សូមស្វាគមន៍ចំពោះអ្នកគាំទ្រ ក្រុមបិសាចក្រហម!​

អ្នកនឹងមានឳកាសបានជួបជាមួយនឹងកីឡាកររបស់ក្រុម​ MAN UTD តាមរយៈវីដេអូផ្ទាល់។

សូមធ្វើការចុះឈ្មោះខាងក្រោម និងបញ្ជូលរូបភាពវិក័យប័ត្រដែលលោកអ្នកបានជាវស្រា CHIVAS ឲ្យបានមុនថ្ងៃទី 31ខែមករា ឆ្នាំ2021

អ្នកនឹងទទួលបានឳកាសឈ្នះការចូលរួមសន្ទនាជាមួយកីឡាករ ១រូបដែលជាសមាជិកក្រុម MAN UTD!
តើអ្នកចង់បានពត៌មានបន្ថែមស្តីអំពី CHIVAS ដែរឬទេ? ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានពត៌មានថ្មីៗពីផលិតផល។

ការចុះឈ្មោះរួចរាល់! បន្ទាប់ពីអ្នកបានធ្វើការចុះឈ្មោះ ក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការទាក់ទងទៅលោកអ្នកប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកឈ្នះរង្វាន់ពី CHIVAS។ យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការទាក់ទងទៅលោកអ្នកមុនថ្ងៃទី ១៦ ខែកុម្ភៈ ។ សូមសំណាងល្អ!​