COMPETIȚIA THE CHIVAS VENTURE 2019 CHIVAS REGAL

INFORMAȚII PENTRU PARTICIPANȚI

„ChivasVenture” este o competiție multi-jurisdicțională, desfășurată de ChivasBrothers Limited, o societate constituită în Scoția cu numărul SC268758 („Promotorul”) pentru a găsi companii care doresc să aibă un impact pozitiv asupra societății („Competiția”).

Prima fază a Competiției constă într-o etapă locală, guvernată de Termenii și condiții locale ("Termenii locali"). Acest document stabilește termenii și condițiile care se aplică în cea de-a doua fază a Competiției, competiția globală („Competiția Globală”) și, în special, procesul prin care se va(vor) stabili câștigătorul(câștigătorii) Competiției Globale ("Termenii Globali"). Orice instrucțiuni de înregistrare sunt considerate ca făcând parte din Termenii Globali. Acest document se aplică tuturor persoanelor care intră în Competiție ca "Reprezentant", așa cum acesta este definit în Termenii locali. Toate referințele la "dvs." din acest document se referă la rolul dvs. de Reprezentant și, dacă este relevant, în calitate de "Finalist", așa cum este definit mai jos.

Prin înregistrarea în cadrul Competiției Locale, acceptați și sunteți de acord să respectați în totalitate atât Termenii Locali cât și Termenii Globali.

Termenii globali prevalează în cazul oricărui conflict sau a oricărei inconsecvențe identificate între Termenii Globali și Termenii locali sau între Termenii Globali și orice alte comunicări ale Promotorului, inclusiv materiale publicitare sau de promovare. Definițiile folosite în Termenii Locali se aplică în cadrul acestui document și în termenii Globali, dacă contextul nu impune altfel.

Termenii globali se aplică Reprezentanților câștigători din Competițiile locale, care sunt invitați să participe la Competiția globală în numele "Participanților", așa cum este definit în Termenii locali ("Finaliștii")

Toții reprezentanții trebuie să fie disponibil să participe în cadrul Programului de Accelerare, planificat a avea loc în Marea Britanie, în martie sau aprilie 2019, și pe parcursul The ChivasVenture Final Pitch 2019, planificat a avea loc în Europa, în mai 2019, datele și locația exactă pentru ambele evenimente urmând să fie confirmate cu Finaliștii.

Dacă nu vă puteți conforma cu niciunul dintre Termenii Globali, atunci nu trebuie să vă înregistrați sau trebuie să vă retrageți din Competiție de îndată ce v-ați dat seama de incapacitatea dvs. de a respecta pe deplin Termenii Globali.

TERMENII GLOBALI

INTRODUCERE

Acești termeni și aceste condiții ar trebui să fie parcurse împreună cu Termenii Locali, material disponibil pe www.chivasventure.com

Definițiile din acești Termeni globali au aceleași semnificații date în Termenii locali.

1. Sunteți de acord să respectați acești Termeni Globali și sunteți de acord ca deciziile Promotorului și Juriului să fie finale și obligatorii în toate privințele, în ceea ce privește Competiția Globală.

2. Câștigătorii eligibili ai Competiției Locale au dreptul să participe la Competiția Globală împotriva celorlalți câștigători ai Competiției Locale (colectiv numiți "Finaliștii") din întreaga lume.

3. Competiția Globală cuprinde următoarele trei etape:

i. Programul de Accelerare;

ii. Perioada de votare, care implică alocarea sumei de 100.000 $ din Fond, în baza votului consumatorilor, pe durata unei perioade de aproximativ 3 săptămâni, în perioada aprilie - mai 2019 (”Perioada de votare”); și

Finala Globală The ChivasVenture din mai 2019, alcătuită din 3 runde: Sferturi de finală, Semi-finale și Marea Finală.

4. Premiul câștigătorului (câștigătorilor) Competiției Globale reprezintă o parte dintr-un fond în total de 1.000.000 $ ("Fondul"), după cum urmează:

i. Perioada de Votare:

Finalistul cu cele mai multe voturi primite în această perioadă va primi suma de 50.000 $. Cei 5 finaliști cu următoarele 5 cele mai multe voturi vor primi suma de 10.000 $.

ii. Discursul final pentru The ChivasVenture:

Sferturile de Finală: Jurații vor selecta 10 candidați de succes pentru a ajunge în semi-finale. Finaliștii eliminați în această etapă vor câștiga o parte din sumă de 50.000$ (distribuită în mod egal la finaliștii eliminați în această etapă).

Semifinale: Jurații vor selecta 5 candidați pentru a ajunge în Marea Finală. Cei 5 semi finaliști eliminați vor câștiga o parte din sumă de 100.000$ (ei vor primi 20.000$ fiecare).

Marea Finală: 750.000$ urmează să fie alocați celor 5 finaliști, așa cum au fost stabilite de către jurați, la discreția lor, cu privire la câștigător și la procentul acordat.

5. Programul de mentorat și Discursul final pentruThe ChivasVenture vor avea loc în întregime în limba engleză. Nu vor fi asigurați sau permiși traducători și nici nu vor fi furnizate traduceri de materiale. Prin urmare, toți Reprezentanții trebuie să fie la nivel avansat la limba engleză pentru a putea să se înregistreze în cadrul Competiției.

6. Câștigătorul (câștigătorii) Competiției Globale este (sunt) pe deplin responsabil(i) de evaluarea și plata tuturor impozitelor aplicabile cu privire la Competiția Globală, inclusiv cu privire la orice cotă-parte din Fondul primit, dacă există, inclusiv (fără limitare) orice venituri sau impozite cu reținere la sursă în toate țările (inclusiv, fără limitare, în țările lor și în țara/țările unde au loc Evenimentele Finale Globale).

7. Toate datele și locațiile exacte din Europa pentru evenimentele din cadrul Marei Finale pot fi modificate de către promotor, iar eventualele astfel de modificări vor fi notificate Finaliștilor.

ETAPA 1 - PROGRAMUL DE ACCELERARE

8. Finaliștii vor participa la un program cuprinzând o serie de prelegeri, seminarii și / sau sesiuni de coaching pentru a îi ajuta în dezvoltarea și promovarea afacerii lor, programate să se desfășoare în martie sau aprilie 2018, în Marea Britanie.

9. Detaliile referitoare la premiul Competiției Locale includ detaliile de participare care se aplică în timpul Programului de Accelerare. Alte detalii vor fi notificate Finaliștilor, în timp util.

ETAPA 2 - PERIOADA DE VOTARE

Rețineți că această secțiune ("Etapa 2 - PERIOADA DE VOTARE") se aplică și acelor consumatori care votează în această etapă a Competiției

10. Într-o anumită perioadă după Programul de Accelerare și înainte de începerea Discursului Final pentru The ChivasVenture, Promotorul va desfășura o promoție online pe site-ul web www.chivas.com („Site web”), invitând consumatorii să voteze pentru Finalistul lor favorit pentru a câștiga o cotă-parte din Fond („Premiu pentru consumatori”).

11. Pentru a participa în timpul Perioadei de Votare, Finalistul trebuie să furnizeze informațiile cerute de Promotor până la data specificată și în formatul corect precizat de către Promotor. Promotorul va crea un profil online pentru fiecare Finalist și va stabili un mecanism de vot online pentru consumatori pentru ca aceștia să poată vota în timpul perioadei de votare.

12. Promotorul nu este în măsură să garanteze un anumit nivel de expunere pe piață pentru orice Finalist în timpul Perioadei de Votare. Canalele online ale Promotorului sau alte metode de comunicare de marketing referitoare la Competiție și oricare din cele ale Promotorului Local (așa cum sunt definite în Termenii Locali) pot atrage consumatori și voturi din unele țări sau zone geografice mai mult decât altele.

13. Li se va solicita Consumatorilor să se înregistreze pe site-ul web și apoi vor putea să voteze Finaliști, în timpul Perioadei de Votare Promotorul va publica detaliile exacte ale Perioadei de Votare pe site-ul web și acestea vor face apoi parte din acești Termeni Globali.

14. Toate voturile postate vor fi monitorizate de Promotor. Promotorul își rezervă dreptul, doar la discreția sa, de a descalifica voturile consumatorilor, în situația în care consideră în mod rezonabil că sunt invalide. Un „vot invalid” este un vot pe care Promotorul îl consideră a fi făcut altfel decât printr-un consumator individual care acționează liber și în conformitate cu acești Termeni Globali și include, fără limitare: voturile în masă, voturile prin sau prin intermediul sindicatelor, înscrierile prin macro-comenzi sau prin alte mijloace automate (inclusiv sisteme sau aplicații care pot fi programate să voteze), utilizarea identităților false sau manipularea adreselor IP, voturile obținute într-un mod sau printr-un mecanism contrar legilor aplicabile și orice alt vot care a fost plasat în alt mod decât de către un consumator autentic.

15. Finalistul nu trebuie să folosească nicio companie comercială pentru a achiziționa sau a obține în vreun alt fel voturi. Promotorul își rezervă dreptul de a da indicații Finaliștilor cu privire la comportamentul permisiv al Finaliștilor în legătură cu promovarea în legătură cu Perioada de Votare, iar astfel de indicații vor fi obligatorii pentru toți Finaliștii.

16. Promotorul va avea dreptul de a întreprinde orice acțiune care ar putea fi necesară pentru a se proteja împotriva oricărui vot nevalabil, incluzând, fără a limita, solicitarea unei verificări ulterioare în ceea ce privește identitatea, vârsta și alte detalii relevante ale alegătorului și tiparele de vot ale acestuia.

17. La sfârșitul Perioadei de Votare, voturile pentru fiecare Finalist vor fi numărate, iar Promotorul va aloca Finaliștilor un procent din Premiul pentru consumatori, după cum urmează:

18. Rezultatele din Perioada de Votarevor fi anunțate de către Promotor fie la Discursul Final pentru The ChivasVenture fie înainte de acesta. Promotorul va depune toate eforturile să facă plățile legate de Premiul pentru consumatori Finaliștilor Câștigători, până cel târziu la miezul nopții, la data de 15 iulie 2019. Promotorul își rezervă dreptul de a întârzia distribuirea Premiului pentru consumatori pe perioada în care investighează voturile pe care le suspectează a fi invalide sau altă activitate considerată a fi suspectă.

19. La discreția absolută a acestuia, Promotorul își rezervă dreptul de a deduce voturile, cu titlu de sancțiune, sau de a descalifica orice Finalist atunci când se dovedește a fi implicat în înregistrarea de voturi invalide sau care altfel se angajează în tactici pentru a crește voturile Finalistului într-un mod care încalcă acești Termeni Globali.

20. Promotorul nu va fi responsabil de voturile pierdute, afectate sau întârziate, din orice motiv, inclusiv ca urmare a oricărei defecțiuni de rețea, hardware sau software, de orice natură. În cazul unei defecțiuni tehnice sau în alte circumstanțe dincolo de controlul responsabil al Promotorului, care afectează procesul de votare, Promotorul va determina modul de distribuire a Premiului pentru consumatori, la discreția sa, având în vedere toate circumstanțele și informațiile disponibile la momentul respectiv.

21. Numărul de voturi primite de Finaliști în timpul Perioadei de Votare și, prin urmare, valoarea corespunzătoare a Premiilor pentru consumatori primite de fiecare Finalist nu se iau în considerare și nu au niciun impact asupra rezultatului Discursului Final pentru The ChivasVenture și nici a alocării și acordării Marelui Premiu, ca urmare a Etapei 3 din Competiție.

ETAPA 3 - DISCURSUL FINAL PENTRU THE CHIVAS VENTURE

22. Discursul final pentru The ChivasVenture este planificat să se desfășoare în perioada martie sau aprilie 2019, în Europa, datele și locația exactă urmând a fi confirmată Finaliștilor.

23. Termenii Locali aplicabili fiecărui Finalist stabilesc termenii cu privire la premiile Competiţiei Locale şi aranjamentele de deplasare, cazare şicatering care se aplică în timpul Discursului Final pentru The ChivasVenture.

25. Marea Finală a The ChivasVenture va fi împărțită în trei etape, și anume sferturile de finală („Sferturi de finală”), semifinalele („Semi-finale”) şi finalele („Finale”).

Sferturile de Finală:

Finaliștii vor susține o prezentare în fața unui complet de Jurați. Cele mai bune prezentări, așa cum au fost selectate de către Jurați vor ajunge în semifinale.

Semifinale:

Finaliștii vor susține o prezentare în fața unui complet de Jurați. Cele mai bune 5 prezentări, așa cum au fost selectate de către Jurații din semifinale vor ajunge în Marea Finală.

Marea Finală:

Finaliștii vor susține o prezentare în fața unui complet de Jurați, în cadrul unui eveniment de gală.

26. Detaliile exacte cu privire la durata estimată și formatul prezentărilor vor fi divulgate Finaliștilor înainte de Discursul Final pentru The ChivasVenture.

27. Finaliștii care sunt eliminați în etapele Sferturi de Finală și Semifinală (“Finaliștii Eliminați”) vor fi eliminați din Competițieși nu vor avea posibilitatea de a face prezentări în etapele ulterioare ale Marii Finale și nici de a câștiga orice procent din Fond, acordat lor în timpul Perioadei de Votare. Este posibil ca Finaliștilor Eliminați să li se ceară să participe în orice publicitate pentru Competiție, în conformitate cu acești Termeni Globali, și li se va solicita să participe la Marea Finală.

28. Judecătorii vor lua în considerare următoarele criterii generale atunci când vor evalua prezentările pentru fiecare din cele 3 etape:

i. Oportunitatea și mărimea pieței;

Demonstrează faptul că afacerea abordează o problemă clară și mare de ordin social și / sau de mediu înconjurător, are un potențial puternic de piață, clienți și beneficiari clar vizați și este conștientă de soluții alternative și de competiție.

ii. Model de afaceri și de echipă:

Prezintă o soluție convingătoare și o propunere de valoare, cu un model de afaceri solid care poate genera venituri de durată, având în același timp un impact social / ecologic. Demonstrează faptul că afacerea are o echipă bună pentru a reuși (abilități, experiență, dedicație).

iii. Impact social măsurabil

Demonstrează faptul că activitățile de afaceri vor conduce la impactul social / ecologic dorit (Teoria Schimbării), cu itemi de măsurare a impactului, indicatori de performanță și obiective clare. Prezintă că afacerea va face o diferență semnificativă față de problemă (schimbare de transformare vs. graduală).

iv. Potențial de impact măsurat

Afișează o viziune puternică și demonstrează că afacerea are potențialul de a-și majora semnificativ veniturile și impactul social / de mediu.

v. Aspectele financiare:

Prezintă estimări financiare solide și o solicitare temeinic justificată pentru finanțarea ChivasVenture (de până la 1 milion $), care ar putea fi catalitică pentru o creștere substanțială în ceea ce privește impactul / veniturile / clienții.

vi. Discurs:

Calitatea discursului și pasiunea Reprezentantului.

29. Jurații vor stabili cum vor aloca Marele Premiu, la discreția absolută a acestora. De exemplu, Marele Premiu total poate fi acordat unui Finalist sau unui grup mare format din unii sau din toți Finaliștii. Juriul își rezervă dreptul de a aloca până la 50.000 USD din Marele Premiu, luând în considerare participarea publicului sau opiniile publicului (care pot lua orice formă stabilită de Promotor, la discreția absolută a acestuia) la Marea Finală a The ChivasVenture. Alocarea întregului Mare Premiu va fi anunțată la evenimentul Marea Finală a The ChivasVentureşi confirmată în scris în termen de 5 zile lucrătoare de la Marea Finală a The ChivasVenture de toți câștigătorii corespunzători.

30. Deciziile Juriului sunt finale și obligatorii cu privire la toate aspectele referitoare la alocarea Marelui Premiu și nu va exista nicio corespondență cu privire la o astfel de alocare, fie de către Jurați fie de Promotor.

31. Promotorul va depune eforturi să plătească prin transfer bancar Finalistului / Finaliștilor câștigător până la miezul nopții, la 15 iulie 2019.

MATERIALELE COMPETIȚIEI GLOBALE ȘI PROFILELE DE PE SITE-UL WEB AL PROMOTORULUI

32. Promotorul va crea anumite materiale pentru a permite Promotorului să elaboreze campanii publicitare și de promovare în sprijinul Competiției Globale și va include următoarele:

i. un profil pentru fiecare Finalist pe site-ul web (“Profilurile Participanților”);

ii. participarea la și crearea de relații publice, activități promoționale și de marketing, inclusiv crearea materialelor de marketing prin fotografii, filmarea diferitelor etape ale Competiției, episoade web, social media și conținut digital și publicitate pe toate tipurile de suport media („Materiale promoționale”),

iii. împreună cu orice alte materiale de marketing care pot fi solicitate de Promotor în legătură cu Competiția Globală și / sau produsele și serviciile acesteia (“Materialele Competiției Globale”).

33. Promotorul poate utiliza serviciile agențiilor specializate externe de PR și de marketing („Agenții”) pentru a-l ajuta pe el și pe Finaliști la pregătirea Materialelor pentru Competiția Globală. Finalistul va coopera în totalitate cu Agențiile, în baza solicitărilor rezonabile ale Promotorului.

34. Promotorul estimează că timpul necesar pentru ca Finalistul să participe la pregătirea Materialelor Competiției Globale va fi de aproximativ 3 zile. Finalistul trebuie să furnizeze orice informație solicitată de către Promotor pentru a crea Materialele Competiției Globale ("Informațiile Participantului") până la data de 30 ianuarie 2019 sau orice altă dată specificată de Promotor și comunicată Finalistului. Finalistul va face modificările necesare pe Informațiile Participantului, solicitate în mod rezonabil de Promotor, în conformitate cu intervalele de timp specificate.

35. Promotorul va avea aprobarea finală cu privire la Informațiile Participantului, înaintate de către Finalist pentru a crea Materialele Competiției Globale.

36. Finalistul este de acord să:

i. să furnizați Informațiile Participantului și să participați (fără efectuarea unei plăți pentru ambele activități) la pregătirea Materialelor Competiției Globale care pot fi solicitate de către Promotor;

ii. că ei nu au drept de aprobare asupra Materialelor Competiției Globale și că Promotorul nu are nicio obligație sau răspundere față de niciun Finalist sau Reprezentant căruia nu îi plac materialele elaborate în numele lor sau a afacerilor acestora.

iii. să solicite consimțământul scris prealabil al Promotorului de a utiliza materialele Competiției Globale (iar Promotorul va avea libertatea de a decide dacă să consimtă la această utilizare și să pună la dispoziție materialele relevante) și să includă un merit adecvat pentru ChivasVenture;

37. Promotorul nu va avea obligația de a utiliza în vreun fel Informațiile Participantului pentru oricare dintre Finalist și poate înceta să utilizeze Materialele Competiției Globale din orice motiv sau din niciun motiv, în orice moment, la discreția sa absolută.

38. Finalistul confirmă că:

i. Informațiile Participantului pe care le furnizează reprezintă lucrarea originală a Finalistului și nu încalcă și nu vor încălca drepturile de autor, mărcile comerciale, drepturile de confidențialitate, publicitate sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale oricărei persoane sau entități, oriunde în lume;

ii. va obține, înainte de depunere, toate licențele, autorizațiile și consimțămintele ("Autorizații") necesare pentru a permite utilizarea la Informațiile Participantului. Promotorul își rezervă dreptul de a solicita dovezi ale acestor Autorizații în forma acceptabilă Promotorului, de la orice Finalist în orice moment. Promotorul, la discreția sa absolută, poate înceta să utilizeze orice Materiale ale Competiției Globale dacă Finalistul nu reușește să furnizeze o autorizare, la cerere; și

Iii. persoanele fizice incluse în Informațiile Participantului au consimțit la transmiterea Informațiilor Participantului și la utilizarea și includerea acestor materiale în Materialele Competiției Globale, cu respectarea acestor Termeni Globali.

PUBLICITATE

39. Finalistul i se poate solicita să participe la evenimente de relații publice ("Evenimente PR") pentru a promova Finaliștii, ideile lor de afaceri, Competiția Globală și / sau Promotorul și produsele și serviciile sale.

40. Promotorul va trimite Finalistului o notificare rezonabilă cu privire la participarea sa la orice materiale PR. Finalistul este de acord să coopereze cu Promotorul și / sau orice Agenții în ceea ce privește participarea la orice evenimente de PR. Costurile și cheltuielile rezonabile de călătorie trebuie să fie convenite în prealabil cu Promotorul și apoi vor fi rambursate după prezentarea de chitanțe valabile.

41. Finalistul este de acord să nu publice materiale publicitare sau de alt tip pe cont propriu sau prin intermediul unor terți, referitor la participarea la Competiția Globală, fără a avea acordul prealabil al Promotorului, pe care îl poate reține la discreția sa absolută.

VERIFICĂRI PRELIMINARE ȘI DE FOND

42. Finalistului îi este solicitat să pună la dispoziție informații comerciale în modul solicitat, ca parte a procesului de aplicare la Competiția Locală. Finalistul va fi, de asemenea, obligat să furnizeze informații suplimentare de natură comercială unui analist de afaceri terț desemnat de către Promotorul Global, ca parte a unui proces global de verificare preliminară ("Verificări preliminare") pentru Competiția Globală. În cazul în care lipsesc informațiile solicitate din formularul de cerere sau din materialele de verificare preliminară, Finalistul va furniza aceste informații la cererea analistului sau a Promotorului.

43. Finalistul poate fi, de asemenea, obligat să participe la un apel telefonic cu un reprezentant al Promotorului pentru a răspunde întrebărilor de verificare preliminară.

44. Promotorul își rezervă dreptul de a efectua alte verificări de fond asupra Finalistului și a ideii sale de afaceri, incluzând, fără limitare, înregistrări ale instanțelor financiare, civile și penale, precum și rapoarte ale poliției despre Finalist și despre ceilalți directori ai Participantului (“Verificări de fond”). Prin participarea la Competiția Globală, acordați permisiunea Promotorului să desfășoare aceste verificări de fond, penale și financiare, iar, dacă este necesar, să furnizeze autorizații și informații scrise, după cum se solicită de către Promotor pentru a permite efectuarea verificărilor de fond.

DESCALIFICAREA

45. Promotorul poate să își exercite, la discreția sa absolută, dreptul de a descalifica Finalistul de la Competiția Globală, în orice moment pe durata desfășurării Competiției Globale și fără a limita celelalte drepturi pe care Promotorul le poate avea în conformitate cu legea sau așa cum sunt stabilite în acești Termeni Globali, în situația în care Promotorul află că:

i. Finalistul a participat, facilitat sau obținut acordarea de voturi nevalabile;

ii. Finalistul nu a respectat Termenii Locali sau Termenii Globali.

iii. Finalistul sau orice persoană care are legătură cu Finalistul, inclusiv familia imediată a administratorilor sau a partenerilor de afaceri a acestuia, a comis sau comite orice faptă sau fapte care, în opinia Promotorului, s-ar putea reflecta în mod negativ asupra Promotorului, discreditează sau amenință să discrediteze Promotorul sau grupul Pernod Ricard S.A.;

iv. Finalistul se comportă într-un mod care încalcă Codul; sau

v. Promotorul descoperă că orice informație pe care acesta o furnizează în legătură cu acesta sau cu Participantul este incorectă; sau

vi. În baza rezultatelor obținute în urma verificărilor de fond, Promotorul determină, la discreția sa absolută, că respectivul Finalist nu este un candidat corespunzător pentru a participa la Competiția Globală, incluzând, fără a se limita, faptul ca participarea Finalistului la Competiția Globală s-ar putea reflecta negativ asupra Promotorului și/sau asupra Grupului Pernod Ricard.

46. Dacă Promotorul decide să-și exercite dreptul de a descalifica Finalistul de la Competiția Globală, acesta va trimite o notificare scrisă cu privire la această decizie, împreună cu motivele care au stat la baza luării respectivei decizii. Orice astfel de descalificare va intra în vigoare imediat după primirea de către Finalist, iar Promotorul poate recupera orice Premiu al Consumatorului sau Marele Premiu plătit deja Finalistului.

RAPORTAREA DE IMPACT

47. Finalistul este de acord să furnizeze următoarele informații comerciale Promotorului (la cererea şi până la data specificată de Promotor) după Competiția Globală (și utilizând, dacă este cazul, ratele de conversie monetară sau orice șabloane sau formate specificate de Promotor) pentru o perioadă suplimentară de doi ani:

i. creșterea procentuală a veniturilor și a profitului în timpul Competiție și după aceea;

ii. veniturile anuale ale activității comerciale din ultimii 3 ani;

iii. dezvoltarea activității comerciale de la data Competiției, incluzând numărul de angajați și piețele înscrise;

iv. detalii cu privire la modul în care sumele de bani acordate în timpul Competiției au fost folosite;

v. date care indică impactul oricăror sume de bani acordate afacerii în timpul The ChivasVenture (de exemplu numărul de persoane asupra căruia au avut impact, numărul de clienți sau beneficiari atins sau numărul de produse vândute de concurent); și

vi. informații generale cu privire la planurile de afacere și dezvoltarea proiectată a afacerii;

(“Informații despre Afacere”).

48. Finalistul se va asigura că Informațiile despre Afacere sunt extrem de exacte la momentul în care pune la dispoziție aceste informații Promotorului.

49. Finalistul este de acord ca Promotorul să poată utiliza Informațiile despre Afacere într-un raport de impact privind publicul cu privire la Competiție, în statistici și date referitoare la Competiție și la contribuțiile corporative cu răspundere socială ale Promotorului. Promotorul este de acord să păstreze confidențialitatea Informațiilor despre Afacere doar pentru utilizarea acestora într-un astfel de raport.

RESPECTAREA PREVEDERILOR DIN CODUL PERNOD RICARD CU PRIVIRE LA RESPONSABILUL DE MARKETING („CODUL”)

50. Promotorul este membru al grupului de companii Pernod Ricard și prin urmare, este necesar să se asigure că toate aspectele acestei Competiții Globale, inclusiv Materialele Competiției Globale, respectă Codul. O copie completă a Codului poate fi consultată la aici.

51. Finalistului i se va solicita să se asigure că afacerea sa și modul de conduită pe durata desfășurării Competiției Globale este în totalitate adecvată și în acord cu prevederile Codului și că Finalistul va coopera în totalitate cu Promotorul și îl va asista pe Promotor pentru a asigura conformitatea deplină cu Codul.


PROTECȚIA DATELOR

52. Promotorul va prelucra (inclusiv, în vedere evitării oricărui dubiu, distribuirii cu terțe părți specificate) orice date cu caracter personal colectate urmare a desfășurării Competiției, în conformitate cu acești Termeni Globali, Termenii Locali și politica de confidențialitate a Promotorului (disponibilă pe site-ul său web). Prin înscrierea în Competiție, fiecare Concurent este de acord cu prelucrarea tuturor acestor date personale în acest sens (inclusiv confirmarea faptului că a obținut consimțământul oricăror persoane ale căror date personale le depune la Promotor sau Promotorul Local pentru această prelucrarea, ca parte a oricărei înscrieri sau aspect al Competiției).

CONFIRMAREA CRITERIILOR CHEIE DE ELIGIBILITATE ȘI ADECVABILITATE

53. Finalistul confirmă că:

i. respectiva companie a acestuia este o entitate juridică cu scop lucrativ și a fost înființată în conformitate cu toate normele și reglementările federale, provinciale, de stat și locale aplicabile;

ii. Finalistul are vârsta de 25 ani sau mai mare, fiind împuternicit să reprezinte Concurentul;

ii. activitatea sa de afaceri nu încalcă si nu va încălca drepturile terților;

iii. nici Finalistul nici oricare dintre administratori sau reprezentanții acestuia nu au fost vreodată condamnați pentru fraudă, nu au fost în faliment și nu a fost descalificat în calitate de administrator al companiei;

iv. Finalistul nu va acționa în niciun fel sau nu va distribui vreun material care nu este adevărat sau care ar putea fi considerat în mod rezonabil obscen, blasfemie sau defăimător, deranjant sau disprețuitor sau care poate afecta sau afectează negativ orice campanie publicitară sau de promovare a Promotorului, sau îl poate induce sau îl induce pe Promotor în eroare, inclusiv, dar fără a se limita la orice arest, urmărire penală sau condamnare legată de orice faptă penală sau ilegală, inclusiv, fără limitare, orice băutură, eveniment de conducere periculos sau nesăbuit;

v. Finalistul a respectat și va respecta în totalitate Codul, așa cum este menționat în prevederile de la clauzele 50 și 51;

vi. fără consimțământul scris al Promotorului, Finalistul nu va utiliza, dezvălui sau face publice orice informații financiare sau comerciale ale Promotorului sau ale oricărui membru al grupului Pernod Ricard;

vii. Finalistul a divulgat Promotorului în scris orice incidente din circumstanțele sale personale sau comerciale prezente sau trecute pe care o persoană rezonabilă le-ar aștepta în mod rezonabil a fi materiale pentru Promotor în organizarea Competiției Globale și expunerea Finalistului;

viii. Finalistul a respectat Termenii Locali și a respectat și va continua să respecte Termenii Globali;

ix. orice Informații despre Participant pe care Finalistul le-a furnizat Promotorului, nu violează sau încalcă drepturile vreunei persoane sau entități.

RĂSPUNDERE ȘI DESPĂGUBIRI

54. Finalistul este de acord să apere, să elibereze, să se achite, să despăgubească și să garanteze împotriva oricărei răspunderi, la cerere, Promotorul, societatea-mamă a acestuia, afiliații, filialele și Agențiile și directorii, administratorii, acționarii, angajații, agenții și reprezentanții acestora împotriva oricărei pierderi, creanțe, afirmații, cereri, costuri, datorii, judecăți, decontări, penalități, daune și cheltuieli (inclusiv, fără limitare, taxe legale rezonabile și costuri de decontare) care rezultă, în totalitate sau în parte, din participarea Finalistului la, sau descalificarea de la Competiția Globală sau Competiția Locală, inclusiv fără limitare:

i. orice deplasare/activitate referitoare la sau care are, în orice fel, legătură cu Competiția (inclusiv, fără limitare, transportul la, participarea la sau cazarea pentru orice evenimente care fac parte din, au legătură cu sau sunt auxiliare Competiției);

ii. orice activitate aferentă sau acceptarea, posesia, utilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a oricărui premiu acordat;

iii. orice încălcare presupusă sau reală a Termenilor Locali sau Termenilor Globali;

iv. orice încălcare concretă sau presupusă a oricărei declarații, garanții sau acord din Termenii Globali; și

v. orice utilizare a Materialelor Competiției Globale permise în Termenii Globali.

55. Nimic din acești Termeni Globali nu limitează răspunderea Promotorului sau a Finalistului pentru fraudă sau pentru decesul sau vătămarea corporală cauzată din neglijența sa sau de orice altă răspundere în măsura în care această răspundere nu poate fi exclusă sau limitată ca o chestiune de drept.

56. Promotorul nu este responsabil pentru:

i. Înscrierile, voturile sau alte comunicări care sunt direcționate greșit, pierdute, întârziate, avariate sau corupte pe durata livrării la sau de la Promotorul Local datorită defecțiunilor informatice, virușilor, întârzierilor, erorilor sau din orice alt motiv;

ii. rețea, server, telecomunicații, satelit, furnizor servicii de internet (ISP), site web, sau alte conexiuni pierdute, întrerupte sau indisponibile;

iii. defecțiunile, avariile sau dificultățile de hardware sau software informatice;

iv. orice informații incorecte sau inexacte, fie că sunt generate de eroarea umană, utilizatorii site-ului, denaturare, intrare neautorizată sau de orice echipament sau programare asociată cu sau utilizată în Competiție;

v. pentru vătămarea sau deteriorarea calculatoarelor Finaliștilor sau oricărei alte persoane în legătură cu sau rezultând din participarea la Competiție sau descărcarea materialelor de pe sau utilizarea site-ului web al Competiției; sau

vi. alte erori sau dificultăți de orice fel, fie că sunt umane, mecanice, electronice, informatice, de rețea, tipografice, de tipărire sau de alt fel, care se referă la sau în legătură cu Competiția Globală, inclusiv, fără a se limita la, erori sau dificultăți care pot apărea în legătură cu administrarea procesării cererilor, procesul de jurizare, anunțul câștigătorului Competiției Globale sau în orice Materiale ale Competiției Globale.

EXCLUSIVITATE

57. Finalistul este de acord să nu introducă nici un acord de promovare sau promovare cu privire la un alt brand de alcool, de la data depunerii cererii de înregistrare în Competiție până la:

i. fie Finalistul primește confirmarea că nu a fost selectat să ajungă în finala Competiție Locale; fie

ii. dacă Finalistul este selectat să participe în finala Competiției Locale, până la miezul nopții din data de 1 decembrie 2019.

NOTIFICĂRI

58. Orice notificare care trebuie furnizată în temeiul acestor Termeni Globali va fi în scris și se va considera că a fost primită:

i. dacă a fost livrată personal, la momentul livrării;

ii. dacă este trimisă prin poștă cu confirmare de primire de primă clasă, la ora 9:00 a doua zi lucrătoare după trimitere;

iii. dacă este livrată de un curier comercial, la data și ora confirmării de primire a semnăturii de către curier; și

iv. dacă este trimisă prin e-mail, la momentul trimiterii.

REZOLUȚIE AFLATĂ ÎN DISPUTĂ

59. Cu excepția celor permise prin lege, Finalistul este de acord ca:

i. oricare litigii, reclamații și motivele pentru acționarea în judecată care decurg din sau au legătură cu această Competiție vor fi soluționate exclusiv de instanțele din Anglia și Țara Galilor;

ii. Finalistului nu i se va permite sub nicio formă să obțină premii pentru, iar Finalistul renunță prin prezenta la toate drepturile de a pretinde daune indirecte, punitive, incidentale și secundare și orice alte daune, altele decât pentru cheltuielile rambursabile efective și toate drepturile de a determina multiplicarea daunelor sau altfel creșterea lor.

CONTRACTUL COMPLET

60. Acești Termeni Globali, Termenii Locali și documentul Informații pentru Participanți, împreună cu oricare dintre documentele referitoare la acestea (cum ar fi detaliile cu privire la Perioada de votare a consumatorilor care urmează să fie publicate pe site-ul web al Promotorului) care sunt incluse formează contractul complet dintre Finalist și Promotor, cu privire la Competiția Globală.

LEGEA CARE GUVERNEAZĂ

61. Competiţia Globală și acești Termeni Globali vor fi guvernați de legile Angliei și Țării Galilor cu privire la orice conflict al principiilor juridice sau normă care ar avea drept rezultat aplicarea legii oricărei alte jurisdicții. Toate aspectele și întrebările referitoare la construirea, validitatea, interpretarea și aplicabilitatea acestora Termeni Globali sau la drepturile sau obligațiile Finalistului și a Promotorului cu privire la Competiția Globală, vor fi guvernate de și interpretate în conformitate cu legile din Anglia și Țara Galilor.

S Ă Ț I N E M

L E G Ă T U R A

×

Doriți să vedeți mai mult conținut Chivas? Pentru a primi cele mai recente noutăți și conținut personalizat direct în cutia de e-mailuri primite, trebuie doar să introduceți datele dvs. de contact și preferințele pe care le aveți. Doriți să aflați mai multe despre Chivas Venture? Pentru a primi cele mai recente noutăți și conținut personalizat direct în cutia de e-mailuri primite, trebuie doar să introduceți datele dvs. de contact și preferințele pe care le aveți. Doriți să aflați mai multe despre parteneriatul cu Manchester United? Pentru a primi cele mai recente noutăți și conținut personalizat direct în cutia de e-mailuri primite, trebuie doar să introduceți datele dvs. de contact și preferințele pe care le aveți. Doriți să primiți mai multe recomandări de băuturi? Pentru a primi cele mai recente noutăți și conținut personalizat direct în cutia de e-mailuri primite, trebuie doar să introduceți datele dvs. de contact și preferințele pe care le aveți.

INTERESELE MELE PRINCIPALE:

AVEȚI SUBIECTE FAVORITE?

DACĂ DORIȚI SĂ PRIMIȚI CONȚINUT EXCLUSIV ȘI PERSONALIZAT DESPRE CHIVAS, EXPRIMAȚI-VĂ ACORDUL BIFÂND CASETA DE MAI JOS.

DACĂ DORIȚI SĂ PRIMIȚI CONȚINUT EXCLUSIV ȘI PERSONALIZAT DESPRE CHIVAS ȘI MANCHESTER UNITED, EXPRIMAȚI-VĂ ACORDUL BIFÂND CASETA DE MAI JOS.

* Este posibil ca informațiile dvs. să fie utilizate de Chivas Brothers Limited și transmise altor membri grupul Pernod Ricard de către noi.  Puteți să vă exercitați în orice moment dreptul de acces, rectificare, ștergere, restricționare, portabilitate și opoziție sau să vă retrageți acordul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării pe baza acordului dvs. exprimat înainte de retragere, contactându-ne la adresa contactus@chivas.com. Pentru mai multe informații, citiți politica noastră de confidențialitate. Se aplică Termenii și condițiile Chivas Regal.

* Prin trimiterea acestui formular, vă exprimați acordul cu privire la (i) utilizarea informațiilor dvs. de către Chivas Brothers Limited și transmiterea acestora către alți membri grupul Pernod Ricard de către noi.  Puteți să vă exercitați în orice moment dreptul de acces, rectificare, ștergere, restricționare, portabilitate și opoziție sau să vă retrageți acordul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării pe baza acordului dvs. exprimat înainte de retragere, contactându-ne la adresa contactus@chivas.com. Pentru mai multe informații, citiți politica noastră de confidențialitate. Se aplică Termenii și condițiile Chivas Regal; și (ii) utilizarea datelor dvs. cu caracter personal de către grupul Manchester United („MU”), în conformitate cu Politica de confidențialitate MU (MU utilizează datele dvs. pentru a personaliza și a îmbunătăți experiența dvs. pe platformele digitale, pentru a vă furniza produsele și serviciile pe care le solicitați de la MU și pentru a crea profiluri și a realiza cercetări de piață).