Aanmelden voor de Chivas-nieuwsbrief

De CHIVAS VENTURE 2020 competitie

Lokale voorwaarden

België

OVERZICHT

1. “De Chivas Venture” is een globale competitie georganiseerd door Chivas Brothers International Limited, een bedrijf gevestigd in Schotland met bedrijfsnummer SC646563 (de “Globale Promotor”) om bedrijven te vinden die een positieve impact willen hebben op de maatschappij (de “Competitie”).

2. De Competitie bestaat uit 2 fasen:

a) Fase 1 (de “Lokale Competitie”) zal winnaars vinden in deelnemende landen, inclusief België. Aanmeldingen voor de Lokale Competitie zullen worden geaccepteerd vanaf 10 September 2019 tot 7 november 2019 met een lokale winnaar geselecteerd op 31 december 2019. Fase 1 wordt beheerst door de lokale voorwaarden (de “Lokale Voorwaarden”) en wordt beheerd door de Lokale Promotor (zoals gedefinieerd in artikel 2 (c) hieronder), naar Belgische recht.

b) In Fase 2 (de “Globale Competitie”) zullen de Lokale Winnaars met elkaar strijden en bestaat uit twee fasen:

i. de Stemperiode die de toewijzing van 100,000 US$ van het Fonds inhoudt op basis van de stemresultaten van de consumenten; en

ii. het bijwonen van De Chivas Venture Globale Finale, (datum en locatie door de Lokale Promotor te bevestigen) met de volgende kans om een deel van het fonds te winnen:

Kwartfinales: Juryleden zullen maximaal 10 succesvolle kandidaten selecteren om door te gaan naar de Halve Finales. De geëlimineerde finalisten zullen in deze fase een gelijk deel van $50,000 winnen.

Halve Finales: Juryleden zullen 5 kandidaten selecteren om door te gaan naar de Grote Finale. De geëlimineerde halve-finalisten zullen een gelijk deel van $100,000 winnen.

Grote Finale: $750,000 toe te wijzen aan de 5 overgebleven finalisten, volledig naar het oordeel van de jury met betrekking tot de begunstigden en de toegekende verhoudingen.

Er kunnen enkele mogelijkheden voor begeleiding zijn die door de Globale Promotor beschikbaar worden gesteld en die door de Lokale Promotor moeten worden bevestigd, en die aan de winnaars van de Lokale Competitie moeten worden bevestigd.

Data, formaten/media van deelnemers en/of locaties voor de Globale Competitie zullen worden gefinaliseerd en gecommuniceerd aan kandidaten op de beperkte lijst voor de Lokale Competitie tegen het einde van December 2019. Fase 2 wordt beheerst door de Globale Voorwaarden (de “Globale Voorwaarden”). Alle kandidaten voor de Lokale Competitie gaan akkoord met de Globale Voorwaarden wanneer ze deelnemen aan de Competitie. De Globale Voorwaarden vallen onder het recht van Engeland en Wales en de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtsbanken.

c) In België wordt de Lokale Competitie georganiseerd door Pernod Ricard NV, BE 0414380832, Charleroise Steenweg 112, 1060 Brussel (de “Lokale Promotor”). De Lokale Promotor is wettelijk verantwoordelijk voor alle aspecten van de Lokale Competitie.

5. Door deel te nemen aan de Belgische en Luxemburgse Lokale Wedstrijd geeft u aan dat u het eens bent met deze Lokale Voorwaarden. Als u het hier niet mee eens bent dient u af te zien van deelname aan de Wedstrijd.

3. Er is geen aankoop nodig om mee te doen met de Competitie of om deze te winnen.

TOELAATBAARHEIDSVOORWAARDEN

4. De Belgische Lokale Competitie staat open voor elke juridische entiteit met winstoogmerk (een “deelnemer”), dat naar behoren is vastgesteld volgens de wetten van België en dat:

a) door middel van zijn bedrijfsactiviteiten, een positieve impact of voordeel voor de maatschappij of het milieu nastreeft, door bij te dragen aan ten minste één van de doelstellingen van de Verenigde Naties op het gebied van duurzame ontwikkeling die op de volgende link zijn vermeld: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs ; en

b) tussen 1 september 2018 en 1 september 2019 niet meer dan US$1.5 miljoen (of het equivalent in lokale valuta) aan inkomsten genereerde (exclusief beursen, prijzen en investeringen als schuld of eigen vermogen).

5. Inschrijvingen moeten worden ingestuurd door een oprichter of een werknemer van de deelnemer, die 21 jaar of ouder is op 31 Oktober 2019 (de “Vertegenwoordiger”). De Vertegenwoordiger is, in het doel van de Competitie:

a) de enige vertegenwoordiger van de Deelnemer (inclusief met betrekking tot alle inzendingen, presentaties, interviews enz.) voor de volledige duur van de Competitie tenzij anders overeengekomen naar eigen goeddunken van de Globale Promotor en de Lokale Promotor;

b) geacht een wettelijk gemachtigde vertegenwoordiger van de Deelnemer te zijn; en

c) de vertegenwoordiger moet volledig bekwaam zijn in het Engels, aangezien het aanvraagformulier volledig in het Engels moet worden ingevuld en de Chivas Venture Globale Finale volledig in het Engels zal worden gevoerd. In dit stadium worden geen vertalers of vertalingen aangeboden of toegestaan.

6. In deze Lokale Voorwaarden omvat de term “deelnemer” zowel het deelnemende bedrijf als de Vertegenwoordiger tenzij de context anders vereist. Om twijfel te voorkomen, zullen de Globale Promotor en de Lokale Promotor alleen in uitzonderlijke omstandigheden een verzoek tot wijziging van de Vertegenwoordiger in overweging nemen en zullen zij niet verplicht zijn om dat te doen. De Globale Promotor en Lokale promotor behouden zich het recht voor om ieder deelnemer waarvan de Vertegenwoordiger niet beschikbaar is om de deelnemer in enige fase van de Competitie te vertegenwoordigen, te diskwalificeren.

7. Om twijfel te voorkomen, mogen deelnemers zich in een van de volgende opstartfasen bevinden:

Zaai Fase: het product bevindt zich nog in het stadium van het prototype en het bedrijf genereert nog geen inkomsten van klanten/gebruikers;

Opstart Fase: de deelnemer heeft een werkend prototype of een product dat minimaal werkt en klaar is voor de marktintroductie of al enkele betalende klanten heeft, idealiter met aantoonbare gebruikersactie;

Groei Fase: de deelnemer richt zich op het schalen van een reeds gevalideerde propositie (m.a.w. toont significante gebruikersactie en verkopen).

8. Wees er bewust van dat omdat de Lokale Promotor en de Globale Promotor alcoholbedrijven zijn, de Competitie niet open staat voor aanmeldingen van bedrijven die uitsluitend of hoofdzakelijk betrekking hebben op de marketing of verkoop van producten of diensten aan jongeren onder de 18 jaar.

Let ook op de details van artikel 31 van de Globale Voorwaarden met betrekking tot de terugbetaling van het geld in specifieke omstandigheden.

9. De Competitie staat niet open voor de volgenden:

a) de naaste familieleden (inclusief ouders, kinderen, echtgenoten of broers en zussen en hun echtgenoten, ongeacht hun woonplaats); of

b) personen uit hetzelfde huishouden, al dan niet verwant, van de werknemers of arbeiders van de Lokale Promotor of de Globale Promotor, noch van de Globale Promotor of de Lokale Promotor’s moederbedrijf, filialen, dochterondernemingen en reclame- of promotie agentschappen, hetzij namens henzelf, hetzij namens een juridische entiteit waarin zij een eigendomsbelang hebben.

10. Als op enig moment in de Competite de Lokale Promotor of de Globale Promotor geïnformeerd worden of ontdekken dat een deelnemer of Vertegenwoordiger niet voldoet aan de criteria zoals uiteengezet in de artikelen 3 tot en met 8 hierboven, kan de Lokale Promotor of de Globale Promotor de deelnemer met onmiddelijke ingang diskwalificeren.

11. Door deel te nemen aan de Lokale Competitie gaat de Vertengenwoordiger akkoord dat, in het geval dat hij de Lokale Competitie wint, hij gebonden zal zijn aan de Globale Voorwaarden, die gelden voor de volgende fase van de competitie. De Vertegenwoordiger kan verzocht worden om een getekend exemplaar van de Globale Voorwaarden te verstrekken.

12. Deelnemers mogen niet meedoen, tenzij ze kunnen deelnemen aan en reizen naar (indien van toepassing) de Globale Competitie evenementen en bereid en in staat zijn om te voldoen aan de Globale Voorwaarden als ze de Lokale Belgische Winnaar zijn. Om twijfel te vermijden moet de Vertegenwoordiger in aanmerking komen om te reizen naar elk land waar een competitieevenement gepland is en de deelnemers zullen de volledige verantwoordelijkheid nemen voor en alle kosten dragen met betrekking tot het regelen van alle reisdocumenten (inclusief paspoorten en visa) die vereist zijn om dergelijke reizen door de Vertegenwoordiger toe te staan.

BELANGRIJKE DATUMS VOOR DE LOKALE COMPETITIE

13. De belangrijkste datums voor de Competitie zijn als volgt:

Belgische aanmeldingsproces opent 09.00 GMT 10 September 2019

Aanmeldingsproces voor België sluit 19.00 GMT 07 November 2019

Belgische Finalisten bevestigd Circa 31 November 2019

Finalisten aanwezig bij de Belgische Finale Circa 16 December 2019

Belgische Lokale Winnaar is bekend gemaakt Circa 16 December 2019

HET INSCHRIJVINGSPROCES

14. Vertegenwoordigers moeten het inschrijvingsformulier invullen op www.chivasventure.com of www.chivas.com/be-NL/the-venture en de op deze webpagina gevraagde informatie en materialen voorzien. Als onderdeel van het inschrijvingsproces zal de Vertegenwoordiger gevraagd worden om een lijst van vragen te beantwoorden op het inschrijvingsformulier. De Lokale Promotor mag de Vertegenwoordiger vragen om toelichting bij bepaalde elementen van het inschrijvingsformulier.

HET SELECTIE- EN BEOORDELINGSPROCES

15. Alle geldige inschrijvingen die van deelnemers worden ontvangen, worden beoordeeld op basis van de gegevens op het inschrijvingsformulier en alle andere gevraagde informatie en vervolgens op de beperkte lijst geplaatst en vervolgens beoordeeld door een jury, die eventueel bestaat uit professionele adviseurs die door deze juryleden noodzakelijk geacht worden (samen de “Jury”) en die ten minste één Rechter omvat die geen personeelslid van de Lokale Promotor of de Globale Promotor is.

16. De volgende criteria worden gebruikt voor het beoordelen van inschrijvingen:

Markt kansen en behoefte:

Toont aan dat de onderneming een duidelijk en groot sociaal en/of milieu gerelateerd probleem aanpakt, een groot marktpotentieel heeft, duidelijke consumenten doelgroep en begunstigden, en bewust is van alternatieve oplossingen en concurrenten.

Bedrijfsmodel en team:

Presenteert een overtuigende oplossing en waardepropositie, met een gezond bedrijfsmodel dat duurzame inkomsten kan genereren, terwijl het tegelijkertijd een sociale/milieu impact realiseert. Toont aan dat het bedrijf over het juiste team beschikt om te slagen (vaardigheden, ervaring, betrokkenheid).

Meetbare sociale impact:

Toont aan dat bedrijfsactiviteiten leiden tot de gewenste sociale/milieu impact (“Theory of Change”), met duidelijke meetinstrumenten, KPIs en doelen. Toont aan dat het bedrijf een significante verandering aan het probleem teweeg zal brengen (transformationele vs incrementele verandering).

uitbreidbaarheidspotentieel:

Laat een sterke visie zien en toont aan dat het bedrijf een sterk potentieel heeft om zijn omzet en sociale/milieu impact signficant uit te breiden.

Financiën:
Toont gezonde financiële projecties, en een goed onderbouwd financieringsverzoek van Chivas Venture (tot aan $750,000), dat waarschijnlijk als katalysator zal werken voor een substantiële groei in termen van impact/inkomsten/klanten.

Kwaliteit van de pitch en passie van de Vertegenwoordiger: (alleen in de laatste fases)
Hoogwaardige presentatie met passie geleverd door de Vertegenwoordiger.

17. De volgende fases zijn van toepassing en vormen het “Selectieproces” om 3 tot 5 deelnemers te selecteren voor elk land dat deelneemt aan de Lokale Competitie:

Fase 1: aanvraag- en screeningsproces:

De inschrijvingen worden onderworpen aan een eerste screening door het Global Brand Team en hun onafhankelijke deskundige consultant op basis van de criteria die zijn uiteengezet in artikel 16, en 3 tot 5 deelnemers worden geselecteerd op een beperkte lijst om als finalisten door te gaan op basis van de criteria van de Global Competition.

Fase 2: Interview van de topkandidaten:

De top 3-5 deelnemers kunnen door de geselecteerde vertegenwoordigders van het Global Brand Team en hun onafhankelijke deskundige consultant worden geïnterviewd via telefoon, video of persoonlijk, afhankelijk van hun locatie, om te bevestigen dat zij voldoen aan alle vereiste criteria van artikel 16.

Fase 3: Selectie van de Lokale Finalisten:

Op basis van het interview en alle vooraf ontvangen informatie worden 3 tot 5 van de beste deelnemers geselecteerd als finalisten voor de Lokale Competitie (“Lokale Finalisten”). Deze Lokale Finalisten worden per post, telefoon en/of e-mail gecontacteerd.

Fase 4: Bevestiging van de “Lokale Winnaar”:

De Lokale Finalisten kunnen worden geïnterviewd door de Jury en door geselecteerde vertegenwoordigers van de Lokale Promotor, hetzij via video, telefoon of persoonlijk op een lokaal pitch evenement, afhankelijk van de locatie. Op basis van het interview of de prestatie van de pitch, samen met alle vooraf ontvangen informatie, zal één winnaar door de Jury worden geselecteerd als winnaar van de Lokale competitie (de “Lokale Winnaar”). De Lokale Winnaar wordt per post, telefoon en/of e-mail gecontacteerd.

18. Indien een Lokale Finalist niet binnen de door de Lokale Promotor aangegeven termijn reageert op een kennisgeving van de Lokale Promotor, of indien een Lokale Finalist niet binnen de vereiste termijn kan worden geverifieerd, of indien een Lokale Finalist anderszins niet in staat is zijn status van Finalist te accepteren, of indien zijn Vertegenwoordiger niet aanwezig kan zijn of deel kan nemen aan een verplicht Competitie evenement of anderszins niet in aanmerking komt, vervalt hun selectie als Lokale Finalist en kan een alternatieve Lokale Finalist worden geselecteerd uit de reservelijst van de Lokale Finalisten die tegelijkertijd worden beoordeeld, naar goeddunken van de Lokale promotor.

19. Elke aanvraag die op enig moment tijdens het selectieproces niet volledig voldoet aan deze Lokale Voorwaarden of die anderszins verboden of ongepaste inhoud bevat zoals bepaald door de Lokale Promotor, naar zijn eigen goeddunken, kan gediskwalificeerd worden. De Lokale Promotor zal als enige en definitief beslissen welke aanvragen in aanmerking komen om deel te nemen aan de Competitie en er zal geen correspondentie worden gevoerd.

20. De naam van de Belgische Winaar zal uiterlijk op op 20 December bekend worden gemaakt.

VERTROUWELIJKHEID

21. De Lokale Promotor vraagt, noch wenst vertrouwelijke- of geheime informatie of materiaal over de deelnemer te ontvangen. Alle informatie of materiaal dat door de Vertegenwoordiger wordt ingediend, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk of geheim. De Lokale Promotor en de Globale Promotor zullen echter geen financiële informatie of andere gevoelige bedrijfsinformatie welke duidelijk als vertrouwelijk is aangemerkt, openbaar delen wanneer deze door de Vertegenwoordigder wordt ingediend zonder de toestemming van de Vertegenwoordiger.

22. De Lokale Promotor behoudt zich het recht voor om verdere achtergrondcontroles uit te voeren op deelnemers, de Vertegenwoordigers en hun bedrijfsideeën. Dit kan, zonder beperking, ook het burgerlijk en strafrechtelijk dossier en de politieverslagen over de deelnemers, Vertegenwoordigers en directeuren van de entiteit omvatten. Door deel te nemen aan de Competitie geven de Vertegenwoordigers de Lokale Promotor toestemming om achtergrond- en financiële en criminele controles uit te voeren en zullen ze, indien nodig, de schriftelijke toestemming geven die nodig is om deze uit te voeren. De Lokale Promotor behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, een deelnemer of Vertegenwoordiger te diskwalificeren die geen toestemming geeft voor dergelijke achtergrondcontroles of indien de Lokale Promotor op basis van de resultaten van de controles naar eigen goeddunken bepaalt dat de deelnemer of vertegenwoordiger niet geschikt is om deel te nemen aan de Competitie, o.a. omdat de deelname van de deelnemer of de Vertegenwoordiger aan de Competitie een negatieve invloed kan hebben op de Lokale Promotor en/of de Promotor of hun gelieerde groepsmaatschappijen.

BEVESTIGING VAN GESCHIKTHEID VAN DEELNEMERS

23. Bij het deelnemen aan de Competitie, bevestigt de Vertegenwoordiger dat:

a) de deelnemer (inclusief haar activiteiten) geen inbreuk maakt en zal maken op de rechten van derden;

b) noch de Vertegenwoordiger, de deelnemer of één van zijn directeuren of functionarissen ooit veroordeeld zijn geweest voor fraude, faillissement of onbekwaam verklaard is geweest om op te treden als bedrijfsdirecteur;

c) de deelnemer en zijn directeurs geen enkele handeling of nalatigheid hebben verricht of zullen verrichten die (naar goeddunken van de Lokale Promotor of Promotor) de Lokale Promotor of Promotor in diskridiet kan of zal brengen; en

d) de deelnemer en haar bedrijf hebben en zullen zich te allen tijde houden aan de Pernod Ricard Code voor Commerciële Communicatie.

DATA BESCHERMING

24. Door deel te nemen aan de Competitie stemt de Vertegenwoordiger in met de verwerking van de persoonsgegevens die hij tijdens de aanmeldingsprocedure of gedurende de hele Competitie overeenkomstig dit artikel 24 verstrekt. De Lokale Promotor en, indien van toepassing, de Globale Promotor zullen alle persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken (inclusief, om twijfel te vermijden, het delen van informatie met de bij hen aangesloten bedrijven en hun onafhankelijke deskundige consultant, waarvan de details beschikbaar zullen zijn bij het Chivas Global brand team) die worden verzameld als onderdeel van het inzendingsproces voor de Competitie in overeenstemming met het privicaybeleid van de Lokale Promotor en het algemeen privacybeleid van de Promotor op https://www.chivas.com/legal/privacy-policy. Behoudens eventuele marketingvergunningen die worden gegeven, zullen de Lokale Promotor en het internationale team dergelijke persoonsgegevens alleen verwerken met het oog op de uitvoering van de Competitie in overeenstemming met deze Lokale Voorwaarden en de Globale Voorwaarden

25. De Vertegenwoordiger, door deel te nemen aan de Competitie,:

a) stemt in met het verwerken van persoonsgegevens die tijdens de solicitatieprocedure of gedurende de Competitie overeenkomstig artikel 24 verstrekt worden; en

b) heeft toestemming verkregen van alle personen wier persoonsgegevens werden verkregen tijdens de aanmeldingsprocedure of tijdens de Competitie.

MARKETING EN PROMOTIE

26. Door deel te nemen aan de Competitie stemmen de Vertegenwoordigers ermee in om artikel 25 na te leven indien zij een Lokale Finalist worden. De Vertegenwoordigers stemmen ermee in deel te nemen aan alle redelijke promotionele en publicitaire activiteiten die door de Lokale Promotor of de Globale Promotor worden bepaald om de Competitie te promoten voor reclame- handels- en promotiedoeleinden waar ook ter wereld, tijdens of na de Competitie (“de Promotionele Activiteiten”) De Promotionele Activiteiten kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het gebruik van de bedrijfsnaam, het adres, de handelsmerken en logo’s van de deelnemer; en de naam, foto’s, stem en/of andere gelijkenis van de vertegenwoordiger.

27. Er zal geen vergoeding (anders dan reis- of andere kosten die vooraf door de Lokale Promotor of de Global Promotor zijn goedgekeurd) worden betaald aan de Vertegenwoordiger of de deelnemer voor hun deelname aan de Promotionele Activiteiten en de Vertegenwoordiger heeft geen recht op herziening voor enige Promotionele Activiteit.

DE PRIJS

28. De Belgische Lokale Winnaar zal het volgende ontvangen:

een plaats voor de Vertegenwoordiger bij de Chivas Venture Global Finale, die tussen maart en juli 2020 in Europa zal plaatsvinden. De prijs omvat het volgende alleen voor de vertegenwoordiger:

i. retour economy vluchten of snelheidstrein vanuit België;

ii. 5 nachten accommodatie in een hotel gekozen door de Promotor;

iii. vliegveldtransfers op de bestemming van en naar het desbetreffende hotel en eventuele noodzakelijke transfers naar Competitie evenementen tijdens de week van de Chivas Venture Globale Finale; en

iv. ontbijt, lunch en avondeten tijdens de week van de Chivas Venture Globale Finale.

Er kunnen enkele mogelijkheden voor begeleiding zijn die door de Lokale Promotor beschikbaar worden gesteld en die door de Lokale Promotor moeten worden bevestigd, en die aan Lokale Finalisten moeten worden bevestigd.

29. Met betrekking tot de Chivas Venture Globale Finale dient de Lokale Winnaar de kosten te betalen voor het vervoer van en naar de luchthaven van vertrek, de reisverzekering, alle andere reisgerelateerde kosten die hierboven niet zijn gespecificeerd (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de kosten voor overbagage, het verkrijgen van paspoorten en visa) en voor alle andere kosten of uitgaven die hierboven niet zijn gespecificeerd in artikel 28. Houd er rekening mee dat alle kosten die voortvloeien uit roomservice, minibar of andere kosten in het hotel voor rekening van de Lokale Winnaar zijn.

30. Alle reserveringen en reisarrangementen zijn uitsluitend bij leveranciers die door de Lokale Promotor naar eigen goeddunken worden geselecteerd. Alle afspraken worden gemaakt via een door de Lokale Promotor geselecteerde reisagent. Eenmaal overeengekomen reisdata zijn niet veranderlijk en niet overdraagbaar. Vliegtickets kunnen niet worden gerestitueerd, zijn niet overdraagbaar en zijn niet geldig voor upgrades.

31. De prijs mag niet worden vervangen, verwisseld of gecombineerd met een ander aanbod en reizen komen mogelijk niet in aanmerking voor frequent flyer miles. De prijs is niet toewijsbaar, vervangbaar of overdraagbaar door de Lokale Winnaar.

ALGEMENE VOORWAARDEN

32. De Lokale Promotor en de Globale Promotor zijn niet verantwoordelijk voor:

a) inzendingen of andere communicatie die tijdens de levering aan of van de Lokale Promotor verkeerd zijn doorgestuurd, verloren, vertraagd, beschadigd of corrupt zijn als gevolg van een computerstoring, virus, bug, vertraging, foutieve of enige andere reden;

b) verloren, onderbroken of onbeschikbaar netwerk, server, telecommunicatie, Internet Service Provider (ISP), website, of andere verbindingen;

c) computer hardware of software storingen, falen of moeilijkheden;

d) enige incorrecte of niet precieze informatie, ongeacht veroorzaakt door menselijke fout, site gebruikers, knoeien, hacken, of door ander materiaal of programmering gerelateerd aan of gebruikt in de Competitie.

e) letsel of schade aan de computer van Vertegenwoordigers of een andere persoon met betrekking tot of als gevolg van deelname aan de Competitie of het downloaden van materiaal van of gebruik van de website van de Lokale Promotor of de Global Promotor; of

f) andere fouten of moeilijkheden van welke aard dan ook, hetzij menselijk, mechanisch, , elektronisch, computer, netwerk, typografisch, drukwerk of anderszins, met betrekking tot of in verband met de Lokale Competitie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fouten of moeilijkheden die zich kunnen voordoen in verband met het beheer van de verwerking van de aanvragen, het beoordelingsproces, de aankondiging van de halve finalisten van de Lokale Competitie, de winnaars of in enig ander gerelateerd materiaal.

33. De Lokale Promotor en de Globale Promotor behouden zich de rechten voor om naar eigen goeddunken:

a) het selectieproces op elk moment en om welke reden dan ook op te schorten, te wijzigen of te beëindigen;

b) deze Lokale Voorwaarden aan te passen op ieder mogelijke tijd;

c) om de Lokale Competitie geheel of gedeeltelijk in te trekken indien deze niet kan worden uitgevoerd zoals voorzien, of niet kan worden uitgevoerd zoals voorzien in deze Lokale Voorwaarden zonder onevenredige kosten.

34. Door deel te nemen aan de Competitie stemmen Vertegenwoordigers ermee in dat, voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, de Lokale Promotor, de Global Promotor en hun onafhankelijke deskundige adviseur en hun moedermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en reclame- en promotiebureaus en al hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers en agenten (collectief, "De Vrijgestelde Partijen") geen enkele aansprakelijkheid zullen hebben voor, en zullen door deelnemers worden gevrijwaard van enige aansprakelijkheid voor enig letsel, verlies of schade van welke aard dan ook, met inbegrip van overlijden, aan personen of eigendommen die geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, het gevolg zijn van de aanvaarding van de prijs of deelname aan enig aspect van de Lokale Competitie of de Global Competitie.

35. De deelnemer vrijwaart de Lokale Promotor en de Global Promotor van alle vorderingen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven die op enigerlei wijze voortvloeien uit een schending van de verplichtingen, garanties of verklaringen van de deelnemer op grond van deze Lokale Voorwaarden of op enigerlei wijze als onderdeel van de Competitie.

GELDENDE WETGEVING

36. De Lokale Competitie valt onder de wetten van België en de juristdictie van de rechtbanken van België.