$6,055.88 Финансиране към момента
Свържете

Нашите мидени рифове възобновяват живота в моретата и океаните...

Като създаваме ферми, които са предназначени да възстановяват морския живот, вместо да го унищожават. Много от крайбрежните зони в моретата, които се намират в близост до силнонаселени и индустриализирани региони, са категоризирани като мъртви зони – пространства, увредени от ерозия, химически торове и битови отпадъци, които страдат от ниска концентрация на кислород. Това оказва негативно влияние върху множество различни морски видове, изправя рибарите пред опасността да загубят работата си и не на последно място, поставя в сериозен риск запасите от храна на планетата ни.

Sea Harmony произвежда уникални вертикални рифови мидени ферми. Те са направени от издържливи материали, които не замърсяват водите. Могат да бъдат разположени в открито море, така че да не пречат на водоплавателните съдове, и това, в комбинация с вертикалната им ориентация, позволява да се добие максимално голямо количество улов. Най-важното е, че те възстановяват живота в мъртвите зони, като изграждат хранителната верига в нейната цялост с участието на миди, скариди и риба.

Финансирането ще ни помогне да....

привлечем  ключови партньори извън региона на Черно Море, с които да изградим тестови рифове в различни точки на света. Това ще ни позволи да разпространяваме бързо своята технология за мидени рифови ферми в по-широк спектър от локации, които се нуждаят от нашата помощ.

Когато става дума за социално предприемачество, аз вярвам, че...

 Добрата идея не е достатъчна, тя трябва да се разработи в бизнес технология за широкодостъпно ползване. Затова имаш нужда от правилния екип зад гърба си, правилните ментори и широка подкрепа. Имам късмета да разполагам и с трите. Аз вярвам, че чрез социално предприемачество можем да намерим начин човекът и природата да съжителстват, помагайки си взаимно, за да оцелеят.