Oops, it looks like this browser is no longer supported or has retired. For the best Chivas.com experience we recommend upgrading to Microsoft Edge.

Try the Edge Browser
Aanmelden voor de Chivas-nieuwsbrief

Pernod Ricard Online Privacy Policy

Pernod Ricard respecteert uw recht op privacy wanneer u onze Digitale Media gebruikt (onze websites, onze mobiele applicaties, onze pagina's op sociale netwerken, online formulieren om u te registreren voor onze evenementen, "Digital Media") en met ons communiceert. Daarom hebben we deze Privacy Policy (“Privacy Policy”) ontwikkeld om u te laten weten hoe Pernod Ricard Belgium NV ("Pernod Ricard", "wij" of "onze") persoonsgegevens die u ons verstrekt middels de Digitale Media van Pernod Ricard verzamelt, opslaat, gebruikt en verwerkt.

De contactgegevens van Pernod Ricard zijn:

Pernod Ricard Belgium NV, Chaussée de Charleroi 112, 1060 BruxellesTelefoon: +32 2 663 62 62 Fax: +32 2 663 62 63 E-mail: prb@pernod-ricard.com BTW-nummer: BE 0414.380.832

Een vraag in verband met de privacy beleid kan geadresseerd worden aan:

prb@pernod-ricard.com

De verantwoordelijke externe data bescherming is:

Joerg Stuemke

F: +49 221 806 499

E-Mail: datenschutz@pernod-ricard-deutschland.com

TÜV Rheinland i-sec GmbH

Am Grauen Stein

51105 Köln

http://www.tuv.com/informationssicherheit

Lees voordat u onze Digitale Media gebruikt aandachtig deze Privacy Policy door (inclusief het cookiebeleid van Pernod Ricard, zie artikel 2). Als u niet akkoord gaat met deze Privacy Policy of met het cookiebeleid van Pernod Ricard, maak dan geen gebruik van onze Digitale Media. We behouden ons het recht voor om deze Privacy Policy of het cookiebeleid van Pernod Ricard op elk moment te wijzigen. Als u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte houden van wijzigingen in deze Privacy Policy of van wijzigingen in het cookiebeleid van Pernod Ricard. Mocht u zich niet hebben ingeschreven, dan verzoeken wij u om deze Privacy Policy en het cookiebeleid van Pernod Ricard regelmatig te lezen om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en hoe uw gegevens gebruikt kunnen worden.

Pernod Ricard (en/of de relevante gelieerde ondernemingen (zie de bijgevoegde lijst, de "Pernod Ricard Group"), met name wanneer u uw persoonsgegevens deelt volgens de voorwaarden die in deze Privacy Policy worden beschreven), is (/zijn) de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die u aan Pernod Ricard verstrekt.

1.Welke persoonsgegevens verzamelen we over u, en hoe?

"Persoonsgegevens" zoals bedoeld in deze Privacy Policy betekent alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren of om online of offline contact met u op te nemen. Voorbeelden van gegevens die we kunnen verzamelen zijn: voornaam, achternaam, geslacht, titel, geboortedatum, e-mailadres, land van verblijf, landcode, adres, postcode, stad, mobiel telefoonnummer, persoonlijk telefoonnummer, professioneel telefoonnummer, contacttype (B2C, B2B, B2E, aandeelhouders), datum van verzameling van de gegevens, bijgewerkte datum van verzameling van de gegevens, functie, Twitter identiteit, Facebook identiteit, Instagram identiteit, functie (abonnee, aanvrager, partner), afdeling (voor B2B-contacten), industrie (voor B2B) contacten), SIRET (voor B2B-contacten), bedrijfsnaam (voor B2B-contacten), café naam (voor B2B-contacten), voorkeuren, persoonlijke interesses, voorkeurscommunicatiekanaal, gewenste communicatietype, de Net Promotor Score, of de contactpersoon deel uitmaakt van een luxe programma, of de contactpersoon deel uitmaakt van een reiswinkel programma, opt-in status, het merk waarvoor de contactpersoon zich heeft aangemeld, de beschrijving van de activiteit waaraan de persoon heeft deelgenomen en de bron van de verzamelde gegevens.

Persoonsgegevens worden als u gebruik wilt maken van een of meer van de vele producten, voorzieningen of diensten aangeboden door onze Digitale Media in overeenstemming met deze Privacy Policy verzameld. Deze producten, voorzieningen en diensten behelzen momenteel:

2.Hoe en waarom gebruiken we tracking technieken?

Pernod Ricard maakt gebruik van trackingtechnologieën (zoals cookies, IP-adres of logbestanden) om bepaalde informatie te verzamelen zoals het browsertype, het besturingssysteem, de verwijzende pagina, het gevolgde pad door de site of het domein van de internetprovider met als doel het gebruik en de functionaliteit van onze websites te verbeteren, om beter te begrijpen hoe bezoekers onze Digitale Media gebruiken en de tools en services die erop worden aangeboden. Trackingtechnologieën helpen ons om onze Digitale Media aan te passen aan uw persoonlijke behoeften.

3.Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Alle verzamelde gegevens worden gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens aan ons heeft verstrekt of zoals aangegeven op het moment van verzamelen of zoals bedoeld in deze privacy policy.

Het betreft de volgende doelen:

4.Wat gebeurt er als u uw persoonsgegevens niet wilt verstrekken?

Indien u ervoor kiest om geen persoonsgegevens op te geven wanneer dat wordt verzocht, dan is het mogelijk dat u niet kan deelnemen in bepaalde activiteiten of gebruik kan maken van gepersonaliseerde functies en het kan gebeuren dat onze Digitale Media de service en speciale aanbiedingen die we u zouden kunnen bieden beperkt. Als u bijvoorbeeld weigert om uw emailadres te delen, dan zal het niet mogelijk zijn om nieuwsbrieven te ontvangen of om anderszins te registreren op onze sociale media. Echter, om door onze Digitale Media te bekijken en meer te weten te komen over Pernod Ricard en onze producten, hoeft u ons niet actief uw persoonsgegevens te geven.

5.Met wie delen wij uw persoonsgegevens en waarom?

Pernod Ricard zal uw persoonsgegevens niet met een derde partij delen, tenzij wij u specifiek hebben geïnformeerd, of tenzij aangegeven in deze Privacy Policy of in het cookiebeleid of indien u ons specifieke toestemming heeft verleend om dit te doen.

Pernod Ricard kan uw persoonsgegevens met de Pernod Ricard Group delen voor de in Artikel 3 genoemde doeleinden, met name in de volgende omstandigheden: de informatie die wij verzamelen zoals beschreven in deze Privacy Policy kan afkomstig zijn van de entiteit waaraan u deze verstrekt, maar kan ook beschikbaar zijn gesteld, afhankelijk van uw toestemming, via een dergelijke entiteit aan andere entiteiten van de Pernod Ricard Group om u te voorzien van nieuws en promotionele informatie over hun producten of programma's waarin u uw interesse heeft getoond. Als u bezwaar wilt maken tegen dergelijk delen en het gebruik van uw informatie, gelieve uw verzoek in te kleden zoals aangegeven in artikel 9 van deze Privacy Policy, met uw naam, klantreferentie en uw bezwaar dat wij uw informatie delen met alle of een deel van de entiteiten van de Pernod Ricard Group (met vermelding van de lijst van betrokken entiteiten), mogelijk vergezeld van het bezwaar om marketinginformatie van hen te ontvangen.

Pernod Ricard kan uw persoonsgegevens ook delen met derde partijen, maar alleen in de volgende omstandigheden:

6.Worden uw persoonsgegevens naar ontvangers in andere landen gestuurd? En waarom?

Pernod Ricard is een wereldwijd bedrijf en uw persoonsgegevens kunnen over internationale grenzen worden overgedragen. De gegevens kunnen worden overgebracht naar landen met verschillende niveaus van gegevensbeschermingswetgeving ten opzichte van het land van waaruit u uw persoonsgegevens heeft verstrekt. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden overgedragen tussen verschillende bedrijven behorende tot de Pernod Ricard Group in verschillende landen. Pernod Ricard neemt passende technische en organisatorische maatregelen voor het handhaven van de beveiliging van de persoonsgegevens, zowel tijdens de doorvoer als op de ontvangstlocatie, door clausules in contracten op te nemen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten. U kunt de lijst van landen waar Pernod Ricard een partner heeft en die waarschijnlijk uw persoonsgegevens zullen ontvangen raadplegen door hier te klikken https://webform-console.pernod-ricard.io/pernod-ricard-hq/pr-legal/microsite/list-affiliates/v1.

Onze belangrijkste serviceproviders, die nodig zijn voor de werking van onze Digitale Media, zijn gevestigd in de Verenigde Staten. De overdracht aan deze dienstverleners is gebaseerd op contractuele clausules afhankelijk van de toepasselijke wetgeving. Ze zijn ook gebonden aan een contract dat een hoog niveau van de bescherming van privacy garandeert en vereist (naast andere bepalingen) dat ze alleen handelen volgens instructies van Pernod Ricard en implementeert alle technische maatregelen die nodig zijn om continu uw persoonlijke gegevens te beveiligen.

Afhankelijk van de vraag of de partner van Pernod Ricard de dubbele opt-in toepast, zijn de volgende processen aan de orde:

7.Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

We kunnen de persoonlijke informatie die u ons via onze Digitale Media verstuurt opslaan in onze databases. We bewaren uw persoonsgegevens zolang uw account actief is gelet op het feit dat wij een contract met u hebben of indien nodig om u de gevraagde services te bieden, of om vragen te beantwoorden of problemen op te lossen of om verbeterde en nieuwe services te bieden. Het is ook mogelijk dat we uw persoonsgegevens gedurende een redelijke periode moeten bewaren om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen, geschillen op te lossen, onze overeenkomsten te handhaven en soortgelijke doeleinden voor archiefbeheer.

Wij kunnen uw persoonsgegevens dus gedurende een redelijke periode bewaren nadat u stopt met het gebruik van de services van Pernod Ricard of onze Digitale Media. Andere ontvangers van uw persoonsgegevens die in artikel 5 worden beschreven, kunnen uw gegevens gedurende een langere periode bewaren indien dit nodig is om het doel te bereiken waarvoor u ons akkoord heeft gegeven om uw persoonlijke gegevens met hen te delen, of voor hun eigen naleving, geschillenbeslechting, handhaving of gegevensbeheerdoeleinden zoals voorgeschreven door toepasselijke wetgeving.

Als u ons verzoekt om niet langer uw persoonsgegevens te gebruiken om u de diensten te verlenen, neem dan contact met ons op zoals aangegeven in Artikel 9. We herinneren u eraan dat u ook het recht heeft om uw persoonsgegevens te allen tijde te verwijderen of te corrigeren als bedoeld in Artikel 9.

8.Hoe houden we uw persoonsgegevens veilig in bezit?

Pernod Ricard neemt alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen. Deze inspanningen omvatten, maar zijn niet noodzakelijkerwijs beperkt tot: (i) het opslaan van uw persoonsgegevens in beveiligde besturingsomgevingen die niet beschikbaar zijn voor het publiek, die alleen toegankelijk zijn voor geautoriseerde werknemers van Pernod Ricard en onze agenten en contractanten; en (ii) het verifiëren van de identiteit van geregistreerde gebruikers voordat ze toegang hebben tot de persoonsgegevens die we over hen bewaren.

9.Hoe kunt u uw rechten uitoefenen met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens?

Als uw persoonsgegevens zijn verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door contact op te nemen de privacy afdeling van Pernod Ricard (contactgegevens hierboven).

U kunt toegang krijgen tot uw persoonsgegevens zoals verwerkt door contact op te nemen met de privacy afdeling van Pernod Ricard. Als u dergelijke toegang verzoekt, zullen wij u alle informatie verschaffen die wettelijk vereist is voor de doeleinden van de verwerking, de categorieën van verwerkte gegevens, de categorieën van ontvangers, de bewaringstermijnen en uw recht om de gegevens te wijzigen, te verwijderen of te beperken (indien van toepassing, etc.)

U kunt ook contact opnemen met de privacy afdeling van Pernod Ricard om de volgende keuzes te maken:

10.Hoe gaan wij om met persoonsgegevens van kinderen?

Onze website is niet bedoeld voor kinderen die de meerderjarige leeftijd nog niet bereikt hebben ("minderjarigen"), we verzamelen aldus niet bewust persoonsgegevens van minderjarigen. U moet ten minste achttien jaar oud zijn om een account aan te maken en om te kunnen deelnemen aan activiteiten en het doen van transacties op onze Digitale Media. Door een account aan te maken of deel te nemen aan activiteiten of het doen van transacties op onze Digitale Media, bevestigt u dat u ten minste achttien jaar oud bent en volledig in staat bent om onze Algemene Voorwaarden https://www.chivas.com/nl-BE/legal/terms-and-conditions en deze Privacy Policy te accepteren en na te leve en daardoor er wettelijk aan gebonden te zijn. Als we worden geïnformeerd of erachter komen dat een Minderjarige persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt via onze Digitale Media, zullen we dergelijke persoonsgegevens verwijderen.

11. Linken wij naar websites van derde partijen?

Onze Digitale Media kunnen koppelingen bevatten die u naar andere websites of diensten leiden die worden beheerd en bestuurd door derden. Waaronder links van adverteerders, sponsors en partners die ons (onze) logo('s) kunnen gebruiken als onderdeel van een co-brandingsovereenkomst. We hebben geen controle over deze derde partijen. Evenmin over uw gebruik van hun websites en functies, welke onderhevig zijn aan hun privacy policy dat op die sites wordt geplaatst. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de privacy praktijken of zakelijke praktijken van websites van derden. Daarom zou u voorzichtig moeten zijn en de privacy policy die van toepassing is op de externe websites die u bezoekt bekijken voordat u uw persoonsgegevens verstrekt.

12.Hoe kunt u contact met ons of met de relevante toezichthouder opnemen?

Als u vragen, klachten of opmerkingen heeft over deze Privacy Policy of over hoe wij gegevens verzamelen, neemt u dan contact met ons op door te schrijven naar Pernod Ricard SA of door een e-mail te sturen naar: prb@pernod-ricard.com.

Indien u zich zorgen maakt over de voorwaarden voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Pernod Ricard, dan wijzen wij u erop dat u tevens een klacht kunt indienen bij de toezichthoudende autoriteit van het land waar u zich bevindt.

[voor het laatst bijgewerkt op 16 november 2017]