Sign up for the Chivas Newsletter

PERNOD RICARD S.A. GROUP OF COMPANIES

This is a non-exhaustive list of the Pernod Ricard Group affiliates with which we share personal data

AMERICAS

Casa Pedro Domecq (Mexico), Corby Spirit & Wine Limited (Canada), Havana Club International (Cuba), Pernod Ricard Andes (Chile, Ecuador, Bolivia, Peru), Pernod Ricard Argentina, Pernod Ricard Brazil, Pernod Ricard Caribbean, Pernod Ricard Central Americas, Pernod Ricard Colombia, Pernod Ricard Dominican Republic, Pernod Ricard Uruguay, Pernod Ricard USA, Pernod Ricard USA Travel Retail and Pernod Ricard Venezuela.

ASIA & OCEANIA

Pernod Ricard Asia, Pernod Ricard Asia Duty Free, Pernod Ricard Australia, Pernod Ricard China, Pernod Ricard Hong Kong Ltd, Pernod Ricard India, Pernod Ricard Indonesia, Pernod Ricard Japan, Pernod Ricard Korea, Pernod Ricard Malaysia, Pernod Ricard Pacific Travel Retail, Pernod Ricard New Zealand, Pernod Ricard Philippines, Pernod Ricard Singapore, Pernod Ricard Taiwan, Pernod Ricard Thailand, and Pernod Ricard Vietnam.

EUROPE

Chivas Brothers Limited, Chivas Brothers International Limited, Dillon Bass (Northern Ireland), Domecq Bodegas, S.L.U., Georgian Wine & Spirits (Georgia), Irish Distillers Limited, Pernod Ricard (Ireland), Jan Becher (Czech Republic), Pernod (France), Pernod Ricard Travel Retail Europe, Pernod Ricard Armenia, Pernod Ricard Austria, Pernod Ricard Baltics, Pernod Ricard Belgium, Pernod Ricard Bosnia & Herzegovina, Pernod Ricard Bulgaria, Pernod Ricard Canarias SL, Pernod Ricard Croatia, Pernod Ricard Denmark, Pernod Ricard Deutschland, Pernod Ricard Espana, Pernod Ricard Estonia, Pernod Ricard Europe S.A., Pernod Ricard Finland, Pernod Ricard Hellas (Greece), Pernod Ricard Hungary, Pernod Ricard Italia, Pernod Ricard Kazakhstan, Pernod Ricard Latvia, Pernod Ricard Lietuva, Pernod Ricard Lithuania, Pernod Ricard Minsk, Pernod Ricard Nederland, Pernod Ricard Norway, Pernod Ricard Polska (Poland), Pernod Ricard Portugal, Pernod Ricard Romania, Pernod Ricard Rouss (Russia), Pernod Ricard S.A., Pernod Ricard Serbia, Pernod Ricard Slovenia, Pernod Ricard Sweden, Pernod Ricard Swiss, Pernod Ricard Turkey, Pernod Ricard Ukraine, Pernod Ricard UK Limited, Ricard (France), World Brands Duty Free Limited, Wyborwa SA (Poland), Yerevan Brandy Company (Armenia).

MIDDLE EAST & AFRICA

Pernod Ricard Angola, Pernod Ricard Gulf, Pernod Ricard Kenya, Pernod Ricard Middle East and North Africa, Pernod Ricard Morocco, Pernod Ricard Namibia, Pernod Ricard Nigeria, Pernod Ricard Sub-Saharan Africa and Pernod Ricard South Africa.

G I Ữ

L I Ê N L Ạ C

N H É

×

Bạn muốn xem thêm nội dung thông tin về Chivas? Chỉ cần nhập thông tin liên hệ chi tiết và tùy chọn ưu tiên của bạn để chúng tôi có thể gửi tin tức mới nhất và nội dung phù hợp trực tiếp vào hộp thư đến của bạn. Bạn muốn biết thêm về Chivas Venture? Chỉ cần nhập thông tin liên hệ chi tiết và tùy chọn ưu tiên của bạn để chúng tôi có thể gửi tin tức mới nhất và nội dung phù hợp trực tiếp vào hộp thư đến của bạn. Bạn muốn biết thêm về mối quan hệ đối tác với Manchester United? Chỉ cần nhập thông tin liên hệ chi tiết và tùy chọn ưu tiên của bạn để chúng tôi có thể gửi tin tức mới nhất và nội dung phù hợp trực tiếp vào hộp thư đến của bạn. Bạn muốn nhận được thêm thông tin giới thiệu về đồ uống? Chỉ cần nhập thông tin liên hệ chi tiết và tùy chọn ưu tiên của bạn để chúng tôi có thể gửi tin tức mới nhất và nội dung phù hợp trực tiếp vào hộp thư đến của bạn.

TÔI QUAN TÂM NHẤT ĐẾN:

BẠN CÓ ĐỒ UỐNG YÊU THÍCH NÀO KHÔNG?

NẾU BẠN MUỐN NHẬN NỘI DUNG THÔNG TIN ĐỘC QUYỀN VỀ CHIVAS THIẾT KẾ DÀNH RIÊNG CHO BẠN, VUI LÒNG ĐỒNG Ý BẰNG CÁCH ĐÁNH DẤU VÀO Ô BÊN DƯỚI.

NẾU BẠN MUỐN NHẬN NỘI DUNG THÔNG TIN ĐỘC QUYỀN VỀ CHIVAS VÀ MANCHESTER UNITED THIẾT KẾ DÀNH RIÊNG CHO BẠN, VUI LÒNG ĐỒNG Ý BẰNG CÁCH ĐÁNH DẤU VÀO Ô BÊN DƯỚI.

*Chivas Brothers International Limited có thể sử dụng thông tin của bạn và thông qua chúng tôi, cung cấp thông tin đó cho các thành vên khác thuộc Tập đoàn Pernod Ricard.  Vào bất kỳ thời điểm nào bạn đều có thể thực hiện quyền truy cập, sửa chữa, xóa, hạn chế, di chuyển, phản đối hoặc rút lại sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào và những điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý thông tin dựa trên sự đồng ý của bạn, trước khi bạn rút lại sự đồng ý, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ contactus@chivas.com. Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc chính sách quyền riêng tư của chúng tôi/a>. Áp dụng Điều khoản và điều kiện của Chivas Regal.

*Bằng cách nộp mẫu đơn này, có nghĩa là bạn đồng ý rằng (i) Chivas Brothers International Limited có thể sử dụng thông tin của bạn và thông qua chúng tôi, cung cấp thông tin đó cho các thành viên khác thuộc Tập đoàn Pernod Ricard.  Vào bất kỳ thời điểm nào bạn đều có thể thực hiện quyền truy cập, sửa chữa, xóa, hạn chế, di chuyển, phản đối hoặc rút lại sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào và những điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý thông tin dựa trên sự đồng ý của bạn, trước khi bạn rút lại sự đồng ý, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ contactus@chivas.com. Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc chính sách quyền riêng tư của chúng tôi/a>. Áp dụng Điều khoản và điều kiện của Chivas Regal; và (ii) Tập đoàn Manchester United (“MU”) sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn phù hợp với Chính sách quyền riêng tư của MU (MU sử dụng dữ liệu của bạn để cá nhân hóa và nâng cao trải nghiệm của bạn trên nền tảng số, cung cấp sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu từ MU và tiến hành thu thập thông tin và nghiên cứu thị trường).