Vaše informácie môžu byť použité spoločnosťou Chivas Brothers Limited a sprístupnené prostredníctvom nás iným subjektom skupiny Pernod Ricard na zasielanie noviniek o súťaži Chivas Venture. Kedykoľvek môžete uplatniť svoje právo na prístup, opravu, vymazanie alebo námietku kontaktovaním na adrese contactus@chivasregal.com. Ďalšie informácie nájdete v našich úplných zásadách ochrany osobných údajov na adrese https://www.chivas.com/legal/privacy-policy