COMPETIȚIA THE CHIVAS VENTURE 2019

TERMENI & CONDIȚII ÎN PLAN LOCAL

ROMÂNIA

PRIVIRE DE ANSAMBLU

1. "The Venture" este o competiție globală desfășurată de ChivasBrothers Limited, o societate constituită în Scoția cu numărul de înregistrare SC268758 („PromotorulGlobal”) pentru a găsi afaceri care doresc să aibă un impact pozitiv asupra societății („Competiția”).

2. Competiția are două faze:

a) Faza 1 ( “Competiția Locală”) va desemna câștigătorii din țările participante inclusiv ROMÂNIA. Înscrierile pentru Competiția Locală vor fi acceptate de la data de 10 septembrie 2018 până la 31 octombrie 2018, miezul nopții, câștigătorul local fiind selectat la data de 18 ianuarie 2018. Faza 1 va fi guvernată de Termenii & Condițiile Locale (“Termenii Locali”) și administrată de promotorul local conform legislației din România.

b) Faza 2 („Competiția globală”) se referă la competiția între câștigătorii din Competiția Locală și include trei etape:

i. Participarea la programul de mentorat (“PROGRAMUL DE ACCELERARE”), planificat să se desfășoare în martie sau aprilie 2018 în Marea Britanie;

ii. Perioada de Votare ce implică alocarea sumei de 100.000$ din Fond, în baza rezultatelor de votare ale consumatorului și

iii. participarea la The ChivasVenture Final Pitch,planificat să se desfășoare în mai 2019 în Europa, cu șansa de a câștiga o parte din Fond, după cum urmează:

Sferturile de Finală: Jurații vor selecta 10 candidați de succes pentru a ajunge în semi-finale. Finaliștii eliminați în această etapă vor câștiga o parte din sumă de 50.000$.

Semifinale: Jurații vor selecta 5 candidați pentru a ajunge în Finala Globală. Cei 5 finaliști eliminați vor câștiga o parte din sumă de 100.000$ (ei vor primi 20.000$ fiecare).

Marea Finală: 750.000$ urmează să fie alocați celor 5 finaliști, așa cum au fost stabilite de către jurați, la discreția lor, cu privire la câștigător și procentul acordat.

Datele, formatele/mediile de participare și/sau locațiile pentru Competiția Globală vor fi finalizate și vor fi comunicate solicitanților de pe lista scurtă până la sfârșitul lunii decembrie 2018. Faza 2 va fi guvernată de Termenii și Condițiile Globale („Termenii globali”). Toți candidații din cadrul Competiției Locale trebuie să fie de acord cu Termenii Globali, atunci când intră în Competiție. Termenii Globali fac obiectul legilor din Anglia şiŢara Galilor şijurisdicției exclusive a instanțelorenglezești.

c) In Romania Competiția locală este condusă de Pernod Ricard Romania, J40/3859/2000, CUI 12938183, Bucureşti, strada Verzişori Nr 52, 040301 ( “Promotorul Local”). Promotorul local este responsabil din punct de vedere legal pentru toate aspectele asociate cu Competiția Locală.

3. Nu este necesară nicio achiziție pentru a se înscrie la sau a câștiga Competiția.

ELIGIBILITATE

4. Competiția locală din România este deschisă oricărei persoane juridice care are ca scop profitul (un „Concurent”), care este constituită în mod legal conform legislației ROMÂNIEI și care:

a) prin activitățile comerciale desfășurate urmărește să aibă un impact sau un beneficiu pozitiv asupra societății civile sau a mediului înconjurător; și

b) care generează nu mai mult de 1,5 milioane $ SUA (sau echivalent în moneda locală) ca profit anual între 1 septembrie 2017 și 1 septembrie 2018 (cu excluderea burselor, premiilor și investițiilor cum ar fi datorie și acționariat).

5. Înscrierile ar trebui să fie depuse de un angajat al Concurentului cu vârsta de 25 de ani sau mai mare până la data de 31 octombrie 2018 („Reprezentantul”). În scopul Competiției, Reprezentantul va fi:

a) singurul Reprezentant al Concurentului (inclusiv în ceea ce privește orice înregistrare, prezentări, interviuri etc.) pe întreaga durată a Competiției, dacă nu s-a stabilit altfel, în baza discreției unice a Promotorului Global și a celui Local;

b) considerat reprezentatul autorizat din punct de vedere legal al Concurentului; și

c) Reprezentantul trebuie să fie vorbitor la nivel avansat de limba engleză, având în vedere că Programul de Mentorat și Discursul din Finala The ChivasVenture Final Pitch va fi realizat în totalitate în limba engleză. Nu se va permite și nu se va pune la dispoziție traducători sau traduceri în această fază a Competiției.

6. Pe parcursul acestor Termeni Locali, termenul „Concurent” va include atât compania cât și reprezentantul companiei, cu excepția cazului în care contextul impune altceva. Pentru a evita orice formă de îndoială, Promotorul Global și cel Local va lua în considerare doar o cerere să schimbe Reprezentantul în circumstanțe excepționale și nu va fi obligat să fie de acord să facă acest lucru. Promotorul Global și cel Local își rezervă dreptul să descalifice orice Concurent al cărui Reprezentant nu este disponibil să reprezinte Concurentul în oricare dintre fazele Competiției.

7. În vederea evitării oricărui dubiu, Concurenții pot să fie într-un din următoarele etape de început:

Etapa de începere (Seed): respectivul produs este încă în faza de prototip și afacerea nu generează profit de la clienți / utilizatorii care plătesc;

Etapa de demarare (Start-up): respectivul Concurent are un prototip de lucru funcțional sau un produs viabil la nivel minim și fie este pregătit pentru o intrare pe piață fie are deja câțiva clienți care plătesc, ideal cu demonstrarea dorinței utilizatorilor;

Etapa de creștere (Growth): respectivul Concurent își canalizează eforturile asupra evaluării unei propuneri deja validate (de exemplu, prezintă un impact semnificativ al utilizări și vânzări importante).

8. Vă atragem atenția că din cauza faptului că Promotorul Global și cel local sunt companii de alcool, competiția nu este deschisă cererilor venite din partea afacerilor care:

a) implică exclusiv sau în primul rând comercializarea sau vânzarea de produse sau servicii persoanelor sub vârsta de 18 ani; sau

b) se referă exclusiv sau în primul rând la furnizarea de sau promovarea alcoolului, servicii de dependență sau produse conexe (de exemplu: fumatul).

9. Competiția nu este deschisă înscrierilor venite din partea:

a) familiilor imediate (care includ părinți, copii, soți, soții, frați și soții sau soțiile acestora, indiferent de locul unde își au rezidența); sau

b) persoanelor care trăiesc în aceleași gospodării, fie că sunt rudă sau nu, a angajaților sau muncitorilor Promotorului Local sau celui Global, sau a partenerilor Promotorului, companiilor mamă, filialelor cestuia și a agențiilor sale de publicitate si promovare, aceștia nefiind eligibili să se înscrie sau să câștige în numele lor și/sau al oricărei persoane juridice în care dețin participație substanțială.

10. Dacă în oricare dintre etapele Competiției Promotorul local sau cel Global este informat sau descoperă că un Concurent sau Reprezentantul acestuia nu îndeplinește criteriile din prevederile de la 3 la 8 de mai sus, Promotorul Local sau cel Global poate descalifica respectivul Concurent, această descalificare având efect imediat.

11. Înscriindu-se la Competiția Locală Reprezentantul este de acord, în cazul în care câștigă Competiția Locală, să respecte prevederile menționate în Termenii Globali, care guvernează următoarea fază a Competiției. Reprezentantului i se poate solicita să furnizeze o copie semnată a Termenilor Globali, la cerere.

12. Concurenții trebuie să se înscrie doar dacă au disponibilitate să călătorească (dacă este cazul) și să participe la Competiția Globală și doar dacă sunt pregătiți și pot respecta prevederilor Termenilor Globali, pentru cazul in care sunt declarați drept câștigătorul local din România. Pentru evitarea oricărui dubiu, Reprezentantul trebuie să poată călători în oricare țară în care orice eveniment al Competiției este planificat să aibă loc și Concurenții își vor asuma întreaga responsabilitate și vor suporta toate costurile asociate cu orice documente de călătorie (inclusiv pașapoarte sau vize) necesare, care să permită astfel de călătorii realizate de către Reprezentativ.

DATE CHEIE PENTRU COMPETIȚIA LOCALĂ

13. Datele cheie pentru Competiție sunt după cum urmează:

Competiția din ROMÂNIA se deschide la

09.00 GMT 10 septembrie 2018

Înscrierile pentru Competiția locală din ROMÂNIA se încheie la

23.59 GMT 31 octombrie 2018

Semifinaliștii locali din România vor fi anunțați

15 noiembrie 2018

Semifinaliștii locali participă la evenimentul local de selecție - locația va fi confirmată până la data de 10 noiembrie

22 noiembrie 2018

Finaliștii confirmați

22 noiembrie 2018

Startul finalei locale

26 noiembrie 2018

Sfârșitul finalei locale

14 ianuarie 2019

Finalistul local din ROMÂNIA selectat și notificat

18 ianuarie 2019

PROCESUL DE ÎNSCRIERE

14. Reprezentanții vor completa formularul de înscriere pe www.chivasventure.com sau www.chivas.com/the-venture și vor furniza informații și materialele solicitate din lista de pe pagina web. Ca parte a procesului de înscriere, Reprezentanții au obligația să completeze un set de întrebări pe formularul de înscriere; Este posibil ca Promotorul Local să îl contacteze pe Reprezentativ pentru a clarifica anumite detalii din formularul de înscriere.

PROCESUL DE SELECȚIONARE ȘI DE JURIZARE

15. Toate înscrierile valide ale Concurenților vor fi evaluate în funcție de detaliile de pe formularul de înscriere si de alte informații cerute si apoi vor fi selecționați și jurizați de o comisie de jurizare, care poate include cel puțin un orice consilieri experți considerați a fi necesari de astfel de jurați (colectivfiind numiți„Juriul”), care să includă cel puțin un Jurat care nu este un angajat al Promotorului Local sau al celui Global.

16. Următoarele criterii de jurizare vor fi luate în considerare la evaluarea Concurenților:

Oportunitatea și mărimea pieței;

Demonstrează faptul că afacerea abordează o problemă clară și mare de ordin social și / sau de mediu înconjurător, are un potențial puternic de piață, clienți și beneficiari clar vizați și este conștientă de soluții alternative și de competiție.

Model de afaceri și de echipă:

Prezintă o soluție convingătoare și o propunere de valoare, cu un model de afaceri solid care poate genera venituri de durată, având în același timp un impact social / ecologic.

Demonstrează faptul că afacerea are o echipă bună pentru a reuși (abilități, experiență, dedicație).

Impact social măsurabil

Demonstrează faptul că activitățile de afaceri vor conduce la impactul social / ecologic dorit (Teoria Schimbării), cu itemi de măsurare a impactului, indicatori de performanță și obiective clare. Prezintă că afacerea va face o diferență semnificativă față de problemă (schimbare de transformare vs. graduală).

Potențial de impact măsurat

Afișează o viziune puternică și demonstrează că afacerea are potențialul de a-și majora semnificativ veniturile și impactul social / de mediu.

Aspectele financiare:

Prezintă estimări financiare solide și o solicitare temeinic justificată pentru finanțarea ChivasVenture (de până la 800.000 $), care ar putea fi catalitică pentru o creștere substanțială în ceea ce privește impactul / veniturile / clienții.

Calitatea discursului și pasiunea Reprezentantului: (doar pentru etapele finale)

Prezentare de înaltă calitate realizată cu pasiune de către Reprezentant.

17. Următoarele etape se vor aplica și for constitui “Procesul de selecție”:

Etapa 1 - Procesul de evaluare, selectare inițială, moderare & aplicare:

Înregistrările vor fi supuse procesului de selectare inițială realizat de către Promotorul local, în baza criteriilor stabilite în clauza 16 în vederea stabilirii unui top de 10-20 concurenți.

Etapa 2:Semi Finala locală: Juriul va selecționa un număr maxim de 10 concurenți, în baza criteriilor menționate în articolul 21. Acești 10 concurenți vor fi invitați la un interviu față în față cu juriul. Interviurile vor avea loc la București, la o locație pe care Promotorul Local o va anunța nu mai târziu de 13 noiembrie. Evenimentul va avea loc pe 23 noiembrie. Promotorul Local va acoperi cheltuielile de cazare pentru o noapte, pentru un număr maxim de 2 persoane / Concurent. Concurenții vor călători pe cheltuiala proprie la București. Fiecare semi-finalist va susține o prezentare în fața juriului. Fiecare va avea 10 minute să își prezinte afacerea și alte 5 minute pentru a răspunde la întrebările primite din partea juriului. Detaliile referitoare la prezentare vor fi comunicate tuturor semi-finaliștilor, de îndată ce acestea vor fi finalizate. În timpul interviului din semi-finală, se vor selecta 5 concurenți pentru a accede în Etapa 3.

Etapa 3 Finala locală: Finala Locală constă din 4 sarcini. Aceste 4 sarcini vor fi stabilite de către jurați. Cele patru sarcini se vor desfășura în perioada 27 noiembrie – 8 ianuarie. Sarcina va fi comunicată prin intermediul poștei electronice (email), iar răspunsurile vor fi primite de către Promotor prin intermediul poștei electronice (email). Sarcinile vor urmări evaluarea următoarelor aspecte:

a) Perspicacitate în afaceri

b) Abilități manageriale

c) Abilități de marketing și de comunicare

d) Abilități de natură financiară

Concurenți finaliști selectați vor fi informați de structura etapelor și de criteriile de jurizare până la data de 27 noiembrie. Pe durata rezolvării sarcinilor, finaliști vor primi consultanță pentru a veni în sprijinul continuării dezvoltării propriei afaceri. Finalistul Local cu cele mai bune rezultate după cele patru sarcini va fi declarat Câștigătorul Local. Dacă mai mult de un finalist local obține același rezultat, Câștigătorul local va fi declarat Concurentul care a avut cel mai ridicat impact demonstrabil: asupra societății civile sau de mediu măsurabile și un model care poate fi evaluat, așa cum s-a stabilit în Etapa 1.

Etapa 4 - Confirmarea “Câștigătorului Local”:

Câștigătorul local va fi contactat prin poștă, telefon și/sau email.

18. Dacă un Finalist Local nu răspunde la oricare notificare transmisă de către Promotorul Local în perioada de timp specificată de către Promotorul Local sau dacă un Finalist Local nu poate fi verificat în perioada de timp necesară sau dacă un Finalist Local este în alt fel incapabil să își accepte statutul de Finalist sau dacă Reprezentantul acestuia nu poate participa la finală sau este în alt fel ineligibil, selecția ca finalist Local va fi pierdută și se poate selecționa un finalist alternativ din rezervele locale de Finaliști jurizate în același timp, la discreția absolută a Promotorului Local.

19. Orice înscriere de participare care se dovedește, în orice moment pe durata Procesului de Selecție, că nu respectă în totalitate Termenii și Condițiile Locale sau că prezintă un conținut interzis sau necorespunzător, așa cum se determină de către Promotorul Local, la discreția sa absolută, poate fi descalificată. Promotorul Local va avea putere de decizie exclusivă și finală cu privire la înscrierile de participare care sunt eligibile să ia parte la Competiție și nu va fi înregistrată nicio corespondență pe acest subiect.

20. Numele câștigătorului pentru România va fi anunțat nu mai târziu de data de 18 ianuarie 2018.

CONFIDENȚIALITATE

21. Promotorul local nu solicită și nici nu dorește sub nicio formă să primească informații sau materiale secrete sau confidențiale despre Concurent. Orice informații sau materiale depuse de către Reprezentant vor fi considerate a nu fi confidențiale sau secrete. Promotorul Local și cel Global nu va face totuși public informații de natură financiară sau oricare alte informații comerciale sensibile, care este indicată clar a fi confidențială atunci când a fost înaintată de către Concurent, fără a obține consimțământul Reprezentantului.

22. Promotorul local își rezervă dreptul să desfășoare verificări suplimentare de fond asupra Concurenților, Reprezentanților și a ideilor lor de activitate business. Acest lucru poate include fără limitare, registre civile și penale de grefă și rapoartele de poliție cu privire la Concurenți, Reprezentanți și administratori ai entității. Înscriindu-se la competiție, Reprezentanții acordă permisiunea Promotorului Local să desfășoare aceste verificări de fond, judiciare sau financiare, iar dacă este necesar vor furniza autorizații scrise după cum se solicită pentru a permite efectuarea acestora. Promotorul Local își rezervă dreptul, după cum crede de cuviință, să descalifice orice Concurent sau Reprezentant care nu permite astfel de verificări de istoric sau în cazul în care, în baza rezultatelor verificărilor, Promotorul Local stabilește după cum crede de cuviință că respectivul Concurent sau Reprezentant nu este un candidat corespunzător pentru a participa în cadrul Competiției, inclusiv, însă fără a limita, deoarece participarea Concurentului sau a Reprezentantului în competiție poate avea un impact negativ asupra Promotorului Local și/sau a Promotorului și a companiilor asociate grupului.

CONFIRMAREA ELIGIBILITĂȚII CONCURENȚILOR

23. Prin înregistrarea în cadrul Competiției Reprezentantul confirmă că:

a) Concurentul (inclusiv activitățile desfășurate de acesta) nu încalcă si nu va încălca drepturile terților;

b) Nici Reprezentantul sau Concurentul ori oricare dintre administratori sau reprezentanții acestora nu au fost vreodată condamnați pentru fraudă, nu au fost în faliment și nu a fost descalificat în calitate de administrator al companiei;

c) Reprezentantul și administratorii săi nu au comis și nu vor comite niciun act sau omisiune care (după cum crede de cuviință Promotorul Local și Promotorul) discreditează sau poate discredita Promotorul local sau Promotorul;

d) Concurentul si activitatea sa respectă întotdeauna Codul Pernod Ricard pentru comunicări comerciale.

PROTECȚIA DATELOR

24. Prin înscrierea în competiție, Reprezentantul este de acord cu prelucrarea oricăror date personale pe care le furnizează în timpul procesului de înscriere sau în cadrul Competiției, în conformitate cu această prevedere 24. Promotorul local și, dacă este cazul, și cel Global vor colecta și procesa (inclusiv pentru a evita orice îndoială, distribui cu companiile afiliate acestora) orice date personale colectate în cadrul procesului de înscriere în competiție, în conformitate cu politica de confidențialitate globală a Promotorului disponibilă la https://www.chivas.com/legal/privacy-policy. Sub rezerva oricărui consimțământ de introducere pe piață dat Promotorului Local și a celui Global, acesta va prelucra numai aceste date personale în scopul desfășurării Competiției, în conformitate cu acești Termeni Locali și Termeni Globali.

25. Prin înregistrarea în cadrul Competiției, Reprezentantul:

a) este de acord cu prelucrarea oricăror date personale pe care le furnizează în timpul procesului de înscriere sau în cadrul Competiției, în conformitate cu această prevedere 24; și

b) că a obținut consimțământul din partea oricărei persoane fizice a cărei date cu caracter personal le transmite în timpul procesului de înscriere sau în timpul Competiției.

MARKETING ȘI PROMOVARE

26. Prin înregistrarea în cadrul Competiției Reprezentantul este de acord să respecte prevederile 25, în situația în care acesta devine Finalistul Local. Reprezentanții sunt de acord să participe la orice activități de promovare și publicitate rezonabile care vor fi determinate de Promotorul Local sau de Promotorul Global pentru a promova Competiția în scopuri publicitare, comerciale și promoționale oriunde în lume, fie în timpul fie după Competiție ("Activități de Promovare”). Activitățile de promovare ar putea include, dar nu se limitează la utilizarea denumirii comerciale a Concurentului, a adresei, a mărcilor comerciale și a siglelor; și numele, fotografiile, vocea și / sau alte asemănări ale Reprezentanților.

27. Nici o plată compensatorie (cu excepția cheltuielilor de călătorie sau a altor cheltuieli aprobate în prealabil de către Promotorul Local sau de către cel Global) nu va fi plătită Reprezentantului sau Concurentului pentru participarea la activitățile de promovare, iar Reprezentantul nu va avea dreptul de evaluare pentru nicio Activitate de Promovare.

PREMIUL

28. Câștigătorul final din ROMÂNIA va primi:

a) un premiu de 5000 de euro, care va fi plătit câștigătorului în termen de 10 zile, de la întoarcerea acestuia de la The Venture Accelerator Week din martie / aprilie 2019.

b) un loc pentru Reprezentant în cadrul Programului The ChivasVenture Accelerator Programme, planificat să se desfășoare în martie sau aprilie 2019 în Marea Britanie; Datele exacte și locația vor fi anunțate tuturor Finaliștilor Locale, urmare selectării acestora, ca atare. Premiul include următoarele, doar pentru Reprezentant:

i. biletele la clasa economic cu retur din ROMÂNIA;

ii. cazare pentru 3 nopți într-un hotel selectat de către Promotor;

iii. transferuri de la aeroport la destinație de la și către hotelul de interes, atât cât este necesar;

iv. Transferuri la evenimentele Competiției pe timpul săptămânii derulării Programului The ChivasVenture Accelerator Programme; și

v. mic dejun, prânz și cină pe durata Programului The ChivasVenture Accelerator Programme;

c) un loc pentru Reprezentant în cadrul The ChivasVenture Final Pitch, planificat să se desfășoare în martie sau aprilie 2019 în Europa. Premiul include următoarele, doar pentru Reprezentant:

i.biletele la clasa economic cu retur din România;

ii.cazare pentru 5 nopți într-un hotel selectat de către Promotor;

iii. transferuri de la aeroport la destinație de la și către hotelurile de interes, cât și celelalte alte transferuri necesare pentru evenimentele din cadrul Competiției pe durata săptămânii The ChivasVenture Final Pitch; și

iv. mic dejun, prânz și cină pe durata săptămânii The ChivasVenture Final Pitch;

29. Câștigătorul Local trebuie să plătească costul transportului la și de la aeroportul său de origine, asigurarea de călătorie, orice alte costuri legate de călătorie specificate mai sus (inclusiv și fără a se limita la costurile pentru excesul de bagaje, obținerea pașapoartelor și vizelor), și pentru orice alte costuri sau cheltuieli nespecificate mai sus în prevederea 28. Vă atragem atenția că orice costuri asociate cu room service și mini-barul de la hotel vor fi suportate pe cheltuiala Câștigătorului Local.

30. Toate rezervările și aranjamentele de călătorie se vor face cu furnizorii selectați de Promotorul Local, la discreția sa unică și exclusivă. Toate aranjamentele trebuie să fie făcute printr-un agent de călătorii selectat de către Promotorul Local. Datele de călătorie o dată stabilite nu pot fi schimbate și nu pot fi transferate. Biletele de avion nu sunt rambursabile, nu sunt transferabile și nu sunt valabile pentru a suferi modificări (upgrades).

31. Premiul nu poate fi substituit, înlocuit sau combinat cu orice altă ofertă și călătoria nu se poate califica pentru milele parcurse cu regularitate. Premiul nu este transferabil, substituibil sau atribuibil de către Câștigătorul Local.

CONDIȚII GENERALE

32. Promotorul Local nu este responsabil pentru:

a) înscrierile sau alte comunicări care sunt direcționate greșit, pierdute, întârziate, avariate sau corupte pe durata livrării la sau de la Promotorul Local datorită defecțiunilor informatice, virușilor, întârzierilor, erorilor sau din orice alt motiv;

b) rețea, server, telecomunicații, furnizor servicii de internet (ISP), site web, sau alte conexiuni pierdute, întrerupte sau indisponibile;

c) defecțiunile, avariile sau dificultățile de hardware sau software informatice;

d) orice informații incorecte sau inexacte, fie că sunt generate de eroarea umană, utilizatorii site-ului, denaturare, intrare neautorizată sau de orice echipament sau programare asociată cu sau utilizată în Competiție;

e) pentru vătămarea sau deteriorarea calculatoarelor Reprezentanților sau oricărei alte persoane în legătură cu sau rezultând din participarea la Competiție sau descărcarea materialelor de pe sau utilizarea site-ului web al Promotorului Local; sau

f) alte erori sau dificultăți de orice fel, fie că sunt umane, mecanice, electronice, informatice, de rețea, tipografice, de tipărire sau altceva, care se referă la sau în legătură cu Competiția Locală inclusiv, fără a se limita la, erori sau dificultăți care pot apărea în legătură cu conectarea sau administrarea procesării cererilor, procesul de jurizare, anunțul semi-finaliștilor din cadrul Competiției Locale, câștigătorului sau în orice alte materiale conexe.

33. Promotorul Local își rezervă dreptul, la discreția absolută a acestuia:

a) să suspende, modifice sau să încheie Procesul de Selecție în orice moment și din orice motiv;

b) să modifice în orice moment Termenii Locali; și

c) să retragă o parte sau întreaga Competiție Locală, în cazul în care aceasta nu poate să se desfășoare așa cum s-a conceput, în limitele acestor Termeni Locali, fără cheltuieli disproporționate.

34. Reprezentanții, prin participarea în cadrul Competiției, sunt de acord că, în măsura permisibilă conform legislației aplicabile, Promotorul Local, Promotorul Global, companiile mamă afiliate, sucursalele, filialele și agențiile lor de publicitate și promovare și toți funcționarii lor respectivi, administratorii, angajații, reprezentanții și agenții (în mod colectiv, „Părțile emitente”) nu vor avea nicio răspundere pentru, și nu vor fi considerate răspunzătoare de către Concurenți pentru vreo obligație, pierdere sau daune de orice fel, inclusiv decesul, față de persoanele sau proprietatea care rezultă integral sau parțial, direct sau indirect, din acceptarea premiului sau a participării la Competiția Locală sau la Competiția Globală.

35. Concurentul va despăgubi Promotorul Local și Promotorul pentru toate reclamațiile, datoriile, costurile și cheltuielile care apar în orice mod din încălcarea obligațiilor, garanțiilor sau declarațiilor Concurentului, conform acestor termeni Locali sau în orice mod dat ca parte a Competiției.

LEGEA CARE GUVERNEAZĂ

36. Competiția Locală va fi guvernată de legislația României și jurisdicția instanțelor din România.

S Ă Ț I N E M

L E G Ă T U R A

×

Doriți să vedeți mai mult conținut Chivas? Pentru a primi cele mai recente noutăți și conținut personalizat direct în cutia de e-mailuri primite, trebuie doar să introduceți datele dvs. de contact și preferințele pe care le aveți. Doriți să aflați mai multe despre Chivas Venture? Pentru a primi cele mai recente noutăți și conținut personalizat direct în cutia de e-mailuri primite, trebuie doar să introduceți datele dvs. de contact și preferințele pe care le aveți. Doriți să aflați mai multe despre parteneriatul cu Manchester United? Pentru a primi cele mai recente noutăți și conținut personalizat direct în cutia de e-mailuri primite, trebuie doar să introduceți datele dvs. de contact și preferințele pe care le aveți. Doriți să primiți mai multe recomandări de băuturi? Pentru a primi cele mai recente noutăți și conținut personalizat direct în cutia de e-mailuri primite, trebuie doar să introduceți datele dvs. de contact și preferințele pe care le aveți.

INTERESELE MELE PRINCIPALE:

AVEȚI SUBIECTE FAVORITE?

DACĂ DORIȚI SĂ PRIMIȚI CONȚINUT EXCLUSIV ȘI PERSONALIZAT DESPRE CHIVAS, EXPRIMAȚI-VĂ ACORDUL BIFÂND CASETA DE MAI JOS.

DACĂ DORIȚI SĂ PRIMIȚI CONȚINUT EXCLUSIV ȘI PERSONALIZAT DESPRE CHIVAS ȘI MANCHESTER UNITED, EXPRIMAȚI-VĂ ACORDUL BIFÂND CASETA DE MAI JOS.

* Este posibil ca informațiile dvs. să fie utilizate de Chivas Brothers Limited și transmise altor membri grupul Pernod Ricard de către noi.  Puteți să vă exercitați în orice moment dreptul de acces, rectificare, ștergere, restricționare, portabilitate și opoziție sau să vă retrageți acordul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării pe baza acordului dvs. exprimat înainte de retragere, contactându-ne la adresa contactus@chivas.com. Pentru mai multe informații, citiți politica noastră de confidențialitate. Se aplică Termenii și condițiile Chivas Regal.

* Prin trimiterea acestui formular, vă exprimați acordul cu privire la (i) utilizarea informațiilor dvs. de către Chivas Brothers Limited și transmiterea acestora către alți membri grupul Pernod Ricard de către noi.  Puteți să vă exercitați în orice moment dreptul de acces, rectificare, ștergere, restricționare, portabilitate și opoziție sau să vă retrageți acordul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării pe baza acordului dvs. exprimat înainte de retragere, contactându-ne la adresa contactus@chivas.com. Pentru mai multe informații, citiți politica noastră de confidențialitate. Se aplică Termenii și condițiile Chivas Regal; și (ii) utilizarea datelor dvs. cu caracter personal de către grupul Manchester United („MU”), în conformitate cu Politica de confidențialitate MU (MU utilizează datele dvs. pentru a personaliza și a îmbunătăți experiența dvs. pe platformele digitale, pentru a vă furniza produsele și serviciile pe care le solicitați de la MU și pentru a crea profiluri și a realiza cercetări de piață).