Đăng ký nhận Thư sự kiện của Chivas

CUỘC THI CHIVAS VENTURE 2020

ĐIỀU KHOẢN ĐỊA PHƯƠNG VÀ ĐIỀU KIỆN

VIỆT NAM

TỔNG QUAN

1. "The Venture” là một cuộc thi toàn cầu được tổ chức bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Chivas Brothers International Limited, một công ty xuất xứ từ Scotland với mã số công ty là SC646563 (“Đơn vị truyền thông toàn cầu”) để tìm ra những tổ chức kinh doanh có ảnh hưởng mạnh mẽ lên đời sống xã hội (“Cuộc thi”).

2. Cuộc thi gồm có 2 giai đoạn:

a. Giai đoạn 1 (“Cuộc thi địa phương Blue Venture Award”) sẽ tìm ra người chiến thắng tại quốc gia bao gồm Việt Nam. Đơn đăng kí tham gia cho Cuộc thi địa phương Blue Venture Award sẽ được nhận từ ngày 10 tháng 09 năm 2019 cho tới nửa đêm ngày 31 tháng 10 năm 2019 với một người chiến thắng cuộc thi địa phương Blue Venture Award sẽ được chọn ra trước ngày 30 tháng 12 năm 2020. Giai đoạn 1 sẽ được tổ chức dựa trên các Điều khoản và điều kiện địa phương (“Điều khoản địa phương”) và đăng kí bởi đội ngũ truyền thông địa phương hợp pháp. (được định nghĩa trong khoản 2(c) bên dưới theo luật Việt Nam.

b. Giai đoạn 2 (“Cuộc thi toàn cầu The Venture”) sẽ dành cho những người chiến thắng Cuộc thi Địa phương Blue Venture Award tranh tài với nhau và bao gồm 2 vòng:

i. Vòng bầu chọn sẽ có giải thưởng $100,000 USD của quỹ dựa trên bầu chọn của khán giả và …

ii. tham gia tại vòng Chung kết The Venture toàn cầu, (thời gian và địa điểm tổ chức sẽ được xác nhận sau) với cơ hội thắng được một phần của quỹ như sau:

Tứ kết: Giám khảo sẽ lựa chọn ra 10 ứng viên tốt nhất để vào vòng bán kết. Những thí sinh bị loại sẽ chia đều tiền thưởng với tổng giá trị là $50,000 USD.

Bán kết: Giám khảo sẽ lựa chọn 5 ứng viên tốt nhất để lọt vào vòng Chung kết. 5 ứng viên bán kết bị loại sẽ chia đều tiền thưởng với tổng giá trị là $100,000 USD (mỗi người sẽ nhận được $20,000 USD).

Chung kết: $750,000 USD sẽ là tiền thưởng cho 5 ứng viên lọt vào vòng Chung kết, ban giám khảo sẽ chọn ra số người nhận và số tiền mỗi người được thưởng.

Tham gia cuộc thi ban có thể có cơ hội được cố vấn bởi đội ngũ quản bá toàn cầu, được xác nhận bởi Nhà quảng bá địa phương, để được xác nhận cho người chiến thắng Cuộc thi địa phương.

Thời gian, hình thức/số lượng người tham gia và/hoặc địa điểm sẽ được đội ngũ toàn cầu chốt và thông báo tới các ứng viên thắng giải Cuộc thi địa phương Blue Venture Award vào cuối tháng 11 năm 2019. Giai đoạn 2 sẽ được tuân thủ theo Điều khoản và Điều kiện toàn cầu (“Điều khoản toàn cầu”). Mỗi ứng viên của Cuộc thi Địa phương đều đồng ý vào Điều khoản toàn cầu trước thi tham dự Cuộc thi. Điều khoản Toàn cầu được tuân theo luật pháp Anh và xứ Wales cũng như phòng Pháp chế của Tòa án Anh.

Tại Việt Nam, cuộc thi địa phương được tổ chức bởi công ty cổ phần TVHub, mã số thuế 0313665845 (“Đội ngũ truyền thông địa phương”). Đội ngũ truyền thông địa phương sẽ chịu hoàn trách nhiệm pháp lý cho các hoạt động của Cuộc thi địa phương.

3. Không cần phải đóng tiền để được tham dự hoặc thắng Cuộc thi.

ĐIỀU KIỆN HỢP LỆ

4. Cuộc thi địa phương Blue Venture Award tổ chức tại Việt Nam được mở cửa cho bất kì tổ chức có lợi nhuận nào (“Công ty tham dự”) đã được đăng kí pháp lý và hợp pháp và:

a) Đang tìm kiếm, qua các hoạt động kinh doanh, tạo nên một ảnh hưởng tích cực hoặc có lợi lên xã hội và môi trường; đóng góp cho ít nhất một trong các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc được liệt kê tại liên kết sau: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs; và

b) Tạo ra dưới 1.5 triệu USD doanh thu (hoặc đơn vị tiền tệ địa phương tương đương) từ ngày 1 tháng 9 năm 2018 tới ngày 1 tháng 9 năm 2019 (trừ ra hết các khoản tiền tài trợ, giải thưởng, và các khoản đầu tư như nợ hay cổ phiếu).

5. Đơn dự thi sẽ được nộp bởi sáng lập viên hoặc nhân viên của Công ty tham dự đủ 21 tuổi hoặc hơn tính tới ngày 31 tháng 10 năm 2019 (“Người đại diện”). Người đại diện nên, vì lợi ích của cuộc thi, là

a) Đại diện duy nhất của Công ty tham dự (bao gồm nộp đơn, thuyết trình, phỏng vấn,…) cho toàn bộ Cuộc thi trừ khi không được sự đồng tình từ phía Đội ngũ truyền thông Toàn cầu và Đội ngũ địa phương;

b) Là người đại diện hợp pháp cho Công ty tham dự; và

c) Người dự thi phải thành thạo tiếng Anh vì chương trình đào tạo và vòng chung kết Chivas Venture toàn cầu hoàn toàn là tiếng Anh. Không có phiên dịch viên hoặc phiên dịch được cung cấp hay cho phép ở vòng này.

6. Trong các Điều khoản địa phương, định nghĩa “Công ty tham dự” bao gồm cả Công ty tham dự và Người đại diện trừ khi từ ngữ địa phương không phù hợp. Để tránh sự nhầm lẫn, Đội ngũ Toàn cầu và Địa phương sẽ chỉ xem xét thay đổi Người đại diện trong trường hợp bất khả kháng và không có nghĩa vụ phải đồng ý làm điều đó. Đội ngũ Toàn cầu và địa phương được quyền truất quyền tham dự bất kì Công ty tham dự nào không có Người đại diện ở bất kì vòng nào của Cuộc thi.

7. Để tránh nhầm lẫn, Công ty tham dự có thể là một công ty khởi nghiệp ở các giai đoạn sau:

Giai đoạn Gieo mầm: sản phẩm vẫn còn đang trong quá trình thử nghiệm và công ty chưa hề thu được lợi nhuận.

Giai đoạn Khởi nghiệp: Công ty tham dự đã đi vào sản xuất thử nghiệm hoặc có một lượng sản phẩm nhất định hoặc đã chuẩn bị tung ra thị trường hoặc đã có một vài khách hàng, lý tưởng nhất là với các khách hàng đã bị thu hút.

Giai đoạn Phát triển: Công ty tham dự đã tập trung vào một số chiến lược kinh doanh (ví dụ như như lôi kéo khách hàng và tăng doanh số).

8. Lưu ý vì Đội ngũ Địa phương và Toàn cầu đều là công ty sản xuất đồ uống có cồn nên Cuộc thi sẽ không dành cho các công ty:

Xin lưu ý rằng vì Nhà quảng cáo địa phương và Nhà quảng cáo toàn cầu là các công ty rượu, Cuộc thi không dành cho các doanh nghiệp chỉ liên quan hoặc chủ yếu đến việc quảng bá hoặc bán sản phẩm hoặc dịch vụ cho những người dưới 18 tuổi.

Cũng xin lưu ý các chi tiết của khoản 31 của Điều khoản toàn cầu về việc trả lại tiền trong các trường hợp cụ thể.

9. Cuộc thi không dành cho các đối tượng như sau:

a) Gia đình (bao gồm cha mẹ, con cái, vợ chồng hoặc anh chị em ruột và vợ chồng của họ, cho dù có ở khác địa chỉ); hoặc

b) Những người sống cùng nhà, có hoặc không có họ hàng, với các nhân viên của Đội ngũ Địa phương hoặc Toàn cầu, hoặc công ty mẹ của Đội ngũ Địa phương hoặc Toàn cầu, công ty cùng hệ thống và các công ty quảng cáo, cho dù có đại diện cho công ty mình hoặc có bất kì mối quan hệ pháp lý nào với công ty của mình.

10. Nếu trong bất kì vòng nào của Cuộc thi mà Đội ngũ Địa phương hoặc Toàn cầu được thông báo hoặc phát hiện ra Công ty hoặc Người đại diện không đủ tiêu chuẩn từ điều 3 tới 8 như trên, Đội ngũ Địa phương hoặc Toàn cầu có quyền phế truất quyền tham dự của Công ty tham dự có hiệu lực tức thì.

11. Khi tham gia vào Cuộc thi Địa phương Blue Venture Award, Người đại diện đã đồng ý, rằng nếu thắng Cuộc thi Địa phương Blue Venture Award, sẽ bị ràng buộc bởi Điều khoản Toàn cầu cho tới những giai đoạn tiếp theo của Cuộc thi. Người đại diện có thể cần được yêu cầu để cung cấp một bản sao có chữ ký tay của Điều khoản toàn cầu theo yêu cầu.

12.. Để tránh nhầm lẫn, Người đại diện phải đủ điều kiện để được xuất ngoại tới nước tổ chức Cuộc thi Toàn cầu và Công ty tham dự phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và chi phí liên quan đến giấy tờ xuất ngoại (bao gồm hộ chiếu và thị thực) yêu cầu để được xuất ngoại cho Người đại diện.

CÁC NGÀY CẦN LƯU Ý CHO CUỘC THI ĐỊA PHƯƠNG

13. Các ngày chủ chốt cho cuộc thi được liệt kê như sau:

Đơn tham dự được mở tại Việt Nam 9:00 GMT ngày 10 tháng 09 năm 2019

Đơn tham dự tại Việt Nam đóng 23:59 GMT ngày 31 tháng 10 năm 2019

Các ứng viên lọt vào vòng chung kết được công bố Ngày 01 tháng 12 năm 2019

Vòng chung kết cuộc thi địa phương tại Việt Nam được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh Ngày 10 tháng 12 năm 2019

Người chiến thắng tại địa phương đại diện Việt Nam được chọn và thông báo Ngày 30 tháng 12 năm 2019

QUÁ TRÌNH TUYỂN CHỌN

14. Người đại diện hoàn tất đơn đăng kí tại www.chivasventure.com hoặc www.chivas.com/vi-VN/the-venture/apply và cung cấp các thông tin và hồ sơ yêu cầu trên trang web. Kèm theo đó, Người đại diện được yêu cầu hoàn thành một danh sách câu hỏi trên đơn đăng kí. Đội ngũ địa phương có thể liên lạc Người đại diện để xác nhận bất kì thông tin nào trên đơn dự thi.

QUÁ TRÌNH CHẤM ĐIỂM

15. Toàn bộ các đơn dự thi hợp lệ từ Công ty tham dự sẽ được đánh giá dựa trên các thông tin trên đơn dự thi và các thông tin yêu cầu, sau đó được chọn lọc và đánh giá bởi ban giám khảo, có thể bao gồm các cố vấn chuyên nghiệp cần thiết như ban giám khảo (gọi chung là “Ban giám khảo”) và bao gồm ít nhất một giám khảo không thuộc Đội ngũ truyền thông Địa phương hoặc Toàn cầu.

16. Những tiêu chí để chấm điểm Công ty tham dự:

Nhu cầu thị trường và cơ hội:

Miêu tả rõ ràng về lĩnh vực của công ty, khả năng của công ty đang giải quyết được một vấn đề lớn của xã hội hoặc/và của môi trường, có tiềm năng thị trường lớn, đối tượng khách hàng và các bên hưởng lợi rõ ràng, có khả năng đưa ra các cách giải quyết mới và thấu hiểu đối thủ cạnh tranh.

Mô hình kinh doanh và đội ngũ:

Giới thiệu được giải pháp khả thi và chiến lược giá trị, với một mô hình kinh doanh tốt có thể cho ra lợi nhuận lâu dài, khi đang tạo ra những ảnh hưởng về xã hội/môi trường.

Lột tả được công ty đang có một đội ngũ có thể làm nên thành công (kĩ năng, kinh nghiệm, độ cống hiến).

Ảnh hưởng xã hội có thể đong đếm được:

Lột tả được các hoạt động kinh doanh có thể dẫn tới ảnh hưởng xã hội/môi trường (Giả thuyết Thay đổi), với thang đo ảnh hưởng rõ ràng, tiêu chí và mục tiêu. Cho thấy được công ty sẽ tạo được ảnh hưởng tới vấn đề (chuyển hóa và thay đổi).

Tiềm năng ảnh hưởng:

Cho thấy tầm nhìn xa và diễn tả được công ty có tiềm năng để vươn tới những lợi nhuận cao hơn và giá trị xã hội/môi trường.

Tài chính:

Thuyết trình tài chính thuyết phục, khoản xin tài trợ từ Chivas Venture hợp lý (lên đến $750,000USD), có thể tạo ra tăng trưởng bền vững từ ảnh hưởng xã hội, lợi nhuận đến chăm sóc khách hàng.

Chất lượng thuyết trình và đam mê của Người đại diện: (chỉ ở vòng cuối)

Phần thuyết trình chất lượng được truyền tải với đam mê từ Người đại diện.A trip for the Representative to attend The Chivas Venture Final Pitch between May and July 2018 comprising:

17. Những giai đoạn sau sẽ được áp dụng và bổ sung cho “Quá trình tuyển chọn” để chọn ra 03 - 05 người tham gia Cuộc thi địa phương:

Giai đoạn 1 – Quá trình sơ tuyển, chọn lọc và đánh giá đơn dự thi:

Các đơn dự thi phải được sơ tuyển bởi Đội ngũ truyền thông Địa phương dựa trên các tiêu chí ở điều 16, để chọn ra 10 đến- 20 Công ty tham dự và 3-5 Người dự thi sẽ được lọt vào vòng chung kết dựa trên tiêu chí Cạnh tranh Toàn cầu.

Giai đoạn 2 – Phỏng vấn các ứng viên sáng giá:

Top 3 - 5 người dự thi có thể được phỏng vấn bởi các đại diện được lựa chọn của đội ngũ toàn cầu và chuyên gia tư vấn độc lập của họ qua điện thoại, video hoặc trực tiếp tùy thuộc vào vị trí của người dự thi để xác nhận rằng họ đáp ứng tất cả các tiêu chí bắt buộc được nêu trong điều 16.

Giai đoạn 3 – Chọn ra ứng viên Chung kết địa phương:

Dựa vào vòng phỏng vấn, cùng với những thông tin đã nhận được, từ 3 đến 5 Công ty tham dự sẽ được chọn vào vòng Chung kết của Cuộc thi Địa phương (ứng viên chung kết Cuộc thi Địa phương). Ứng viên chung kết Cuộc thi Địa phương sẽ được liên lạc bằng thư gửi, điện thoại và/hoặc email.

Giai đoạn 4 – Xác nhận người thắng Cuộc thi địa phương:

Ứng viên chung kết Cuộc thi Địa phương sẽ được phỏng vấn bởi ban giám khảo và lựa chọn bởi đại diện đội ngũ truyền thông Địa phương tại sự kiện thuyết trình điạ phương được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh. Tùy thuộc vào địa điểm của các Ứng viên chung kết Cuộc thi Địa phương, Đội ngũ truyền thông Địa phương sẽ tài trợ các hạng mục: Vé máy bay khứ hồi nội địa, nơi ở và trợ cấp ăn uống cho 01 Người đại diện, trong trường hợp Người đại diện không lưu trú tại TP. Hồ Chí Minh

Dựa vào vòng phỏng vấn và thuyết trình, cộng với thông tin nhận được, một người chiến thắng sẽ được chọn bởi ban giám khảo, là người chiến thắng cuộc thi địa phương (“Người chiến thắng cuộc thi địa phương”). Người chiến thắng sẽ được liên lạc qua thư báo, điện thoại, và/hoặc email.

18. Nếu ứng viên chung kết Cuộc thi Địa phương không trả lời các thông báo bởi đội ngũ truyền thông địa phương đưa ra trong một khoảng thời gian nhất định, hoặc ứng viên chung kết Cuộc thi Địa phương không thể xác nhận trong khoảng thời gian nhất định, hoặc nếu ứng viên chung kết Cuộc thi Địa phương không thể nhận lời vào vòng Chung kết, hoặc Người đại diện không thể tham gia sự kiện cuộc thi hoặc không hợp lệ, ứng viên chung kết Cuộc thi Địa phương sẽ bị truất quyền tham gia và một ứng viên chung kết Cuộc thi Địa phương khác sẽ được chọn từ ban giám khảo vào cùng thời điểm, với sự thông qua của đội ngũ truyền thông địa phương.

19. Bất kì đơn dự thi nào được tìm thấy, vào thời gian diễn ra quá trình tuyển chọn, không phù hợp với Điều khoản địa phương hoặc có chứa nội dung cấm hoặc không phù hợp dựa theo đội ngũ truyền thông Địa phương, sẽ bị truất quyền tham gia. Đội ngũ truyền thông địa phương sẽ có quyền quyết định cuối cùng rằng một ứng viên có đủ điều kiện để tham dự cuộc thi và không cần phải thông báo.

20. Người chiến thắng cuộc thi địa phương tại Việt Nam sẽ được thông báo trước ngày 30 tháng 12 năm 2020.

ĐIỀU KHOẢN BẢO MẬT

21. Đội ngũ truyền thông địa phương không xin hay yêu cầu bất cứ thông tin hay tài liệu bí mật nào về công ty tham dự. Bất kỳ thông tin hay tài liệu nào được trình bởi người đại diện sẽ được cho rằng không bảo mật. Đội ngữ truyền thông địa phương và đội ngũ truyền thông toàn cầu sẽ không chia sẻ công khai những thông tin tài chính hay thông tin nhạy cảm liên quan đến kinh doanh mà rõ ràng là bảo mật khi được trình bởi người đại diện mà không có sự đồng ý của người đại diện.

22. Đội ngũ truyền thông địa phương duy trì quyền kiểm tra thông tin liên quan đến công ty tham dự, người đại diện hay ý tưởng kinh doanh. Điều này có thể bao gồm hồ sơ tiền án tiền sự hay biên bản công an của công ty tham dự, người đại diện và bộ phận giám đốc. Việc tham dự cuộc thi đồng nghĩa với việc người đại diện chấp thuận việc để đội ngũ truyền thông địa phương kiểm tra cả thông tin, tài chính lẫn hồ sơ tiền án tiền sự và nếu cần thiết, cung cấp giấy ủy quyền để việc kiểm tra được thực thi. Đội ngũ truyền thông địa phương là đơn vị duy nhất được toàn quyền loại bất kỳ công ty tham dự hay người đại diện nào không ủy quyền việc kiểm tra thông tin, hoặc dựa theo kết quả của việc kiểm tra, đội ngũ truyền thông địa phương kết luận rằng công ty tham dự hay người đại diện không phù hợp để tham dự cuộc thi, bao gồm việc công ty tham dự hay người đại diện mang lại sự tiêu cực cho đội ngũ truyền thông địa phương hoặc đội ngũ truyền thông hoặc những công ty thuộc nhóm liên quan của đội ngũ truyền thông.

XÁC NHẬN HỢP LỆ TỪ CÔNG TY THAM DỰ

23. Tham gia cuộc thi đồng nghĩa với việc người đại diện xác nhận:

a) Công ty tham dự (bao gồm những hoạt động của họ) không và sẽ không vi phạm quyền lợi của bất kỳ bên thứ ba nào.

b) Cả người đại diện, công ty tham dự cũng như bất kỳ giám đốc, công nhân viên chức nào từng bị kết tội gian lận, phá sản hay tước quyền giám đốc công ty.

c) Công ty tham dự và giám đốc công ty chưa từng và sẽ không có bất kỳ hành động nào nhằm bôi nhọ danh tiếng của đội ngũ truyền thông địa phương hoặc đội ngũ truyền thông(điều này nằm trong quyền lợi độc quyền của đội ngũ truyền thông địa phương và đội ngũ truyền thông)

c) Công ty tham dự và việc kinh doanh của công ty sẽ luôn tuân theo Bộ luật truyền thông thương mại của Pernod Ricard.

BẢO MẬT THÔNG TIN

24. Tham gia cuộc thi đồng nghĩa với việc người đại diện đồng ý việc xử lý dữ liệu cá nhân trong suốt thời gian đăng ký hoặc suốt thời gian thi theo đúng điều 24. Đơn vị truyền thông địa phương và đơn vị truyền thông toàn cầu, khi thích hợp sẽ thu thập và tiến hành xử lý dữ liệu cá nhân đã thu thập như là một phần của quá trình đầu vào của cuộc thi theo đúng với luật lệ quyền riêng tư của đơn vị truyền thông toàn cầu tại https://www.chivas.com/legal/privacy-policy. Tùy vào sự cho phép của việc tiếp thị được đưa ra, đội ngũ truyền thông địa phương và đội ngũ truyền thông toàn cầu sẽ chỉ tiến hành xử lý thông tin cá nhân với mục đích liên quan đến cuộc thi theo đúng với các điều khoản của địa phương và toàn cầu.

25. Tham gia cuộc thi đồng nghĩa với việc người đại diện:

a) Đồng ý việc xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào trong cả thời gian đăng ký và thời gian thi theo đúng điều 24; và

b) Cuộc thi có được sự chấp thuận từ các cá nhân mà dữ liệu cá nhân đã được đăng ký dù trong quá trình nộp đơn hay trong khi thi.

TIẾP THỊ VÀ QUẢNG BÁ

26. Tham gia cuộc thi đồng nghĩa với việc người đại diện đồng ý tuân theo điều 25 khi trở thành ứng cử viên lọt vào vòng chung kết địa phương. Người đại diện đồng ý tham gia bất cứ hoạt động thuộc quảng cáo hợp lý được quyết định bởi đội ngũ truyền thông địa phương hoặc đội ngũ truyền thông toàn cầu để quảng bá cho cuộc thi, mục đích thương mại hay quảng cáo bất kỳ nơi nào trên thế giới, dù là trong khi thi hoặc sau khi thi (“các hoạt động quảng bá”). Các hoạt động quảng bá có thể bao gồm và không bị giới hạn trong các hoạt động như sử dụng tên kinh doanh, địa chỉ, tên thương mại, hình ảnh đại diện của công ty tham dự, kể cả tên, hình ảnh, giọng nói và những thứ khác của người đại diện.

27. Không có phần bồi hoàn (ngoài các khoản chi phí cho di chuyển hoặc những khoản phí được duyệt từ trước bởi đội ngũ truyền thông địa phương và đội ngũ truyền thông toàn cầu) sẽ được chi trả cho người đại diện hoặc công ty tham dự cho việc xuất hiện trong các chương trình quảng bá và người đại diện không có quyền xem trước bất kỳ hoạt động quảng bá nào.

GIẢI THƯỞNG

28. Ứng viên loạt vào chung kết của Việt Nam sẽ được nhận:

a) Giải thưởng của người thắng cuộc tại vòng chung kết Blue Venture Award (TBC)

b) Là Người đại diện Việt Nam có mặt tại Vòng chung kết Chivas Venture toàn cầu, dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng khoảng tháng 03 - 07 năm 2020 (Địa điểm sẽ xác nhận sau). Phần thưởng này bao gồm những mục sau dành cho Người đại diện:

i. vé máy bay khứ hồi hạng Phổ thông từ Việt Nam;

ii. 5 đêm tại khách sạn được chọn bởi đội ngũ truyền thông;

iii. di chuyển tới sân bay từ hoặc đến khách sạn nếu cần di chuyển tới những sự kiện của Cuộc thi trong khuôn khổ tuần đào tạo Chivas Venture; và

iv. bữa sáng, trưa, tối trong khuôn khổ tuần đào tạo Chivas Venture.

Một số cơ hội được cố vấn, được cung cấp hoàn toàn theo quyết định của đội ngũ truyền thông địa phương và / hoặc Đội ngũ truyền thông toàn cầu. Chi tiết chính xác của các cơ hội đó, nếu được cung cấp, cùng với bất kỳ tiêu chí nào để tham gia và tất cả các chi tiết về địa điểm, chi phí và chi tiêu, sẽ được xác nhận bởi đội ngũ truyền thông địa phương hoặc Đội ngũ truyền thông toàn cầu trước ngày cuối tháng 12 năm 2019. Nếu các cơ hội này được cung cấp, các ứng viên họ sẽ chịu sự chi phối bởi các Điều khoản địa phương.

29. Người chiến thắng địa phương sẽ tự trả chi phí di chuyển đến/từ sân bay địa phương, bảo hiểm du lịch, bất kì chi phí du lịch phát sinh không được bao gồm ở trên (bao gồm tiền lố kí hành lý, làm hộ chiếu và thị thực), và cho bất kì khoản phí nào không được nêu trong điều 28. Lưu ý bất kì chi phí nào từ dịch vụ phòng, quầy bar hay các chi phí phát sinh tại khách sạn sẽ được quy vào chi tiêu riêng của Người chiến thắng địa phương.

30. Toàn bộ việc đặt phòng và vé sẽ được thực hiện bởi đơn vị cung cấp hoàn toàn được chỉ định bởi đội ngũ truyền thông Địa phương. Toàn bộ sắp xếp sẽ được thông qua một đơn vị lữ hành được chọn bởi đội ngũ truyền thông địa phương. Ngày khởi hành một khi đã được sắp xếp sẽ không thể thay đổi và không được quy đổi. Vé máy bay sẽ không thể thay đổi và không được quy đổi, và không được nâng hạng.

31. Giải thưởng sẽ không được thay thế hoặc cộng gộp với bất kì đề nghị và việc di chuyển sẽ không được quy đổi ra dặm bay của hãng hàng không. Giải thưởng không được chỉ định, thay thế hoặc quy đổi bởi Người chiến thắng địa phương.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

32. Đội ngũ truyền thông địa phương sẽ không chịu trách nhiệm cho:

a) Các phương thức truyền thông sai lệch, mất tích, trì hoãn, hư hỏng hoặc bị lệch lạc trong quá trình truyền đạt đến hoặc từ đội ngũ truyền thông Địa phương do hư hỏng máy tính, virus, bọ máy tính, trì hoãn, lỗi hệ thống hoặc bất kì lý do nào khác;

b) Lỗi đường truyền bị mất, gián đoạn hoặc không có sóng của mạng, đường truyền, giao dịch điện tử, dịch vụ cung cấp internet, website, hoặc các đường truyền khác;

c) Lỗi phần cứng hoặc phần mềm, bị hư hoặc gặp trục trặc;

d) Bất kì thông tin sai lệch nào, bất kể gây ra bởi con người, người dùng web, bị hack, hoặc bởi bất kì thiết bị lập trình nào được sử dụng trong Cuộc thi;

e) Chấn thương hoặc mất mát tới máy tính của Người đại diện hoặc của bất kì đơn vị nào tham gia vào cuộc thi hoặc tải các tài liệu từ web của Đội ngũ truyền thông địa phương; hoặc

f) Bất kì lỗi hoặc trục trặc ở bất kể hình thức nào, dù là người, máy móc, thiết bị điện tử, máy tính, đường truyền, lỗi đánh máy, in ấn hoặc bất kì hình thức khác, liên quan đến cuộc thi đại phương bao gồm, không kể giới hạn, lỗi hay trục trặc có thể xảy ra liên quan đến thủ tục hành chính của quá trình chấm đơn, quá trình đánh giá đơn, thông báo ứng viên lọt vào vòng bán kết Cuộc thi địa phương, người thắng cuộc hoặc bất kì tài liệu liên quan nào.

33. Đội ngũ truyền thông địa phương có quyền:

a) Nghiêm cấm, thay đổi hoặc ngừng hoạt động của Quá trình Tuyển chọn bất kì lúc nào và lý do nào;

b) Thay đổi Điều khoản địa phương bất kì lúc nào; và

c) Rút lại một phần hoặc toàn bộ Cuộc thi địa phương nếu cuộc thi không được tổ chức dưới sự kiểm soát, hoặc không được tổ chức dưới Điều khoản địa phương mà không có đủ chi phí tổ chức.

34. Khi tham gia Cuộc thi, Người đại diện đã đồng ý, với sự hợp pháp, đội ngũ truyền thông Địa phương và Toàn cầu, công ty mẹ, các công ty trong cùng tổ chức, các công ty quảng cáo hoặc truyền thông và các nhân vật có thẩm quyền, giám đốc, nhân viên, đại diện và chi nhánh (gọi chung là “Các bên liên quan“) sẽ không có quyền bị liên lụy bởi Công ty tham dự trong các hoàn cảnh bị thương, mất mát về người và của ở bất kì hình thức nào, bao gồm chết, đối với người, của ở một phương diện hoặc toàn diện, trực tiếp hoặc gián tiếp, khỏi phần thưởng hoặc tham gia vào bất kì vòng nào của Cuộc thi Địa phương hoặc Cuộc thi Toàn cầu.

35. Công ty tham dự có thể bồi thường cho đội ngũ truyền thông Địa phương và đội ngũ truyền thông từ các cáo buộc, chi phí và khoản tiền phát sinh từ sự không tuân thủ, cáo buộc theo các Điều khoản địa phương ở bất cứ cách nào khi đang là một phần của cuộc thi.

LUẬT PHÁP QUỐC GIA

36. Cuộc thi địa phương sẽ tuân thủ theo luật pháp của Việt Nam và pháp quyền tòa án của Việt Nam.