Sign up for the Chivas Newsletter

Actress, entrepreneur and philanthropist, Zoe Saldana, has been announced as a judge of the Chivas Venture.

Actress, entrepreneur and philanthropist, Zoe Saldana, has been announced as a judge of the Chivas Venture.

The Avatar and Avengers star will join a panel of expert judges at the Chivas Venture Global Final, hosted at Europe’s leading tech festival, TNW Conference, in Amsterdam, on 9th May 2019. From the red carpet to the boardroom, Saldana has significant experience in business and philanthropy, to inspire the Chivas Venture social entrepreneurs and help the panel decide how the prize fund should be split between the five grand finalists.

As the founder of digital media platform BESE, which aims to celebrate diverse cultures and combat their lack of representation in mainstream media, Saldana works to shine a light on underrepresented communities. The actress and activist was also the ambassador for the ‘Lend A Hand’ campaign, which works to help impoverished women build their own businesses.

Zoe Saldana comments:

“We live in a time where the impossible is merely an undeveloped idea; a time where technology has given us access to multiple platforms allowing us to learn, innovate, create and make an impact on a global scale. That’s what these entrepreneurs are doing - they’re a true force for social change, blending ambition with generosity to tackle global issues. Their drive and determination will shape generations to come - I cannot wait to be inspired by them.”

Saldana will be joined by Alexandre Ricard, Chairman and CEO of Pernod Ricard – parent company of Scotch whisky business Chivas Brothers; Cemal Ezel, founder of Change Please and global winner of the Chivas Venture 2018; and Sonal Shah, economist and founding Executive Director of the Beeck Center for Social Impact + Innovation at Georgetown University.

Hosted by BAFTA-winning actor, writer, director and television presenter, Richard Ayoade, our 20 social entrepreneurs will be whittled down to just five grand finalists, who will each have three minutes to impress.

BUT FIRST, you can have your say! The first $100,000 is in your hands for the ‘People’s Choice’ winner. Voting ends 30 April 2019. You can only vote once so choose wisely! VOTE NOW.

THE CHIVAS VENTURE IMPACT: OUR ALUMNI’S SUCCESS
Chivas Venture

THE CHIVAS VENTURE IMPACT: OUR ALUMNI’S SUCCESS

Over the years, we’ve helped social entrepreneurs from across the world make a difference through our annual competition.

ĐỌC THÊM
Xilinat crowned the winner of the 2019 Chivas Venture!
Chivas Venture

Xilinat crowned the winner of the 2019 Chivas Venture!

The social enterprise from Mexico, receives $310K in no strings attached funding to help scale and go global.

ĐỌC THÊM
More

G I Ữ

L I Ê N L Ạ C

N H É

×

Bạn muốn xem thêm nội dung thông tin về Chivas? Chỉ cần nhập thông tin liên hệ chi tiết và tùy chọn ưu tiên của bạn để chúng tôi có thể gửi tin tức mới nhất và nội dung phù hợp trực tiếp vào hộp thư đến của bạn. Bạn muốn biết thêm về Chivas Venture? Chỉ cần nhập thông tin liên hệ chi tiết và tùy chọn ưu tiên của bạn để chúng tôi có thể gửi tin tức mới nhất và nội dung phù hợp trực tiếp vào hộp thư đến của bạn. Bạn muốn biết thêm về mối quan hệ đối tác với Manchester United? Chỉ cần nhập thông tin liên hệ chi tiết và tùy chọn ưu tiên của bạn để chúng tôi có thể gửi tin tức mới nhất và nội dung phù hợp trực tiếp vào hộp thư đến của bạn. Bạn muốn nhận được thêm thông tin giới thiệu về đồ uống? Chỉ cần nhập thông tin liên hệ chi tiết và tùy chọn ưu tiên của bạn để chúng tôi có thể gửi tin tức mới nhất và nội dung phù hợp trực tiếp vào hộp thư đến của bạn.

TÔI QUAN TÂM NHẤT ĐẾN:

BẠN CÓ ĐỒ UỐNG YÊU THÍCH NÀO KHÔNG?

NẾU BẠN MUỐN NHẬN NỘI DUNG THÔNG TIN ĐỘC QUYỀN VỀ CHIVAS THIẾT KẾ DÀNH RIÊNG CHO BẠN, VUI LÒNG ĐỒNG Ý BẰNG CÁCH ĐÁNH DẤU VÀO Ô BÊN DƯỚI.

NẾU BẠN MUỐN NHẬN NỘI DUNG THÔNG TIN ĐỘC QUYỀN VỀ CHIVAS VÀ MANCHESTER UNITED THIẾT KẾ DÀNH RIÊNG CHO BẠN, VUI LÒNG ĐỒNG Ý BẰNG CÁCH ĐÁNH DẤU VÀO Ô BÊN DƯỚI.

*Chivas Brothers International Limited có thể sử dụng thông tin của bạn và thông qua chúng tôi, cung cấp thông tin đó cho các thành vên khác thuộc Tập đoàn Pernod Ricard.  Vào bất kỳ thời điểm nào bạn đều có thể thực hiện quyền truy cập, sửa chữa, xóa, hạn chế, di chuyển, phản đối hoặc rút lại sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào và những điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý thông tin dựa trên sự đồng ý của bạn, trước khi bạn rút lại sự đồng ý, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ contactus@chivas.com. Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc chính sách quyền riêng tư của chúng tôi/a>. Áp dụng Điều khoản và điều kiện của Chivas Regal.

*Bằng cách nộp mẫu đơn này, có nghĩa là bạn đồng ý rằng (i) Chivas Brothers International Limited có thể sử dụng thông tin của bạn và thông qua chúng tôi, cung cấp thông tin đó cho các thành viên khác thuộc Tập đoàn Pernod Ricard.  Vào bất kỳ thời điểm nào bạn đều có thể thực hiện quyền truy cập, sửa chữa, xóa, hạn chế, di chuyển, phản đối hoặc rút lại sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào và những điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý thông tin dựa trên sự đồng ý của bạn, trước khi bạn rút lại sự đồng ý, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ contactus@chivas.com. Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc chính sách quyền riêng tư của chúng tôi/a>. Áp dụng Điều khoản và điều kiện của Chivas Regal; và (ii) Tập đoàn Manchester United (“MU”) sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn phù hợp với Chính sách quyền riêng tư của MU (MU sử dụng dữ liệu của bạn để cá nhân hóa và nâng cao trải nghiệm của bạn trên nền tảng số, cung cấp sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu từ MU và tiến hành thu thập thông tin và nghiên cứu thị trường).