ZASADY
OCHRONY PRYWATNOŚCI

Traktujemy prywatność użytkowników bardzo poważnie i szanujemy ich prawo do prywatności podczas korzystania z naszych witryn internetowych, naszych aplikacji mobilnych, naszych stron w sieciach społecznościowych, formularzy internetowych i każdorazowego komunikowania się z nami drogą elektroniczną („usługi cyfrowe”). Dlatego opracowaliśmy niniejsze Zasady ochrony prywatności wyjaśniające, w jaki sposób gromadzimy, przechowujemy, wykorzystujemy i przetwarzamy dane osobowe udostępniane nam za pośrednictwem usług cyfrowych.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi zasadami ochrony prywatności, ponieważ zawierają one ważne informacje o tym, kim jesteśmy oraz jak i dlaczego gromadzimy, przechowujemy, wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe użytkowników. Wyjaśniono tam również prawa przysługujące użytkownikom w odniesieniu do ich danych osobowych oraz sposób skontaktowania się z nami lub organami nadzorczymi w przypadku składania skarg.

Sformułowania „my”, „nas” i „nasze” odnoszą się do Chivas Brothers International Limited, Pernod Ricard SA i spółek zależnych Pernod Ricard SA (te spółki zależne są łącznie określane jako „Grupa Pernod Ricard”). Listę spółek zależnych, do których odnosimy się w niniejszych zasadach ochrony prywatności, można znaleźć pod tym linkiem.

Gromadzimy oraz wykorzystujemy określone dane osobowe użytkowników i ponosimy za nie odpowiedzialność. Kiedy to robimy, podlegamy ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych, które obowiązuje w całej Unii Europejskiej (w tym w Wielkiej Brytanii) i jesteśmy odpowiedzialni jako „administrator” tych danych osobowych dla celów tych przepisów.

Przed skorzystaniem z naszych usług cyfrowych należy zapoznać się z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności. Jeśli użytkownik nie zgadza się z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności lub naszymi Zasadami dotyczącymi plików cookie, nie powinien korzystać z usług cyfrowych.

Jesteśmy administratorem danych podczas przetwarzania danych osobowych w warunkach opisanych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności, co obejmuje wszelkie dane osobowe przesłane przez użytkownika na tę stronę internetową lub inną stronę internetową, która zawiera linki do niniejszych Zasad ochrony prywatności, na przykład mikrowitrynę, którą wykorzystujemy do prowadzenia promocji lub konkursu („witryna internetowa”).

 1. Jakie dane osobowe użytkownika gromadzimy i w jaki sposób?

  Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, które można wykorzystać do identyfikacji użytkownika lub kontaktowania się z użytkownikiem online lub w innym miejscu.

  Możemy gromadzić i wykorzystywać następujące dane osobowe dotyczące użytkownika:

  • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, w tym adres pocztowy, adres e-mail i numery telefonów oraz, jeśli dotyczy, dane firmy;
  • informacje umożliwiające nam sprawdzenie i weryfikację tożsamości użytkownika, takie jak data urodzenia;
  • informacje o płci, jeśli użytkownik zdecyduje się je podać;
  • dane dotyczące lokalizacji;
  • informacje o rozliczeniach, transakcjach i kartach płatniczych;
  • informacje umożliwiające nam przeprowadzenie kontroli zdolności kredytowej lub innej kontroli finansowej użytkownika;
  • informacje o osobistych lub zawodowych zainteresowaniach, gospodarstwie domowym, stylu życia, nawykach i preferencjach;
  • informacje o zawodowej obecności użytkownika w Internecie, np. profilu w serwisie LinkedIn;
  • historia kontaktów, historia zakupów i zapisane pozycje;
  • informacje z kont, na których użytkownik umieszcza linki do nas, np. Facebooka;
  • informacje o sposobie korzystania z naszej witryny internetowej, systemów informatycznych, komunikacyjnych i innych;
  • odpowiedzi użytkownika w ankietach, konkursach i promocjach;
  • adres IP oraz identyfikator telefonu komórkowego/tabletu/urządzenia użytkownika;
  • informacje przekazane nam w związku z wizytami w Centrum Dziedzictwa i destylarniach oraz udziałem spotkaniach i wydarzeniach, w tym informacje o tym, które Centra Dziedzictwa i destylarnie użytkownik odwiedził oraz w których spotkaniach i wydarzeniach uczestniczył, a także informacje o wymaganiach dotyczących dostępu lub diety.

  Te dane osobowe są niezbędne do dostarczania użytkownikowi produktów i świadczenia usług cyfrowych. Jeśli użytkownik nie poda danych osobowych, o które prosimy, może to opóźnić lub uniemożliwić nam dostarczanie mu produktów i świadczenie usług.

 2. W jaki sposób gromadzone są dane osobowe użytkownika

  Gromadzimy od użytkownika następujące dane osobowe:

  Większość tych danych osobowych gromadzimy bezpośrednio od użytkownika — osobiście, przez telefon, w wiadomościach SMS lub e-mail i/lub za pośrednictwem naszej witryny i aplikacji. Zazwyczaj ma to miejsce, gdy użytkownik bierze udział w jednym z naszych działań promocyjnych lub subskrybuje jedną z naszych usług cyfrowych, na przykład:— zarejestrowanie lub zapisanie się online: np. aplikacja mobilna, witryny, media społecznościowe lub subskrypcja biuletynu właściwego dla naszych usług cyfrowych lub utworzenie konta, aby być członkiem klubu;

   • udostępnienie wiadomości marketingowych, loterii i konkursów za pomocą opcji „Wyślij do znajomego”;
   • udział w loteriach i konkursach;
   • przystąpienie do programu lojalnościowego lub subskrypcja biuletynu;
   • zakup produktów lub usług online;
   • prowadzenie handlu elektronicznego w niektórych naszych witrynach internetowych;
   • korzystanie z kodu QR wyświetlonego na produktach;
   • udział w wydarzeniach (formularz zaproszenia lub formularze online na tabletach wypełniane danymi użytkownika przez naszych przedstawicieli);
   • zarezerwowanie wycieczki albo wizyta w destylarni lub Centrum Dziedzictwa;
   • wizyty w witrynach marki;
   • udział w szkoleniach;
   • udział w degustacjach;
   • przesyłanie informacji zwrotnych, pytań, zapytań, ankiet lub komentarzy za pomocą formularza kontaktowego;
   • wszelkie inne żądania, które wymagają przekazania danych osobowych.

  Rodzaj i ilość informacji, które gromadzimy w związku z funkcjami wymienionymi powyżej, będą się różnić i zależeć od rodzaju aktywności.

  Dane osobowe gromadzone z innych źródeł:

  Możemy również gromadzić informacje:

  • z publicznie dostępnych źródeł, np. z rejestru wyborców lub z krajowej bazy danych zmian adresów;
  • bezpośrednio od strony trzeciej, np. wiadomości marketingowych wysyłanych do znajomych lub formularzy rejestracji naszych partnerów;
  • z biur informacji kredytowej;
  • od dostawców usług due diligence dla klientów;
  • od osób trzecich za zgodą użytkownika, np. banku lub towarzystwa budowlanego;
  • z plików cookie w naszej witrynie internetowej (zob. poniżej — Jak i dlaczego używamy technologii śledzenia?);
  • za pośrednictwem naszych systemów informatycznych i innych, np. systemów wejściowych, w Centrach Dziedzictwa i destylarniach oraz dzienników wizyt; automatycznego monitoringu naszych witryn internetowych i innych systemów technicznych, takich jak nasze sieci komputerowe i połączenia, systemy telewizji przemysłowej i kontroli dostępu, systemy komunikacyjne, systemy poczty e-mail i komunikatorów internetowych;
  • z naszych oddziałów Grupy Pernod Ricard.

  Od czasu do czasu możemy kupować dane kontaktowe osób, które mogą być zainteresowane otrzymywaniem od nas informacji. Przed zakupem takich informacji sprawdzimy sformułowania użyte podczas pierwotnego gromadzenia informacji, aby upewnić się, że kontaktujemy się wyłącznie z osobami, które aktywnie wyraziły zainteresowanie otrzymywaniem informacji od stron trzecich.

  Możemy również otrzymywać informacje, jeśli użytkownik udzielił zgody innym organizacjom na udostępnienie ich nam. Przed udzieleniem zgody takim organizacjom zewnętrznym na udostępnianie danych osobowych, należy dokładnie zapoznać się z ich zasadami ochrony prywatności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, możemy korzystać z różnych technologii do gromadzenia i dostarczania informacji o tym, w jaki sposób użytkownicy uzyskują dostęp do usług cyfrowych i korzystają z nich. Możemy również wykorzystywać informacje demograficzne o tym, kto korzysta z usług cyfrowych, otrzymywane od stron trzecich, takich jak Google lub media społecznościowe, z których użytkownicy korzystają („informacje o użytkowaniu”).

  Informacje o użytkowaniu mogą obejmować odwiedzone strony, czas wizyty oraz dane o tym, do jakich informacji o napojach (lub innej treści) użytkownik uzyskał dostęp lub jakie informacje o napojach podał. Obejmuje to również używany język, informacje demograficzne o użytkowniku (takie jak wiek, płeć i obszary zainteresowań, jeśli są dostępne) i strony odwiedzone przed odwiedzeniem aktualnej witryny.

  Gromadzimy te informacje, aby uzyskać lepszy wgląd w to, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcje z naszymi markami, dzięki czemu możemy odpowiednio je dostosowywać i ulepszać. Większości gromadzonych przez nas informacji o użytkowaniu nie da się powiązać z konkretnymi osobami, ale jeśli istnieje taka możliwość, będziemy traktować je zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności.

  Jak i dlaczego korzystamy z technologii śledzenia?

  Używamy technologii śledzenia, takich jak pliki cookie, rejestrowanie adresów IP lub pliki dziennika, aby gromadzić informacje techniczne, takie jak typ przeglądarki internetowej i używany system operacyjny, poprzednio odwiedzona strona internetowa, ścieżka użytkownika przez naszą witrynę i dostawca usług internetowych. Dzięki temu możemy poprawiać funkcjonalność naszych witryn i lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z usług cyfrowych i oferowanych przez nie narzędzi.

  Często osoby fizyczne wchodzą z nami w interakcje na wiele sposobów i przekazują nam dane osobowe w różnych kontekstach. Możemy wykorzystać dane osobowe użytkownika, aby uzyskać profil różnych interakcji z nami i zrozumieć jego preferencje.

  Stosowane technologie śledzenia pomagają nam dostosować usługi cyfrowe do osobistych potrzeb użytkownika:

  • Pod warunkiem uzyskania zgody użytkownika (jeśli uzyskanie takiej zgody jest wymagane przez obowiązujące prawo), nasze usługi cyfrowe wykorzystują pliki cookie i podobne technologie („pliki cookie”). Pliki cookie to małe pliki umieszczane na urządzeniu użytkownika, które służą do wielu celów, m.in. zapamiętywania jego preferencji. Pliki cookie zapewniają lepszą obsługę użytkownika i lepsze dostosowanie do jego potrzeb, a także pomagają dokładnie monitorować jego zachowanie w naszej witrynie. Więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie i sposobów ich wyłączenia można znaleźć w naszych Zasadach dotyczących plików cookie.
  • Adres IP to numer używany w sieci do identyfikacji komputera za każdym razem, gdy użytkownik łączy się z Internetem. Możemy śledzić adresy IP, aby (między innymi): (i) rozwiązywać problemy techniczne; (ii) zapewniać bezpieczeństwo witryn internetowych; (iii) ograniczać dostęp do naszych usług cyfrowych do określonych użytkowników; (iv) śledzić lokalizację i zachowanie, analizować, segmentować i kierować reklamy do klientów, a także (v) lepiej zrozumieć, w jaki sposób usługi cyfrowe są wykorzystywane, np. za pomocą Google Analytics;
  • My (lub strona trzecia działająca w naszym imieniu) możemy gromadzić i wykorzystywać identyfikator urządzenia mobilnego lub tabletu użytkownika w celu zapewnienia bardziej dostosowanego przeglądania, powiadamiania o pobliskich wydarzeniach lub promocjach oraz w celu sporządzania raportów i analiz;
  • Możemy zbierać (lub zlecić to stronie trzeciej działającej w naszym imieniu) informacje w postaci plików dziennika służących do rejestrowania aktywności i gromadzenia statystyk na temat nawyków dotyczących przeglądania. Zapisy te są generowane anonimowo i pomagają nam gromadzić (między innymi): (i) informacje o typie przeglądarki internetowej i systemie operacyjnym; (ii) informacje o sesji użytkownika (takie jak adres URL, z którego przeszedł do Witryny, data i godzina odwiedzin naszych usług cyfrowych, informacje o tym, które strony przeglądał użytkownik i jak długo); a także (iii) inne podobne dane nawigacyjne lub dane o kolejności klikania elementów interfejsu. Danych z plików dziennika używamy także do naszych wewnętrznych badań marketingowych i demograficznych, aby stale ulepszać i dostosowywać oferowane usługi online. Pliki dziennika są używane wyłącznie wewnętrznie i nie są powiązane z żadną osobą, której tożsamość da się określić.
 3. W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe użytkownika?

  Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika tylko wtedy, gdy mamy ku temu odpowiedni powód, na przykład:

  • w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych;
  • w celu wykonania umowy z użytkownikiem lub podjęcia działań na jego żądanie przed zawarciem umowy;
  • w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów lub interesów strony trzeciej; lub
  • w przypadku wyrażenia przez użytkownika zgody.

  Zasadniczo gromadzone przez nas informacje są wykorzystywane wyłącznie do celów, do których zostały nam przesłane, w dowolnym celu jasno określonym w momencie ich gromadzenia lub w niniejszych Zasadach ochrony prywatności. Mogą to być następujące cele:

  • Rejestracja za pośrednictwem naszych usług cyfrowych: podane dane osobowe umożliwiają dostarczanie użytkownikowi korzyści, które zwykle towarzyszą rejestracji. Obejmuje to informacje o produktach i markach, których dotyczy rejestracja (oraz, jeśli użytkownik wyraził zgodę, otrzymywanie informacji o innych produktach Pernod Ricard), możliwość wysyłania, otrzymywania i personalizowania komunikatów, które użytkownik wybiera w momencie rejestracji lub które pojawiają się automatycznie wraz z rejestracją. Przykładami takich korzyści są subskrypcja biuletynu, utworzenie konta, udział w loterii lub konkursie, zaproszenie lub udział w wydarzeniu zorganizowanym przez nas lub w naszym imieniu.
  • Gdy użytkownik zostanie wybrany lub zaproszony do wzięcia udziału w wydarzeniu, wykorzystamy jego dane osobowe w celu dostarczenia mu szczegółów, biletów i informacji o wstępie, a także w celu dostarczenia organizatorom informacji umożliwiających im zweryfikowanie jego obecności.
  • Gdy użytkownik weźmie udział w loterii lub konkursie, wykorzystamy jego dane osobowe w celu identyfikacji unikalnych uczestników oraz poinformowania zwycięzców i innych osób o wyniku.
  • Korzystanie z funkcji „Wyślij do znajomego”: dane osobowe jednorazowego użytku (zazwyczaj są to imiona i nazwiska oraz adresy e-mail) są używane tylko raz (na przykład do wysłania wiadomości) i nie są przez nas przechowywane.
  • Korzystanie z funkcji handlu elektronicznego w niektórych naszych witrynach: my (lub strona trzecia w naszym imieniu) będziemy wykorzystywać dane osobowe do tworzenia konta, ułatwiania procesu zakupu, zarządzania zamówieniem i dostarczania produktów na podstawie kontraktu zawartego z nami (lub stroną trzecią) oraz do analizowania historii zakupów. Możemy korzystać z automatycznych lub technicznych rozwiązań w celu wykrywania oszustw lub fałszywych płatności, co może obejmować profilowanie oparte na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.
  • Korzystanie z kodu QR (lub równoważnego oznaczenia) umieszczonego na naszych produktach: wykorzystujemy dane osobowe, aby przesyłać użytkownikowi dodatkowe informacje na temat produktów, na których umieszczony został kod QR (lub równoważne oznaczenie), lub innych produktów Pernod Ricard (jeśli użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie takich informacji).
  • Przekazywanie przez użytkownika danych osobowych za pomocą iPada lub innych urządzeń mobilnych dostępne w Centrach Dziedzictwa lub destylarniach: dane są wykorzystywane do wysyłania użytkownikowi dodatkowych informacji na temat odpowiednich produktów.

  Przekazywanie informacji zwrotnych, pytań lub komentarzy za pośrednictwem formularza kontaktowego i systemu zgłaszania uwag: jeśli użytkownik kontaktuje się z nami za pomocą formularza kontaktowego online, jego dane są wykorzystywane do udzielania odpowiedzi na zapytanie lub komentarz. Gdy użytkownik przekazuje nam swoje dane osobowe, możemy również oferować mu możliwość wyrażenia zgody (za pomocą pola wyboru lub w inny sposób) na wykorzystanie tych danych w związku z działaniami lub usługami innymi niż zlecane. Przykład: jeśli użytkownik weźmie udział w konkursie, aby wygrać nagrodę, może również zostać zaproszony do zapisania się do biuletynu na temat innych produktów. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na wykorzystywanie swoich danych na potrzeby innego działania lub usługi, wykorzystamy te informacje, aby mu je udostępnić lub dostarczyć. Ponadto, gdy użytkownik przekazuje nam swoje dane osobowe, możemy oferować mu możliwość wyrażenia zgody (za pomocą pola wyboru lub w inny sposób) na wykorzystanie tych danych w związku z innymi produktami Pernod Ricard. Jeśli użytkownik wybierze tę opcję, my (i inne podmioty powiązane z Grupą Pernod Ricard) wykorzystamy jego dane, aby dostarczyć mu informacje i promocje dotyczące innych produktów Pernod Ricard.

  Możemy również użyć adresu e-mail użytkownika do wysyłania komunikatów transakcyjnych lub administracyjnych, takich jak potwierdzające wiadomości e-mail podczas rejestracji lub rezygnowania z rejestracji lub danego działania. Możemy również używać go na potrzeby niektórych ogłoszeń związanych z usługami, takich jak aktualizacje naszych Zasad dotyczących prywatności, zaprzestanie oferowania funkcji lub programów w naszych usługach cyfrowych oraz zmiany w naszych usługach internetowych lub zasadach pomocy technicznej.

  Zachowujemy dane osobowe użytkownika w naszej globalnej bazie danych osób korzystających z usług, co pozwala nam zapewnić, że dane osobowe pozostają dokładne i aktualne oraz umożliwia udostępnianie danych osobowych odpowiednim spółkom zależnym Grupy Pernod Ricard. Aby uniknąć powielania informacji w naszej bazie danych, możemy wykorzystać informacje o każdej interakcji użytkownika z jedną ze spółek zależnych Grupy Pernod Ricard, aby sprawdzić, czy dane osobowe są nadal dokładne. Będziemy korzystać z tych informacji, aby uzupełniać, poprawiać lub aktualizować dane osobowe z uwzględnieniem dodatkowych informacji podanych przez użytkownika.

  Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, może to obejmować okazjonalne łączenie, aktualizowanie lub innego rodzaju ulepszanie danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem naszych usług cyfrowych przy wykorzystaniu danych zanonimizowanych, które otrzymujemy ze źródeł zewnętrznych lub od stron trzecich. Możemy na przykład łączyć informacje czysto demograficzne lub ankietowe (np. wiek, płeć, informacje o gospodarstwie domowym i zainteresowaniach) niepowiązane z danymi osobowymi użytkownika z danymi osobowymi zebranymi przy innych okazjach (np. podczas rejestracji konta).

  Możemy również wykorzystywać dane osobowe użytkownika, powiązane informacje, o których mowa powyżej i/lub informacje demograficzne na potrzeby marketingu wewnętrznego, segmentacji, analiz i badań demograficznych. Pomaga nam to stale ulepszać, personalizować i dostosowywać oferowane produkty i usługi.

  Uzasadnione interesy — zarządzanie naszą działalnością

  W odniesieniu do szeregu zastosowań danych osobowych, o których mowa powyżej, robimy to w uzasadnionym interesie naszym lub strony trzeciej. Uzasadniony interes występuje wtedy, gdy mamy biznesowy lub handlowy powód do wykorzystania informacji o użytkowniku, o ile nie jest on nadrzędny wobec praw i interesów użytkownika. Interesy te obejmują szereg aspektów naszej działalności gospodarczej, między innymi:

  • zapewnianie maksymalnej sprawności umożliwiającej dostarczanie użytkownikowi najlepszych usług cyfrowych i produktów oraz rozumienie naszych klientów i użytkowników naszej witryny;
  • umożliwianie nam dostarczania dostosowanych usług cyfrowych i produktów na żądanie użytkownika, personalizowanie obsługi użytkownika oraz dostosowywanie treści, ofert i promocji, które wysyłamy do użytkownika, promując nasze produkty i usługi;
  • ochrona naszych cennych informacji handlowych, a także naszej własności intelektualnej;
  • zapobieganie oszustwom i/lub działalności przestępczej, które mogłyby być szkodliwe dla nas i dla użytkownika, oraz ich wykrywanie;
  • do celów kontroli kredytowej i zapewniania naszym klientom możliwości zapłaty za dostarczane przez nas produkty;
  • rozumienie, jak działa nasza firma i analizowanie możliwości poprawy naszych wyników; oraz
  • zapewnianie, że jesteśmy w stanie być na bieżąco z naszymi klientami i kontaktami oraz zmianami w ich organizacjach.

  Komunikacja promocyjna

  Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu wysyłania mu aktualnych informacji (za pośrednictwem poczty e-mail, wiadomości tekstowych, telefonu lub poczty) na temat naszych produktów i usług cyfrowych, w tym ofert specjalnych, promocji lub nowych produktów i usług cyfrowych.

  Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych użytkownika w celach promocyjnych. Oznacza to, że nie zawsze potrzebujemy jego zgody na prowadzenie działań promocyjnych. Jeśli jednak zgoda jest potrzebna, poprosimy o nią oddzielnie i wyraźnie.

  Użytkownik ma prawo zrezygnować z otrzymywania komunikatów promocyjnych w dowolnym momencie przez:

  • skontaktowanie się z nami pod adresem contactus@chivasregal.com lub
  • skorzystanie z linku rezygnacji z subskrypcji w wiadomościach e-mail lub wysłanie SMS-a o treści „STOP”.

  Możemy poprosić użytkownika o potwierdzenie lub aktualizację preferencji marketingowych, jeśli użytkownik zleci nam dostarczanie kolejnych produktów lub usług cyfrowych w przyszłości lub jeśli nastąpią zmiany w prawie, przepisach albo strukturze naszej działalności.

 4. Co się dzieje, jeśli użytkownik nie chce nam udostępniać swoich danych osobowych?

  Jeśli użytkownik zdecyduje się nie przesyłać nam danych osobowych, może nie być w stanie uczestniczyć w niektórych działaniach lub korzystać ze spersonalizowanych funkcji naszych usług cyfrowych. Może to również ograniczać zakres oferowanych usług i ofert specjalnych. Przykład: jeśli użytkownik nie udostępni swojego adresu e-mail, nie będzie w stanie otrzymywać żadnych biuletynów ani w inny sposób rejestrować się w naszych usługach cyfrowych. Nie trzeba jednak podawać żadnych danych osobowych, aby po prostu przeglądać nasze witryny oraz lepiej poznawać nas i nasze produkty.

 5. Komu ujawniamy dane osobowe użytkownika i dlaczego?

  Nigdy nie udostępniamy danych osobowych użytkownika żadnym stronom trzecim, które zamierzają wykorzystywać je w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, chyba że jednoznacznie poinformujemy o tym użytkownika, a on udzieli na to wyraźnej zgody.

  Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika spółkom zależnym w ramach Grupy Pernod Ricard. Cele te zostały wyjaśnione w art. 2 i 3 powyżej. Informacje, które zbieramy w sposób opisany w niniejszych Zasadach ochrony prywatności, mogą pochodzić od podmiotu, któremu użytkownik je przekazuje, ale mogą być również udostępniane, pod warunkiem uzyskania jego zgody, za pośrednictwem takiego podmiotu innym spółkom zależnym Grupy Pernod Ricard w celu dostarczenia użytkownikowi wiadomości i informacji promocyjnych o ich produktach lub programach, którymi wykazał zainteresowanie.

  Jeśli użytkownik chce wycofać swoją zgodę na takie udostępnianie i wykorzystywanie swoich informacji, prosimy o skierowanie prośby w sposób wskazany w art. 9 niniejszych Zasad ochrony prywatności. Prosimy o informację, czy użytkownik wycofuje swoją zgodę na udostępnianie przez nas jego danych osobowych wszystkim spółkom zależnym Grupy Pernod Ricard w celu dostarczania wiadomości i informacji promocyjnych, czy tylko niektórym z tych spółek zależnych (w takim przypadku prosimy o wskazanie którym).

  Możemy również udostępniać dane osobowe użytkownika innym stronom trzecim, ale tylko w następujących okolicznościach:

  • Możemy korzystać z usług stron trzecich w celu pomocy w dostarczaniu użytkownikowi naszych produktów lub usług cyfrowych, np. dostawców usług płatniczych, magazynów i firm kurierskich.
  • Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika dostawcom mediów społecznościowych, takim jak Facebook, Twitter i Instagram, w którym to przypadku adresy e-mail po przesłaniu zostaną zaszyfrowane. Na przykład, jeśli użytkownik jest zarejestrowanym użytkownikiem Facebooka, wykorzystamy jego adres e-mail w zaszyfrowanym formacie, aby umożliwić Facebookowi znalezienie innych zarejestrowanych użytkowników ich usług, którzy mają podobne zainteresowania do użytkownika w oparciu o: (1) informacje o użytkowniku uzyskane w wyniku różnych interakcji z nami; oraz (2) informacje przechowywane przez Facebook.
  • Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika stronom trzecim, które świadczą usługi reklamy programatycznej, aby wyświetlać użytkownikowi odpowiednie reklamy.
  • Możemy korzystać z usług dostawców, pośredników lub podwykonawców, np. agencji marketingowych i cyfrowych, w celu obsługi wewnętrznego funkcjonowania naszych usług cyfrowych oraz pomocy w administrowaniu nimi lub innymi dostępnymi w nich funkcjami, programami i promocjami. Każda taka strona trzecia musi zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika jak my, a jeżeli jest to wymagane, jest związana umową prawną nakazującą zapewnić poufność i bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z naszymi szczegółowymi instrukcjami.
  • Podczas prowadzenia wspólnego lub współsponsorowanego programu bądź promocji naszych usług cyfrowych razem z inną firmą, organizacją lub inną renomowaną stroną trzecią możemy gromadzić i przetwarzać dane osobowe oraz udostępniać je danemu partnerowi lub sponsorowi w ramach takiego wydarzenia. Jeżeli w ramach takiej promocji dane osobowe użytkownika są gromadzone przez firmę inną niż będącą częścią Grupy Pernod Ricard (lub są jej udostępniane), poinformujemy o tym użytkownika w momencie gromadzenia danych osobowych.

  W przypadku prowadzenia promocji we współpracy ze stroną trzecią spoza Grupy Pernod Ricard, możemy podać osobny link do jej zasad ochrony prywatności, z którymi należy się zapoznać przed udostępnieniem jakichkolwiek danych osobowych. Operatorzy innych witryn mogą zbierać od użytkownika informacje, które będą przez nich wykorzystywane zgodnie z ich własnymi zasadami ochrony danych lub zasadami ochrony prywatności. Jeśli użytkownik nie chce, aby jego informacje były zbierane przez firmy spoza Grupy Pernod Ricard lub udostępniane tym firmom, może zdecydować się na rezygnację z udziału w tych wydarzeniach w momencie, gdy dane osobowe są zbierane lub wymagane.

  • Możemy również ujawnić dane osobowe użytkownika, jeśli jest to wymagane przez prawo, organy ścigania lub organy regulacyjne, lub jeśli takie działanie jest niezbędne do zachowania zgodności z procesami prawnymi lub regulacyjnymi, w celu udzielenia odpowiedzi na wszelkie roszczenia lub ich dochodzenia albo w celu ochrony bezpieczeństwa bądź praw firmy, jej pracowników, klientów lub społeczeństwa.
  • W razie fuzji lub przejęcia całości lub części naszej spółki przez inną spółkę albo sprzedaży bądź zbycia całości lub części działalności naszej spółki. W takim przypadku podmiot przejmujący zyska dostęp do przechowywanych przez nas informacji, które mogą obejmować dane osobowe, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów. Analogicznie dane osobowe mogą być przekazywane w ramach reorganizacji spółki, postępowania upadłościowego lub innego podobnego zdarzenia, jeżeli zezwalają na to obowiązujące przepisy i jeśli odbywa się to zgodnie z nimi.
  • Możemy udostępniać stronom trzecim zbiorcze dane demograficzne lub ankietowe, ale informacje te są przekazywane wyłącznie w formie anonimowej i nie zawierają żadnych danych osobowych. Udostępniane przez nas dane zagregowane mogą zawierać anonimowe informacje zarejestrowane za pomocą plików cookie i innej podobnej technologii śledzenia, jak wyjaśniono w art. 2.
 6. Czy dane osobowe użytkowników są wysyłane do odbiorców w innych krajach i dlaczego?

  My i nasze spółki zależne w Grupie Pernod Ricard jesteśmy organizacją globalną, a dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane za granicę. Mogą one być przesyłane do krajów, w których obowiązują inne przepisy dotyczące ochrony danych niż w kraju, z którego zostały przesłane. Dane osobowe użytkownika mogą być również przesyłane między różnymi spółkami Grupy Pernod Ricard zlokalizowanymi w różnych krajach.

  Zapewnimy jednak, by przesył był zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych oraz aby zarówno w trakcie przesyłu, jak i w miejscu przechowywania, wszystkie Dane osobowe były bezpieczne. Naszą standardową praktyką jest stosowanie standardowych klauzul umownych dotyczących ochrony danych, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską. Tutaj można zapoznać się z listą krajów, gdzie znajdują się spółki zależne Grupy Pernod Ricard, które mogą otrzymywać dane osobowe użytkownika.

  Nasi główni dostawcy usług związanych z funkcjonowaniem naszych mediów cyfrowych znajdują się w Stanach Zjednoczonych. Przesyłanie danych osobowych do tych dostawców usług jest realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i opiera się na standardowych klauzulach umownych określonych przez Komisję Europejską. Nasi główni usługodawcy są związani umową, która zapewnia wysoki standard ochrony prywatności i wymaga (między innymi), aby działali wyłącznie na polecenie członka Grupy Pernod Ricard i na bieżąco wdrażali środki techniczne niezbędne do zachowania bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników.

 7. Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika?

  Dane osobowe, które użytkownicy wysyłają nam za pośrednictwem usług cyfrowych, możemy przechowywać w naszych bazach danych. Nie będziemy przechowywać danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do celów określonych w niniejszych zasadach. Dla różnych rodzajów danych osobowych obowiązują różne okresy przechowywania.

  Dane osobowe przechowujemy przez czas aktywności konta, okres trwania umowy z użytkownikiem lub czas potrzebny do dostarczenia wymaganych produktów lub usług, udzielenia odpowiedzi na pytania lub rozwiązania problemów, do wykazania, że użytkownik został przez nas potraktowany uczciwie, do prowadzenia dokumentacji wymaganej przez prawo oraz do ulepszania lub oferowania nowych usług.

  Konieczne może być także przechowanie danych osobowych użytkownika w celu realizacji naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych, rozwiązywania sporów, egzekwowania umów i w podobnych celach związanych z zarządzaniem dokumentacją.

  Dane osobowe użytkownika możemy też przechowywać przez uzasadniony czas po zaprzestaniu korzystania z przez niego z naszych serwisów lub usług cyfrowych. Po tym czasie dane osobowe użytkownika zostaną usunięte ze wszystkich systemów w Grupie Pernod Ricard.

  Jeśli użytkownik zwróci się do nas o usunięcie swoich danych zgodnie z prawami określonymi w art. 9 poniżej, zachowamy podstawowe informacje na liście blokad w celu odnotowania jego prośby i uniknięcia wysyłania mu niechcianych materiałów w przyszłości.

 8. Jak zabezpieczamy dane osobowe użytkowników?

  Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub dostępowi do danych osobowych w sposób niezgodny z prawem. Obejmują one: (i) przechowywanie danych osobowych użytkownika w bezpiecznych środowiskach operacyjnych, które nie są dostępne publicznie i które są dostępne tylko dla upoważnionych pracowników, naszych przedstawicieli i podwykonawców; a także (ii) weryfikowanie tożsamości zarejestrowanych użytkowników, zanim będą mogli uzyskać dostęp do danych osobowych, które przechowujemy na ich temat.

  Wprowadziliśmy również procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych. Powiadomimy użytkownika i wszelkie właściwe organy regulacyjne o podejrzeniu naruszenia bezpieczeństwa danych, jeśli będziemy do tego prawnie zobowiązani.

 9. Prawa użytkownika

  Użytkownikowi przysługują następujące prawa, z których może korzystać bezpłatnie:

  Użytkownik może poprosić nas o:

   • dostarczenie kopii swoich danych osobowych (prawo dostępu);
   • sprostowanie wszelkich błędów w danych osobowych;
   • usunięcie danych osobowych — w określonych sytuacjach;
   • ograniczenia przetwarzania danych osobowych — w określonych okolicznościach, na przykład w przypadku zakwestionowania dokładności danych;
   • dostarczenie użytkownikowi kopii danych osobowych, które nam przekazał, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie i/lub przekazanie tych danych stronie trzeciej — w określonych sytuacjach.

  Użytkownik może wnieść sprzeciw:

  • w dowolnym momencie wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
  • w określonych innych sytuacjach wobec dalszego przetwarzania przez nas jego danych osobowych, na przykład wobec przetwarzania prowadzonego w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów.

  Jeżeli dane osobowe użytkownika były przetwarzane na podstawie jego zgody, może on w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. Mamy nadzieję, że uda nam się odpowiedzieć na wszelkie zapytania i rozwiać wątpliwości dotyczące wykorzystania przez nas informacji o użytkowniku. Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w kraju Unii Europejskiej, w którym pracuje, zwykle mieszka lub w którym doszło do domniemanego naruszenia przepisów o ochronie danych.

  Jeśli użytkownik chciałby skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres contactus@chivasregal.com.

  Jeśli użytkownik zechce skorzystać z któregokolwiek z pozostałych praw, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres chivasbrothersdataprotection@pernod-ricard.com.

  Sprzeciw (lub wycofanie zgody) może oznaczać, że nie będziemy mogli dostarczyć użytkownikowi zamówionych przez niego produktów lub usług oraz że użytkownik nie będzie mógł korzystać z oferowanych przez nas usług. W takich przypadkach udzielimy użytkownikowi stosownej informacji. W pewnych okolicznościach, nawet jeśli użytkownik wycofa swoją zgodę, możemy nadal przetwarzać jego dane osobowe, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo lub w celu wykonania lub obrony naszych uprawnień ustawowych lub spełnienia naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych.

  Jeśli użytkownik brał udział w programie, w którym uczestniczyła strona trzecia, i wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości od tej strony trzeciej, w celu rezygnacji musi skontaktować się z nią bezpośrednio. Proces ten powinien być opisany w zasadach ochrony prywatności strony trzeciej.

 10. Jak traktujemy informacje dotyczące dzieci?

  Nasze usługi cyfrowe nie są przeznaczone dla dzieci, które nie osiągnęły pełnoletności („osoby niepełnoletnie”), dlatego nie gromadzimy świadomie danych osobowych osób niepełnoletnich. Aby założyć konto oraz uczestniczyć w działaniach i transakcjach w ramach naszych usług cyfrowych, należy mieć co najmniej osiemnaście lat (lub, jeśli wiek uprawniający do kupowania alkoholu w miejscu zamieszkania użytkownika jest wyższy, musi on być w tym wieku). Zakładając konto lub angażując się w działania lub transakcje, użytkownik potwierdza, że ma co najmniej osiemnaście lat (lub, jeśli wiek uprawniający do kupowania alkoholu w miejscu zamieszkania użytkownika jest wyższy, jest on w tym wieku) i jest w stanie w pełni zaakceptować przedstawiane warunki korzystania z witryny i niniejsze Zasady ochrony prywatności oraz przestrzegać ich. Jeśli zostaniemy powiadomieni lub dowiemy się, że osoba niepełnoletnia przesłała nam swoje dane osobowe za pośrednictwem usług cyfrowych, usuniemy jej dane osobowe.

 11. Czy zamieszczamy łącza do witryn stron trzecich?

  Nasze usługi cyfrowe mogą zawierać łącza prowadzące do innych witryn lub usług, które są prowadzone lub świadczone i kontrolowane przez strony trzecie. Należą do nich łącza reklamodawców, sponsorów i partnerów, którzy mogą wykorzystywać nasze marki lub logo w ramach umowy o wspólnym oznakowaniu.

  Operatorzy innych witryn mogą zbierać od użytkownika informacje, które będą przez nich wykorzystywane zgodnie z ich własnymi zasadami ochrony danych lub zasadami ochrony prywatności. Nie mamy kontroli nad tymi stronami trzecimi, a korzystanie z ich witryn i funkcji podlega zasadom ochrony prywatności zamieszczonym w tych witrynach. Nie ponosimy odpowiedzialności (także prawnej) za praktyki dotyczące prywatności ani praktyki biznesowe witryn stron trzecich. W związku z tym przed przekazaniem swoich danych osobowych należy zachować ostrożność i zapoznać się z zasadami ochrony prywatności obowiązującymi w odwiedzanych zewnętrznych witrynach internetowych.

 12. Jak można się z nami skontaktować?

  W przypadku jakichkolwiek pytań, skarg lub komentarzy dotyczących niniejszych Zasad ochrony prywatności lub sposobu gromadzenia przez nas danych osobowych i zarządzania nimi prosimy o kontakt z nami przy użyciu jednej z następujących metod:

  • wysyłając list na adres: Data Privacy Champion, Chivas Brothers International Limited, Kilmalid, Stirling Road, Dumbarton G82 2SS, Wielka Brytania,
  • wysyłając wiadomość e-mail na adres: chivasbrothersdataprotection@pernod-ricard.com
  • , lubwysyłając list na adres: Data Protection Officer, Pernod Ricard SA, 12 place des Etats-Unis 75783 Paris Cedex 16, Francja.
 13. Zmiany w naszych Zasadach ochrony prywatności

  Niniejsze Zasady ochrony prywatności zostały ostatnio zaktualizowane w maju 2018 roku. Możemy od czasu do czasu zmieniać niniejsze Zasady ochrony prywatności, dlatego prosimy o regularne sprawdzanie, aby być na bieżąco z aktualizacjami niniejszych Zasad ochrony prywatności i naszych Zasad dotyczących plików cookie.