Oops, it looks like this browser is no longer supported or has retired. For the best Chivas.com experience we recommend upgrading to Microsoft Edge.

Try the Edge Browser
ລົງທະບຽນຈົດໝາຍຂ່າວ Chivas
Chivas Regal Chivas Regal 12 Chivas logo


ຕົ້ນກຳເນີດຂອງເຫຼົ້າວິສກີສະກັອດແບບປະສົມຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນຢ້ອນກັບໄປໃນສັດຕະວັດທີ 19 ແລະ ມັນແມ່ນຄວາມຊຳນານທີ່ພວກເຮົາຜະລິດດ້ວຍຄວາມສົມບູນແບບທີ່ເຄີຍມີມາ. ເພາະເຫຼົ້າວິສກີທີ່ປະສົມນັ້ນດີກວ່າ, ທີ່ເຄີຍມີມາ ແລະ ດີທີ່ສຸດໃນສະກັອດ.

ການຄົ້ນພົບ

CHIVAS HIGHBALL

ຍິນດີຕໍ່ການແບ່ງປັນ Chivas! ຄົ້ນພົບສູດໜຶ່ງຂອງເຫຼົ້າວິສກີທີ່ດີເລີດ ແລະ ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດຂອງສະກັອດ.
CHIVAS HIGHBALL

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງ Chivas

ການລິເລີ່ມ ແລະ ຈິດໃຈທີ່ເອື້ອເຟື້ອຂອງສອງອ້າຍນ້ອງ ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີເຫຼົ້າວິສກີທີ່ຫຼູຫຼາທີ່ສຸດໃນໂລກ.
ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງ Chivas

Cocktails

ໄປທ່ຽວຊົມ Strathisla

Chivas Regal 12

Chivas Regal 12

ນຸ້ມນວນ, ອຸ​ດົມ​ສົມ​ບູນ ແລະ ເຂັ້ມຂຸ້ນ

Chivas Regal Extra

Chivas Regal Extra

EXTRAORDINARY SCOTCH

Chivas Regal The Icon

Chivas Regal The Icon

ຈຸດສູງ​ສຸດ

ປັດສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ

ຈົດໝາຍຂ່າວ