Oops, it looks like this browser is no longer supported or has retired. For the best Chivas.com experience we recommend upgrading to Microsoft Edge.

Try the Edge Browser
ລົງທະບຽນຈົດໝາຍຂ່າວ Chivas

ໂຮງກັ່ນຜີ
ມອລຕ໌ທີ່ມີຄ່າ
ຖັງທີ່ຫາຍາກ
ລໍ້າຄ່າທີ່ຮຽບງ່າຍ

Chivas Icon ເປັນການປະສົມປະສານລະຫວ່າງວິສກີ້ທີ່ຫາຍາກ ແລະ ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດ, ບາງສ່ວນມາຈາກ "ໂຮງກັ່ນຜີ" ທີ່ໄດ້ປິດຕົວມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ. ມັນເປັນມໍລະດົກຕົກທອດຂອງ Chivas ເຊິ່ງຖືກຄົ້ນພົບໃນມອລຕ໌ທີ່ມີຄ່າ, ປະສົມປະສານເຂົ້າໃສ່ກັນ ແລະ ໝັກໄວ້ໃຫ້ຄົບກຳນົດໃນຖັງທີ່ບໍ່ສາມາດນຳມາແທນທີ່ເພື່ອສ້າງໄອຄອນທີ່ບໍ່ມີກຳນົດຕາມການເວລາ. ມີການນຳສະເໜີເຕັມຮູບແບບໃນຂວດແກ້ວຄຣິສຕັນທີ່ເຮັດດ້ວຍມື, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກຂວດ Chivas ແບບດັ້ງເດີມ.
ເພາະການປະສົມແບບນັ້ນແມ່ນດີກວ່າ, ທັງໃນຊີວິດ ແລະ ໃນສະກັອດ.

ຕາມ​ໃດ​ທີ່​ຄົນ​ເຮົາ​ຍັງ ຕ້ອງ​ການ​ສິ່ງ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ ໃນ​ຊິ​ວິດ, ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຍັງ​​ຄົງ​ສືບ​ຕໍ່​ເຮັດ​ໃຫ້ສິ​ລະ​ປະ​ການ​ຜະ​ລິດ​ເຫຼົ້າ Chivas ທີ່​ມີ​ຕົ້ນ​ກຳ​ເນີດ​ຈາກ​ສອງ​ອ້າຍ​ນ້ອງໃຫ້ຍັງ​ຄົງ​ຢູ່ຕໍ່ໄປ'.
Colin Scott

ຊື້​ເຫຼົ້າ

ຊອກ​ຫາ​ຮ້ານ ທີ່​ຢູ່​ໄກ້​ພວກ​ທ່ານ

​​ນຳ​ໃຊ້​ສະ​ຖານ​ທີ່​ຕັ້ງ​ໃນ​ປະ​ຈຸ​ບັນ ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ ຊອກ​ຫາ

ໝາຍ​ເຫດ ກ່ຽວ​ກັບ​ ລົດ​ຊາດ

ກິ່ນ

​ນຸ້ມ​ເລິກ, ອຸ​ດົມ​ສົມ​ບູນ, ລົດ​ໝາກ​ໄມ້ ແລະ ລົດ​ຫວານ ທີ່​ມີ​ກິ່ນ​ນ້ຳ​ເ​ຜີ້ງ, ໝາກ​ໝັ້ນ​ສຸກ, ຊ໋ອກ​ໂກ​ແລັດ​ດຳ ແລະ ຄີມ​ໝາກ​ກ້ຽງ.

ໝາຍ​ເຫດ ກ່ຽວ​ກັບ​ ລົດ​ຊາດ

ລົດ​ຊາດ

ເຕັ​ມ​ສ່ວນ ແລະ ລົດ​ໝາກ​ໄມ້ ພ້ອມ​ກັບ​ລົດ​ໝາກ​ກ້ຽງ​ຫວານ, ໝາກ​ຊົມ​ຟູ້ໃນນ້ຳເຊື່ອມ ແລະ ວາ​ນິ​ລາ. ຄວາມ​ຫວານຂອງ​ເ​ຫຼົ້າ​ວິດ​ສະ​ກີ້​ ມີ​ຄວມ​ສົມດຸ່ນ​ກັບ​ກິ່ນ​ໝາກ​ກໍ ທີ່​ມາ​ຈາກ​ຖັງເກັບ​ນ້ຳ​ເຫຼົ້າ.

ໝາຍ​ເຫດ ກ່ຽວ​ກັບ​ ລົດ​ຊາດ

ຂັ້ນ​ສຸດ​ທ້າຍ

ຍາວ​ນານ, ​ຫອມຫ​ວານ ຈົນ​ບໍ່​ເປັນ​ຕາ​ເຊື່ອ.

ໝາຍ​ເຫດ ກ່ຽວ​ກັບ​ ລົດ​ຊາດ

ສີ

ສີ​ເຫຼືອງ​ເຂັ້ມ

ວິດສະກີ້ ຢູ່ໃນແຕ່ລະກວດເຫຼົ້າ Chivas ມີບົດເລື່ອງທີ່ເປັນເອກະລັກ ທີ່ຈະເລົ່າໃຫ້ພວກທ່ານຟັງ. ບາງເລື່ອງ ເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ສາມາດເລົ່າໄດ້ຄືນໃໝ່. ເຫຼົ້າ Chivas Regal The Icon ປະກອບມີ 20 ລັກສະນະສະເພາະຂອງເຫຼົ້າວິດສະກີ້ ທີ່ຫາຍາກທີ່ສຸດຂອງປະເທດສະກ໋ອດແລນ, ຊຶ່ງວ່າ ໂຮງຕົ້ມເຫຼົ່າຈຳນວນໜຶ່ງ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ດຳເນີນງານອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ.
ການ​ປະ​ສົມ​​ເຫຼົ້າ

ການ​ປະ​ສົມ​​ເຫຼົ້າ

ຄົ້ນ​ພົບ​ສິ​ລະ​ປະ, ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ມາ​ຍາ​ກົນ ທີ່​ໃຊ້​​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ປະ​ສົມ​ເຫຼົ້າ Chivas.

Chivas Logo

ດື່ມ​ກັບ​ນ້ຳ ຫຼື ນ້ຳກ້ອນ?

ພາຍ​ຫຼັງ​ການ​ໂຕ້​ຖຽງ​ກັນ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ຫຼາຍ​ທົດ​ສະ​ວັດ ກ່ຽວ​ກັບ ​ການດື່ມກັບນ້ຳ ຫຼື ນ້ຳ​ກ້ອນ, ພວກ​ເຮົາ​ຄົ້ນພົບ​ວ່າ ເຫຼົ້າ​ Chivas ຈະ​ມີ​ລົດ​ຊາດ​ດີ​ທີ່​ສຸດ ຖ້າ​ມີ​ການ​ດື່ມ​ຮ່ວມ​ກັນກັບ​ໝູ່​ເພື່ອນ.

ໃນ​ປະ​ຈຸ​​ບັນ, ເຫຼົ້າ​ Chivas ແມ່ນ​ເຄື່ອງ​ໝາຍ​ສາ​ກົນ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ, ທີ່​ມີ​ຕະ​ຫຼາດ​ຈຳ​ນ່າຍ ກວ່າ 150 ແຫ່ງ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ.
Chivas Regal 12

ນຸ້ມນວນ, ອຸ​ດົມ​ສົມ​ບູນ ແລະ ເຂັ້ມຂຸ້ນ

Chivas Regal 12

ຄົ້ນ​ພົບ ເຫຼົ້າChivas Regal 12
Chivas Regal Extra

EXTRAORDINARY SCOTCH

Chivas Regal Extra

ຄົ້ນ​ພົບ ເຫຼົ້າChivas Regal Extra