Di sản hoặc nhà máy chưng cất rượu: dữ liệu này được dùng để gửi cho bạn thêm thông tin về các sản phẩm có liên quan;

  Phản hồi, câu hỏi hoặc nhận xét thông qua biểu mẫu “Liên hệ với chúng tôi” và hệ thống báo cáo tuân thủ “Cho chúng tôi biết” của chúng tôi: nếu bạn liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu liên hệ trực tuyến, thông tin của bạn sẽ được dùng để trả lời yêu cầu hoặc nhận xét của bạn; Khi bạn gửi Dữ liệu cá nhân của mình, bạn cũng có thể được cung cấp tùy chọn (thông qua ô đánh dấu hoặc cơ chế chấp thuận khác) để thông tin của bạn được dùng cho một hoạt động hoặc dịch vụ khác với hoạt động hoặc dịch vụ mà bạn đang yêu cầu. Ví dụ: nếu bạn tham gia một cuộc thi để giành giải thưởng, bạn cũng có thể được mời đăng ký nhận bản tin về các sản phẩm khác. Nếu bạn chọn sử dụng thông tin của mình cho một hoạt động hoặc dịch vụ khác theo cách này, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn để cung cấp hoạt động hoặc dịch vụ khác đó cho bạn. Ngoài ra, khi bạn gửi Dữ liệu cá nhân của mình, bạn có thể được cung cấp tùy chọn (thông qua ô đánh dấu hoặc cơ chế chấp thuận khác) để thông tin của bạn được dùng cho các sản phẩm Pernod Ricard khác. Nếu bạn chọn tùy chọn này, chúng tôi (và các chi nhánh khác của Tập đoàn Pernod Ricard) sẽ sử dụng thông tin của bạn để cung cấp cho bạn thông tin và khuyến mãi liên quan đến các sản phẩm Pernod Ricard khác.

  Chúng tôi cũng có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để gửi cho bạn các thông tin liên lạc về giao dịch hoặc hành chính, chẳng hạn như email xác nhận khi bạn đăng ký hoặc huỷ theo dõi một đăng ký hoặc hoạt động cụ thể. Chúng tôi cũng có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để gửi một số thông báo liên quan đến dịch vụ, chẳng hạn như cập nhật Thông báo quyền riêng tư, các tính năng hoặc chương trình đã ngừng trên Dịch vụ kỹ thuật số của chúng tôi, các thay đổi đối với dịch vụ trực tuyến hoặc chính sách hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi.

  Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong cơ sở dữ liệu người tiêu dùng toàn cầu của chúng tôi, điều này cho phép chúng tôi đảm bảo rằng Dữ liệu cá nhân của bạn luôn chính xác và cập nhật, đồng thời chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn với các chi nhánh thích hợp của tập đoàn Pernod Ricard. Để tránh trùng lặp trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng thông tin về từng tương tác của bạn với một trong các chi nhánh của Tập đoàn Pernod Ricard để kiểm tra xem Dữ liệu cá nhân của bạn có còn chính xác hay không. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó để hoàn thiện, nâng cao hoặc cập nhật Dữ liệu cá nhân của bạn với thông tin bổ sung mà bạn có thể đã cung cấp.

  Theo luật hiện hành, điều này có thể bao gồm việc thỉnh thoảng kết hợp, cập nhật hoặc cải thiện Dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua Dịch vụ kỹ thuật số của chúng tôi với dữ liệu ẩn danh mà chúng tôi nhận được từ hồ sơ bên ngoài hoặc bên thứ ba. Ví dụ: chúng tôi có thể kết hợp thông tin khảo sát hoặc nhân khẩu học thuần túy (ví dụ: tuổi, giới tính, thông tin hộ gia đình và các sở thích khác) không được liên kết với bất kỳ thông tin cá nhân nào về bạn với Dữ liệu cá nhân được thu thập trong các trường hợp khác (chẳng hạn như trong quá trình đăng ký tài khoản).

  Chúng tôi cũng có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn, thông tin kết hợp được đề cập ở trên và/hoặc thông tin nhân khẩu học cho các nghiên cứu tiếp thị nội bộ, phân khúc thị trường, phân tích và nhân khẩu học của chúng tôi. Việc này giúp chúng tôi không ngừng cải thiện, cá nhân hóa và tùy chỉnh các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

  Lợi ích hợp pháp – quản lý doanh nghiệp của chúng tôi

  Liên quan đến một số cách sử dụng Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đề cập ở trên, chúng tôi đang thực hiện điều này trên cơ sở rằng đó là lợi ích hợp pháp của chúng tôi – hoặc của bên thứ ba – để chúng tôi làm như vậy. Lợi ích hợp pháp là khi chúng tôi có lý do kinh doanh hoặc thương mại để sử dụng thông tin của bạn, miễn là điều này không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của chính bạn. Những lợi ích này bao gồm một số khía cạnh trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi, cụ thể là:

  • Đảm bảo rằng chúng tôi hoạt động hiệu quả nhất có thể để chúng tôi có thể cung cấp Dịch vụ và sản phẩm Kỹ thuật số tốt nhất cho bạn mà chúng tôi có thể và hiểu khách hàng cũng như người dùng Trang web của chúng tôi;
  • Để cho phép chúng tôi cung cấp các Sản phẩm và Dịch vụ kỹ thuật số đặt riêng theo yêu cầu của bạn, để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn và điều chỉnh nội dung, ưu đãi và khuyến mãi mà chúng tôi gửi cho bạn để quảng bá các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
  • Bảo vệ thông tin có giá trị thương mại và cả tài sản trí tuệ của chúng tôi;
  • Ngăn chặn và phát hiện gian lận và/hoặc hoạt động tội phạm có thể gây tổn hại cho chúng tôi và cho bạn;
  • Vì mục đích kiểm soát tín dụng và để đảm bảo khách hàng của chúng tôi có thể thanh toán cho các sản phẩm chúng tôi cung cấp;
  • Hiểu cách hoạt động kinh doanh của chúng tôi và xem xét cách cải thiện hiệu suất của chúng tôi; và
  • Đảm bảo rằng chúng tôi có thể cập nhật thông tin về khách hàng cũng như các liên hệ và sự phát triển trong tổ chức của khách hàng.

  Truyền thông quảng cáo

  Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn để gửi cho bạn các bản cập nhật (qua email, tin nhắn văn bản, điện thoại hoặc bưu điện) về các sản phẩm và Dịch vụ kỹ thuật số của chúng tôi, bao gồm các ưu đãi độc quyền, khuyến mãi hoặc sản phẩm mới và Dịch vụ kỹ thuật số.

  Chúng tôi có lợi ích hợp pháp trong việc xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích quảng cáo. Điều này có nghĩa là không phải lúc nào chúng tôi cũng cần sự chấp thuận của bạn để thực hiện các hoạt động quảng cáo. Tuy nhiên, khi cần có sự chấp thuận, chúng tôi sẽ yêu cầu sự chấp thuận này riêng biệt và rõ ràng.

  Bạn có quyền từ chối nhận thông tin truyền thông quảng cáo bất cứ lúc nào bằng cách:

  • liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ contactus@chivasregal.com
  • sử dụng liên kết “hủy đăng ký” trong email hoặc soạn từ “STOP” (DỪNG)

  Chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác nhận hoặc cập nhật các tùy chọn tiếp thị của bạn nếu bạn hướng dẫn chúng tôi cung cấp thêm các sản phẩm hoặc Dịch vụ kỹ thuật số trong tương lai hoặc nếu có những thay đổi về luật, quy định hoặc cấu trúc kinh doanh của chúng tôi.

 4. Điều gì xảy ra nếu bạn không muốn chia sẻ Dữ liệu cá nhân của mình với chúng tôi?

  Nếu bạn chọn không gửi bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào khi được yêu cầu, bạn không thể tham gia vào một số hoạt động nhất định hoặc sử dụng một số tính năng được cá nhân hóa trong Dịch vụ kỹ thuật số của chúng tôi. Lựa chọn này cũng có thể giới hạn các dịch vụ và ưu đãi đặc biệt mà chúng tôi có thể cung cấp cho bạn. Ví dụ: nếu bạn từ chối chia sẻ địa chỉ email của mình, bạn sẽ không thể nhận bất kỳ bản tin nào của chúng tôi hoặc đăng ký Dịch vụ kỹ thuật số của chúng tôi. Tuy nhiên, bạn không cần cung cấp cho chúng tôi bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào mà chỉ cần duyệt các trang web của chúng tôi và tìm hiểu thêm về chúng tôi cũng như các sản phẩm của chúng tôi.

 5. Chúng tôi tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn cho ai và tại sao?

  Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào có ý định sử dụng dữ liệu đó cho mục đích tiếp thị trực tiếp, trừ khi chúng tôi đã thông báo cụ thể cho bạn và bạn đã cho phép chúng tôi làm việc này một cách rõ ràng.

  Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn với các chi nhánh trong Tập đoàn Pernod Ricard. Các mục đích được giải thích trong Điều 2 và 3 ở trên. Thông tin chúng tôi thu thập như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này có thể đến từ tổ chức mà bạn cung cấp nhưng cũng có thể đã được phát hành, tùy thuộc vào sự chấp thuận của bạn, thông qua tổ chức đó cho các chi nhánh khác của Tập đoàn Pernod Ricard để cung cấp cho bạn tin tức và thông tin quảng cáo về các sản phẩm hoặc chương trình của họ mà bạn đã thể hiện sự quan tâm.

  Nếu bạn muốn rút lại chấp thuận của mình đối với việc chia sẻ và sử dụng thông tin của bạn, vui lòng xử lý yêu cầu của bạn như được nêu trong Điều 9 của Chính sách quyền riêng tư này. Vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn rút lại chấp thuận cho phép chúng tôi chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn với tất cả các chi nhánh trong Tập đoàn Pernod Ricard để cung cấp cho bạn tin tức và thông tin quảng cáo hoặc chỉ một số chi nhánh đó (và, trong trường hợp đó, vui lòng cho biết rõ chi nhánh nào).

  Chúng tôi cũng có thể chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba khác, nhưng chỉ trong những trường hợp sau:

  • Chúng tôi có thể sử dụng các bên thứ ba để giúp cung cấp các sản phẩm hoặc Dịch vụ kỹ thuật số của chúng tôi cho bạn, ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, nhà kho và công ty chuyển phát;
  • Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn với các nhà cung cấp mạng xã hội như Facebook, Twitter và Instagram, trong trường hợp đó, địa chỉ email sẽ được tải lên sau đó được chia thành hàm băm nhỏ. Ví dụ: nếu bạn là người dùng đã đăng ký của Facebook, chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ email của bạn ở định dạng được mã hóa để cho phép Facebook tìm những người dùng khác đã đăng ký dịch vụ của họ có cùng sở thích với bạn dựa trên: (1) thông tin mà chúng tôi quan sát được về bạn khỏi các tương tác khác nhau của bạn với chúng tôi; và (2) thông tin mà Facebook nắm giữ về bạn;
  • Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba cung cấp dịch vụ quảng cáo có lập trình để cung cấp cho bạn quảng cáo liên quan;
  • Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ, đại lý hoặc nhà thầu, ví dụ như các cơ quan tiếp thị và kỹ thuật số để hỗ trợ hoạt động nội bộ của Dịch vụ kỹ thuật số của chúng tôi và để hỗ trợ chúng tôi quản lý những bên nêu trên hoặc các chức năng, chương trình và khuyến mãi khác nhau mà các bên đó cung cấp. Bất kỳ bên thứ ba nào như vậy phải cung cấp mức độ bảo mật phù hợp cho Dữ liệu cá nhân của bạn và, nếu được yêu cầu, sẽ được ràng buộc theo một thỏa thuận pháp lý để bảo đảm sự riêng tư, an toàn cho Dữ liệu cá nhân của bạn và chỉ xử lý dữ liệu đó theo hướng dẫn cụ thể của chúng tôi;
  • Khi chúng tôi điều hành một chương trình hoặc quảng cáo chung hoặc đồng tài trợ trên Dịch vụ kỹ thuật số của mình với một công ty, tổ chức hoặc bên thứ ba có uy tín khác, chúng tôi có thể thu thập và xử lý Dữ liệu cá nhân và chia sẻ với đối tác hoặc nhà tài trợ đó như một phần của sự kiện. Nếu Dữ liệu cá nhân của bạn đang được thu thập bởi (hoặc chia sẻ với) một công ty không phải là công ty thuộc Tập đoàn Pernod Ricard khi tham gia vào bất kỳ chương trình khuyến mãi nào như vậy, thì chúng tôi sẽ cho bạn biết vào thời điểm thu thập dữ liệu đó;

  Khi chúng tôi chạy chương trình khuyến mãi hợp tác với bên thứ ba bên ngoài Tập đoàn Pernod Ricard, chúng tôi có thể cung cấp một liên kết riêng đến chính sách quyền riêng tư của bên thứ ba đó và bạn nên đọc chính sách đó trước khi chia sẻ bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào. Những nhà điều hành của các trang web khác có thể thu thập thông tin từ bạn, thông tin này sẽ được họ sử dụng theo chính sách bảo vệ dữ liệu hoặc chính sách quyền riêng tư của họ. Nếu bạn không muốn thông tin của mình được thu thập hoặc chia sẻ với một công ty không phải thuộc Tập đoàn Pernod Ricard, bạn có thể chọn không chấp nhận hoặc tham gia vào các sự kiện này tại thời điểm thu thập hoặc yêu cầu Dữ liệu cá nhân;

  • Chúng tôi cũng có thể tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn nếu luật pháp hoặc cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan quản lý yêu cầu chúng tôi làm như vậy hoặc nếu hành động đó là cần thiết để tuân thủ các quy trình pháp lý hoặc quy định, để đáp ứng hoặc theo đuổi bất kỳ khiếu nại nào hoặc để bảo vệ sự an toàn hoặc quyền của chúng tôi, nhân viên, khách hàng của chúng tôi hoặc công chúng;
  • Trong trường hợp một công ty khác sáp nhập hoặc mua lại tất cả hoặc một phần công ty của chúng tôi, hoặc trong trường hợp chúng tôi bán hoặc chuyển nhượng tất cả hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Trong trường hợp này, người mua sẽ có quyền truy cập vào thông tin do chúng tôi lưu giữ, có thể bao gồm Dữ liệu cá nhân, theo luật hiện hành. Tương tự như vậy, Dữ liệu cá nhân có thể được chuyển giao như một phần của quá trình tái tổ chức công ty, thủ tục phá sản hoặc sự kiện tương tự khác, nếu được cho phép và thực hiện theo luật hiện hành;
  • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin khảo sát hoặc nhân khẩu học tổng hợp với các bên thứ ba, nhưng thông tin này ở dạng ẩn danh và không chứa bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào. Thông tin tổng hợp mà chúng tôi chia sẻ có thể bao gồm thông tin ẩn danh được thu thập thông qua việc sử dụng cookie và công nghệ theo dõi tương tự khác, như được giải thích trong Điều 2.
 6. Dữ liệu cá nhân của bạn có được gửi đến người nhận ở các quốc gia khác không và tại sao?

  Chúng tôi và các chi nhánh của chúng tôi trong Tập đoàn Pernod Ricard là một tập đoàn toàn cầu và Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được truyền qua các biên giới quốc tế. Dữ liệu có thể được chuyển đến các quốc gia có luật bảo vệ dữ liệu khác với quốc gia nơi bạn gửi Dữ liệu cá nhân của mình. Dữ liệu cá nhân của bạn cũng có thể được chuyển giữa các công ty khác nhau của Tập đoàn Pernod Ricard ở các quốc gia khác nhau.

  Tuy nhiên, chúng tôi sẽ đảm bảo việc chuyển giao tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu cả trong quá trình chuyển giao và tại địa điểm lưu trữ và tất cả Dữ liệu cá nhân sẽ được bảo mật. Thông lệ tiêu chuẩn của chúng tôi là sử dụng các điều khoản hợp đồng bảo vệ dữ liệu tiêu chuẩn đã được Ủy ban Châu Âu phê duyệt. Bạn có thể truy cập tại đây để biết danh sách các quốc gia nơi chúng tôi có chi nhánh trong Tập đoàn Pernod Ricard có thể nhận Dữ liệu cá nhân của bạn.

  Các nhà cung cấp dịch vụ chính cho hoạt động của Phương tiện kỹ thuật số của chúng tôi có trụ sở tại Hoa Kỳ. Việc chuyển dữ liệu cá nhân cho các nhà cung cấp dịch vụ này được thực hiện theo luật hiện hành và dựa trên các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn do Ủy ban Châu Âu quy định. Các nhà cung cấp dịch vụ như vậy cũng bị ràng buộc bởi một hợp đồng đảm bảo tiêu chuẩn cao về bảo vệ quyền riêng tư và yêu cầu (trong số các điều khoản khác) rằng họ chỉ hành động theo hướng dẫn của thành viên Tập đoàn Pernod Ricard và liên tục thực hiện các biện pháp kỹ thuật cần thiết để lưu giữ an toàn Dữ liệu cá nhân của bạn.

 7. Chúng tôi sẽ lưu giữ Dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu?

  Chúng tôi có thể lưu trữ Dữ liệu cá nhân mà bạn gửi cho chúng tôi qua Dịch vụ kỹ thuật số trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không lưu giữ Dữ liệu cá nhân của bạn lâu hơn mức cần thiết cho các mục đích được nêu trong chính sách này. Thời gian lưu giữ khác nhau áp dụng cho các loại Dữ liệu cá nhân khác nhau.

  Chúng tôi lưu giữ Dữ liệu cá nhân của bạn miễn là tài khoản của bạn còn hoạt động, trong thời hạn hợp đồng với bạn hoặc chừng nào còn cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ được yêu cầu, để trả lời các câu hỏi hoặc giải quyết vấn đề, để cho thấy rằng chúng tôi đối xử công bằng với bạn, để lưu giữ hồ sơ theo yêu cầu của pháp luật và để cải thiện hoặc cung cấp các dịch vụ mới.

  Chúng tôi cũng có thể cần giữ lại Dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định của chúng tôi, giải quyết tranh chấp, thực thi các thỏa thuận của chúng tôi và các mục đích quản lý hồ sơ tương tự.

  Chúng tôi cũng có thể giữ lại Dữ liệu cá nhân của bạn trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi bạn ngừng sử dụng dịch vụ hoặc Dịch vụ kỹ thuật số của chúng tôi. Sau khoảng thời gian này, Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ bị xóa khỏi tất cả các hệ thống trong Tập đoàn Pernod Ricard.

  Nếu bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin theo các quyền của bạn được nêu trong Điều 9 dưới đây, chúng tôi sẽ giữ lại thông tin cơ bản trong danh sách xóa để ghi lại yêu cầu của bạn và để tránh gửi cho bạn những tài liệu không mong muốn trong tương lai.

 8. Chúng tôi sẽ bảo mật Dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách nào?

  Chúng tôi có các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn Dữ liệu cá nhân của bạn vô tình bị mất, hoặc bị sử dụng hoặc truy cập trái phép. Các biện pháp đó bao gồm: (i) lưu trữ Dữ liệu cá nhân của bạn trong môi trường vận hành an toàn không công khai và chỉ nhân viên được ủy quyền, đại lý và nhà thầu của chúng tôi mới có thể truy cập được; và, (ii) xác minh danh tính của người dùng đã đăng ký trước khi họ có thể truy cập Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về họ.

  Chúng tôi cũng có sẵn các quy trình để xử lý mọi vi phạm bảo mật dữ liệu đáng ngờ. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và bất kỳ cơ quan quản lý hiện hành nào về hành vi vi phạm bảo mật dữ liệu đáng ngờ khi chúng tôi được pháp luật yêu cầu phải làm như vậy.

 9. Quyền lợi của bạn

  Bạn có các quyền sau đây mà bạn có thể thực hiện miễn phí:

  Bạn có thể yêu cầu chúng tôi:

   • cung cấp một bản sao dữ liệu cá nhân của bạn (quyền truy cập)
   • sửa bất kỳ lỗi nào trong dữ liệu cá nhân của bạn
   • xóa dữ liệu cá nhân của bạn – trong một số trường hợp nhất định
   • hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn – trong một số trường hợp nhất định, ví dụ: nếu bạn nghi ngờ tính chính xác của dữ liệu
   • cung cấp cho bạn một bản sao dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, ở định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và máy có thể đọc được và/hoặc truyền dữ liệu đó cho bên thứ ba – trong một số trường hợp nhất định

  Bạn có thể phản đối:

  • bất cứ lúc nào đối với dữ liệu cá nhân của bạn đang được xử lý để tiếp thị trực tiếp bao gồm cả việc lập hồ sơ;
  • trong một số trường hợp khác đối với việc chúng tôi tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, ví dụ như việc xử lý được thực hiện vì mục đích lợi ích hợp pháp của chúng tôi

  Nếu Dữ liệu cá nhân của bạn đã được xử lý trên cơ sở có sự chấp thuận của bạn, thì bạn có thể rút lại chấp thuận của mình bất kỳ lúc nào. Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể giải quyết bất kỳ thắc mắc hoặc mối ngại nào mà bạn có thể nêu ra về việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn. Bạn cũng có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát ở Liên minh Châu Âu nơi bạn làm việc, thường sống hoặc nơi xảy ra bất kỳ hành vi vi phạm luật bảo vệ dữ liệu nào.

  Nếu bạn muốn thực hiện quyền phản đối tiếp thị trực tiếp, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ contactus@chivasregal.com.

  Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào khác của mình, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ chivasbrothersdataprotection@pernod-ricard.com.

  Phản đối (hoặc rút lại chấp thuận) của bạn có thể có nghĩa là chúng tôi không thể cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đã yêu cầu hoặc bạn không thể sử dụng các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn trong trường hợp này. Trong một số trường hợp nhất định, ngay cả khi bạn rút lại chấp thuận của mình, chúng tôi vẫn có thể xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn nếu luật pháp yêu cầu hoặc cho phép hoặc nhằm mục đích thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi hoặc đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý và quy định của chúng tôi.

  Nếu bạn tham gia vào một chương trình có sự tham gia của bên thứ ba và bạn đã đồng ý nhận thông tin liên lạc từ bên thứ ba đó, bạn sẽ cần liên hệ trực tiếp với họ để từ chối. Quá trình này phải được nêu trong chính sách quyền riêng tư của bên thứ ba.

 10. Chúng tôi xử lý thông tin của trẻ em như thế nào?

  Dịch vụ kỹ thuật số của chúng tôi không dành cho trẻ em dưới độ tuổi trưởng thành (“Trẻ vị thành niên”), vì vậy chúng tôi không cố ý thu thập Dữ liệu cá nhân từ Trẻ vị thành niên. Bạn phải ít nhất mười tám tuổi (hoặc, nếu độ tuổi uống rượu hợp pháp tại nơi bạn sống cao hơn, thì ít nhất bạn phải ở độ tuổi đó) để tạo tài khoản và tham gia vào các hoạt động cũng như giao dịch trên Dịch vụ kỹ thuật số của chúng tôi. Bằng cách tạo một tài khoản hoặc tham gia vào các hoạt động hoặc giao dịch, bạn xác nhận rằng bạn ít nhất mười tám tuổi (hoặc, nếu độ tuổi uống rượu hợp pháp tại nơi bạn sống cao hơn, thì bạn phải ít nhất đủ tuổi uống rượu hợp pháp) và hoàn toàn có thể tham gia, tuân thủ và bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi được cung cấp cho bạn và Chính sách quyền riêng tư này. Nếu chúng tôi được thông báo hoặc biết rằng Trẻ vị thành niên đã gửi dữ liệu cá nhân cho chúng tôi thông qua Dịch vụ kỹ thuật số của chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa Dữ liệu cá nhân của họ.

 11. Chúng tôi có liên kết đến các trang web của bên thứ ba khác không?

  Dịch vụ kỹ thuật số của chúng tôi có thể chứa các liên kết hướng bạn đến các trang web hoặc dịch vụ khác do các bên thứ ba điều hành và kiểm soát. Các liên kết này bao gồm liên kết từ các nhà quảng cáo, nhà tài trợ và đối tác có thể sử dụng thương hiệu hoặc (các) biểu trưng của chúng tôi như một phần của thỏa thuận đồng thương hiệu.

  Những nhà điều hành của các trang web khác có thể thu thập thông tin từ bạn, thông tin này sẽ được họ sử dụng theo chính sách bảo vệ dữ liệu hoặc chính sách quyền riêng tư của họ. Chúng tôi không có quyền kiểm soát đối với các bên thứ ba này và việc bạn sử dụng các trang web cũng như tính năng của họ phải tuân theo các chính sách quyền riêng tư được đăng trên các trang web đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với các thông lệ về quyền riêng tư hoặc thông lệ kinh doanh của bất kỳ trang web bên thứ ba nào. Do đó, bạn nên thận trọng và xem xét các chính sách quyền riêng tư áp dụng cho các trang web bên ngoài mà bạn truy cập trước khi bạn cung cấp Dữ liệu cá nhân của mình.

 12. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách nào?

  Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, khiếu nại hoặc nhận xét nào về Chính sách quyền riêng tư này hoặc cách chúng tôi thu thập và quản lý Dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

  • Bằng cách viết thư gửi tới: Data Privacy Champion, Chivas Brothers International Limited, Kilmalid, Stirling Road, Dumbarton G82 2SS,
  • hoặc gửi email đến: chivasbrothersdataprotection@pernod-ricard.com
  • hoặc bằng cách viết thư gửi tới: Data Protection Officer, Pernod Ricard SA, 12 place des Etats-Unis 75783 Paris Cedex 16
 13. Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này

  Thông báo về quyền riêng tư này được cập nhật mới nhất: Tháng 5 năm 2018. Đôi khi, chúng tôi có thể thay đổi chính sách quyền riêng tư này, vì vậy vui lòng kiểm tra lại thường xuyên để được thông báo về các cập nhật về Chính sách quyền riêng tư này và Chính sách cookie của chúng tôi.