ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА
НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние приемаме защитата на Вашите данни много сериозно и уважаваме правото Ви на неприкосновеност на личния живот, когато използвате нашите уебсайтове, мобилни приложения, страници в социалните мрежи, онлайн формуляри и когато комуникирате по електронен път с нас (нашите „цифрови услуги“). Именно поради това разработихме настоящата политика за защита на Вашите лични данни, която обяснява как събираме, съхраняваме, използваме и обработваме личните данни, които споделяте с нас чрез нашите цифрови услуги.

Моля, прочетете внимателно тази политика за поверителност, тъй като тя съдържа важна информация за това кои сме ние и как, и защо събираме, съхраняваме, използваме и споделяме Вашите лични данни. Тя също така обяснява права Ви във връзка с Вашите лични данни и как да се свържете с нас или с надзорните органи, в случай че искате да подадете жалба.

„Ние“, „нас“ и „наш“ се отнасят за Chivas Brothers International Limited, Pernod Ricard SA и филиалите на Pernod Ricard SA (заедно тези филиали се наричат „Pernod Ricard Group“). Списък на партньорите, посочени в тази политика за поверителност, можете да намерите на тази връзка.

Ние събираме, използваме и носим отговорност за определени лични данни за Вас. Когато правим това, ние сме подчинени на Общия регламент за защита на данните, който се прилага в целия Европейски съюз (включително в Обединеното кралство) и носим отговорност като „администратор“ на тези лични данни за целите на съответните закони.

Преди да използвате нашите дигитални услуги, прочетете настоящата политика за поверителност. Ако не сте съгласни с тази политика за поверителност или нашата политика за бисквитките, не използвайте нашите дигитални услуги.

Ние сме администраторът на данни, когато обработваме Вашите лични данни при условията, описани в настоящата политика за поверителност, която обхваща всички лични данни, които изпращате към този уебсайт или друг уебсайт, който е свързан с настоящата политика за поверителност, като например някой микросайт, който използваме при провеждане на промоции или игри с награди („уебсайт“).

 1. Какви лични данни събираме за Вас и как?

  Лични данни означава всяка информация, която може да се използва, за да Ви идентифицира или за осъществяване на контакт с Вас онлайн или по друг начин.

  Може да събираме и използваме следните лични данни за Вас:

  • Вашето име и информация за контакт, включително пощенски адрес, имейл адрес и телефонни номера и ако е приложимо, фирмени данни
  • информация, която ни позволява да проверим и потвърдим Вашата самоличност, напр. Вашата дата на раждане
  • информация за Вашия пол, ако изберете да ни я предоставите
  • данни за местоположение
  • Вашата информация за плащания, трансакции и платежни карти
  • информация, която ще ни позволи да Ви направим кредитни или други финансови проверки
  • Вашите лични или професионални интереси, домакинство, начин на живот, навици и предпочитания
  • Вашето професионално онлайн присъствие, напр. профил в LinkedIn
  • хронологията на Вашите контакти, покупки и запазени елементи
  • информация от акаунти, които свързвате с нас, напр. Facebook
  • информация за това как използвате нашия уебсайт, ИТ, комуникационни и други системи
  • Вашите отговори от анкети, игри с награди и промоции
  • Вашият IP адрес и ИД на Вашия мобилен телефон/таблет/устройство
  • предоставена ни информация за Вашето присъствие в центрове за история на бранда и дестилерии, срещи и събития, включително кои центрове за история и дестилерии, срещи и събития посещавате, както и информация за достъпа до тях или диетичните Ви изисквания

  Тези лични данни са необходими, за да Ви предоставяме продукти и цифрови услуги. Ако не предоставите личните данни, които сме поискали, това може да забави или да ни попречи да Ви предоставим продукти или услуги.

 2. Как се събират Вашите лични данни

  Лични данни, които събираме от Вас:

  събираме повечето от тези лични данни директно от Вас – лично, по телефона, чрез текстово съобщение или имейл и/или чрез нашия уебсайт и приложения. Това обикновено се случва, когато участвате в някоя от нашите промоции или се абонирате за някоя от нашите цифрови услуги, например: Регистрация или абониране онлайн: напр. чрез мобилно приложение, уебсайтове, социални мрежи или бюлетин за нашите цифрови услуги, или при създаване на акаунт за членство в клуб;

   • маркетингова комуникация с „Изпращане на приятел“;
   • Томболи и конкурси;
   • Присъединяване към програма за лоялност или абониране за бюлетин;
   • Закупуване на продукти или услуги онлайн;
   • При осъществяване на електронна търговия чрез някои от нашите уебсайтове;
   • Използване на QR код, поставен на продуктите;
   • Събития (формуляр за покана или онлайн формуляри на таблети, попълнени от нашите представители с предоставена от Вас информация);
   • Резервиране на обиколка или посещение на дестилерия или център за наследство;
   • Уебсайтове на марката;
   • Обучение;
   • Дегустации;
   • Обратна връзка, въпроси, запитвания, анкети или коментари, оставени чрез раздела „Връзка с нас“;
   • Всяка друга заявка, която изисква предоставяне на лични данни.

  Типът и обемът на информацията, която събираме за функциите, изброени по-горе, варират и зависят от конкретното действие.

  Лични данни, които събираме от други източници:

  Може също да събираме информация:

  • от публично достъпни източници, напр. избирателен списък или националната база данни за промяна на адреса на пощенската служба;
  • директно от трета страна, напр.: маркетингова комуникация с „Изпращане на приятел“ или формуляр за регистрация на трета страна от някой от нашите партньори;
  • от агенции за кредитни справки;
  • от доставчиците на услуги за комплексна проверка на клиента;
  • от трета страна с Ваше съгласие, напр. Вашата банка или жилищно-спестовна каса
  • от бисквитки на нашия уебсайт (вижте по-долу – Как и защо използваме технологии за проследяване?)
  • чрез нашите ИТ и други системи, напр.: системи за портали, център за наследство, дестилерия и регистрационни файлове на входа; автоматизирано наблюдение на нашите уебсайтове и други технически системи, като например нашите компютърни мрежи и връзки, системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа, комуникационни системи, имейли и системи за мигновени съобщения; или
  • от някое от дъщерните дружества на Pernod Ricard Group.

  Може понякога да закупуваме данните за контакт на хора, които биха могли да проявят интерес към нас. Преди да закупим такава информация, ще проверим формулировката, използвана при първоначалното събиране на Вашата информация, за да сме сигурни, че се свързваме само с хора, които активно са заявили своя интерес към това да получават информация от трети страни.

  Може също да получим информация, ако сте дали разрешение на други организации да я споделят с нас. Преди да предоставите разрешение на такива трети страни да споделят Вашата лична информация, трябва внимателно да проверите техните политики за защита на личните данни. При спазване на приложимите закони може да използваме различни технологии, които събират и предоставят информация за това как осъществява достъп до нашите цифрови услуги и как ги използвате. Може също така да използваме демографска информация за това кой използва нашите цифрови услуги, която получаваме от трети страни като Google или социални медии, които използвате (ние наричаме това „Информация за използване“).

  Информацията за използване може да включва страниците, които сте посетили, часа, в който сте ги посетили, и каква информация за напитки (или друго съдържание) сте прегледали или предоставили. Тя също така включва езика, който използвате, демографска информация за Вас (като възраст, пол и области на интереси, когато има такива) и кои страници сте посетили, преди да посетите текущата страница.

  Ние събираме тази информация, за да придобием по-добра представа за това как хората взаимодействат с нашите марки, така че да можем съответно да ги променим и подобрим. По-голямата част от информацията за използване, която събираме, не може да бъде свързана с Вас индивидуално, но ако можем да я свържем с Вас, тогава я обработваме в съответствие с настоящата политика за защита на данните.

  Как и защо използваме технологии за проследяване?

  Ние използваме технологии за проследяване като бисквитки, записи с IP адреси или регистрационни файлове, за да съберем техническа информация като типа на Вашия уеб браузър и коя операционна система използвате, уеб страницата, от която сте дошли, Вашия път през нашия уебсайт и Вашия интернет доставчик. Правим това, за да подобрим функционалността на нашите уебсайтове и да разберем по-добре как посетители като Вас използват нашите цифрови услуги и предлаганите от тях инструменти.

  Често хората взаимодействат с нас по различни начини и ни предоставят лична информация в различен контекст. Може да използваме Вашата лична информация, за да създадем профил на различните Ви взаимодействия с нас и да разберем Вашите предпочитания.

  Тези технологии за проследяване ни помагат да адаптираме нашите цифрови услуги към Вашите лични нужди:

  • При предоставяне на съгласие от Ваша страна, когато това се изисква от приложимото законодателство, нашите цифрови услуги използват бисквитки и подобни технологии („бисквитки“). Бисквитките са малки файлове, които се запазват на Вашето устройство и служат за редица цели, като например запомняне на Вашите предпочитания. Бисквитките Ви позволяват да се насладите на по-пълноценно и персонализирано изживяване при разглеждане на уебсайта и помагат за точно оценяване на поведението Ви на нашия уебсайт. Можете да научите повече за това какви бисквитки използваме и как да ги дезактивирате от нашата политика за бисквитките
  • IP адресът е номер, използван в дадена мрежа за идентифициране на Вашия компютър всеки път, когато се свържете с интернет. Можем да следим адресите на интернет протокола (IP) за (наред с други неща): (i) отстраняване на технически проблеми, (ii) обезпечаване на безопасността и сигурността на уебсайта, (iii) ограничаване на достъпа до нашите цифрови услуги до определени потребители, (iv) проследяване на местоположението и поведението, анализиране, сегментиране и насочване на реклами към клиенти и (iv) по-добро разбиране за това как се използват нашите цифрови услуги, напр. чрез Google Analytics;
  • Ние (или трета страна от наше име) може да събираме и използваме Вашия ID на мобилно/таблетно устройство, за да предоставим по-персонализирано изживяване при разглеждане на уебсайтовете ни, за да Ви предупреждаваме за събития или промоции около Вас и за изготвяне на отчети и анализи;
  • Ние (или трета страна от наше име) може да събираме информация под формата на регистрационни файлове, които записват действия и събират статистически данни за навиците при преглеждане. Тези записи се генерират анонимно и ни помагат да установим (наред с други неща) (i) типа на Вашия уеб браузър и операционната Ви система, (ii) информация за Вашата сесия (като URL адреса, от който сте дошли, датата и часа, когато сте посетили нашите цифрови услуги и кои страници сте преглеждали и за колко време), и (iii) други подобни данни за навигация или потока от кликвания. Ние също така използваме информация от регистрационните файлове за нашите вътрешни маркетингови и демографски проучвания, така че да можем постоянно да подобряваме и персонализираме онлайн услугите, които Ви предлагаме. Регистрационните файлове се използват само вътрешно и не се свързват с лица, които могат да бъдат идентифицирани.
 3. За какво използваме Вашите лични данни?

  Съгласно закона за защита на данните можем да използваме Вашите лични данни само ако имаме основателна причина за това, например:

  • за да спазим нашите законови и регулаторни задължения;
  • за изпълнение на договор с Вас или за предприемане на действия по Ваше искане преди сключване на договор;
  • за нашите законни интереси или тези на трета страна; или
  • ако сте дали съгласие.

  Обикновено информацията, която събираме, се използва само за целите, за които сте ни я предоставили, за целите, които са Ви разяснени към момента на събиране или които са посочени в настоящата политика за защита на данните. Тези цели може да включват:

  • Когато се регистрирате или абонирате чрез нашите цифрови услуги: предоставените от Вас лични данни се използват, за да се възползвате от предимствата, които обикновено осигурява регистрацията. Това включва информация за продуктите и марките, за които сте се регистрирали (и, ако сте избрали, да получавате информация за други продукти на Pernod Ricard), възможността да изпращате, получавате и персонализирате съобщенията, които сте избрали по време на регистрацията или които се активират автоматично с Вашата регистрация. Например абонамент за бюлетин, създаване на акаунт, участие в томбола или състезание, покана за или присъствие на събитие, организирано от нас или от наше име;
  • Когато бъдете избрани или поканени да присъствате на събитие, ще използваме Вашите лични данни, за да Ви дадем подробна информация, билетите и данни за влизане и да предоставим на организаторите информацията, която да им позволи да потвърдят Вашето присъствие;
  • Когато участвате в томбола или състезание, ние използваме Вашите лични данни, за да идентифицираме отделните участници и да информираме победителите и други хора относно резултата;
  • Когато използвате функцията „Изпращане на приятел“: личните данни за еднократна употреба (обикновено имена и имейл адреси) се използват само веднъж (напр. за изпращане на съобщение) и не се запазват от нас;
  • Когато използвате някои от нашите уебсайтове за електронна търговия: ние (или трета страна от наше име) ще използваме Вашите лични данни, за да създадем Вашия акаунт, да улесним процеса на покупка, да управляваме Вашата поръчка и да доставяме Вашите продукти съгласно договора, който сте сключили с нас (или третата страна) и за да разберем хронологията на покупките Ви. Може да използваме автоматизирани или технически решения за откриване на действия или плащания с цел измама, като това може да включва профилиране въз основа на автоматизирано вземане на решения;
  • Когато използвате QR код или еквивалентна функция, свързана с нашите продукти: ние използваме Вашите лични данни, за да Ви изпратим повече информация за продуктите, за които се отнася QR кодът, или еквивалентна функция, или други продукти на Pernod Ricard (ако изберете да получавате такава информация);
  • Когато изпратите лични данни чрез iPad или други мобилни устройства в центровете за наследство или дестилериите: те се използват, за да Ви изпратим допълнителна информация за съответните продукти;

  Обратна връзка, въпроси или коментари, предоставени чрез нашия формуляр „Връзка с нас“ и нашата система за докладване за съответствие „Споделете с нас“: ако се свържете с нас чрез онлайн формуляр за контакт, Вашата информация се използва, за да отговорим на запитването или коментара Ви; ако изпратите личните си данни, може също да Ви бъде дадена опция (чрез квадратче за отметка или друг механизъм за даване на съгласие) Вашата информация да бъде използвана за действие или услуга, различна от тази, която заявявате. Например, ако участвате в конкурс с награда, може да бъдете поканени да се абонирате за бюлетин за други продукти. Ако разрешите информацията Ви да бъде използвана за други действия или услуги по този начин, ще използваме информацията, за да Ви ги предоставим. Освен това, когато изпращате личните си данни, може да Ви бъде дадена опция (чрез квадратче за отметка или друг механизъм за даване на съгласие) да може Вашата информация да се използва за други продукти на Pernod Ricard. Ако изберете тази опция, ние (и други филиали на Pernod Ricard Group) ще използваме Вашата информация, за да Ви предоставим информация и промоции за други продукти на Pernod Ricard.

  Може също така да използваме Вашия имейл адрес, за да Ви изпращаме трансакционни или административни съобщения, като имейли за потвърждение, когато се регистрирате или отпишете от конкретна регистрация или дейност. Може също така да го използваме за определени съобщения, свързани с услугата, като актуализации на нашето известие за защита на данните, премахнати функции или програми на нашите цифрови услуги, промени в нашите онлайн услуги или политики за техническа поддръжка.

  Ние съхраняваме Вашите лични данни в нашата глобална потребителска база данни, което ни позволява да гарантираме, че Вашите лични данни остават точни и актуални и да споделяме Вашите лични данни с подходящи филиали на групата на Pernod Ricard. За да избегнем дублиране в нашата база данни, може да използваме информация за всяко Ваше взаимодействие с някой от нашите филиали на Pernod Ricard Group, за да проверим дали Вашите лични данни все още са точни. Ще използваме тази информация, за да допълним, подобрим или актуализираме Вашите лични данни с допълнителната информация, която може да сте предоставили.

  При спазване на приложимите закони това може да включва понякога комбиниране, актуализиране или допълване по друг начин на личните данни, събрани чрез нашите цифрови услуги, с анонимизирани данни, които получаваме от външни записи или трети страни. Например можем да комбинираме чисто демографска информация или информация от анкета (напр. възраст, пол, информация за домакинството и други интереси), която не е свързана с каквато и да било лична информация за Вас, с лични данни, събрани в други случаи (като например при регистриране на акаунт).

  Може също така да използваме Вашите лични данни, комбинираната информация, посочена по-горе, и/или демографска информация за целите на нашия вътрешен маркетинг, сегментиране, анализ и провеждане на демографски проучвания. Това ни помага постоянно да подобряваме, персонализираме и адаптираме предлаганите от нас продукти и услуги.

  Законни интереси – управление на нашия бизнес

  В случаите, които споменахме по-горе, ние използваме личните данни въз основа на нашите законни интереси – или тези на трета страна. Законен интерес означава делова или търговска причина да използваме Вашата информация, стига това да не противоречи на Вашите собствени права и интереси. Тези интереси обхващат редица аспекти на нашите бизнес дейности, а именно:

  • Осигуряване на гаранции, че сме възможно най-ефективни, за да можем да Ви предоставим най-добрите цифрови услуги и продукти, според възможностите си, и постигане на разбиране по отношение на нашите клиенти и потребителите на нашия уебсайт;
  • За да можем да предоставим цифровите услуги и продукти, които желаете, за да персонализираме Вашето изживяване и да адаптираме съдържанието, офертите и промоциите, които Ви изпращаме, за да популяризираме нашите продукти и услуги;
  • Защита на нашата ценна търговска информация, а също и нашата интелектуална собственост;
  • Предотвратяване и установяване на измами и/или престъпна дейност, която може да бъде вредна за нас и за Вас;
  • За целите на кредитния контрол и за да сме сигурни, че нашите клиенти могат да заплатят предлаганите от нас продукти;
  • За да оценим представянето на нашия бизнес и да обмислим как можем да подобрим резултатите си; и
  • За да гарантираме, че сме в крак с нашите клиенти и контакти и развитието на техните организации.

  Промоционални съобщения

  Може да използваме Вашите лични данни, за да Ви изпращаме актуална информация (чрез имейл, текстово съобщение, телефон или поща) относно нашите продукти и цифрови услуги, включително ексклузивни оферти, промоции или за нови продукти и цифрови услуги.

  Имаме законен интерес да обработваме Вашите лични данни за промоционални цели. Това означава, че невинаги се нуждаем от Вашето съгласие, за да извършваме промоционални дейности. Въпреки това, когато е необходимо съгласие, ще поискаме това съгласие отделно и ясно.

  Имате право да се откажете от получаването на промоционални съобщения по всяко време, като:

  • се свържете с нас на contactus@chivasregal.com
  • използвате връзката „отписване“ в имейлите или като изпратите текстово съобщение „STOP“

  Може да Ви помолим да потвърдите или актуализирате маркетинговите си предпочитания, ако ни инструктирате да предоставяме допълнителни продукти или цифрови услуги в бъдеще или ако има промени в закона, разпоредбите или структурата на нашия бизнес.

 4. Какво се случва, ако не искате да споделите личните си данни с нас?

  Ако решите да не предоставяте никакви лични данни, когато бъдат поискани, може да не можете да участвате в определени дейности или да използвате някои от персонализираните функции на нашите цифрови услуги. Това също може да ограничи услугите и специалните оферти, които можем да Ви предоставим. Например, ако откажете да споделите Вашия имейл адрес, няма да можете да получавате нито един от нашите бюлетини или да се регистрирате по друг начин за нашите цифрови услуги. Въпреки това не е необходимо да ни предоставяте каквито и да било лични данни, за да разглеждате нашите уебсайтове и да научите повече за нас и нашите продукти.

 5. На кого разкриваме Вашите лични данни и защо?

  Никога няма да споделим Вашите лични данни с трета страна, която възнамерява да ги използва с цел директен маркетинг, освен ако не сме Ви уведомили изрично и Вие сте дали изрично разрешение за това.

  Може да споделяме Вашите лични данни с филиали в рамките на Pernod Ricard Group. Целите са обяснени в членове 2 и 3 по-горе. Информацията, която събираме, както е описано в настоящата политика за поверителност, може да бъде предоставена от юридическото лице, на което сте я предоставили Вие, но също така може да бъде предоставена, с Ваше съгласие, чрез подобно юридическо лице на други филиали на Pernod Ricard Group, за да Ви предоставят новини и промоционални информация за техните продукти или програми, към които сте проявили интерес.

  Ако искате да оттеглите съгласието си за подобно споделяне и използване на Вашата информация, моля, адресирайте заявката си, както е посочено в член 9 от настоящата политика за поверителност. Моля, кажете ни, ако оттегляте съгласието си да споделяме Вашите лични данни с всички филиали на Pernod Ricard Group, за да Ви предоставят новини и промоционална информация, или само с някои от тези филиали (и в този случай, моля, посочете кои).

  Може също така да споделяме Вашите лични данни с други трети страни, но само при следните обстоятелства:

  • Може да използваме трети страни, за да ни помогнат да Ви предоставим нашите продукти или цифрови услуги, напр. доставчици на платежни услуги, складове и фирми за доставка;
  • Може да споделим Вашите лични данни с доставчици на социални медии като Facebook, Twitter и Instagram, като в този случай имейл адресите ще бъдат качени и след това хеширани. Например, ако сте регистриран потребител на Facebook, ние ще използваме Вашия имейл адрес в криптиран формат, за да позволим на Facebook да намери други регистрирани потребители на техните услуги, които споделят подобни на Вас интереси въз основа на: (1) информация за Вас, която следим във връзка с различните Ви взаимодействия с нас; и (2) информацията, която Facebook съхранява за Вас;
  • Може да споделяме Вашите лични данни с трети страни, които предлагат програмни рекламни услуги, за да Ви предоставят подходящи реклами;
  • Може да използваме доставчици на услуги, агенти или изпълнители, напр. маркетингови и дигитални агенции, които да подпомагат вътрешната дейност на нашите цифрови услуги и да ни помагат при администрирането им или различните функции, програми и промоции, налични в тях. Всяка такава трета страна трябва да осигури подходящи нива на сигурност за Вашите лични данни и, когато се изисква, е обвързана от правно споразумение да пази личните Ви данни поверителни, защитени и да ги обработва само съгласно нашите конкретни инструкции;
  • Когато провеждаме съвместна или съвместно спонсорирана програма или промоция чрез нашите цифрови услуги заедно с друга компания, организация или друга трета страна с добро име, може да събираме и обработваме лични данни и да ги споделяме с този партньор или спонсор като част от събитието. Ако Вашите лични данни се събират от (или се споделят с) компания, различна от тази, която е част от Pernod Ricard Group, в рамките на такава промоция, ние ще Ви уведомим в момента на събирането им;

  Когато провеждаме промоция в партньорство с трета страна извън Pernod Ricard Group, може да предоставим отделна връзка към тяхната политика за поверителност, която трябва да прочетете, преди да споделите лични данни. Операторите на други сайтове могат да събират информация от Вас, която ще бъде използвана от тях в съответствие с тяхната собствена политика за защита на личните данни или политика за поверителност. Ако не желаете Вашата информация да бъде събирана или споделяна с компания, различна от Pernod Ricard Group, можете да изберете да не се регистрирате или да не участвате в тези събития при събирането или искането на личните данни;

  • Може също така да разкрием Вашите лични данни, ако сме задължени да го направим по закон или от правоприлагащи агенции, или регулаторни органи, или ако това е необходимо, за да спазим законови или регулаторни процедури, за да отговорим на иск или да заведем иск, или за да защитим безопасността или правата си, както и тези на нашите служители, клиенти или обществеността;
  • В случай на сливане или пълно или частично придобиване на нашата компания от друга компания или в случай, че трябва да продадем или да се освободим от целия или част от нашия бизнес. В този случай приобретателят ще има достъп до информацията, поддържана от нас, която може да включва лични данни, съгласно приложимото законодателство. По подобен начин личните данни могат да бъдат прехвърлени като част от корпоративна реорганизация, производство по несъстоятелност или друго подобно събитие, ако е разрешено от и е извършено в съответствие с приложимото законодателство;
  • Може да споделяме обобщена демографска информация или информация от анкети с трети страни, но тази информация е в анонимна форма и не съдържа лични данни. Обобщената информация, която споделяме, може да включва анонимна информация, получена с помощта на бисквитки и друга подобна технология за проследяване, както е обяснено в член 2.
 6. Вашите лични данни изпращат ли се на получатели в други държави, и защо?

  Ние и нашите филиали от Pernod Ricard Group сме глобална група и Вашите лични данни могат да бъдат прехвърляни през международни граници. Те могат да бъдат прехвърлени в държави, които имат различни закони за защита на данните от тези в държавата, от която сте изпратили личните си данни. Вашите лични данни могат също така да бъдат прехвърляни между различни компании на Pernod Ricard Group, намиращи се в различни държави.

  Въпреки това ние гарантираме, че прехвърлянето съответства на закона за защита на данните както по време на преноса, така и на мястото за съхранение и че всички лични данни ще бъдат защитени. Нашата стандартна практика е да използваме стандартни договорни клаузи за защита на данните, които са одобрени от Европейската комисия. Можете да проверите тук за списък с държавите, в които имаме филиали в рамките на Pernod Ricard Group, които може да получат Вашите лични данни.

  Основните доставчици на услуги за нашите цифрови медии са базирани в Съединените щати. Прехвърлянето на лични данни към тези доставчици на услуги се извършват в съответствие с приложимите закони и се основава на стандартни договорни клаузи, определени от Европейската комисия. Такива доставчици на услуги също са обвързани с договор, който гарантира висок стандарт за защита на поверителността и изисква (наред с други разпоредби) те да действат само съгласно инструкциите на членовете на Pernod Ricard Group и да прилагат технически мерки, необходими за постоянното обезпечаване на сигурността на Вашите лични данни.

 7. Колко време съхраняваме Вашите лични данни?

  Можем да съхраняваме личните данни, които ни изпращате чрез нашите цифрови услуги, в нашите бази данни. Ние няма да съхраняваме Вашите лични данни по-дълго от необходимото за целите, посочени в настоящата политика. За различните видове лични данни се прилагат различни периоди на съхранение.

  Ние съхраняваме Вашите лични данни, докато акаунтът Ви е активен, за срока на сключения с Вас договор или колкото време е необходимо, за да Ви предоставим заявените продукти или услуги, за да отговорим на запитвания или да решим проблеми, за да покажем, че сме се отнесли към Вас справедливо, за да поддържаме записите, изисквани по закон, и за подобряване или предлагане на нови услуги.

  Може също така да се наложи да запазим Вашите лични данни, за да спазим нашите законови и регулаторни задължения, да решим спорове, да приложим нашите споразумения и за други подобни цели за управление на записите.

  Може също така да запазим Вашите лични данни за разумен период от време, след като спрете да използвате нашите услуги или нашите цифрови услуги. След този период Вашите лични данни ще бъдат изтрити от всички системи на Pernod Ricard Group.

  Ако поискате от нас да изтрием информацията Ви в съответствие с Вашите права, посочени в член 9 по-долу, ние ще запазим основната информация в блокиран списък, за да запишем Вашата заявка и да избегнем изпращането на нежелани материали в бъдеще.

 8. Как осигуряваме сигурността на личните Ви данни?

  Прилагаме подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайна загуба, използване или осъществяване на неправомерен достъп до Вашите лични данни. Това включва: (i) съхраняване на Вашите лични данни в защитени работни среди, които не са публично достъпни и до които имат достъп само упълномощени служители, наши агенти и изпълнители; и (ii) проверка на самоличността на регистрираните потребители, преди да получат достъп до личните данни, които съхраняваме за тях.

  Също така прилагаме процедури за действие при всяко предполагаемо нарушение на сигурността на данните. Ние ще уведомим Вас и всеки съответен регулаторен орган при възникване на подозрения за нарушение на сигурността на данните, когато сме задължени да го направим по закон.

 9. Вашите права

  Имате следните права, които можете да упражнявате безплатно:

  Можете да поискате от нас да:

   • предоставим копие на Вашите лични данни (право на достъп)
   • коригираме евентуални грешки във Вашите лични данни
   • изтрием Вашите лични данни – в определени ситуации
   • ограничим обработката на Вашите лични данни – при определени обстоятелства, напр. ако оспорвате точността на данните
   • предоставим копие от личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и/или да предадем тези данни на трета страна – в определени ситуации

  Можете да възразите:

  • по всяко време срещу обработването на Вашите лични данни за директен маркетинг, включително профилиране;
  • при определени други ситуации на постоянното обработване на Вашите лични данни от наша страна, напр. обработване за целите на нашите законни интереси

  Ако Вашите лични данни са били обработени въз основа на Вашето съгласие, можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Надяваме се, че можем да предоставим решение на всяко запитване или притеснение, което може да имате във връзка с използването на Вашата информация от наша страна. Вие също така имате право да подадете жалба до надзорния орган в Европейския съюз на мястото, където работите, пребивавате обичайно или където е настъпило предполагаемо нарушение на законите за защита на данните.

  Ако искате да упражните правото си на възражение срещу директен маркетинг, моля, изпратете ни имейл на contactus@chivasregal.com.

  Ако искате да упражните някое от другите си права, моля, изпратете ни имейл на chivasbrothersdataprotection@pernod-ricard.com.

  Вашето възражение (или оттегляне на съгласие) може да означава, че не можем да предоставим продуктите или услугите, които сте заявили от нас, или може да не можете да използвате услугите, които предлагаме. Ние ще Ви информираме в случаите, в които е така. При определени обстоятелства, дори и да оттеглите съгласието си, ние пак може да сме в състояние да обработваме Вашите лични данни, ако това се изисква или е разрешено от закона или за целите на упражняване или защита на нашите законни права или за изпълнение на нашите задължения пред закона и регулаторните органи.

  Ако сте участвали в програма, в която участва и трета страна, и сте се съгласили да получавате съобщения от тази трета страна, ще трябва да се свържете директно с тях, за да се откажете. Тази процедура трябва да е описана в политиката за защита на данните на третата страна.

 10. Как се обработваме информацията на деца?

  Нашите цифрови услуги не са предназначени за непълнолетни лица („непълнолетни“), което означава, че не събираме съзнателно лични данни от непълнолетни. Трябва да сте на поне осемнадесет години (или, ако законовата възраст за консумация на алкохол на мястото, където живеете, е по-висока, трябва да сте поне на тази възраст), за да създадете акаунт и да участвате в дейности и трансакции, свързани с нашите цифрови услуги. Създавайки акаунт или участвайки в дейности или трансакции, Вие потвърждавате, че сте на най-малко осемнадесет години (или, ако законната възраст за консумация на алкохол там, където живеете, е по-висока, че сте поне на законовата възраст за консумация на алкохол) и сте напълно способни да приемете, спазвате и да бъдете правно обвързани с всички предоставени Ви наши условия за използване и с настоящата политика за поверителност. Ако бъдем уведомени или научим, че непълнолетно лице ни е изпратило лични данни чрез нашите цифрови услуги, ние ще изтрием личните му данни.

 11. Предоставяме ли връзки към уебсайтове на трети страни?

  Нашите цифрови услуги може да съдържат връзки, които ще Ви насочат към други уебсайтове или услуги, които се управляват и контролират от трети страни. Това включва връзки от рекламодатели, спонсори и партньори, които може да използват нашите марки или лого(а) като част от споразумение за съвместно брандиране.

  Операторите на други сайтове могат да събират информация от Вас, която ще бъде използвана от тях в съответствие с тяхната собствена политика за защита на личните данни или политика за поверителност. Ние не осъществяваме контрол над тези трети страни и използването от Ваша страна на техните уебсайтове и функции е предмет на правилата за поверителност, публикувани на тези уебсайтове. Ние не носим отговорност за практиките за поверителност или бизнес практиките на който и да било уебсайт на трета страна. Ето защо трябва да бъдете внимателни и да прегледате политиките за поверителност, приложими за тези външни уебсайтове, които посещавате, преди да предоставите личните си данни.

 12. Как можете да се свържете с нас?

  Ако имате някакви въпроси, оплаквания или коментари относно настоящата политика за поверителност или начина, по който събираме и управляваме Вашите лични данни, моля, свържете се с нас:

  • Като пишете на: Data Privacy Champion, Chivas Brothers International Limited, Kilmalid, Stirling Road, Dumbarton G82 2SS
  • или изпратите имейл на: chivasbrothersdataprotection@pernod-ricard.com
  • или като пишете на: Data Protection Officer, Pernod Ricard SA, 12 place des Etats-Unis 75783 Paris Cedex 16
 13. Промени в настоящата политика за поверителност

  Настоящата политика за поверителност е актуализирана последно през: май 2018 г. Възможно е от време на време да променяме настоящата политика за поверителност, така че, моля, проверявайте я редовно, за да бъдете информирани относно актуализациите на тази политика за поверителност и нашата политика за бисквитките.