brothers_story

Chivas ဇာတ္အိမ္

ဇာတ္ကြက္

Brothers Icon

 

ညီအစ္ကုိမ်ား

 

အေျမာင္အျမင္ ၾကီးမားသူလား။ အႏုပညာရသ ကၽြမ္းက်င္သူလား။ လက္မႈပညာသည္လား။ စီးပြာေရး လုပ္ငန္းရွင္လား။ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းမႈမွာ ရက္ေရာက္သူလား// Chivas Brothers ရဲ ့ သန္ ့စင္ေဖ်ာ္စပ္မႈမွာ ထူးျခားေကာင္းမြန္တဲ့ ၀ီစကီမ်ား။

cloud cloud cloud
ညီအစ္ကုိမ်ားရဲ ့ ဘ၀ခရီးျဖတ္သန္းလာခဲ့တဲ့ ေန႔ရက္ေတြမွာ ခရီးဆုံးပန္းတုိင္ မရွိခဲ့ပါ။ ယေန႔တုိင္ ျဖတ္သန္း၊ ေလွ်ာက္လွမ္းေနဆဲပါ// ခ်ဳံၾကားမွ ေျခကုပ္ယူရာမွာ ထူးျခားတဲ့ စရိုက္၊ လကၡဏာေတြ၊ ျဖစ္တန္စြမ္းေတြႏွင့္ ျပည့္နက္ေနတဲ့ ေက်းလက္ေတာတန္း ျမင္ကြင္းက်ယ္ ရုပ္ပံုလႊာေလးပါ။

စတင္ရန္ ႏွိပ္လုိက္ပါ//    THE BROTHERS ရဲ ့ဘ၀ျဖတ္သန္းမႈမ်ား                                                                                    

ေ၀းလံေခါင္သီတဲ့ စေကာ့တလန္နိုင္ငံရွိ လယ္ကြင္းျပင္တစ္ေလွ်ာက္မွာ အရြယ္ေရာက္ ၾကီးျပင္းလာတဲ့ James ႏွင့္ John Chivas တုိ႔႔ေနထုိင္ရာ ကမၻာၾကီးက ေျပာင္းလဲလာတဲ့့အတြက္ ေက်းလက္ေတာတန္း ခ်မ္းေျမ႕ဖြယ္ အိမ္ေလးက တစ္ခုခုစတင္လုပ္ေဆာင္ဖို ့လုိအင္ဆႏၵအတြက္ အခ်ိန္ၾကာၾကာ လုံလုံေလာက္ေလာက္ ေထာက္ပ့ံမေပးႏုိင္တာ အထူးတလည္ နားလည္သေဘာေပါက္ခဲ့တယ္// သုံးရက္ေလာက္ ေျခက်င္ခရီးႏွင္ျပီးတ့ဲအခါ၊ ညီအစ္ကုိမ်ားဟာ Aberdeen ကုိ ရွာေတြခဲ့တယ္ ။ သူတုိ႔ရဲ ့ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ ျပည့္စုံစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို ့ျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕ ျဖစ္ပါတယ္ ။
James ဟာ Aberdeen ျမိဳ႕ရွိ ၾကီးမားတဲ့ ကုန္သြယ္ေရးမွာ အလုပ္ခန္႔ထားမႈကုိ ရွာေဖြျခင္း၊ နယ္ေျမသစ္တစ္ခုရဲ ့အေတြ ့အၾကံဳ၊ သင္းပ်ံ ့ရနံ႔ႏွင့္ အထူးေကာင္းမြန္တဲ့ရသမ်ား အားလုံးကုိ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ညိွဳ႕ယူဖမ္းစားျခင္း ခံရတယ္။ James ဟာ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ ဘယ္္အရာမ်ားမဆုိ ရရွိေအာင္ စုေဆာင္းလို ့ေက်ာ္ၾကားမႈတစ္ခုကုိ အလ်င္အျမန္ ရရွိခဲ့တယ္// သူတုိ႔ဟာ ေရာင္းခ်ဖို ့သုိေလွာင္ထားတဲ့ကုန္ပစၥည္းေတြ မရွိခဲ့ရင္ ၊ သူတို ့က လိုက္ရွာၾကလိမ့္မယ္။ ရွာေဖြ မရရင္ေတာ့ သူတုိ႔ဖန္တီးၾကလိမ္႔မယ္// Chivas Brothers ရဲ ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ John စတင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ခဲ့တယ္။
Brothers Warerhouse Poster

Chivas Brothers Ltd

ညီအစ္ကုိမ်ားရဲ ့အေျမာ္အျမင္ဟာ သူတုိ႔ ခက္ခက္ခဲခဲ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည့္ ေအာင္ျမင္မႈေၾကာင့္ လူရည္လည္ ပါးနပ္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အခြင့္အလမ္းကုိ Aberdeen ေနာက္ကြယ္မွာ ၀င္ေငြရွာခဲ့တာ ျဖစ္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ James နွင့္ John နွစ္ေယာက္အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈေတြ အၿမဲမ်ွေ၀ ခံစားတယ္// သူတုိ႔ဟာ အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြေၾကး ရက္ေရာၾကသူေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။ Aberdeen ဘုရားေက်ာင္းမွာ ျပတင္းေပါက္တပ္ဆင္ဖို ေငြေၾကးပံ့ပိုးခဲ့ပါတယ္။ James လည္းပဲ ေတာ္၀င္ဘိုးဘြားရိပ္သာ ေဂါပကရာထူး ဂုဏ္ျပဳျခင္း ခံခဲ့ရတယ္။

 

ဗီဒီယုိၾကည့္ရန္

Distillary Underground Poster

Chivas Brothers Ltd

 

ညီအစ္ကုိမ်ားဟာ ေျမေအာက္ခန္းရွိ ရုိးရာႏွစ္ခ်ိဳ႕ ၀ီစကီမ်ားျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈ စတင္ခဲ့သည္။ သူတုိ႔ကို လာအားေပးေနက် ေဖာက္သည္မ်ားက ပုိမုိႏူးည့ံတဲ့ ၀ီစကီကုိ ၀ယ္လုိအားရွိတာေၾကာင့္ိ ႏွစ္ခ်ိဳ႕ စေကာ့ခ်္၀ီစကီေတြကုိ အတူတကြ ေရာစပ္ဖို အေစျပဳခဲ့တယ္။                                                                                               အေရးမပါပံုေပၚတဲ့ ေျခကုပ္ယူမႈမွ တုိးတက္လာေနတဲ့ စမ္းသပ္မႈေတြကုိ ခုိင္မာျဖစ္ဖို ့ေရာစပ္မႈပညာမွာစစ္မွန္တဲ့ စြန္ ့ဦးတီထြင္သူေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။

ကုန္သြယ္ေနရာကုိ လွမ္းလာခဲ့ပါ

Chivas Brothers ဟာ  ေကာင္းမြန္တဲ့ဇိမ္ခံ ၀ိစကီေတြကုိ   ကမၻာတစ္၀ွမ္းမွ အေျမာက္အမ်ား အမွာစာ လက္ခံရယူမႈေၾကာင့္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလာခဲ့တယ္။ ၁၈၄၃ ခုနွစ္မွာ James Chivas ဟာ ၀ိတုိရိယဘုရင္မရဲ Balmoral ေက်းလက္ေဒသကုိ ေစာက္ေရွာက္၊ အမႈထမ္္းမႈေၾကာင့္  ပထမဦးဆုံး ေတာ္၀င္ အမိန္႔အာဏာကုိ လက္ခံရရွိခဲ့တယ္။ ထုိေတာ္၀င္အတည္ျပဳခ်က္ဟာ Chivas Brothers ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကုိ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို ့ျပီးျပည့္စုံတဲ့ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

မူလ အခြင့္အာဏာကုိ ၾကည့္ရႈပါ

စတင္ရန္ ႏွိပ္လုိက္ပါ//    THE BROTHERS ရဲ ့ဘ၀ျဖတ္သန္းမႈမ်ား                                                                                    

In Store
Aberdeen ရွိ ကုန္စုံစတုိးဆုိင္လုပ္ငန္း
Aberdeen စတုိးတြင္ အေသးစိတ္ တင္ျပခ်က္မ်ား ႏွင့္ အာရုံစူးစုိက္မႈမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနတယ္။
original-warrant
Close
Menu
The Brothers Chivas Takes New York Strathisla ေဖ်ာ္စပ္ျခင္း