COMPETIȚIA THE VENTURE 2018 CHIVAS REGAL

TERMENI & CONDIȚII ÎN PLAN LOCAL

ROMÂNIA

PRIVIRE DE ANSAMBLU

1."The Venture" este o competiție globală desfășurată de Chivas Brothers Limited, o societate constituită în Scoția cu numărul SC268758 („Promotorul”) pentru a găsi afaceri care doresc să aibă un impact pozitiv asupra societății („Competiția”).

2. Competiția are două faze:

 1. Faza 1 ( “Competiția Locală”) va desemna câștigătorii din țările participante inclusiv ROMÂNIA.  Înscrierile pentru competiția locală vor fi acceptate începând cu data de 04 septembrie 2017 și se încheie la data de 30 octombrie 2017, cu un câștigător local fiind selectat și notificat până la 12 ianuarie 2018 Faza 1 va fi guvernată de Termenii & Condițiile locale („Termenii locali”) și administrată de promotorul local, în conformitate cu legislația în vigoare în ROMÂNIA.

 1. Faza 2 („Competiția globală”) se referă la competiția între câștigătorii pe țară și include trei etape:

 1. participarea la un program de mentorat (“Program de mentorat”) în Martie / Aprilie 2018 (care ar putea să fie susținut personal sau de la distanță prin resurse online – pentru mai multe detalii, a se vedea paragraful 29);

 2. Competiția stabilită de consumator care implică alocarea unei sume de 200.000 dolari SUA din Fond în mod periodic, în baza voturilor consumatorilor; și

 3. participare la un eveniment live care va avea loc în mai și iulie 2018.  

Datele, formatele/mediile de participare și/sau locațiile pentru Competiția Globală sunt pe cale să se finalizeze și vor fi comunicate solicitanților de pe lista scurtă până la sfârșitul lunii decembrie 2017.  Faza 2 va fi guvernată de Termenii și Condițiile Globale („Termenii globali”). Toți candidații din cadrul competiției locale trebuie să fie de acord cu Termenii Globali atunci când intră în Competiție. Termenii Globali fac obiectul legilor în vigoare din Anglia și din Tara Galilor și jurisdicției exclusive a instanțelor englezești.

3. În România, Competiția locală este condusă de Pernod Ricard Romania, J40/3859/2000, CUI 12938183 București, strada Verzişori Nr 52, 040301 ( „Promotorul Local”).  Promotorul local este responsabil din punct de vedere local pentru toate aspectele asociate cu Competiția Locală.

ELIGIBILITATE

4. Nu este necesară nicio achiziție pentru a se înscrie la sau a câștiga Competiția Locală.

5. Înscriindu-vă la Competiția locală din ROMÂNIA, sunteți de acord cu acești Termeni Locali.  Dacă nu sunteți de acord nu trebuie să vă înscrieți în Competiție.

6. Competiția locală din ROMÂNIA este deschisă:

 1. Oricărei persoane juridice care are ca scop profitul (un „Concurent”), care este constituită în mod legal conform legislației ROMÂNIEI; și

 2. urmărește să aibă un impact sau un beneficiu pozitiv asupra societății civile și/sau a mediului; și

 3. generează nu mai mult de 1,5 milioane $ SUA (sau echivalent în moneda locală) ca profit anual între 1 septembrie 2016 și 1 septembrie 2017 (cu excluderea burselor, premiilor și investițiilor cum ar fi datorie și acționariat); și

 4. este fie în Etapa de începere (Seed), demarare a business-ului (Start-up) fie la etapa de creștere (Growth Stage), așa cum este detaliat în paragraful 7.

7. Concurentul trebuie să fie ori la Etapa de începere, demarare ori la etapa de creștere. Concurenții trebuie să ateste individual la ce etapă se află în procesul de înscriere și li se poate solicita să furnizeze dovezi în acest sens, la cererea Promotorului Local.

Etapa de începere (Seed): înseamnă că respectivul produs este încă în faza de prototip și afacerea nu generează profit de la clienți / utilizatorii care plătesc;

Etapa de demarare (Start-up): înseamnă că respectivul Concurent are un prototip de lucru funcțional sau un produs viabil la nivel minim și fie este pregătit pentru o intrare pe piață fie are deja câțiva clienți care plătesc, ideal cu demonstrarea dorinței utilizatorilor;

Etapa de creștere (Growth): înseamnă că respectivul Concurent își canalizează eforturile asupra evaluării unei propuneri deja validate (de exemplu, prezintă un impact semnificativ al utilizări și vânzări importante).

8. Vă atragem atenția că din cauza faptului că Promotorul local și Promotorul sunt companii de alcool, competiția nu este deschisă cererilor venite din partea afacerilor care:

 1. implică exclusiv sau în primul rând comercializarea sau vânzarea de produse sau servicii persoanelor sub vârsta de 18 ani; sau

 2. se referă exclusiv sau în primul rând la furnizarea de sau promovarea alcoolului, servicii de dependență sau produse conexe (de exemplu: fumatul).

9. Înscrierile vor fi depuse de un angajat al concurentului cu vârsta de 25 de ani sau mai mare („Reprezentantul”). În scopul Competiției, acesta va fi (i) singurul reprezentant al Concurentului (inclusiv în legătură cu orice înaintări, prezentări, interviuri etc.) pe toată durata Competiției, cu excepția cazului în care s-a stabilit diferit la discreția unică a Promotorului și a Promotorului Local; și (ii) considerat să fie un reprezentat autorizat din punct de vedere legal al Concurentului.  Reprezentantul trebuie să fie vorbitor la nivel avansat de limba engleză, având în vedere cp Programul de Mentorat și Discursul din Finala The Chivas Venture Final Pitch va fi realizat în totalitate în limba engleză. Nu se va permite și nu se va pune la dispoziție traducători sau traduceri. Termenul „Concurent” va include atât compania cât și reprezentantul companiei, cu excepția cazului în care contextul impune altceva.  Pentru a evita orice formă de îndoială, Promotorul și Promotorul Local va lua în considerare doar o cerere să schimbe Reprezentantul în circumstanțe excepționale și nu va fi obligat să fie de acord să facă acest lucru. Promotorul și Promotorul Local își rezervă dreptul să descalifice orice Concurent al cărui Reprezentant nu este disponibil să reprezinte Concurentul în oricare dintre fazele Competiției.

10. Competiția nu este deschisă înscrierilor venite din partea:

 1. familiilor imediate (care includ părinți, copii, soți, soții, frați și soții sau soțiile acestora, indiferent de locul unde își au rezidența); și

 2. celor care trăiesc în aceleași gospodării, fie că sunt rudă sau nu

 3. a angajaților sau muncitorilor Promotorului Local sau Promotorului, sau a partenerilor Promotorului, companiilor mamă, filialelor cestuia și a agențiilor sale de publicitate si promovare, aceștia nefiind eligibili să se înscrie sau să câștige în numele lor și/sau al oricărei persoane juridice în care dețin participație substanțială.

11. Dacă în oricare dintre etapele Competiției Promotorul local sau Promotorul este informat sau descoperă că un Concurent sau Reprezentantul acestuia nu îndeplinește criteriile din paragrafele 6 -10 de mai sus, Promotorul Local sau Promotorul poate descalifica respectivul Concurent, această descalificare având efect imediat.

12. Înscriindu-se la Competiția Locală Concurentul este de acord, în cazul în care câștigă Competiția Locală, să respecte Termenii Globali care guvernează următoarea fază a Competiției. Reprezentantului i se poate solicita să furnizeze o copie semnată a Termenilor Globali, la cerere.

DATE CHEIE PENTRU COMPETIȚIA LOCALĂ

Competiția din ROMÂNIA se deschide la

09.00 GMT, 4 septembrie 2017

Înscrierile pentru Competiția locală din ROMÂNIA se încheie la

9:00 GMT, 30 octombrie 2017

Semifinaliștii locali anunțați

   16 noiembrie 2017

Semifinaliștii locali participă la evenimentul local de selecție - locația va fi confirmată până la data de 10 noiembrie

23 noiembrie 2017

Finaliștii confirmați

23 noiembrie 2017

Startul finalei locale

27 noiembrie 2017

Sfârșitul finalei locale

8 ianuarie 2018

Finalistul local din ROMÂNIA selectat și notificat

11 ianuarie 2018

PROCESUL DE ÎNSCRIERE

13. Concurenții trebuie să completeze formularul de cerere pe www.chivas.com/the-venture și să furnizeze materialele menționate.

14. Ca parte a procesului de înscriere, Concurenții au obligația să completeze un set de întrebări pe formularul de cerere; și să furnizeze două referințe de afaceri. Promotorul local poate contacta recomandările, ca parte a evaluării Concurentului și a activității sale, iar Concurentul și Reprezentantul consimte să fie contactate referințele și va semna oricare altă documentație solicitată de către Promotorul Local și Promotor cu privire la acest subiect.

15. Confidențialitate în activitate. Promotorul local nu solicită și nici nu dorește sub nicio formă să primească informații sau materiale secrete sau confidențiale din partea Concurentului, prin intermediul competiției. Orice informații sau materiale depuse de către Concurent vor fi considerate a nu fi confidențiale sau secrete. Promotorul Local și Promotorul nu va face totuși public informații de natură financiară sau oricare alte informații comerciale sensibile, care este indicată clar a fi confidențială când a fost înaintată de către Concurent, fără a obține consimțământul Concurentului.

16. Promotorul local își rezervă dreptul să desfășoare verificări suplimentare de fond asupra Concurentului, Reprezentantului și a ideilor lor de activitate business. Acest lucru poate include fără limitare, registre civile și penale de grefă și rapoartele de poliție cu privire la Concurenți, Reprezentanți și administratori ai entității. Înscriindu-se la competiție, concurenții acordă permisiunea promotorului local să desfășoare aceste verificări de fond, judiciare sau financiare, iar dacă este necesar vor furniza autorizații scrise după cum se solicită pentru a permite efectuarea acestora.

17. Promotorul Local își rezervă dreptul, după cum crede de cuviință, să descalifice orice Concurent care nu permite astfel de verificări de istoric sau în cazul în care, în baza rezultatelor verificărilor, Promotorul Local stabilește după cum crede de cuviință că respectivul Concurent nu este un candidat corespunzător pentru a participa în cadrul Competiției, inclusiv, însă fără a limita, deoarece participarea Concurentului în competiție poate avea un impact negativ asupra Promotorului Local și/sau a Promotorului și a companiilor asociate grupului.

18. Garanții din partea Concurentului. Concurentul garantează că:

 1. Activitatea sa nu încalcă si nu va încălca drepturile terților;

 2. Concurentul, Reprezentantul sau oricare dintre administratori sau reprezentanți nu au fost vreodată condamnați pentru fraudă, nu au fost în faliment și nu a fost descalificat în calitate de administrator al companiei;

 3. Concurentul și administratorii săi nu au comis și nu vor comite niciun act sau omisiune care (după cum crede de cuviință Promotorul Local și Promotorul) discreditează sau poate discredita Promotorul local sau Promotorul;

 4. Concurentul si activitatea sa respectă întotdeauna Codul Pernod Ricard pentru comunicări comerciale.  

19. Protecția datelor: Promotorul local (și acolo unde este cazul, Promotorul) va procesa (inclusiv pentru a evita orice formă de dubiu, distribuirea cu anumiți terți) orice date personale colectate ca parte a procesului de înscriere, în conformitate cu politica globală de confidențialitate a Promotorului (disponibilă pe link-ul http://www.chivas.com/en-gb/the-venture/venture-legal/privacy-policy) iar Concurentul este de acord ca astfel de date personale să fie procesate în acest scop (inclusiv prin confirmarea că a obținut consimțământul tuturor persoanelor a căror date sunt înaintate Promotorului și Promotorului Local în vederea unei astfel de procesări, ca și etapă din cadrul procesului de înregistrare în cadrul Competiției). Promotorul local este un colector înregistrat de date personale, nr. reg. 1112 în conformitate cu legea nr. 677 din 2001.

20. Concurenții trebuie să se înscrie doar dacă au disponibilitate să călătorească (dacă este cazul) și să participe la Competiția Globală și doar dacă sunt pregătiți și pot respecta termenii și restricțiile Termenilor Globali, pentru cazul in care sunt declarați drept câștigătorul final în ROMÂNIA. Pentru evitarea oricărui dubiu, Reprezentantul trebuie să poată călători în oricare țară în care orice eveniment al Competiției este planificat să aibă loc și Concurenții își vor asuma întreaga responsabilitate și vor suporta toate costurile asociate cu orice documente de călătorie (inclusiv pașapoarte sau vize) necesare, care să permită astfel de călătorii realizate de către Reprezentativ.

PROCESUL DE SELECȚIONARE SI DE JURIZARE

21. Toate înscrierile valide vor fi evaluate în funcție de detaliile de pe formularul de cerere si de alte informații cerute si apoi vor fi selecționați și jurizați de o comisie de jurizare (care poate include cel puțin un orice consilieri experți considerați a fi necesari de astfel de jurați) („Juriul”), care să includă cel puțin un Jurat care nu este un angajat al Promotorului Local sau al Promotorului, în conformitate cu următoarele criterii și etape extinse:

 1. Oportunitatea și mărimea pieței;

 2. Impactul demonstrabil:  impact asupra societății civile și de mediu măsurabile și un model care poate fi măsurat;

 3. Model economic solid și strategie organizațională solidă;

 4. Fezabilitatea si sustenabilitatea financiară ( de exemplu, capacitatea de a genera venit);

 5. Competențele, experiența și angajamentul echipei de management.

22. Etapa 1 Procesul de evaluare, selectare inițială, moderare si aplicare:  Înscrierile vor face obiectul unei selecționări inițiale de către Promotor, în baza criteriilor de mai sus.  Aproximativ 10 -20 candidați înscriși, în baza clasificării în partea superioară a clasamentului, vor fi evaluați ulterior de către jurați și un analist economic global independent, care va fi selectat de către Promotor.

23. Etapa 2: Semi Finala locală: Juriul va selecționa primii 10 concurenți în baza criteriilor menționate în articolul 21.  Acești 10 concurenți vor fi invitați la un interviu față în față cu juriul. Interviurile vor avea loc la București, la o locație pe care Promotorul Local o va anunța nu mai târziu de 13 noiembrie. Evenimentul va avea loc pe 23 noiembrie. Promotorul local va acoperi cheltuielile de cazare pentru o noapte, pentru un număr maxim de 2 persoane / Concurent. Concurenții vor călători pe cheltuiala proprie la București. Fiecare semi-finalist va susține o prezentare în fața juriului. Fiecare va avea 10 minute să își prezinte afacerea și alte 5 minute pentru a răspunde la întrebările primite din partea juriului. Detaliile referitoare la prezentare vor fi comunicate tuturor semi-finaliștilor, de îndată ce acestea vor fi finalizate. În timpul interviului din semifinală, se vor selecta 5 concurenți pentru a accede în Etapa 3.

24. Etapa 3 Finala locală: Finala Locală constă din 4 sarcini. Aceste 4 sarcini vor fi stabilite de către membrii juriului. Cele patru sarcini se vor desfășura în perioada 27 noiembrie – 8 ianuarie. Sarcina va fi comunicată prin intermediul poștei electronice (email), iar răspunsurile vor fi primite de către Promotor prin intermediul poștei electronice (email). Sarcinile vor urmări evaluarea următoarelor aspecte:

 1. Perspicacitate în afaceri

 2. Abilități manageriale

 3. Abilități de marketing și de comunicare

 4. Abilități de natură financiară

Cei 5 concurenți finaliști selectați vor fi informați de structura etapelor și de criteriile de jurizare până la data de 27 noiembrie. Pe durata rezolvării sarcinilor, finaliști vor primi consultanță și mentorat și vor participa la seminarii pentru a veni în sprijinul continuării dezvoltării propriei afaceri. Finalistul Local cu cele mai bune rezultate după cele patru sarcini va fi declarat Câștigătorul Local. Dacă mai mult de un finalist local obține același rezultat, Câștigătorul local va fi declarat Concurentul care a avut cel mai ridicat impact demonstrabil:  impactul asupra societății civile sau de mediu măsurabile și un model care poate fi evaluat, așa cum s-a stabilit în Etapa 1.

25. Etapa 4: Confirmarea „Câștigătorului local”: Câștigătorul local va fi contactat prin poștă, telefon și/sau email până cel târziu la data de 11 ianuarie 2018.

26. Dacă un Finalist Local nu răspunde la oricare notificare transmisă de către Promotorul Local în perioada de timp specificată de către Promotorul Local sau dacă un Finalist Local nu poate fi verificat în perioada de timp necesară sau dacă un Finalist Local este în alt fel incapabil să își accepte statutul de Finalist, nu poate participa la finală sau este în alt fel ineligibil, selecția ca finalist Local va fi pierdută și se poate selecționa un finalist alternativ din rezervele jurizate în același timp, la discreția absolută a Promotorului Local.

27. Etapele de mai sus sunt considerate a fi „Procesul de selecție”.  Orice înscriere de participare care se dovedește, în orice moment pe durata Procesului de Selecție, că nu respectă Termenii și Condițiile Locale sau că are conținut interzis sau necorespunzător, așa cum se determină de către Promotorul Local, la discreția sa absolută, poate fi descalificată. Promotorul Local va avea putere de decizie exclusivă și finală cu privire la înscrierile de participare care sunt eligibile să ia parte la Competiție și nu va fi înregistrată nicio corespondență pe acest subiect.

MARKETING ȘI PROMOVARE

28. Toți concurenții trebuie să fie de acord să participe la orice activități promoționale și publicitare rezonabile, care vor fi determinate de Promotorul Local și de către Promotor.  Aceste activități ar putea include utilizarea denumirii comerciale a Concurentului, adresa, mărcile comerciale înregistrate și logourile, numele Reprezentantului, fotografiile, vocea și/sau altele similare în scopuri de publicitate, comerciale și promoționale, fără o despăgubire suplimentară, în toate mediile cunoscute acum sau descoperite după aceea, în toată lumea în mod perpetuu, fără înștiințare, evaluare sau aprobare.

PREMIUL 

29. Câștigătorul final în ROMÂNIA va primi:

 1. O ședință de consiliere cu un Instructor în afaceri selectat.

 2. Un premiu de 5000 de euro, care va fi plătit câștigătorului în termen de 10 zile, dupa participarea acestuia la The Venture Accelerator Week din martie / aprilie 2018

 3. Dreptul Reprezentantului de a participa în numele Concurentului la Programul de Mentorat Chivas Venture din martie / aprilie 2018. [Programul de Mentorat poate fi, doar la discreția Promotorului, fie să fie derulat de la distanță sau în persoană la o locație din Europa, care urmează să fie stabilită de către Promotor. Locația și mediul prin care se va derula Programul de Mentorat va fi transmisă tuturor Finaliștilor Locali, urmare selectării acestora în această calitate. În măsura în care Programul de Mentorat este derulat de la distanță, Concurentul trebuie să dispună de echipament și de conexiune corespunzătoare la internet pentru a putea participa în cadrul Programului de Mentorat prin intermediul unei conferințe video. Promotorul își rezervă dreptul să descalifice orice Concurent care nu poate să participe în această calitate. Dacă Programul de Mentorat este derulat în persoană, Promotorul va pune la dispoziție Reprezentantului bilete de avion la clasa economic din ROMÂNIA la locația Programului de Mentorat, cazare la un hotele selectat de către Promotor, transfer aeroportuar de la aeroportul de destinație la hoteluri relevante, cât și transferuri necesare la evenimentele din cadrul Competiției pe durata derulării Programului de Mentorat, mese selecționate pe durata derulării Programului de Mentorat.  

 4. O călătorie pentru Reprezentant cu scopul de a participa la The Chivas Venture Final Pitch din mai/ iulie 2018, incluzând:

 1. biletele la clasa economic cu retur din ROMÂNIA;

 2. cazare într-un hotel, așa cum se specifică de către Promotor;

 3. transferuri de la aeroport la destinație către hotelurile de interes, cât și celelalte alte transferuri la evenimentele din cadrul Competiției pe durata săptămânii The Chivas Venture Final Pitch;

 4. mic dejun, prânz și cină pe durata săptămânii The Chivas Venture Final Pitch;

30. Câștigătorul Competiției locale trebuie să plătească costul transportului la și de la aeroportul său de origine, asigurarea de călătorie, orice alte costuri legate de călătorie specificate mai sus (inclusiv și fără a se limita la costurile pentru excesul de bagaje, obținerea pașapoartelor și vizelor), și pentru orice alte costuri sau cheltuieli nespecificate mai sus.  Vă atragem atenția că respectivele costuri pentru room service și mini-bar de la hotel vor fi pe cheltuiala Reprezentantului.

31. Toate rezervările și aranjamentele de călătorie se vor face cu furnizorii selectați de Promotorul Local, la discreția sa unică și exclusivă. Toate aranjamentele trebuie să fie făcute printr-un agent de călătorii selectat de către Promotorul Local. Datele de călătorie o dată stabilite nu pot fi schimbate și nu pot fi transferate.  Biletele de avion nu sunt rambursabile, nu sunt transferabile și nu sunt valabile pentru a suferi modificări (upgrades).

32. Costul biletelor de avion pentru debutul finalelor din cadrul The Venture Accelerator (daca va fi nevoie de transport cu avionul) și The Venture va fi susținut de către promotorul local și costul pentru cazare, transferuri de la aeroport și mese din cadrul finalelor Accelerator The Venture și Lansarea The Venture va fi achitat de către Promotorul Global. Valoarea totală a premiilor este de 7.000 (șapte mii) de euro.

33. Premiul nu poate fi substituit, înlocuit sau combinat cu orice altă ofertă și călătoria nu se poate califica pentru milele parcurse cu regularitate. Premiul nu este transferabil, substituibil sau atribuibil de către Câștigătorul Competiției Locale.

34. În orice moment pe durata competițiilor locale, fără limitare la alte drepturi pe care Promotorul este posibil să le aibă conform legii sau în baza acestor Termeni, promotorul local poate să își exercite în baza propriei sale discreții dreptul de a descalifica un semi-finalist sau câștigător al competiției locale și să solicite returnarea banilor sau a premiilor distribuite cu ocazia acestui eveniment. Promotorul poate să decidă în orice moment că:

 1. Semi-finalistul sau câștigătorul nu a respectat termenii locali;

 2. Semi-finalistul sau câștigătorul sau oricare altă persoană conexă semi-finalistului sau câștigătorului, inclusiv familia imediată sau administratorii sau partenerii, au comis sau comit orice act sau acte care pot afecta în mod negativ Promotorul sau poate amenința, discredita fie Promotorul fie Pernod Ricard SA

 3. Semi-finalistul sau câștigătorul se retrage din competiție. Promotorul are dreptul de a nominaliza următorul candidat clasificat drept semi-finalist sau câștigător

35. Doar un singur candidat poate fi selectat drept câștigător al competiției locale.

CONDIȚII GENERALE

36. Promotorul local nu este responsabil pentru:

 1. Înscrieri sau alte comunicări care sunt direcționate greșit, pierdute, întârziate, avariate sau corupte pe durata livrării la sau de la Promotorul local datorită defecțiunilor informatice, virușilor, întârzierilor, erorilor sau din orice alt motiv;

 2. rețea, server, telecomunicații, furnizor servicii de internet (ISP), site web, sau alte conexiuni pierdute, întrerupte sau indisponibile;

 3. defecțiunile, avariile sau problemele informatice de hardware sau software;

 4. orice informații incorecte sau inexacte, fie că sunt generate de eroarea umană, utilizatorii site-ului, denaturare, intrare neautorizată sau de orice echipament sau programare asociată cu sau utilizată în Companie;

 5. pentru vătămarea sau deteriorarea calculatoarelor concurenților sau oricărei alte persoane în legătură cu sau rezultând din participarea la Competiție sau descărcarea materialelor de pe sau utilizarea site-ului web al companiei; sau

 6. alte erori sau dificultăți de orice fel, fie că sunt umane, mecanice, electronice, informatice, de rețea, tipografice, de tipărire sau altceva, care se referă la sau în legătură cu Competiția Locală inclusiv, fără a se limita la, erori sau dificultăți care pot apărea în legătură cu conectarea sau administrarea procesării cererilor, procesul de jurizare, anunțul semi-finaliștilor din cadrul Competiției Locale, câștigătorului sau în orice alte materiale conexe.

37. Persoanele care denaturează sau abuzează de orice aspect la Competiției sau orice site web conex sau care încalcă acești Termeni Locali, așa cum se determina în mod exclusiv de către Promotorul Local, sunt pasibile de a fi descalificate și toate înscrierile asociate vor fi nule.

38. Promotorul local își rezervă dreptul (i) la propria sa discreție să suspende, să modifice sau să rezilieze Procesul de Selecție în orice moment și indiferent de motiv (ii) la propria sa discreție, să modifice termenii și condițiile respective în orice moment și (iii) să retragă o parte sau întreaga Competiție, dacă aceasta nu se poate derula așa cum a fost concepută, fără a avea cheltuieli disproporționate.

39. Concurenții, prin participare, sunt de acord că, în măsura permisibilă conform legislației aplicabile, Promotorul Local, Promotorul, rudele lor, afiliații, filialele și agențiile lor de publicitate și promovare și toți funcționarii lor respectivi, administratorii, angajații, reprezentanții și agenții (în mod colectiv, „Părțile emitente”) nu vor avea nicio răspundere pentru, și nu vor fi considerate răspunzătoare de către Concurenți pentru vreo obligație, pierdere sau daune de orice fel, inclusiv decesul, față de persoanele sau proprietatea care rezultă integral sau parțial, direct sau indirect, din acceptarea, posesia, utilizarea greșită sau utilizarea premiului sau participării la Competiție, inclusiv în cadrul Procesului de selecție.

40. Concurentul va despăgubi Promotorul Local și Promotorul pentru toate reclamațiile, datoriile, costurile și cheltuielile care apar în orice mod din încălcarea obligațiilor, garanțiilor sau declarațiilor Concurentului, conform acestor termeni Locali sau în orice mod dat ca parte a Competiției.

41. Jurisdicție legală: Prima fază a acestei Competiții va fi guvernată de legislația ROMÂNIEI și jurisdicția instanțelor din ROMÂNIA.

42. Numele câștigătorului pentru ROMÂNIA va fi anunțat nu mai târziu de data de 11 ianuarie 2018.