Ak vaša firma vytvára pozitívnu zmenu, súťaž Chivas Venture je presne pre vás. Prihlášky do súťaže môžete posielať do 30. októbra do 11.00 h.

Pokračovať v prihláške

Zadajte e-mail a heslo, s ktorými ste začali vypĺňať prihlášku.

Zabudli ste svoje heslo?

Môžeme poslať resetovanie hesla odkaz na e-mailovú adresu, ktorú ste začal svoju aplikáciu s.
Nové heslo bude zaslané na Váš e-mail.