Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ THE CHIVAS VENTURE 2019

ΤΟΠΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

 1. Το "The Chivas Venture" είναι ένας παγκόσμιος διαγωνισμός, που διοργανώνεται από την Chivas Brothers Limited, μια εταιρεία που έχει συσταθεί στη Σκωτία με αριθμό εταιρείας SC268758 (ο "Παγκόσμιος Διοργανωτής") αναζητώντας επιχειρήσεις που επιθυμούν να έχουν ένα θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία (ο "Διαγωνισμός").
 2. Ο Διαγωνισμός έχει δυο φάσεις:

  1. Η Φάση 1 (ο "Τοπικός Διαγωνισμός") θα αναδείξει τους νικητές στις συμμετέχουσες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Οι αιτήσεις για τον Τοπικό Διαγωνισμό θα γίνονται δεκτές από 10 Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι τα μεσάνυχτα της 7 Νοέμβριος 2018 με ένα τοπικό νικητή να επιλέγεται μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2019. Η Φάση 1 διέπεται από τους Τοπικούς Όρους και Προϋποθέσεις (οι"Τοπικοί Όροι") και διαχειρίζεται από τον τοπικό διοργανωτή βάσει της ελληνικής νομοθεσίας.
  2. Η Φάση 2 (ο "Παγκόσμιος Διαγωνισμός") θα έχει τους νικητές των Τοπικών Διαγωνισμών κάθε χώρας να διαγωνίζονται μεταξύ τους και περιλαμβάνει τρια στάδια:

   1. συμμετοχή σε πρόγραμμα καθοδήγησης (το "Accelerator Programme"), που έχει προγραμματισθεί να διεξαχθεί τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 2019 στο Ηνωμένο Βασίλειο,
   2. την Περίοδο Ψηφοφορίας που περιλαμβάνει την διαμοιρασμό των US$100,000 της συνολικής χρηματοδότησης βάσει της ψηφοφορίας των καταναλωτών, και
   3. συμμετοχή στον Παγκόσμιο Τελικό του The Chivas Venture, που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο 2019 στην Ευρώπη, με τη δυνατότητα να κερδίσουν μερίδιο από τη συνολική χρηματοδότηση ως εξής:

    Προημιτελικοί: Οι Κριτές θα επιλέξουν τους 10 επιτυχείς υποψηφίους για να προχωρήσουν στους Ημιτελικούς. Οι αποκλεισμένοι φιναλίστ σε αυτό το στάδιο θα μοιραστούν ένα συνολικό μερίδιο $50.000.

    Ημιτελικοί: Οι Κριτές θα επιλέξουν 5 υποψηφίους για να προχωρήσουν στον Μεγάλο Τελικό. Οι 5 αποκλεισμένοι φιναλίστ θα κερδίσουν ένα μερίδιο από τα $100.000 (θα λάβουν $ 20.000 ο καθένας).

    Μεγάλος τελικός: $750.000 θα διατεθούν στους 5 τελικούς φιναλίστ, όπως υπαγορεύουν οι Κριτές, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια σχετικά με τους αποδέκτες και τις αναλογίες που απονέμονται

   Ημερομηνίες, τρόποι/μέσα συμμετοχής και/ή τοποθεσίες για τον Παγκόσμιο Διαγωνισμό θα οριστικοποιηθούν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2018. Η Φάση 2 θα διέπεται από τους Παγκόσμιους Όρους και Προϋποθέσεις (οι " Παγκόσμιοι Οροι"). Όλοι οι υποψήφιοι στον Τοπικό Διαγωνισμό απαιτείται να συναινέσουν με τους Παγκόσμιους Ορους κατά την είσοδό τους στο Διαγωνισμό. Οι Παγκόσμιοι Όροι υπόκεινται στους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας και στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Αγγλικών δικαστηρίων.

  3. Στην Ελλάδα ο Τοπικός Διαγωνισμός διοργανώνεται από την PERNOD RICARD HELLAS ABEE (ο "Τοπικός Διοργανωτής"). Ο Τοπικός Διοργανωτής είναι νομικά υπεύθυνος για όλα τα θέματα του Τοπικού Διαγωνισμού.

 3. Καμία αγορά δεν είναι απαραίτητη για να συμμετέχετε ή να κερδίσετε τον Διαγωνισμό.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Ο ελληνικός Τοπικός Διαγωνισμός είναι ανοικτός σε οποιαδήποτε κερδοσκοπική νομική οντότητα (ένας "Διαγωνιζόμενος") που έχει δεόντως συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, και:

  1. επιζητεί μέσα από την επιχειρηματική του δραστηριότητα να έχει μια θετική επίδραση ή όφελος για την κοινωνία ή το περιβάλλον, και
  2. έχει ετήσια έσοδα όχι περισσότερα από US$ 1,5 εκατομμύριο (ή άλλο αντίστοιχο τοπικό νόμισμα) την περίοδο από 1η Σεπτεμβρίου 2017 έως 1η Σεπτεμβρίου 2018 (μη υπολογιζόμενων επιδοτήσεων, βραβείων, και επενδύσεων, όπως ομόλογα και μετοχές).
 2. Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν από ένα ιδρυτή ή υπάλληλο του Διαγωνιζόμενου που θα είναι 25 ετών ή μεγαλύτερης ηλικίας μέχρι την 7 Νοέμβριος 2018 (ο "Εκπρόσωπος". Εκπρόσωπος θα είναι, για σκοπούς του Διαγωνισμού,

  1. ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος του Διαγωνιζόμενου (συμπεριλαμβανομένων και των υποβολών, των παρουσιάσεων, των συνεντεύξεων κ.λπ.) για όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά κατά τη διακριτική ευχέρεια του Παγκόσμιου Διοργανωτή και του Τοπικού Διοργανωτή,
  2. θεωρείται νόμιμος εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του Διαγωνιζόμενου, και
  3. ο Εκπρόσωπος πρέπει να διαθέτει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς το Accelerator Programme και ο Παγκόσμιος Τελικός του Chivas Venture θα διεξαχθούν εξ ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα. Σε αυτή τη φάση δεν θα παρέχονται ούτε θα επιτρέπονται μεταφραστές ή μεταφράσεις.
 3. Στους Τοπικούς Ορους ο όρος "Διαγωνιζόμενος" περιλαμβάνει τόσο την εταιρεία όσο και τον Εκπρόσωπο, εκτός εάν η περίπτωση απαιτεί διαφορετικά. Για την αποφυγή αμφιβολιών, ο Παγκόσμιος Διοργανωτής και ο Τοπικός Διοργανωτής θα εξετάσουν αίτημα αλλαγής του Εκπροσώπου μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις και δεν θα είναι υποχρεωμένοι να συμφωνήσουν να το πράξουν. Ο Παγκόσμιος Διοργανωτής και ο Τοπικός Διοργανωτής διατηρούν το δικαίωμα να αποκλείσουν κάθε Διαγωνιζόμενο του οποίου ο Εκπρόσωπος δεν είναι διαθέσιμος για να εκπροσωπήσει τον Διαγωνιζόμενο σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού.

 4. Για την αποφυγή αμφιβολιών, οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει να βρίσκονται σε ένα από τα ακόλουθα στάδια:

  Στάδιο Ανεύρεσης: το προϊόν βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και η εταιρεία ακόμη δεν έχει έσοδα από πελάτες / χρήστες.

  Στάδιο Επικύρωσης: ο Διαγωνιζόμενος διαθέτει ένα λειτουργικό μοντέλο ή κατά το ελάχιστο όριο ένα βιώσιμο προϊόν και είτε είναι έτοιμος για την είσοδο στην αγορά ή έχει ήδη κάποιους επί πληρωμή πελάτες, ιδανικά με κάποια αποδεδειγμένη παρουσία χρηστών.

  Στάδιο Ανάπτυξης: ο Διαγωνιζόμενος εστιάζει στην κλιμάκωση μιας ήδη επικυρωμένης πρότασης (δηλαδή παρουσιάζει σημαντική δυναμική χρηστών και πωλήσεων).

 5. Παρακαλείστε να λάβετε υπόψη ότι επειδή ο Τοπικός Διοργανωτής και ο Παγκόσμιος Διοργανωτής είναι εταιρείες αλκοολούχων προϊόντων, ο Διαγωνισμός δεν είναι ανοιχτός για υποβολή αιτήσεων από τις επιχειρήσεις που:

  1. αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο αφορούν τη διάθεση στην αγορά ή την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών σε όσους είναι κάτω των 18 ετών, ή
  2. αφορούν αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στην παροχή ή την προώθηση των αλκοολούχων, ή υπηρεσιών με εθιστικό περιεχόμενο ή συναφών προϊόντων (π.χ. κάπνισμα).
 6. Ο Διαγωνισμός δεν είναι ανοικτός για συμμετοχή από τους εξής:

  1. τις άμεσες οικογένειες (που περιλαμβάνει τους γονείς, τα παιδιά, συζύγους ή τα αδέλφια και τους αντίστοιχους συζύγους τους, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους), ή
  2. σε αυτούς που ζουν στα ίδια νοικοκυριά, των εργαζομένων του Τοπικού Διοργανωτή ή του Παγκόσμιου Διοργανωτή είτε σχετίζονται είτε όχι, ούτε επίσης του Τοπικού Διοργανωτή ή του Παγκόσμιου Διοργανωτή της μητρικής, των θυγατρικών της και των διαφημιστικών γραφείων και πρακτορείων προβολής, για λογαριασμό τους ή / και κάθε νομικού προσώπου στο οποίο έχουν οποιοδήποτε ιδιοκτησιακό συμφέρον.
 7. Αν σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού ο Τοπικός Διοργανωτής ή ο Παγκόσμιος Διοργανωτής έχει ενημερωθεί ή διαπιστώνει ότι ο Διαγωνιζόμενος ή ο Εκπρόσωπος δεν πληροί τα κριτήρια των ανωτέρω παραγράφων 3 έως 8, ο Τοπικός Διοργανωτής ή ο Παγκόσμιος Διοργανωτής μπορεί να αποκλείσει τον Διαγωνιζόμενο με άμεση ισχύ

 8. Με τη συμμετοχή στον Τοπικό Διαγωνισμό ο Διαγωνιζόμενος συμφωνεί ότι αν κερδίσει τον Τοπικό Διαγωνισμό, δεσμεύεται από τους Παγκόσμιους Ορους που διέπουν την επόμενη φάση του Διαγωνισμού. Ο Εκπρόσωπος μπορεί να υποχρεωθεί να παράσχει ενυπόγραφο αντίγραφο των Παγκόσμιων Όρων κατόπιν αιτήματος.

 9. Οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει να συμμετάσχουν μόνο εάν είναι διαθέσιμοι να ταξιδέψουν και να παρευρεθούν (όπου χρειάζεται) στις δραστηριότητες του Παγκόσμιου Διαγωνισμού και είναι έτοιμοι και σε θέση να συμμορφωθούν με τους όρους και τους περιορισμούς των Παγκόσμιων Όρων, όσον αφορά το νικητή του Ελληνικού Τελικού. Για την αποφυγή αμφιβολιών, ο Εκπρόσωπος πρέπει να είναι σε θέση ταξιδέψει σε οποιαδήποτε χώρα όπου προγραμματίζεται να διεξαχθεί οποιοδήποτε γεγονός του Διαγωνισμού και οι Διαγωνιζόμενοι αναλαμβάνουν πλήρως και πληρώνουν όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την οργάνωση ταξιδιωτικών εγγράφων (συμπεριλαμβανομένων των διαβατηρίων ή των θεωρήσεων) που χρειάζονται για να επιτραπεί το ταξίδι στον εκπρόσωπο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 1. Οι κύριες ημερομηνίες για τον Διαγωνισμό είναι οι εξής:
Έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στην Ελλάδα 09.00 GMT 10 Σεπτεμβρίου 2018
Τέλος υποβολής αιτήσεων στην Ελλάδα 23.59 GMT 7 Νοέμβριος 2018
Επιβεβαίωση των Ελλήνων φιναλίστ μέχρι 21 Δεκεμβρίου 2018
Οι φιναλίστ συμμετέχουν στην τελική εκδήλωση για την Ελλάδα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Pernod Ricard Hellas 15 Ιανουαρίου 2019
Επιλογή και ενημέρωση του Τοπικού Νικητή στην Ελλάδα 15 Ιανουαρίου 2019

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση στην ιστοσελίδαwww.chivas.com/el-gr/the-venture/apply και να παρέχουν τις καθορισμένες πληροφορίες και υλικό που αναφέρεται σε αυτή την ιστοσελίδα. Ως μέρος της διαδικασίας συμμετοχής, οι Εκπρόσωποι θα πρέπει να συμπληρώσουν μια σειρά από ερωτήματα στην αίτηση. Ο Τοπικός Διοργανωτής μπορεί να επικοινωνήσει με τον Εκπρόσωπο για να διευκρινιστούν ορισμένα στοιχεία της αίτησης./li>

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 1. Όλες οι έγκυρες υποβληθείσες αιτήσεις από τους Διαγωνιζόμενους θα αξιολογηθούν με βάση τα στοιχεία στην αίτηση συμμετοχής και τις άλλες πληροφορίες που ζητούνται και στη συνέχεια θα προεπιλεγούν και θα κριθούν από μια κριτική επιτροπή που μπορεί να περιλαμβάνει επαγγελματικούς συμβούλους που κρίνονται αναγκαίοι από αυτούς τους κριτές (όλοι μαζί οι "Κριτές") ) και οι Κριτές θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα Κριτή που δεν θα είναι υπάλληλος του Τοπικού ή του Παγκόσμιου Διοργανωτή.

 2. Tα ακόλουθα κριτήρια θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των συμμετεχόντων:

  Eυκαιρίες και ανάγκες της αγοράς: Αποδεικνύει ότι η επιχείρηση αντιμετωπίζει ένα σαφές και μεγάλο κοινωνικό και / ή περιβαλλοντικό ζήτημα, έχει ισχυρό δυναμικό αγοράς, σαφείς πελάτες-στόχους και δικαιούχους και γνωρίζει εναλλακτικές λύσεις και ανταγωνιστές.

  Επιχειρηματικό μοντέλο και ομάδα: Παρουσιάζει μια πειστική λύση και εκτίμηση, με ένα υγιές επιχειρηματικό μοντέλο που μπορεί να δημιουργήσει βιώσιμα έσοδα, δημιουργώντας ταυτόχρονα κοινωνικές / περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Επιδεικνύει ότι η επιχείρηση έχει τη σωστή ομάδα για να πετύχει (δεξιότητες, εμπειρία, δέσμευση).

  Μετρούμενος κοινωνικός αντίκτυπος: Επιδεικνύει ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες θα οδηγήσουν στην επιθυμητή κοινωνική / περιβαλλοντική επίδραση (Θεωρία της Αλλαγής), με σαφείς μετρήσεις επιπτώσεων, KPIs και στόχους. Δείχνει ότι η επιχείρηση θα κάνει μια σημαντική διαφορά στο πρόβλημα (μετασχηματιστική έναντι σταδιακής αλλαγής).

  Δυναμική κλιμάκωσης: Παρουσιάζει ένα ισχυρό όραμα και καταδεικνύει ότι η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να μεγεθύνει σημαντικά τα έσοδά της και τις κοινωνικές / περιβαλλοντικές επιπτώσεις της.

  Οικονομικά μεγέθη: Παρουσιάζει υγιείς οικονομικές προβλέψεις και δικαιολογημένο αίτημα χρηματοδότησης από το Chivas Venture (μέχρι US$ 750,000), το οποίο είναι πιθανό να είναι καταλυτικό για σημαντική ανάπτυξη όσον αφορά τον αντίκτυπο / τα έσοδα / τους πελάτες

  Η ποιότητα της παρουσίασης και το πάθους του Εκπροσώπου: (μόνο στις τελικές φάσεις) Υψηλής ποιότητας παρουσίαση που δίνεται με πάθος από τον Εκπρόσωπο.

 3. Τα ακόλουθα στάδια θα εφαρμοστούν και θα αποτελέσουν τη "Διαδικασία Επιλογής":

  Στάδιο 1 - Αρχική επιλογή, επανέλεγχος και διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων Οι αιτήσεις θα υποβληθούν σε αρχικό έλεγχο από τον Τοπικό Διοργανωτή με βάση τα κριτήρια στην παράγραφο 16 και οι αιτήσεις των 10 – 20 κορυφαίων διαγωνιζομένων θα αξιολογηθούν περαιτέρω.

  Στάδιο 2 - Συνέντευξη των κορυφαίων υποψηφίων: : Οι 10 έως 20 από τους κορυφαίους υποψηφίους θα κληθούν σε συνέντευξη από τους επιλεγμένους εκπροσώπους του Τοπικού Διοργανωτή είτε μέσω βίντεο, τηλεφωνικά ή προσωπικά, ανάλογα με το που βρίσκονται. Οι αιτήσεις τους θα αξιολογηθούν περαιτέρω από ανεξάρτητο Αναλυτή Παγκόσμιων Κοινωνικών Επιχειρήσεων επιλεγμένο από τον Παγκόσμια Διοργανωτή.

  Στάδιο 3 - Επιλογή "Τοπικών Φιναλίστ": Με βάση τις συνεντεύξεις, μαζί με όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία που έχουν ήδη ληφθεί, οι 3 με 5 καλύτεροι Διαγωνιζόμενοι θα επιλεγούν ως φιναλίστ του Τοπικού Διαγωνισμού (οι "Τοπικοί Φιναλίστ"). Οι Τοπικοί Φιναλίστ θα ενημερωθούν ταχυδρομικώς, τηλεφωνικά ή / και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

  Στάδιο 4 - Επικύρωση του "Τοπικού Νικητή": Οι Τοπικοί Φιναλίστ μπορούν να δώσουν συνέντευξη στους Κριτές και σε επιλεγμένους εκπροσώπους του Τοπικού Διοργανωτή, είτε με βίντεο, είτε τηλεφωνικά είτε αυτοπροσώπως σε εκδήλωση της τελικής φάσης, ανάλογα με τον τόπο που βρίσκονται. Βάσει της συνέντευξης ή της απόδοσης στην παρουσίαση, μαζί με όλες τις πληροφορίες που έχουν ληφθεί εκ των προτέρων, ένας νικητής θα επιλεγεί από τους Κριτές ως νικητής του Τοπικού Διαγωνισμού ("Local Winner"). Ο Τοπικός Νικητής θα ενημερωθεί ταχυδρομικώς, τηλεφωνικά ή / και και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

 4. Εάν ένας Τοπικός Φιναλίστ δεν ανταποκριθεί σε οπιαδήποτε απόπειρα κοινοποίησης από τον Τοπικό Διοργανωτή εντός του χρόνου που ορίζεται από τον Τοπικό Διοργανωτή, ή αν ένας τοπικός Φιναλίστ δεν μπορεί να επαληθευτεί εντός του χρόνου που απαιτείται, ή αν ένας τοπικός Φιναλίστ δεν μπορεί να αποδεχθεί την ιδιότητά του ως Φιναλίστ, ή ο Εκπρόσωπός του δεν μπορεί να συμμετάσχει ή να παρευρεθεί σε οποιαδήποτε από τις απαιτούμενες εκδηλώσεις της Διοργάνωσης ή για άλλο λόγο δεν πληροί τις προϋποθέσεις, η επιλογή του ως Τοπικός Φιναλίστ θα καταπέσει και ένας αναπληρωτής Τοπικός Φιναλίστ, μπορεί να επιλεγεί από τους αναπληρωματικούς Τοπικούς Φιναλίστ που κρίθηκαν την ίδια περίοδο, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Τοπικού Διοργανωτή.

 5. Κάθε αίτηση που αποδεικνύεται, οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας Επιλογής, να μην συμμορφώνονται πλήρως με αυτούς τους Τοπικούς Όρους ή ότι περιέχει απαγορευμένο ή ακατάλληλο περιεχόμενο, όπως προσδιορίζεται από τον Τοπικό Διοργανωτή, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, μπορεί να αποκλειστεί. Ο Τοπικός Διοργανωτής θα έχει αποκλειστική και τελική απόφαση σχετικά με το ποιες αιτήσεις είναι επιλέξιμες για συμμετοχή στον Διαγωνισμό και δεν επιδέχεται αλλαγή.

 6. Το όνομα του νικητή (Ελληνικός Διαγωνισμός) θα ανακοινωθεί το αργότερο μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2019.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

 1. Ο Τοπικός Διοργανωτής δεν ζητά ούτε επιθυμεί να λάβει οποιαδήποτε εμπιστευτική ή απόρρητη πληροφορία ή υλικό για τον Διαγωνιζόμενο. Οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό που υπέβαλε ο Εκπρόσωπος θα θεωρείται ότι δεν είναι εμπιστευτική ή απόρρητη. Ωστόσο, ο Τοπικός Διοργανωτής και ο Παγκόσμιος Διοργανωτής δεν θα μοιράζονται δημοσίως χρηματοοικονομικές πληροφορίες ή άλλες ευαίσθητες επιχειρηματικές πληροφορίες, οι οποίες σαφώς υποδεικνύονται εμπιστευτικές όταν υποβάλλονται από τον Εκπρόσωπο χωρίς τη συγκατάθεση του Εκπροσώπου.

 2. Ο Τοπικός Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε περαιτέρω ελέγχους ιστορικού για τους Διαγωνιζόμενους, τους Εκπροσώπους και την επιχειρηματική τους ιδέα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, αστικά δικαστικά πρακτικά, ποινικό μητρώο και εκθέσεις της αστυνομίας σχετικά με τους Διαγωνιζόμενους, Εκπροσώπους και διευθυντές της επιχείρησης. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι Εκπρόσωποι δίνουν στον Τοπικό Διοργανωτή άδεια να διενεργεί ελέγχους ιστορικού, οικονομικού / ποινικού μητρώου και εάν είναι απαραίτητο παράσχουν τη γραπτή άδεια που μπορεί να χρειαστεί για να επιτραπεί να πραγματοποιηθούν αυτοί οι έλεγχοι. Ο Τοπικός Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να αποκλείσει οποιονδήποτε Διαγωνιζόμενο ή Εκπρόσωπο που δεν επιτρέπει τους ελέγχους αυτούς ή εάν, με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων, ο Τοπικός Διοργανωτής κρίνει κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια ότι ο Διαγωνιζόμενος ή ο Εκπρόσωπος δεν είναι κατάλληλος υποψήφιος για να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, διότι η συμμετοχή του Διαγωνιζόμενου ή του Εκπροσώπου στο Διαγωνισμό μπορεί να αντανακλά αρνητικά στον Τοπικό Διοργανωτή και / ή στο Διοργανωτή ή τις συνδεόμενες εταιρείες του ομίλου τους.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ

 1. Με την συμμετοχή του στον Διαγωνισμό ο Εκπρόσωπος επιβεβαιώνει ότι:
  1. ο Διαγωνιζόμενος (συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων του) δεν έχει και δεν θα παραβιάσει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου,
  2. ούτε ο Εκπρόσωπος, ούτε ο Διαγωνιζόμενος ούτε κανένας από τους διευθυντές ή αξιωματούχους του δεν έχει ποτέ καταδικαστεί για απάτη, έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή έχει αποκλειστεί από το να ενεργεί ως διευθυντής εταιρείας,
  3. ο Διαγωνιζόμενος και οι διευθυντές, δεν έχουν και δεν θα διενεργήσουν οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, η οποία μπορεί να θέσει ή θέτει (κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Τοπικού Διοργανωτή ή του Διοργανωτή) τον Τοπικό Διοργανωτή ή τον Διοργανωτή σε ανυποληψία, και
  4. ο Διαγωνιζόμενος και οι δραστηριότητές του συμμορφώνονται με τον Κώδικα Εμπορικών Επικοινωνιών της Pernod Ricard (Pernod Ricard Code for Commercial Communications).

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Με την είσοδό του στον Διαγωνισμό, ο Εκπρόσωπος συναινεί στην επεξεργασία οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων που παρέχει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αίτησης ή κατά τη διάρκεια όλου του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τον παρόντα όρο 24. Ο Τοπικός Διοργανωτής και κατά περίπτωση ο Παγκόσμιος Διοργανωτής θα συγκεντρώσει και θα επεξεργαστεί (συμπεριλαμβανομένων, για αποφυγή αμφιβολιών, και να μοιράζονται με τις θυγατρικές τους εταιρείες) προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται ως μέρος της διαδικασίας συμμετοχής στο Διαγωνισμό σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του Τοπικού Διοργανωτή (διαθέσιμη στοhttp://www.pernod-ricard-hellas.com/politiki-prostasias-prosopikon-dedomenonκαι την παγκόσμια πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του Διοργανωτή διαθέσιμη στο https://www.chivas.com/legal/privacy-policy.Με την επιφύλαξη κάθε εμπορικής συναίνεσης που μπορεί να δοθεί ο Τοπικός Διοργανωτής και ο Παγκόσμιος Διοργανωτήςς θα επεξεργαστούν αυτά τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τους σκοπούς της διεξαγωγής του Διαγωνισμού σύμφωνα με αυτούς τους Τοπικούς Όρους και τους Παγκόσμιους Όρους.

 2. Με την είσοδο στον Διαγωνισμό, κάθε Εκπρόσωπος:

  1. συναινεί στην επεξεργασία όλων αυτών των προσωπικών δεδομένων που παραθέτει στη διαδικασία αίτησης ή κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού σύμφωνα με τον όρο/παράγραφο 24, και
  2. ότι έχει λάβει τη συγκατάθεση οποιουδήποτε φυσικού προσώπου του οποίου τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλει είτε στη διαδικασία εγγραφής είτε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

 1. Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οι Εκπρόσωποι συμφωνούν να συμμορφώνονται με τον όρο/παράγραφος 25 αν γίνουν Τοπικοί Φιναλίστ. Οι Εκπρόσωποι συμφωνούν να συμμετάσχουν σε εύλογες δραστηριότητες προβολής και διαφήμισης που θα καθορισθούν από τον Τοπικό Διοργανωτή και το Διοργανωτή για να προωθήσουν τον Διαγωνισμό για εμπορικούς και διαφημιστικούς σκοπούς οπουδήποτε στον κόσμο, είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά από τον Διαγωνισμό ("tοι Διαφημιστικές Δραστηριότητες". Οι Διαφημιστικές Δραστηριότητες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, τη χρήση της εταιρικής επωνυμίας, της διεύθυνσης, το σήμα κατατεθέν και τα λογότυπα του Διαγωνιζόμενου, το όνομα του Εκπροσώπου, φωτογραφίες, ηχητικό υλικό ή / και άλλα παρόμοια.

 2. Καμία αποζημίωση (εκτός από τα έξοδα ταξιδίου ή άλλα έξοδα που έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων από τον Τοπικό Διοργανωτή ή τον Παγκόσμιο Διοργανωτή) δε θα καταβληθεί στον Εκπρόσωπο ή τον Διαγωνιζόμενο για τη συμμετοχή τους στις Διαφημιστικές Δραστηριότητες και ο Εκπρόσωπος δεν θα έχει δικαίωμα αναθεώρησης για οποιαδήποτε Διαφημιστική Δραστηριότητα.

ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

 1. Ο νικητής του ελληνικού Τελικού θα λάβει:

  1. μια θέση Εκπροσώπου στο The Chivas Venture Accelerator Programme, που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί το Μάρτιο ή Απρίλιο 2019 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ακριβείς ημερομηνίες και τοποθεσίες θα κοινοποιηθούν σε όλους τους Τοπικούς Φιναλίστ μετά την επιλογή τους. Το βραβείο περιλαμβάνει τα ακόλουθα και μόνο για τον Εκπρόσωπο:
   1. πτήσεις σε οικονομική θέση από και προς την Ελλάδα,
   2. διαμονή για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο επιλεγμένο από τον Διοργανωτή,
   3. airport transfers at destination to and from the relevant hotel as well as necessary;
   4. μεταφορές σε εκδηλώσεις της Διοργάνωσης κατά τη διάρκεια της εβδομάδας The Chivas Venture Accelerator Programme week; και
   5. πρωινό, μεσημεριανό και βραδυνό γεύμα κατά τη διάρκεια του The Chivas Venture Accelerator Programme;
  2. μια θέση Εκπροσώπου στον Παγκόσμιο Τελικό του The Chivas Venture, που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί το Μάιο 2019 στην Ευρώπη. Το βραβείο περιλαμβάνει τα ακόλουθα και μόνο για τον Εκπρόσωπο:
   1. πτήσεις σε οικονομική θέση από και προς την Ελλάδα,
   2. 5 nights' accommodation in a hotel selected by the Promoter;
   3. μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο και επίσης από και προς το σχετικό ξενοδοχείο και τυχόν απαραίτητες μεταφορές σε εκδηλώσεις της Διοργάνωσης κατά τη διάρκεια της εβδομάδας The Chivas Venture Final Pitch week; και
   4. πρωινό, μεσημεριανό και βραδυνό γεύμα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας The Chivas Venture Global Final week.
 2. Ο νικητής του Τοπικού Διαγωνισμού πρέπει να πληρώσει το κόστος της μεταφοράς από και προς το αεροδρόμιο αναχώρησης, ταξιδιωτική ασφάλιση, οποιαδήποτε άλλα έξοδα που σχετίζονται με τα ταξίδια και δεν προσδιορίζονται ανωτέρω (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, χρεώσεις εξτρά αποσκευών, απόκτηση διαβατηρίων και βίζες), καθώς και για οποιαδήποτε άλλα έξοδα ή δαπάνες που δεν καθορίζονται πιο πάνω στο άρθρο 28. Παρακαλώ, σημειώστε ότι κάθε υπηρεσία δωματίου και χρεώσεις μίνι μπαρ στο ξενοδοχείο θα γίνονται με δαπάνη του Νικητή του Τοπικού Διαγωνισμού.

 3. Όλες οι κρατήσεις και η οργάνωση του ταξιδιού θα πρέπει να πραγματοποιηθούν με τους προμηθευτές που επιλέγονται από τον Τοπικό Διοργανωτή κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Όλες οι λεπτομέρειες πρέπει να ρυθμίζονται μέσω του ταξιδιωτικού πράκτορα που επιλέγεται από τον Τοπικό Διοργανωτή. Οι ημερομηνίες του ταξιδιού, εφόσον έχουν κανονισθεί, δεν αλλάζουν και δεν μεταβιβάζονται. Τα αεροπορικά εισιτήρια δεν επιστρέφονται, δεν μεταβιβάζονται και δεν μπορούν να αναβαθμιστούν.

 4. Το βραβείο δεν μπορεί να αναπληρωθεί, να αντικατασταθεί ή να συνδυαστεί με οποιαδήποτε άλλη προσφορά και τα ταξίδια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το πρόγραμμα frequent flyer miles. Το βραβείο δεν μπορεί να εκχωρηθεί, να υποκατασταθεί ή να μεταβιβασθεί από το νικητή του Τοπικού Διαγωνισμού.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Ο Τοπικός Διοργανωτής δεν είναι υπεύθυνος για:

  1. εγγραφές συμμετοχής ή άλλες επικοινωνιακές καταχωρήσεις που έχουν πάει σε λάθος διεύθυνση, χαθεί, καθυστερήσει, καταστραφεί ή αλλοιωθεί κατά τη διάρκεια της διανομής από και προς τον Τοπικό Διοργανωτή εξαιτίας οποιασδήποτε δυσλειτουργίας, ιών, bug, σφαλμάτων, καθυστερήσεων του ηλεκτρονικού υπολογιστή ή για τον οποιοδήποτε άλλο λόγο,
  2. αστοχία, διακοπή, ή μη διαθεσιμότητα δικτύου, διακομιστή, τηλεπικοινωνιών, υπηρεσίας παροχής Internet (ISP), ιστοσελίδας, ή άλλων συνδέσεων,
  3. δυσλειτουργίες, βλάβες ή προβλήματα στο λειτουργικό ή το λογισμικό του ηλεκτρονικού υπολογιστή,
  4. οποιαδήποτε εσφαλμένη ή ανακριβή πληροφόρηση, είτε προκλήθηκε από ανθρώπινο λάθος, χρήστες του ιστότοπου, παραποίηση, πειρατεία, ή από οποιοδήποτε εξοπλισμό ή προγραμματισμό που σχετίζεται με ή χρησιμοποιήθηκε στο Διαγωνισμό,
  5. βλάβη ή ζημιά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του Εκπροσώπου ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου που σχετίζεται με ή απορρέει από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό ή τη λήψη αρχείων από ή τη χρήση της ιστοσελίδας του Τοπικού Διοργανωτή, ή
  6. άλλα σφάλματα ή προβλήματα οποιουδήποτε είδους, είτε ανθρώπινα, μηχανικά, ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικού υπολογιστή, δικτύου, τυπογραφικά, εκτυπωτικά ή άλλα, που σχετίζονται ή σε συνάρτηση με τον Τοπικό Διαγωνισμό συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σφάλματα ή προβλήματα που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με τη διαχείριση της επεξεργασίας των αιτήσεων, την κριτική διαδικασία, την ανακοίνωση των συμμετεχόντων στον ημιτελικό του Τοπικού Διαγωνισμού, του νικητή ή σε οποιοδήποτε σχετικό υλικό εξοπλισμό.
 2. Ο Τοπικός Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια:

  1. να αναστείλει, να τροποποιήσει ή να τερματίσει τη Διαδικασία Επιλογής, ανά πάσα στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο,
  2. να τροποποιεί τους παρόντες Τοπικούς όρους και τις προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή, και
  3. να αποσύρει μέρος ή το σύνολο του Τοπικού Διαγωνισμού, αν δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως προβλέπεται, ή δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως προβλέπεται από τους Τοπικούς Ορους χωρίς δυσανάλογα έξοδα.
 3. Οι Εκπρόσωποι, με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, συμφωνούν ότι στο βαθμό που επιτρέπεται από τον ισχύοντα νόμο, ο Τοπικός Διοργανωτής, ο Παγκόσμιος Διοργανωτής, οι μητρικές εταιρείες, οι θυγατρικές τους και τα γραφεία διαφήμισης και προβολής και όλα τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και πράκτορές τους (συλλογικά, "Απαλλασσόμενα Μέρη"δεν θα φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για, και θα απαλλάσσονται κάθε ευθύνης από τους Διαγωνιζόμενους σε σχέση με, κάθε υποχρέωση, για τυχόν τραυματισμούς, απώλειες ή ζημίες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου, σε πρόσωπα, ή ιδιοκτησία ως αποτέλεσμα εν όλω ή εν μέρει, άμεσα ή έμμεσα, από την αποδοχή, κατοχή, κατάχρηση ή χρήση του βραβείου ή της συμμετοχής σε οποιαδήποτε φάση του Τοπικού Διαγωνισμού ή του Παγκόσμιου Διαγωνισμού.

 4. Ο Διαγωνιζόμενος θα αποζημιώσει τον Τοπικό Διοργανωτή και το Διοργανωτή από οποιαδήποτε και όλες τις αξιώσεις, υποχρεώσεις, δαπάνες και έξοδα που προκύπτουν με οποιονδήποτε τρόπο από την αθέτηση των υποχρεώσεων, εγγυήσεων ή εκπροσωπήσεων του Διαγωνιζόμενου που έγιναν σύμφωνα με αυτούς τους Τοπικούς Όρους ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ως μέρος του Διαγωνισμού.

ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 1. Ο Τοπικός Διαγωνισμός θα πρέπει να διέπεται από τους νόμους της Ελλάδας και κάτω από τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.
 2. Η συμμετοχή σε αυτό το διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων αυτών, οι οποίοι έχουν ήδη υποβληθεί στο συμβολαιογράφο Σωτηρία Μανάρα (οδός Ακαδημίας αρ. 28, Aθήνα, Ελλάδα)