Oops, it looks like this browser is no longer supported or has retired. For the best Chivas.com experience we recommend upgrading to Microsoft Edge.

Try the Edge Browser
ລົງທະບຽນຈົດໝາຍຂ່າວ Chivas
 • ເຄື່ອງ​ດື່ມ CHANCELLOR
 • ເຄື່ອງ​ດື່ມ HOOTS MON SPRITZ
 • ເຄື່ອ​ງ​ດື່ມ SILVER FOX FIZZ
 • ເຄື່ອງ​ດື່ມ CHANCELLOR

  ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແມ່ນຕົ້ນກຳເນີດຂອງເຫຼົ້າຄ໋ອກເທວສະກ໋ອດ ທີ່ມີອາຍຸດົນນານ ຈາກຍຸກສະໄໝສັດຕະວັດທີ 20. ເຖິງແມ່ນວ່າ ສ່ວນປະສົມຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມຫຼົງໄຫຼອັນເລີກຊິງກໍ່ຕາມ, ແຕ່ວ່າ ຕົ້ນກຳເນີດ ແລະ ການປະສົມປະສານທີ່ລຶກລັບ ໄດ້ສ້າງໃຫ້ເຫຼົ້າຄ໋ອກເທວຊະນິດນີ້ ມາພ້ອມກັບລົດຊາດທີ່ໜ້າເພີ່ງພໍໃຈ ແລະ ບໍ່ມີກິ່ນເຫຼົ້າ.

  ເຄື່ອງ​ດື່ມ CHANCELLOR
  ສ່ວນ​ປະ​ສົມ
  • ເຫຼົ້າ Chivas Regal Extra ຈຳ​ນວນ 50 ml
   ເຫຼົ້າ Chivas Regal Extra ຈຳ​ນວນ 50 ml
  • 12.5ml Sweet Vermouth.
   12.5ml Sweet Vermouth.
  • Port ຈຳ​ນວນ 25ml
   Port ຈຳ​ນວນ 25ml
  • ສານ​ລົດ​ຂົມ Dashes Angostura ຈຳ​ນວນ 2 ຍອດ
   ສານ​ລົດ​ຂົມ Dashes Angostura ຈຳ​ນວນ 2 ຍອດ
  ເຄື່ອງ​ດື່ມ CHANCELLOR
  ວິ​ທີ​ການ​ເຮັດ
  • 1
   ຕື່ມ​ສານ​ລົດ​ຂົມ 2 ຍອດລົງ​ໃນ​ຈອກ​ປະ​ສົມ
  • 2
   ຕື່ມ​ເຫຼົ້າ​ອາ​ງຸ່ນ ແລະ ຕື່ມ Port
  • 3
   ຕື່ມ​ເຫຼົ້າ Chivas Regal Extra
  • 4
   ຕື່ມນ້ຳ​ກ້ອນ ແລະ ຄົນ
  • 5
   ຖອກ​ລົງ​ໃນ​ຈອກ​ເຫຼົ້າ​ມາ​ຕີນີ້​ແຊ່​ເຢັນ.
  Play Video
 • ເຄື່ອງ​ດື່ມ HOOTS MON SPRITZ

  ໂດຍນຳໃຊ້ຄຳເວົ້າຂອງຄົນສະກ໋ອດແລນ ທີ່ມີຄວາມໝາຍຕາມຕົວອັກສອນວ່າ ‘ປະຕິເສດຄວາມຄິດຂອງຄົນອື່ນ’; ເຄື່ອງດື່ມຄ໋ອກເທວປະເພດນີ້ ຈິ່ງຖືວ່າເປັນສິ່ງທ້າທາຍຂອງຜູ້ດື່ມ ທີ່ບໍ່ເຫັນດີວ່າ ເຄື່ອງດື່ມປະເພດນີ້ ມີລົດຊາດທີ່ທີ່ສຸດ. ການປະສົມປະສານທີ່ໜ້າເພິ່ງພໍໃຈ ຂອງລົດຊາດ ແລະ ກິ່ນຫອມ ເຂົ້າກັນໄດ້ດີ ກັບລົດຊາດໝາກໄມ້ ທີ່ມີຢູ່ໃນເຫຼົ້າ Chivas Extra.

  ເຄື່ອງ​ດື່ມ HOOTS MON SPRITZ
  ສ່ວນ​ປະ​ສົມ
  • ເຫຼົ້າ Chivas Regal Extra ຈຳ​ນວນ 50 ml
   ເຫຼົ້າ Chivas Regal Extra ຈຳ​ນວນ 50 ml
  • 12.5ml Lillet Blanc
   12.5ml Lillet Blanc
  • ນ້ຳໂຊ​ດາ
   ນ້ຳໂຊ​ດາ
  • ໝາກ​ນາວ​ບິດ ສຳ​ລັບ​ຕົບ​ແຕ່ງ
   ໝາກ​ນາວ​ບິດ ສຳ​ລັບ​ຕົບ​ແຕ່ງ
  • ເຫຼົ້າ​ອາ​ງຸ່ນ​ຂາວລົດ​ຫວານ ຈຳ​ນວນ 12.5ml
   ເຫຼົ້າ​ອາ​ງຸ່ນ​ຂາວລົດ​ຫວານ ຈຳ​ນວນ 12.5ml
  ເຄື່ອງ​ດື່ມ HOOTS MON SPRITZ
  ວິ​ທີ​ການ​ເຮັດ
  • 1
   ກະ​ກຽມ​ໝາກ​ນາວ​ບິດ ເພື່ອ​ຕົບ​ແຕ່ງ
  • 2
   ຕື່ມ Lillet Blanc ລົງ​ໃນ​ຈອກ​ແກ້ວ
  • 3
   ຕື່ມ ເຫຼົ້າ​ອາ​ງຸ່ນ​ຂາວລົດ​ຫວານ
  • 4
   ຕື່ມ​ເຫຼົ້າ Chivas Regal Extra.
  • 5
   ຕື່ມນ້ຳ​ກ້ອນ ແລະ ​ຄົນ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ກັນ
  • 6
   ຖອກ​​ລາດ​ນ້ຳ​ໂຊ​ດາ​ເຢັນ. ຕົ​ບ​ແຕ່ງ​ດ້ວຍ​ໝາກ​ນາວ​ບິດ.
  Play Video
 • ເຄື່ອ​ງ​ດື່ມ SILVER FOX FIZZ

  ວິທີການຂອງສຸພາບບຸລູດ ທີ່ໃຊ້ດື່ມເຄື່ອງດື່ມຊະນິດນີ້. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງລົດສົ້ມ ໂດຍມີໄຂຂາວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຫຼົ່າຄ໋ອກເທວນີ້ ມີລົດຊາດນຸ້ມນວນ ແລະ ອຸດົມສົມບູນ ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

  ເຄື່ອ​ງ​ດື່ມ SILVER FOX FIZZ
  ສ່ວນ​ປະ​ສົມ
  ເຄື່ອ​ງ​ດື່ມ SILVER FOX FIZZ
  ວິ​ທີ​ການ​ເຮັດ
  • 1
   ຕື່ມ​ນ້ຳ​ໝາກ​ນາວ​​ຄັ້ນ ລົງ​ໃສ​ຈອກ​ປະ​ສົມ.
  • 2
   ຕື່ມເຫຼົ້າ Chivas Regal Extra.
  • 3
   ຕື່ມ​ໄຂ່​ຂາວ.
  • 4
   ຕື່ມນ້ຳ​ຫວານ Kummel. ຕື່ມນ້ຳເຊື່ອມ​ຫວານ ແລະ​ ສັ່ນ​ເຂົ້າ​ກັນ.
  • 5
   ຕື່ມນ້ຳກ້ອນ ແລະ ​ສັ່ນ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ກັນ. ຖອກ​ລົງ​ເທີງນ້ຳ​​ໂຊ​ດາ​ເຢັນ ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ຈອກ​ແກ້ວ ແລະ ແຕ່ງ​ໜ້າ​ດ້ວຍ​ສ່ວນ​ປະ​ສົມ cocktail.
  Play Video