ОБЩИ   УСЛОВИЯ

Добре дошли в Chivas.com. Следните общи условия за използване („Общи условия“) се прилагат при използване на уебсайта на Chivas.com от Ваша страна, което включва, без ограничение, началната страница, микросайтовете, началната страница и всички други страници под едно и също име на домейн от първо ниво, всички уеб сайтове на трети страни, брандирани от Chivas Regal, и цялото съдържание в тях („сайт“), както е посочено от оператора на уебсайта Chivas Brothers International Limited, дружество, регистрирано в Шотландия под фирмен номер SC646563 със седалище в Kilmalid, Stirling Road, Dumbarton, Шотландия, G82 2SS („оператор“ или „ние“).

Може да променяме общите условия периодично и по всяко време, без да Ви уведомяваме, като публикуваме тези промени на сайта.

ИЗПОЛЗВАЙКИ ТОЗИ САЙТ, ВИЕ ПРИЕМАТЕ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА ГИ СПАЗВАТЕ.

Ако не сте съгласни с настоящите общи условия, нямате право на достъп или да използвате сайта по друг начин. Когато използвате сайта след всяка промяна на общите условия, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от всяка съответна промяна на общите условия.

Изисквания за възраст и използване на сайта

(1) Този сайт е предназначен само за развлечение и използване (i) от лица, които са навършили разрешената със закон възраст за закупуване и консумация на алкохолни напитки в страната, в която пребивават или, когато имат достъп до сайта от друга страна, в юрисдикцията, от която имат достъп до сайта и (ii) където продажбата, консумацията и рекламата на алкохол са разрешени в съответната юрисдикция.

(2) За достъп или използвате по друг начин на сайта (i) трябва да сте навършили разрешената от закона възраст за покупка в страната, в която пребивавате, или страната, от която осъществявате достъп до сайта (което от двете е приложимо); и (ii) продажбата, консумацията и рекламата на алкохол трябва да са разрешени в тази юрисдикция. Лицата под тази определена от закона възраст за покупка или тези, които пребивават в страната, където продажбата, консумацията и/или рекламата на алкохол не са разрешени, не трябва да използват сайта по никакъв начин.

Платформи на социални мрежи и други връзки от и към сайта

(3) Сайтът може да съдържа връзки към платформи на социални медийни, включително, но без ограничение, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube и Flickr („платформи на социалнимрежи“). Като част от услугите, налични на сайта, и при общото използване на сайта от Ваша страна, можете да последвате връзка към платформи на социални мрежи от сайта, можете да споделите връзката към сайта или връзка към определени части на сайта в платформи на социални мрежи, можете да качвате на сайта снимки или друго съдържание, което вече се съхранява в платформи на социални мрежи (при условие, че винаги тези снимки и/или съдържание са Ваша собственост), можете да идентифицирате трети страни на сайта чрез препратка към тяхната самоличност в платформите на социални мрежи (винаги при условие че сте получили съгласието на тези трети страни) или можете да осъществявате взаимодействие между сайта и платформите на социалните медийни по всеки друг разрешен начин. При тези обстоятелства Вие се съгласявате да спазвате общите условия и правилата и условията на използваните платформи на социални мрежи. Моля, имайте предвид, че използването на платформите на социални мрежи се ръководи от отделни общи условия и политики за поверителност, които могат да бъдат намерени на уебсайтовете на платформите на социалните мрежи, до които имате достъп.

(4) Вие потвърждавате и се съгласявате, че ние не носим отговорност за точността или наличността на информация, предоставена от сайтове, към които може да се свържете от сайта („свързани сайтове“). Връзките към свързани сайтове не са одобрени или свързани с оператора на тези сайтове или съдържанието, продуктите, рекламите или други материали, представени на такива сайтове. Операторът не създава, редактира или наблюдава тези свързани сайтове.Вие потвърждавате и се съгласявате, че операторът няма преки или косвени задължения или отговорности по отношение на каквито и да било щети или загуби, които са причинени или за които се предполага, че са причинени или възникнали поради използването или употребата на съдържание, стоки или услуги, налични на подобни свързани сайтове.

Услуги, налични на сайта

(5) Ние предоставяме определени услуги на посетителите на сайта. Като цяло в сайта можете да прочетете информация за нашите продукти, да гледате филми, документални филми и други филми, да предавате поточно музика, да изтегляте музика, да разказвате собствената си история, да качвате свои собствени снимки, музика или друго съдържание, да идентифицирате трети страни във Ваша история, снимки, музика или друго съдържание, да участвате в конкурси, да чатите с други посетители, да публикувате коментари на табло за обяви, да изтегляте скрийнсейвъри или друг софтуер, да изпращате брандирани материали на приятели и др. („услуги“, като услугите са част от определението за „сайт“).

(6) Ние не искаме, нито желаем да получаваме каквато и да било поверителна или секретна информация или материали от Вас посредством сайта чрез някоя от услугите, по имейл или по друг начин. Всяка информация или материал, изпратен от Вас, няма да се счита за поверителна или секретна.

(7) Посетителите носят цялата отговорност за всяка информация или материали, изпратени чрез сайта, независимо дали са имена, лична информация, снимки, филми, истории, музика, идеи, творчески концепции, други материали, информация или данни от всякакъв вид и във всякакъв формат и друго съдържание, което публикуват на и чрез сайта („информация на потребителя“).

(8) С изпращането на информацията на потребителя към сайта Вие декларирате и гарантирате, че информацията на потребителя е оригинална за Вас и никоя друга страна няма каквито и да било права върху нея или че сте получили всички необходими съгласия и разрешения, за да можете да изпратите информацията на потребителя на сайта и тя да бъде показана на сайта. Посетителите се съгласяват, че информацията на потребителя няма да включва съдържание, което нарушава правата на трета страна, включително, без ограничение, права на интелектуална собственост, неприкосновеност на личния живот, публичност или други лични права или права на собственост; съдържание, което е подвеждащо или измамно; съдържание, което е незаконно; съдържание, което насърчава прекомерната или безотговорна консумация на алкохол; съдържание, което е или би могло основателно да се счита за насаждащо омраза, клеветническо, дискриминационно, нецензурно, оскърбително, заплашително, обидно или порнографско, или което подстрекава към насилие или съдържа голота или графично, или безпричинно насилие или изобразява каквато и да било незаконна дейност; или съдържание, в което се споменават боеприпаси и/или огнестрелни оръжия или продажба на тютюневи изделия. Посетителите ни освобождават изцяло от отговорност при нарушение на тези гаранции и декларации.

(9) Ако сте ни изпратили информация на потребителя, ние си запазваме правото да забавим публикуването на информацията на потребителя на сайта по всяко време с оглед на изпълнението на нашите процедури за одобрение. Освен това си запазваме правото да премахваме всякаква информация на потребител или друго съдържание от сайта по всяко време и по каквато и да било причина. Поради нашия ангажимент да популяризираме посланието за отговорна консумация на алкохол, ние изискваме от нашите потребители да бъдат разумни, отговорни и внимателни, когато взаимодействат с този сайт. Ще следим информацията на потребителите и ще гарантираме, че тя съответства на нашите политики за корпоративна социална отговорност. Ние не допускаме каквато и да било информация на потребителя, която:

(а) включва някой, който е или изглежда, че е под законовата възраст за консумация на алкохол, или е създадена от лице под законовата възраст за консумация на алкохол;

(б) включва хора на снимки или видеоклипове, свързани с консумацията на алкохол, които не са или които не изглеждат, че са на възраст над 25 години (забележка: тези на възраст между законовата възраст за консумация на алкохол в държавата, където пребивавате и 24-годишна възраст могат да бъдат показани, при условие че не е в контекст, който ги свързва с консумация на алкохол, т.е. не може да се направи предположение, че току-що са консумирали, консумират или възнамеряват да консумират алкохол);

(в) насърчава закупуването или консумацията на алкохолни напитки от непълнолетни лица;

(г) насърчава незаконната, безотговорна или неумерена консумация на алкохол;

(д) насърчава прекомерната консумация на алкохол;

(е) осъжда, или критикува по някакъв начин някой, който по свой избор не консумира алкохол

(ж) показва безотговорната консумация на алкохол в положителна светлина или свързва консумацията на алкохол с шофиране, работа с каквито и да било машини или участие в каквито и да било опасни действия;

(з) намеква, че алкохолните напитки имат физически, психологически или интелектуални ползи;

(и) намеква, че алкохолните напитки дават увереност и смелост или помагат за преодоляването на лични или социални проблеми;

(й) намеква, че консумацията алкохолни напитки допринася за какъвто и да било вид успех (например в областта на личните взаимоотношения, социални успехи, популярност, работа, спорт или прави предположение, че може да подобри умствените или психическите способности);

(к) възхвалява силата на алкохола, относително високото съдържание на алкохол или опияняващия ефект на дадено питие;

(л) споменава употребата на алкохол във връзка с всякакъв вид незаконно, антисоциално, опасно, агресивно или насилствено поведение.

(10) При подаване или изпращане на информацията на потребителя към сайта или на оператора, Вие предоставяте на оператора безвъзмездно, неограничено, международно, постоянно, неотменимо, неизключително и подлежащо на пълно подлицензиране право и лиценз за използване, възпроизвеждане, модифициране, адаптиране, публикуване, превод, създаване на производни творби, разпространение, изпълнение и показване в цял свят на тези материали (изцяло или частично) в цял свят и/или за включване в други произведения под каквато и да е форма, във всякакви мрежи или технологии, познати към момента, или такива, които ще бъдат разработени след това. Вие също така гарантирате, че се отказвате неотменимо от всички „морални права“ върху публикуваните материали в полза на оператора.

(11) Потребителите трябва да знаят, че когато доброволно разкриват лична информация (напр. потребителско име, имейл адрес, телефонен номер) на или чрез публичните части на сайта (напр. коментари, чат, табла за обяви), тази информация е общодостъпна и може да бъде събирана и използвана от други и може да доведе до нежелани съобщения от други хора. Посетителите и потребителите на сайта се насърчават да бъдат внимателни, когато предоставят лична информация.

(12) Ако използвате сайта за изтегляне на музика или други промоции за покупка, при които Ви се предоставя потребителски идентификационен код, парола или друга информация, като част от нашите процедури за сигурност, трябва да третирате такава информация като поверителна и не трябва да я разкривате на трета страна. Имаме право по свое усмотрение да дезактивираме по всяко време всеки потребителски идентификационен код или парола, независимо дали са избрани от Вас или предоставени от нас. Всяко изтегляне или поточно предаване на музика е предназначено за Ваша лична, некомерсиална употреба. Вие се съгласявате, че няма да:

 • копирате, възпроизвеждате, „извличате“, записвате, правите достъпни за обществеността или да използвате по друг начин каквато и да било част от изтеглените музикални файлове, или потоци или която и да било част от тях по начин, който не е изрично разрешен от настоящите общи условия;
 • продавате или да се опитвате да продадете покана за достъп за изтегляне на музика или да препродавате който и да било код, използван за достъп до услугата за изтегляне на музика;
 • предоставите своя персонален идентификационен код или да използвате персонален идентификационен код на друго лице;
 • прилагате обратно инженерство, декомпилирате, деасемблирате, модифицирате или създавате производни произведения въз основа на изтеглената музика, музикалните потоци или която и да било част от тях;
 • заобикаляте която и да било технология за защита на съдържанието, достъпно чрез сайта, използвана от нас, нашите лицензодатели или трета страна.

В допълнение към горепосоченото, Вие се съгласявате да положите всички усилия, за да предотвратите неразрешеното използване на изтеглената и поточно предаваната музика.

(13) Доколкото е разрешено от закона, ние няма да носим отговорност за загуби или щети, понесени от Вас в резултат на използването или разкриването на каквато и да било информация на потребителя. Този параграф не засяга права, които може да имате съгласно законите за защита на данните, които защитават Вашата лична информация.

Права на собственост

(14) При отношенията между Вас и оператора (включително нашите филиали, които са всяко дружество, което е част от групата Pernod Ricard по всяко време („дружество от групата“), ние сме собственик и/или упълномощен потребител на всяка търговска марка, и /или марка на услуга, намираща се на сайта, и сме собственик на авторските права или лицензополучател на съдържанието и/или информацията на сайта, освен ако не е посочено друго. Освен ако не е предвидено друго тук, използването на сайта не Ви предоставя лиценз за съдържанието, функциите или материалите, до които имате достъп на сайта. Всяко използване на сайта за търговски цели е строго забранено, освен в случаите, когато е позволено тук или одобрено от нас предварително по друг начин в писмен вид. Нямате право да изтегляте или запазвате копие на каквото и да било съдържание или екрани за каквато и да било цел, освен ако не е предвидено друго в настоящите общи условия или както е разрешено на сайта. Все пак можете да отпечатате едно (1) копие от информацията на сайта единствено за Ваша лична употреба или за своя архив. Ако използвате по друг начин сайта, освен ако не е посочено друго по-горе, може да нарушите авторското право и други закони на Обединеното кралство или други държави или територии и може да носите отговорност за подобно неразрешено използване.

(15) Ние не предоставяме на който и да било потребител лиценз или друго разрешение по отношение на нашите търговски марки, марки за услуги, друг защитен с авторски права материал или друга интелектуална собственост, които присъстват в сайта. Вие също така се съгласявате и потвърждавате, че всички идеи, концепции, методи, системи, проекти, планове, техники или други подобни материали, които изпращате или съобщавате по друг начин на сайта, могат да бъдат използвани от нас всякакъв начин.

Достъп до интернет

(16) Вие потвърждавате и се съгласявате, че във връзка с използването на сайта Вие трябва: (а) да осигурите свой собствен достъп до интернет и да заплатите всички такси за услуги, свързани с този достъп, и (б) да предоставите цялото оборудване, необходимо за осъществяване на такъв достъп и връзка с интернет, включително, без ограничение, компютър, софтуер, модем и средства за свързване или осъществяване на достъп до интернет. Операторът не носи отговорност за неизправности, грешки, сривове или други неблагоприятни събития, които могат да възникнат при използването на сайта от Ваша страна.

Информация на потребителя и политика за поверителност

(17) В хода на използване на сайта от Вас може да бъдете помолени да предоставите и ние може да съберем определена информация за Вас и използването на сайта от Вас. Политиките на оператора за събиране и използване на такава информация на потребителя са посочени в политиката за поверителност. Използвайки сайта, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от политиката за поверителност и потвърждавате и се съгласявате, че носите цялата отговорност за точността, съдържанието и актуализирането на Вашата информация на потребителя.

Липса на поверителност

(18) Вие се съгласявате и потвърждавате, че чрез използването на този сайт цялата комуникация и/или информация, предадени от Вас към или чрез сайта, няма да бъдат считани за поверителни или тайни.

Поведение на потребителя

(19) Вие гарантирате и се съгласявате, че докато използвате сайта, няма да качвате, публикувате, предавате или разпространявате, или публикувате по друг начин чрез сайта каквито и да било материали, които: (а) са защитени с авторско право или друго право на собственост или право на интелектуална собственост, или техни производни произведения, освен както е предвидено тук или без предварително получаване на разрешение от нас или от собственика на авторските права; (б) са незаконни, заплашителни, причиняващи тормоз, непристойни, противоречащи на наказателното или гражданското право, клеветнически, вулгарни, неприлични, опетняващи, заблуждаващи, измамни, съдържат открити, изобразени или описани сексуални действия (включително, но не само, сексуален език с насилствено или заплашително естество, насочен към друго лице или група лица), накърняващи неприкосновеността на личния живот на другиго или насаждащи омраза, (в) ограничават или възпрепятстват друг потребител да използва и да се наслаждава на сайта, (г) съставляват или насърчават поведение, което би представлявало престъпление или поражда гражданска отговорност, или (д) съдържат вирус или друг вреден компонент, реклама от всякакъв вид или неверни, или подвеждащи описания на произхода или декларирани факти.

(20) Вие също така гарантирате и се съгласявате, че няма: (а) да представяте или описвате погрешно Вашата връзка с друго физическо или юридическо лице; (б) да качвате, публикувате, предоставяте, предавате, възпроизвеждате, разпространявате или да използвате по какъвто и да е начин всяка информация или друг материал, получен чрез сайта за търговски цели (освен с изричното разрешение на доставчика на такава информация или друг материал); (в) да участвате в изпращането на спам или многократно повтарящи се съобщения; или (г) да правите опит за получаване на неоторизиран достъп до други компютърни системи чрез сайта. Освен ако не е изрично разрешено тук, Вие не можете да качвате, публикувате, предоставяте, възпроизвеждате, предавате или разпространявате по какъвто и да е начин който и да е компонент на самия сайт или негови производни произведения, тъй като сайтът е защитен с авторски права като колективно произведение съгласно приложимите закони за авторското право.

(21) Нямаме задължение да наблюдаваме каквото и да е съдържание на или чрез сайта и не поемаме никакви задължения. Все пак Вие потвърждавате и се съгласявате, че запазваме право да наблюдаваме сайта и да разкриваме всякаква информация, когато това е необходимо или удачно, за да изпълним изискванията на всеки закон, наредба или друго изискване на държавните власти, да осигурим правилното функциониране на сайта или да защитим себе си или нашите потребители. Ние няма да следим или разкриваме целенасочено лични електронни съобщения, освен ако това не се изисква от закона. Ние си запазваме правото да откажем да публикуваме или да премахнем изцяло или частично всяка информация или материали, които по наше усмотрение са неприемливи, нежелани, неподходящи или нарушават настоящите общи условия.

(22) Вие се съгласявате да защитите и освободите от отговорност и преследване оператора, неговите директори, длъжностни лица, служители, представители и свързани лица от всякакви искове, задължения, разходи и разноски, включително, без ограничение, в разумни граници, правни такси и разходи, произтичащи по какъвто и да е начин от използването на сайта или публикуването, или предаването на каквото и да било съобщение, информация, софтуер или други материали или чрез сайта от Ваша страна.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ

(23) Сайтът, включително, без ограничения, цялото съдържание, функции и материали, се предоставят „такива каквито са“, без никаква гаранция, изрична или подразбираща се, включително и без ограничения, гаранция за информацията, данните, услугите за обработка на данни, или непрекъснат достъп, каквито и да било гаранции относно наличността, точността, полезността или съдържанието на информацията и всякакви гаранции за собственост, ненарушение, продаваемост или пригодност за определена цел. Операторът не гарантира, че сайтът или неговите функции, характеристики или съдържание са актуални, сигурни, непрекъснати или без грешки, или че дефектите ще бъдат коригирани. Операторът не дава гаранция, че сайтът ще отговаря на изискванията на потребителите. Никои устни или писмени съвети, резултати или информация, получени от Вас от страна на оператора или чрез сайта, не представляват гаранция, ако това не е посочено изрично тук. Ако не сте удовлетворени от сайта, единственото Ви средство за защита е да преустановите използването му.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

(24) Доколкото е допустимо от закона, в никакъв случай операторът или който и да е от неговите директори, длъжностни лица, служители, агенти, свързани лица или доставчици на съдържание или услуги не носи отговорност за косвени, специални, инцидентни, последващи, назидателни или наказателни загуби или щети, произтичащи или пряко, или косвено свързани с използването или невъзможността за използване на сайта или съдържанието, материалите или функциите, свързани с него, включително, без ограничение, пропуснати доходи или приходи, пропуснати очаквани печалби или договори, пропуснати очаквани спестявания, загуба на данни, загуба на репутация или загуба на клиенти, дори ако операторът или съответното лице е било уведомено за възможността да се стигне до подобни загуби или щети. Някои юрисдикции не позволяват ограничаване или изключване на отговорност за инцидентни или последващи загуби или щети, поради което някои от горните ограничения може да не се прилагат за определени потребители. При никакви обстоятелства операторът не носи отговорност по отношение на или във връзка с каквото и да било съдържание, публикувано, предадено, обменено или получено от или от името на потребител или друго лице чрез сайта. В никакъв случай пълната отговорност на оператора към Вас за всички щети, загуби и основания за искове (независимо по силата на договор, поради извършено престъпление или деликт, което включва, но не се ограничава само до небрежност или друго), произтичащи от общите условия или използването на сайта от Ваша страна, не може да надвишава общо £100,00.

Приложими закони

(25) Ние контролираме и управляваме сайта от нашите офиси в Обединеното кралство. По всички въпроси, свързани със сайта и настоящите общи условия, приложимото право ще бъде това на Англия и Уелс. Всички посетители и потребители на сайта приемат изключителната юрисдикция на английските съдилища.

(26) При използване на сайта са приложими законите на Англия и Уелс. Ние не декларираме, че материалите на сайта са подходящи или достъпни за използване на други места. Лицата, които изберат да получат достъп до този сайт от други местоположения, правят това по собствена инициатива и носят отговорност за спазването на местните закони, ако и доколкото местните закони са приложими.

Промени на сайта

(27) Ние си запазваме правото, по каквато и да е причина, по наше усмотрение, да премахнем, променим, преустановим временно или постоянно всеки аспект на сайта, включително, но не само, съдържанието, функциите или времето на наличност. Може също така да наложим ограничения на определени функции на сайта или да ограничим достъпа Ви до целия или част от сайта без предупреждение или санкция.

Агент за авторски права

Ние уважаваме правата на интелектуална собственост на другите и изискваме хората, които използват сайта, да правят същото. Ако считате, че Ваше произведение е копирано по начин, който представлява нарушение на авторските права, моля, изпратете следната информация в писмена форма (което включва и имейл) на агента за авторско право, посочен по-долу:

 • Вашият адрес, телефонен номер и имейл адрес;
 • Описание на защитеното с авторски права произведение, за което твърдите, че е възникнало нарушение;
 • Описание на това къде на сайта се намира предполагаемият материал в нарушение;
 • Декларация от Вас, че добросъвестно считате, че оспорваното използване не е разрешено от Вас, собственика на авторските права, негов агент или закона;
 • Електронен или физически подпис на лицето, упълномощено да действа от името на собственика на авторското право; и
 • Декларация от Вас, за която носите наказателна отговорност в случай на предоставяне на неверни данни, че горепосочената информация е точна и че Вие сте собственикът на авторските права или сте упълномощени да действате от името на собственика на авторските права.

Агент за авторски права:

General Counsel, Chivas Brothers International Limited, Kilmalid, Stirling Road, Dumbarton G82 2SS.

Последна актуализация: март 2017 г.