THE CHIVAS VENTURE – ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQS)

ČO JE TO CHIVAS VENTURE?

Chivas Venture je celosvetová súťaž, ktorej cieľom je vyhľadávať a podporovať najsľubnejšie startupy s potenciálom nielen finančne uspieť, ale aj pozitívne ovplyvniť životy druhých.

Jeden sociálny podnikateľ z každej zúčastnenej krajiny postúpi do celosvetového finále a dostane šancu vyhrať časť balíka vo výške 1 mil. USD.

KTO SA MÔŽE PRIHLÁSIŤ DO SÚŤAŽE CHIVAS VENTURE?

Hľadáme sociálnych podnikateľov, ktorí majú zaregistrovanú obchodnú spoločnosť a prostredníctvom svojich podnikateľských aktivít sa snažia pozitívne vplývať na spoločnosť a/alebo životné prostredie.  

Do súťaže sa môžete prihlásiť, ak ročný (od 1. septembra 2016 do 1. septembra 2017) zisk vašej firmy neprekročil 1,5 mil. USD. Súťaž je určená pre firmy v zárodočnej/seed fáze (to znamená, že firma má prvý prototyp produktu a zatiaľ negeneruje príjem), v počiatočnej/startup fáze (to znamená, že firma má funkčný prototyp alebo aspoň realizovateľný produkt, ktorý je buď pripravený na uvedenie na trh, alebo už má istú trakciu) alebo vo fáze expanzie (to znamená, že firma škáluje už schválený návrh, pričom môže preukázať značnú trakciu a obrat).

Do súťaže sa musí v mene startupu prihlásiť jeden zamestnanec, v ideálnom prípade zakladateľ alebo spoluzakladateľ, ktorý ho bude zastupovať vo všetkých fázach súťaže. Podmienkou účasti v súťaži Chivas Venture je vek viac ako 25 rokov.  

Musíte mať jasnú víziu, presvedčivý nápad a dobrý podnikateľský plán. Budete tiež musieť ukázať, ako vaša firma pozitívne vplýva na druhých, a vysvetliť, ako by financovanie vašu firmu povznieslo na vyššiu úroveň.  

Ubezpečte sa, že ste si pozorne prečítali všetky kritériá účasti uvedené v lokálnych podmienkach.

Nasleduje zoznam krajín, ktoré sa zapojili do súťaže Chivas Venture 2018. Ak sa chcete prihlásiť do súťaže, vaša firma musí byť zapísaná v obchodnom registri jednej z nasledujúcich krajín:  

AKÁ JE HLAVNÁ VÝHRA?

PODIEL NA BALÍKU VO VÝŠKE 1 MIL. USD

Ak sa dostanete do celosvetového finále, budete mať možnosť získať časť z balíka vo výške 1 mil. USD. Každý finalista dostane príležitosť nám povedať, akú sumu na realizáciu svojho podnikateľského zámeru potrebuje a akú zmenu to podľa neho jeho firme prinesie.

AKCELERAČNÝ PROGRAM  

Sme veľmi radi, že aj v tomto ročníku je naším partnerom Skoll Centre for Social Entrepreneurship z Oxfordskej univerzity, ktoré účastníkom celosvetového finále poskytne cenné rady. Presné termíny a podrobnosti týkajúce sa programu zatiaľ nie sú známe, ale je isté, že finalistom poskytne možnosť zlepšiť si pod vedením celosvetovo uznávaných odborníkov svoje podnikateľské a prezentačné schopnosti.   

CELOSVETOVÉ ZVIDITEĽNENIE

Mená účastníkov celosvetového finále budú zverejnené na webovej stránke Chivas Venture a naša medzinárodná kampaň osloví prostredníctvom PR a sociálnych médií milióny ľudí z celého sveta, vďaka čomu sa vaša firma neuveriteľne zviditeľní.

LOKÁLNE CENY

Chivas Venture je medzinárodný projekt, ale niektoré zúčastnené krajiny ponúkajú aj doplnkové ceny. Informácie o tom, čo navyše môže Chivas Venture ponúknuť vašej firme, nájdete v lokálnych podmienkach.

AKO SA ROZDELÍ BALÍK VO VÝŠKE 1 MIL. USD?

Po zverejnení mien celosvetových finalistov na tejto webovej stránke v marci/apríli 2018 vyzveme verejnosť, aby hlasovala za svoj najobľúbenejší startup. Prvých 200 000 USD z celkového balíka sa rozdelí na základe počtu hlasov, ktoré jednotlivé startupy získajú počas trojtýždňového on-line hlasovania. Finalista s najvyšším počtom hlasov získa 50 000 USD, ďalší štyria v poradí dostanú každý po 20 000 USD a zvyšných 70 000 USD (z pôvodných 200 000 USD) sa rovným dielom rozdelí medzi ostatných finalistov.

Na finálovej prezentácii, ktorá sa uskutoční v máji až júli 2018, bude mať každý finalista následne šancu zabojovať u odbornej poroty o podiel zo zvyšných 800 000 USD.  

Majte na pamäti, že Chivas Venture nie je len finančná podpora. Angažovali sme špičkových odborníkov, ktorí si zoberú našich finalistov pod patronát, a naša medzinárodná kampaň osloví milióny ľudí z celého sveta, vďaka čomu sa vaša firma neuveriteľne zviditeľní.  

BUDE ZA TO MOJA FIRMA MUSIEŤ ZAPLATIŤ?

Spoločnosť Chivas si neberie od sturtupov žiadny podiel. Ambicióznym začínajúcim podnikateľom chceme dať šancu uspieť a tento projekt vidíme ako hybnú silu činenia dobra prostredníctvom podnikania. Dúfame, že príbehy týchto startupov inšpirujú ďalších a ďalších inovatívnych mysliteľov, aby sa tiež zapojili.

AKO SA STAŤ FINALISTOM?

Každá krajina, ktorá sa zapojí do súťaže Chivas Venture, vyberie svojho národného víťaza, ktorý postúpi do celosvetového finále. Výberový proces v jednotlivých krajinách sa môže líšiť, preto vás prosíme, aby ste si pozorne prečítali lokálne podmienky, kde nájdete všetky potrebné informácie.

Na postup do celosvetového finále je potrebný aj súhlas s globálnymi podmienkami, preto sa ubezpečte, že ste si ich pozorne prečítali.

MUSÍ MÔJ STARTUP VYVÍJAŤ NAJNOVŠIE TECHNOLÓGIE, ABY POSTÚPIL DO FINÁLE?

Víťazné projekty nemusia byť zamerané na technológie, ale mali by prísť s inovatívnymi, trhovo orientovanými riešeniami sociálnych a environmentálnych problémov.  

AKO BUDETE HODNOTIŤ PRIHLÁŠKY?

Každú prihlášku budeme posudzovať na základe nasledujúcich kritérií:

V skratke, hľadáme firmy, ktoré majú nielen šancu uspieť a začať zarábať, ale môžu tiež dokázať, že podstatou ich podnikania je šírenie pozitívneho vplyvu.

AKÁ JE SÚVISLOSŤ MEDZI CHIVAS VENTURE A WHISKY CHIVAS REGAL?

Súlad medzi sociálnym podnikaním, dedičstvom našej značky a očakávaniami dnešných spotrebiteľov na celom svete je pozoruhodný. Naši zakladatelia, bratia James a John Chivasovci, už od samého počiatku využívali úspechy spoločnosti na podporu miestnej komunity v Škótsku. Firma Chivas odvtedy podporila celý rad podnikateľských iniciatív v rôznych krajinách sveta.

Dnes vidíme novú generáciu podnikateľov presvedčených o tom, že svet sa dá zmeniť k lepšiemu, a využívajúcich podnikanie ako silu na šírenie dobra. Podpora startupov spájajúcich zisk so sociálnym účelom je pre nás príležitosťou nielen ukázať, čo to skutočne znamená „Win the Right Way“ (vyhrať správnou cestou), ale aj významne prispieť k tomuto celosvetovému trendu.

Sledujte náš blog a prihláste sa na odber nášho newslettera, kde nájdete bližšie informácie a aktuality týkajúce sa súťaže Chivas Venture.